Husorden 1-3032 Folehaven - Boligforeningen 3B

3b.dk

Husorden 1-3032 Folehaven - Boligforeningen 3B

Husorden1-3032 Folehaven


En boligafdeling kan sammenlignes med etminisamfund, hvor be bo erne er afhængigeaf hinanden - og fælles om mange ting. Forat skabe et godt bomiljø er det vigtigt, atalle viser størst muligt hensyn til deres naboer,og at alle passer på afdelingens fællesfaciliteter,trappeopgange, grønne områdero.s.v.Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden,logerende, gæ s ter og andre, derkommer hos dig, overholder husordenen.Vær opmærksom på, at en overtrædelse afhusordenen i værste tilfælde kan føre til opsigelseaf lejemålet.Det skaber tryghed og tilfredshed, når alleforstår, at det er nødvendigt at tage hensyntil hinanden. Udgifter til vedligeholdelse ogdermed huslejen kan holdes nede, hvis allehjælper med at holde be byg gelsen og degrønne områder i pæn stand.Denne husorden er en standardhusorden,som kan ændres på et afdelingsmøde ellerved en urafstemning.Råderetsregler og et eventuelt havereglementskal afdelingens beboere selv fastlæggeog vedtage på et afdelingsmøde.AffaldKøkkenaffald skal være omhyggeligtindpakket og sorteret,før det anbringes i skakte ogcontainerne.Hold containerlåger og døre tilaffaldsrum lukkede.Altaner/terrasserHold altaner og terrasser pæne og brugdem ikke som oplagsplads.Ønsker du at overdække din altan/terrasse,skal du først have en skriftlig tilladelse fraboligforeningen.Tørring af tøj m.m. på altaner må absolutikke være synligt fra gade eller græsplæne.Altankanten må ikke benyttes til udhængningaf tøj, tæpper og lignende.AntennerØnsker du at opsætte en udendørs antenne,skal du først have en skriftlig godkendelsefra boligforeningen.Cykel-, kælder og barnevognrumHusk at holde kælderdøreneaflåste.Brug kun cykel-, kælderogbarnevognsrum til det,de er beregnet til – oggem aldrig brandfarligeting i kælderen.ErstatningsansvarDen enkelte beboer har pligt til at yde erstatningtil boligforeningen for skader, somhan, hans husstand eller hans gæster erårsag til.FodringUndlad venligst at udlægge fuglefrø ellerandet foder til dyr på udearealerne.Det kan give problemer med rotter.Grønne områderVis omsorg for de fælles grønne områder.2


HusdyrDet er ikke tilladt at holde husdyr.Leg og boldspil.Tag hensyn til andre,når der leges ellerspilles bold på fælles -arealerne.Stop derfor udendørsleg senest kl. 22.00.MusikTag hensyn til dine naboer når du brugerradio, fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter,private radiosendere, walkie-talkiesm.m.Brug af musikinstrumenter må kun findested mellem kl. 9.00 og 22.00.Parkering og trafikParkeringspladserne skal benyttes til allemotorkøretøjer. Campingvogne og lastvognemå ikke parkeres i bebyggelsen.Tænk på børnene og andre beboere - ogoverhold færdselreglerne. Cykel-, knallertogmotorkørsel på gangstier, græsplænerog fortove er således ikke tilladt.SkiltningØnsker du at opsætte skilte og reklamer iboligafdelingen, skal du have en skriftlig tilladelsefra boligforeningen.StøjLyde forplanter let sig i bebyggelsen - begrænsderfor al støjende adfærd. Støjendeværk tøj må kun bruges hverdage mellemkl. 8.00 og 19.00 og søn- og helligdagemellem kl 10.00 og 16.00.UdluftningFor at undgå fugt i boligerne er det megetvigtigt, at du dagligt udlufter lejligheden.VandVand er en dyr ressource, som skal brugesmed omtanke.Husk derfor at meddele ejendomskontoret,hvis du har toiletter og vandhaner, der løber,eller utætheder i for eksempel cisterner.VaskeriVaskeriet er for bebyggelsensbeboere.Nøgler og vaskekortmå derfor ikke lånesud til fremmede.Pas på børnene oglad dem ikke lege elleropholde sig alene i vaskeriet.Vinduer, døre og opgangeVinduerne i boligen og de tilhørende kælderrumskal være forsynede med hele ruder.Husk at holde opgangs- og kælderdørenelukkede.Hold kælder- og opgange fri. Der må ikkestilles eller lægges noget uden boligforeningenstilladelseRevideret på ordinært afdelingsmødeden 9. september 2010Boligforeningen 3BBoks 2232Kronprinsessegade 141306 København KTlf. 70 20 76 00Fax 33 18 62 64E-mail 3b@3b.dkwww.3b.dkEkspeditionstidHverdage 10-14Onsdage 10-17Fredage 10-13

More magazines by this user
Similar magazines