Regeringens kommende godsredegørelse

toef.dk

Regeringens kommende godsredegørelse

Struktur for oplæg1. Hovedlinjerne i regeringsudspillet ”Bæredygtigtransport – bedre infrastruktur”2. Godstransport i regeringsudspillet ”Bæredygtigtransport –bedre infrastruktur”3. GodsredegørelsenTransportministerietSide 2


Bæredygtig transport - bedre infrastrukturDet vil regeringen:Mindre CO 2Grønnere biltrafikMere kollektiv transport og cyklismeEn bedre jernbaneBedre vejeNye grønne teknologierStyrket hensyn til naturenMindre støj og luftforurening i byerneTransportministerietSide 3


Bæredygtig transport - bedre infrastrukturInvesteringer i infrastruktur:I alt 150 mia. kr. frem til 202060 mia. kr. til Femern Bælt-forbindelsen og MetrocityringenNy Infrastrukturfond 90 mia.kr.Finansieret af råderummet, driftsbesparelser ved Signalprojektet,Scandlines og StorebæltInfrastrukturfond vil blive forøget i takt med, at der skabes ny holdbarfinansiering Vil give mulighed for flere investeringerTransportministerietSide 4


Bæredygtig transport - bedre infrastrukturUdbygning af veje og baner, dér hvor behovet er størstStrækninger med de største trængsels- eller kapacitetsproblemer i dagOmråder, hvor den fremtidige trafikvækst som følge af erhvervs- ogsamfundsudviklingen vil kræve en udbygning af infrastrukturenPrioritering af vej og baneprojekter – fokusområderDe store landsdelsforbindelser og timemodellenHovedstadsområdetØstjyllandOpkoblinger af de enkelte landsdele til de store landsdelsforbindelserForbindelser til havne og vore nabolandeTransportministerietSide 5


Bæredygtig transport - bedre infrastrukturEn strategisk analyse for hovedstadsområdet - herunderBedre stationskapacitet og øget banebetjening i ”håndfladen”Den fremtidige kollektive trafikbetjening i Ring 3-korridorenFuldautomatisk S-banedriftSamspillet mellem byudvikling og mulige stationerEtablering af fuldt udbygget Ring 4 og perspektiverne i Ring 5 korridorenEn strategisk analyse for Østjylland - herunderEn baneplan for Østjylland med sigte på at realisere Timemodellen mellemÅrhus og OdenseDe langsigtede kapacitetsbehov for trafikken mellem Sjælland, Fyn og Jylland –herunder ikke mindst LillebæltDe langsigtede kapacitetsbehov for den nord-syd-gående vejtrafik i JyllandTransportministerietSide 6


”Bæredygtig transport – bedre infrastruktur” og godstransportUdvalgte indsatsområder med betydning for godstransportområdet fra”Bæredygtig transport – bedre infrastruktur”Femern Bælt forbindelsen skal udnyttes til at styrke den internationalegodstransport via jernbanenBedre adgang til havnenePulje til fremme af gods på baneGenopretning af jernbanenettet – moderne signalsystem og elektrificeringGenopretning af vejnettetTransportministerietSide 7


”Bæredygtig transport – bedre infrastruktur” og godstransportUdvalgte indsatsområder med betydning for godstransportområdetfra ”Bæredygtig transport – bedre infrastruktur” fortsat:Bedre rastepladserPulje til bekæmpelse af flaskehalsePulje vedrørende ITSOpbygning af en landstrafikmodelGrøn bilbeskatning – der reducerer trængslenTransportministerietSide 8


Redegørelse til Folketinget om fremtidens godstransportGodsredegørelsen:Redegørelsen afrapporteres for Folketinget i marts 2009Godsredegørelsen handler bl.a. om, hvad regeringsudspillet fradecember 2008 betyder for godstransportenTransportministerietSide 9


Godsredegørelse 2009Mulige elementer i godsredegørelsenGodstransportens betydningRegelforenklingGods til byerneForskning og innovationMere gods på banenEffektive vejgodstransporterMere gods på havneneBedre samspil mellem transportformerneInternationale godstransportBæredygtig godstransportTransportministerietSide 10

More magazines by this user
Similar magazines