Views
3 years ago

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

TRINITATIS

TRINITATIS KIRKEwww.trinitatis-kirke.dkForfald og skønhedTræerne gløder. Vinden rusker bladene af, eller de slipperen stille dag og lander i raslende bunker til glæde forbørn og legende sjæle. Efteråret er smukt. Et farvemættetforfald. En afsked med liv, vækst og virke. I hundrede nuanceraf brunt. Og samler man senere et af de nedfaldneblade op, er det blevet et forgrenet, spindelsvævstyndtnet. Så smukt som et rynket ansigt. Eller er vi holdt opmed at se skønheden der?Vi kæmper så bravt for at holde forfaldet fra udseendet,at man kunne fristes til at tro det. Og måske nærmer osdet ideal, Niels Hausgaard så rammende ironisk syngerom: ”Jeg fik den glatteste hud på plejehjemmet”. Et ideal,hvis hulhed runger ubehjælpsomt, når Sankt Peter i sangenssidste vers spørger til ens liv, om man var med i det,og det man så kan henvise til er, at det lykkedes at holdeethvert livsspor fra sit ansigt. Jeg fik den glatteste hud…Vi er vilde med ungdom. Og den er dejlig. Men hvorforforekommer et liv os mere vellykket, hvis det ikke rigtigkan ses på et menneske, at det har levet? Måske fordi vigerne vil kunne sige, som det lød i en reklame engang:”Jeg finder mig ikke i rynker!” Og ansigtets glatte fladekan være det tydelige bevis på, at vi har styr på det. Håndi hanke selv med naturens gang. Og det er noget, der aftvingerrespekt: kontrol.Det furede, rynkede ansigt fortæller om levet liv. Det fortællerom sorger, bekymringer og glæder; om at mødedet, man ikke kunne håndtere, og som man ikke slapudenom, men kom igennem. Det fortæller om erfaring,det fortæller om afsked.Efteråret og alderdommen, forfaldet, bærer såvel somforåret, ungdommen og væksten, smukke spor efter enfantastisk Skaber, som kalder livet frem, skænker det, ogkalder det tilbage. Og det liv, som opstår, leves og forgår– det gør det i Hans hænder. Det pæne liv, og det der foros ligner det mislykkede liv. Det glatte og det rynkedeliv omsluttet af håb, som det lyder i Rainer Maria Rilkesefterårsdigt:”Bladene falder, hvirvles langt omkring,som visnede i himlens fjerne haver;de falder, vægrende, med store sving.Om natten falder jorden, tung og stumfra stjernerne til ensomhedens rum.Vi falder alle. Denne hånd vil falde.Se på de andre, se: det er i alle.Dog er der Èn, og altings falden enderuendelig forsigtigt i Hans hænder.”MeddelelserEKFSygemeldingSognepræst Poul Pape er desværre sygemeldt på ubestemttid. Der vil blive ansat en vikar i hans sted medindsættelse ved gudstjenesten søndag den 4. septemberkl. 10.00.HybyhusTirsdag den 27. september kl. 14.15 NNTirsdag den 25. oktober kl. 14.15 EKFTirsdag den 29. november kl. 14.15 NNKorshærKirkens korshær holder gudstjeneste i Trinitatis kirke vedkorshærspræst Inge Pilegaard Thomsen følgende søndage:Søndag den 25. september kl. 16.00Søndag den 23. oktober kl. 16.00 (Marianne Sloth)Søndag den 27. november kl. 16.00 (Advents-julekoncert)Der uddeles alkoholfri vin under altergangen.Før alle gudstjenester serveres der kaffe i Varmestuenkl. 15.00 og samme sted serveres der efterfølgende varmmad kl. 17.00.2

