Views
3 years ago

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

TRINITATIS

TRINITATIS KIRKEwww.trinitatis-kirke.dkKoncerter i kirkenDet er i år 150 år siden de ældste dele af kirkens nuværendeorgel, der blev skænket af Frederik VII, blev tageti brug. I den anledning – nærmere bestemt på årsdagenfor jubilæet torsdag d. 29. september – arrangeres en festkoncert.Orgelet fremstår i dag – også i kraft af dets størrelse– som et unikt instrument i forhold til realiseringenaf det romantiske musiks klangideal i almindelighed ogdansk romantisk orgelmusik i særdeleshed. Kirkens omfattendekoncertvirksomhed og CD-udgivelser skal ikkemindst ses i lyset af Trinitatis-orglets særlige kvaliteter.Festkoncerttorsdag den 29. september kl. 20.00På programmet står musik hovedsagelig fra den danskeromantik for orgel, messingensemble og kor – hver forsig og i samspil med hinanden. Det er navne som N.W.Gade, J.P.E. Hartmann og flere andre komponister fraden danske Guldalder, der præger programmet. Blandt demange medvirkende kan nævnes: Slesvigske MusikkorpsMessingkvintet, Trinitatis Kirkes Pigekor og ved orgletkirkens egen organist Niels Erik Aggesen. Desuden medvirkerBirgitte K. Madsen, obo, Trine Klüver Møller,cello og kirkens organistassistent Svitlana Leonchuk vedkororglet.Koncerten afsluttes med en uropførelse af et til lejlighedennykomponeret værk af Lasse Toft Eriksen, organistved Treenighedskirken i Esbjerg. En stort anlagt koralkantateover salmen ”O, kristelighed”, hvor alle medvirkendeer aktive – kor, messingkvintet, obo, cello og toorgler.Desuden udgives en jubilæumspublikation med indlagtcd, der beskriver orglets specielle historik og særkende.Museumschef Bodil Schelde-Jensen, Fredericia og DomorganistSv. Prip, Haderslev bidrager med artikler omFrederik VII, Fredericia og Trinitatisorglet. Niels ErikAggesen har til jubilæumspublikationen indspillet enrække hovedværker fra orgellitteraturen – musik, der afspejlerorglets klanglige mangfoldighed.Åbent Hussøndag den 2. oktober kl. 14.00Søndag d. 2. oktober kl. 14.00 er der ”Åbent hus” omkringorglet. Interesserede inviteres op til spillebordet og til etkig ind bag orgelfacaden. Niels Erik Aggesen demonstrererog fortæller lidt om orglets funktioner og klange.Arrangementet afsluttes med en lille orgelkoncert, hvorbl.a. orgellitteraturens kendteste orgelværk – Bachs Toccataog fuga i d-mol indgår.AllehelgenskoncertLørdag den 5. november kl. 16.00Denne lørdag er det G. Faurés Requiem, der står på programmet.Koncerten er et resultat af et korsamarbejdemellem Løgumkloster Kirke og Trinitatis Kirke. De tokirkekor har igennem det sidste halve års tid arbejdet påindstuderingen og fremfører resultatet ved to koncerter iFredericia og Løgumkloster.Korene akkompagneres af Århus Strygerensemble underledelse af Søren K. Hansen. Orkesteret spiller også enkelteorkesterværker i programmet.Advents- julekoncertSøndag den 27. november kl. 16.00Julemåneden indledes traditionen tro med en adventsogjulekoncert. Det er kirkens eget kor og organist NielsErik Aggesen, der medvirker. Men også Trinitatis KirkesBørnekor medvirker ved koncerten. Børnekoret ledes afkirkens faste organistvikar Svitlana Leonchuk, der ogsådirigerer Børnekoret i et par julesange.Pigekoret – 25 piger i alderen fra 13 år og opefter syngeren lang række af vore kendte og traditionelle advents- ogjulesalmer. Mellem de mange korindslag spiller NielsErik Aggesen og Svitlana Leonchuk orgelmusik til advents-og juletiden. De fremmødte får også selv mulighedfor at røre stemmebåndene, idet der også indgår enrække fællessalmer i programmet.6

