Stillingsopslag Skoletjenesten og Nationalmuseet søger ...

skoletjenesten.dk

Stillingsopslag Skoletjenesten og Nationalmuseet søger ...

StillingsopslagSkoletjenesten og NationalmuseetsøgerBarselsvikar forUndervisnings- og udviklingsansvarligSkoletjenesten og Nationalmuseet søger en barselsvikar for Skoletjenestens undervisnings- ogudviklingsansvarlige til at forestå pædagogisk udviklingsarbejde samt planlægning oggennemførelse af undervisningsaktiviteter for grundskolen, ungdomsuddannelser og VUC (AVU ogHF) i Skoletjenesten Nationalmuseet. Barselsvikariatet er en deltidsstilling på 32 timer ugentlig.Kerneopgaverne omfatter udvikling, drift og vedligeholdelse af undervisningstilbud, herunderoplæring og supervision af studenterundervisere. Derudover rummer stillingen administrativeopgaver og kommunikationsopgaver.Skoletjenesten har i alt to undervisnings- og udviklingsansvarlige udstationeret på Nationalmuseet,der er organisatorisk knyttet til museets center for Formidling. En medarbejder i denne enhed indgåri det samlede team, der har ansvaret for undervisningsaktiviteterne på museet.Skoletjenestens hovedopgaver har i en årrække omfattet samlingerne Danmarks Oldtid, DanmarksMiddelalder & Renæssance, dele af etnografisk Samling, skiftende særudstillinger og senestAntiksamlingen. En ny struktur er under udvikling, hvor tværgående opgaver og indsatsområder er ifokus. Arbejdet i barselsvikariatet vil således være knyttet til både samlinger og til tværgåendefunktioner:Dit arbejde vil især være knyttet til den fortsatte forberedelse og implementering afundervisningsaktiviteter og -materialer, der knytter sig til den kommende særudstilling omVikingerne samt vedligeholdelse og drift af undervisningen i Danmarks Oldtid. Derudoverforventes det, at du indgår i tværgående opgaver, projekter og samarbejder med alle museetsenheder. Det er således målet, at du er med til at udvikle undervisningstilbud og -materialer i etteam, hvor man er knyttet til forskellige fagområder, men hvor opgaverne løses i et tæt samarbejdeog på tværs.Som undervisnings- og udviklingsansvarlig varetager du Overordnet udrednings- og planlægningsarbejde Udvikling og produktion af undervisningsforløb og -materialer (også inden for nye medier) isamarbejde med Skoletjenestens brugere Implementering af de konkrete undervisningsforløb Rekruttering, supervision og vejledning af museets (studenter)undervisere Tilrettelæggelse og gennemførelse af lærerkurser Markedsføring af undervisningsaktiviteterne m.v.samt deltager i relevant netværksarbejde.Du vil indgå i Skoletjenestens kulturhistoriske faggruppe samt i Skoletjenestens netværk afundervisnings- og udviklingsansvarlige på tværs af kulturinstitutioner som f.eks. Statens Museumfor Kunst, Zoologisk Have, Sagnlandet, Thorvaldsens Museum og Arbejdermuseet.


Vi søger en medarbejder, der har: Viden og erfaring med planlægning og koordinering af pædagogisk udviklingsarbejde Undervisningserfaring, herunder erfaring med undervisning gennem museumsarbejde Lyst og kompetencer til at formidle både på skrift og i elektronisk form Lyst og evner til at tage ansvar og indgå i samarbejde Erfaring med at skabe netværk og er selvstændig og initiativrig IT-kompetencer Relevant faglig baggrund inden for pædagogik og kultur samt f.eks. arkæologi og historieAnsættelsesforhold Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2012 eller snarest derefter. Ansættelsen er tidsbegrænset, og den er foreløbig fastsat frem til 30. juni 2013 – medmulighed for forlængelse Der er tale om en deltidsstilling (32 t. ugtl.) med ansættelse i Københavns Kommune,Børne- og Ungdomsforvaltningen / Skoletjenesten. Arbejdsstedet er Nationalmuseet. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Skoletjenestens leder Poul Vestergaard på tlf.: 32 68 73 50, Undervisnings- og udviklingsansvarlig Marlene Kramm på tlf.: 41 20 60 51 Nationalmuseets leder af center for Formidling Christian Hede på mail:Christian.Hede@natmus.dkSe endvidere: www.skoletjenesten.dk og www.natmus.dkAnsøgningsfrist: Mandag d. 22. oktober 2012, kl. 12.00Det er planen, at samtaler gennemføres mandag d. 29. oktober 2012 hos Skoletjenesten.Ansøgning vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse stiles ogindsendes til:Københavns KommuneSkoletjenestenArtillerivej 126, 5.sal2300 København SSkoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns kommune, Frederiksberg kommune, kommunerne på Sjælland,Lolland og Falster og en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder.Yderligere oplysninger: www.skoletjenesten.dkKøbenhavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager medderes særlige baggrund, personlighed og evner.

More magazines by this user
Similar magazines