TRINITATIS KIRKEwww.trinitatis-kirke.dkIntro-gudstjenesteSøndag den 4. september kl. 10.00Hvorfor er det nu lige, vi gør, som vi gør, når der er gudstjeneste?Hvorfor ringer kirkeklokkerne, hvorfor beder viså mange gange undervejs – og hvorfor står vi op og hørertekstlæsningerne, men sidder ned, når vi skal synge?Denne søndag ”guider” præsten kirkegængerne gennemhøjmessens forskellige led – også som et led i introduktionenfor årets nye konfirmander til det at gå i kirke. Bagefterer der i våbenhuset en kop kirkekaffe til alle.HøstgudstjenesteSøndag den 18. september kl. 10.00Igen i år pynter vi kirken til høst og takker for alt det, årethar bragt os at leve af og på. Efter gudstjenesten er derhyggelig frokost i Sognegården for alle aldre og auktionover den medbragte høst. Pengene går blandt andet til julehjælpi sognet.Der vil også være et høstmarked med mulighed for atkøbe spændende brugskunst og bl.a. hjemmelavet saft ogmarmelade.BUSK/FamiliegudstjenesteSøndag den 30. oktober kl. 10.00Den sidste søndag i oktober har gennem en årrække væretbrugt til i særlig grad at markere Børn og Unges forholdtil Sogn og Kirke. Derfor holder vi i Trinitatis, ligesom imange andre kirker landet over, en familiegudstjenestedenne søndag.AllehelgenSøndag den 6. november kl. 10.00Allehelgens dag mindes vi særligt dem, vi har mistet ogtaget afsked med i Trinitatis sogn. Efter prædikenen læsessåledes navnene på dem, vi har mistet i det forløbneår og som er blevet bisat fra og begravet ved Trinitatiskirke. På den måde gives vi alle – og ikke mindst de berørtefamilier – lejlighed til at mindes og besøge familiensgravsted.Søndag den 6. november kl. 14.00I samarbejde med ’Foreningen til støtte ved spædbarnsdød’afholdes en særlig Allehelgens gudstjeneste for dem,der har haft den sorg at miste et barn. Efterfølgende er dersamvær for familierne i Sognegården.BabysalmesangVi starter et nyt hold Babysalmesang onsdag den 7. septemberkl. 10.00.Til babysalmesang synger, danser og vugger vi og laverfagter til sange og salmer. Vi bruger klokkespil, sæbeboblerog rasleæg for at stimulere barnets sanser og syngerbåde gamle og nye salmer og helt almindelige børnesange,som mange måske husker fra børnehaven.Tilmelding til sognemedhjælper Christina Lund.KirketaxaKirketaxa kan benyttes ved forskellige lejligheder: tilgudstjenester og koncerter i kirken og arrangementer iSognegården. Ordningen gælder sognets beboere og desognebåndsløsere, der bor i et af de fire bysogne samt Erritsøog Lyng sogne. Man bedes bestille kørsel i god tidpå tlf. 75 50 34 11 og sige, at det er kirketaxakørsel, manbestiller. Der betales 20 kr. til kirketjeneren.CitygavekortHvis du læser dette, har du chancen for atdeltage i lodtrækningen om et citygavekortpå 500 kr.Senest 1. november skal du indsende brev/mail/sms med kodeordet ”Kirkeblad” til TrinitatisSognegård, Danmarksgade 61, 7000Fredericia, e-mail: sognemedhj@trinitatiskirke.dk,sms:21 69 83 57. Husk at oplysenavn og adresse når du indsender, ellers er duikke med i lodtrækningen. OBS! Kun et svarper husstand!3

Citykirkernes arrangementskalender - Vor Frelsers Kirke
september - oktober - november - BROMME og PEDERSBORG kirker
Valg til det nye menighedsråd - Marie Magdalene Kirke
Kirkebladet for Langeland og Strynø - Longelse Kirke
KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker
Nr. 2 | August 2010 | Årgang 4 - Sthens Kirke
Vis stort - Sct. Marie kirke, Sønderborg
hylleholt kirke & sogn - tryggevaeldeprovsti.dk