TRINITATIS KIRKEwww.trinitatis-kirke.dkSognepræst ( kbf )Poul PapeØster Voldgade 12,tlf. 75 92 18 70,e-post: ppa@km.dktræffes bedst kl. 11.30 -12.30 undtagen mandagSygemeldtSogne - og sygehuspræstElli Krog FoldagerDanmarksgade 61tlf. 75 91 12 40mobil 30 51 68 91e-post: ekf@km.dkKorshærspræstInge Pilegaard ThomsenDanmarksgade 79tlf. 30 31 59 60.e-post: ipt@km.dkKirkekontoretKordegnElene MunkDanmarksgade 61,tlf. 75 91 12 40fax. 75 91 52 40e-post: eim@km.dkKontortid:Man. - tors. 9.00 - 13.00tors. tillige 16.00 - 18.00Organist:Niels Erik Aggesen6. julivej 56,tlf. 75 91 12 40tlf. privat 75 92 02 09e-post: nea@doks.dkSognemedhjælperChristina LundDanmarksgade 48tlf. 75 91 12 40mobil: 21 69 83 57e-post:sognemedhj@trinitatis-kirke.dkKirketjener:Charlotte RüszSpicavænget 6,tlf. 75 91 12 40tlf. privat 75 92 31 01Kirketjener:Annette Olander PoulsenSøndergade 54,5500 Middelfarttlf. 75 91 12 40tlf. privat 20 97 26 36Trinitatis sognegårdDanmarksgade 61,tlf. 75 91 12 40Hjemmesideadresse:www.trinitatis-kirke.dkKirkegårdenes kontorKirkernes Hus,Christiansvej 6tlf. 75 92 19 75Trinitatis kirkegårdKirkegårdsassistentOle Hougaard,tlf. 75 91 26 88 / 40 28 39 43MenighedsrådFormand:Birger Broch Møller,Herslev Bygade 9tlf. 75 94 50 88,e- post:bbm@profibermail.dkKirkeværge:Finn Aage ØstergaardDalegade 13tlf. 76 20 06 66e-post: edel-finn@post.tele.dkFormand forsognegårdsudvalget:Jørgen HviidJohannevej 5tlf. 75 92 61 30e-post: hviid@fam-hviid.dkHvor henvender man sigVed fødsler:Henvendelse til kordegnekontoret.Forældre medbringerfødselsanmeldelsen samtdåbs- eller navneattester og,såfremt de er gift, også vielsesattest.Ugifte forældre kanfå faderskabet registreret vedsammen med fødselsan-meldelsenat aflevere en omsorgsogansvarserklæring.Ved dåb:Henvendelse til kordegnekontoret.Barnets navn samtfaddernes navne og adresseroplyses til kordegnen.Ved vielser:Henvendelse til kordegnekontoret,hvor tidspunktet forvielsen aftales.Ved dødsfald ogbisættelser/ begravelser:Henvendelse til en bedemandsforretning,som træfferaftale med den præst, der skalforetage den kirkelige handling.Man kan også henvendesig til kordegnekontoret.7

September - oktober - november 2010 - Bogense kirke
Citykirkernes arrangementskalender - Vor Frelsers Kirke
september - oktober - november - BROMME og PEDERSBORG kirker
Valg til det nye menighedsråd - Marie Magdalene Kirke
Kirkeblad Sept. Okt. Nov. 2012. - Snejbjerg Kirke
KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker
september, oktober og november 2011 . Årgang 55 - Hasseris Kirke
4 . ÅRGANG · NR. 4 · sep - Nov 2012 - Sct. Andreas Kirke
Fredens Sogn Svendborg Fredens Sogn Svendborg - Fredens Kirke