Ministeroplæg ved Gråsten Landbrugsskole 12. april 2010

slf.dk

Ministeroplæg ved Gråsten Landbrugsskole 12. april 2010

Vandplaner og kvælstof• Vandplanens målsætning holder!• Men vi kigger på konsekvenserne og analyserer….• Landbrug i hele Danmark• Vurdere andre landes indsats• Muligheder for undtagelser3


Mere bioenergi• Vi skal styrke brugen af biomasse i energiforsyningen.• Frit brændselsvalg til kraftvarmeværker på op til 2 MW.• Støtte til afsætning af biogas til naturgasnettet.• Styrket produktion af biobrændstoffer i Danmark. Og deøkonomiske konsekvenser af det.4


Mindre bureaukrati• Reguleringen af landbruget og fødevareerhvervet gøresmere enkel og smidig.• Men stadig med dyrevelfærd, fødevaresikkerhed ogforbrugerbeskyttelse i højsædet.5


Husdyrloven• Anmeldeordninger – alt som ikke belaster miljøetyderligere• ”Fulde stalde”• Kommuner på plads 1. oktober 2010• Mere kapacitet til miljøklagenævnetTitel 6


Mere økologi• Gebyrerne for økologiske storkøkkener skal ned.• Vi sætter gang i en række udvalgte pilotprojekter, sombaner vejen for økologiske biomasseløsninger.Titel 7


En økonomisk håndsrækning• Nedsættelsen af jordskatterne rykkes frem fra 2013, såvi allerede fra 2011 tilfører erhvervet 500 mio. kroner omåret.• Finansieres af lønsumsafgift indtil 20138


Sammenligning af rammevilkår• Vi skal være stærke globalt.• Vi følger udviklingen i erhvervets rammevilkår.• Analyse af produktivitetsudvikling og konkurrenceevne iforhold til bl.a. de relevante EU-lande, som erhvervetkonkurrerer med.Titel 9


Danmark 2020• Viden > vækst > velstand > velfærd• Bedre økonomi i landbruget• Grøn energi• Danmark i balance• Landbruget er et fremtidserhverv10


Bedre økonomi i landbruget• Skrøbeligt udgangspunkt - svagindtjening• Diverse pakker og likviditetslettelser• Byrdelettelser – mere smidig regulering11


Implementering af Grøn Vækst• Lovændringer, bl.a.:– Landbrugslov– Gødskningslov– Lov om randzoner


Implementering af Grøn Vækst, fortsat• Differentieret pesticidafgift– løsning i.f.t. højværdi- ogspecialafgrøder• Forenklinger hvor overhovedetmuligt – meld en regel gælder stadig


Fremtidige udfordringer forbiomasse og energiBønder, Biler og Boliger:1. El og Varme2. Transportsektoren


Grønt Udviklings- ogdemonstrationsprogram (GUDP)• GUDP kan bidrage til løsning af de centrale udfordringer• GUDP samler Fødevareministeriets forsknings- oginnovationsindsats• Både strategiske top–down processer og bottom upprojekter er mulige, hvis det skal til for at skabe løsninger• 145 mio. kr. til ny miljøteknologi15


Fødevarekvalitet• Den danske fødevaresektor skal være blandt de mestinnovative i Europa• I Danmark skal vi arbejde målrettet med at udviklekvaliteten af vores fødevarer• Kendskab til og efterspørgsel af kvalitetsprodukter ogsunde fødevarer skal øges (nationalt/internationalt)• Etablering af MadExperimentariet16


Landbrugets udfordringer og muligheder• På lang sigt: Øget afsætning/forbrug• På kort sigt: Økonomisk krise, stor gæld –konkurrenceevne på bedrift og i forarbejdning!• COP15: Landbruget er på én gang en del afproblemet og løsningen. Landbruget som leverandør afgrøn energi• I forhold til 2050 skal verdens fødevareproduktion øgesmed 70 pct.


Fremtidens landbrug i Danmark• Dansk landbrug HARen fremtid.• Dansk landbrug SKALvære en del af øgetafsætning af fødevarerog vedvarende energi!

More magazines by this user
Similar magazines