Tidligere eksamener: Nuværende eller kommende uddannelse:

hjortespring.dk

Tidligere eksamener: Nuværende eller kommende uddannelse:

Ansøgningsskema til:¢ £ ¤ ¥ ¦ § £ ¨ © ¢ ¥ ¨ ¥ ¤¡Persillehaven 40, 2730 HerlevEfternavn:Skriv venligst med blokbogstaver.Fornavn:Adr:Postnr. og by:Telefonnr.:Fødselsdag og år:Tidligere eksamener:Afsluttet uddannelse: Skole/by: År:Nuværende eller kommende uddannelse:Uddannelsesretning:Uddannelsessted:Adr:Postnr. og by:Tlf. nr:Udd.start : _________ ______ Forventes afsluttet: _________ _______Måned År Måned ÅrHvor mange timers undervisning modtager du pr. uge:_____________NB ! Har du endnu ikke modtage besked om optagelse på uddannelsesstedet, må duvedlægge kopi af ansøgningen til uddannelsesstedet.Yderligere oplysninger om dit uddannelses/ boligforhold:


Økonomiske forhold:Indtægter i forbindelse med uddannelsen: Sidste år: Indeværende år:SU:Banklån:Fritidsjob:Andet:Hvornår ønsker du at flytte ind ? (dato)Ønsker du optagelse på ventelisten ?Søger du andre kollegier ?Har du tidligere boet på kollegier ?Hvis ja, hvilket?Bor du hjemme ?Dato:___________________Underskrift:__________________________Ansøgningen sendes til:HJORTESPRINGKOLLEGIETPersillehaven 402730 HerlevFax. ++45 77309600E-mail: kontor@hjortespring.dkRevideret oktober 1999.

Similar magazines