Danmarks hurtigste jernbane - Banedanmark

bane.dk

Danmarks hurtigste jernbane - Banedanmark

Der er brug for forbedrede jernbaneforbindelser, hvisjernbanen skal være en attraktiv valgmulighed for passagererog til godstransport i fremtidens transportbillede. En mereeffektiv togtrafik bidrager væsentligt til øget mobilitet ogsamfundsudvikling på et bæredygtigt grundlag.På tværs af landegrænserStrækningen København-Ringsted er af international betydning. Den indgår i dettranseuropæiske netværk som forbindelse mellem Skandinavien og det øvrigeEuropa. Det er ligeledes en vigtig strækning i godsbanekorridoren fra Nordsverigetil Norditalien.Mulighederne for at udvikle godstrafikken – og at give forbedrede forhold for deninternationale persontrafik – vil blive forøget med en fast Femern Bælt forbindelseog den tilhørende modernisering og udbygning af banen fra Ringsted til Rødby.I kontakt med borgerneBanedanmark er i tæt kontakt med borgerne og især de grundejere, der berøresdirekte af projektet. Det sker dels i forbindelse med midlertidige og permanenteekspropriationer, men også ved opmålings- og borearbejde, naturundersøgelser,arkæologiske udgravninger m.m. Det sker ved møder, telefonsamtaler og breve.Hjemmesiden anvender vi også til opdatering af aktiviteter i projektet, og deter bl.a. muligt at tilmelde sig som abonnent på nyheder om fremdriften. Nåranlægsarbejdet for alvor går i gang i 2013, vil vi med bl.a. skiltning vise omkørslerog vejomlægninger. I vores arbejde tager vi størst muligt hensyn til trafikanter ogbeboere langs banen.Parløb med motorvejsudbygningSamtidig med at Banedanmark anlægger den nye bane fra København over Køgetil Ringsted, udbygger Vejdirektoratet Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spormellem Greve Syd og Solrød Syd.Med to store anlægsprojekter i samme nabolag kommer begge myndigheder til atvære i tæt dialog med bl.a. borgere, virksomheder og kommuner i området. Derforsamarbejder Banedanmark løbende med Vejdirektoratet om både planlægning,ekspropriation, anlægsarbejde og kommunikation.Hensyn til natur og kultur langs banenVi tager hensyn til naturforhold og kulturarv langs banen. Vi forvalter museumslovenpå de steder, hvor vi skal anlægge banen, og samarbejder med Kulturarvsstyrelsen.Vi forvalter også naturbeskyttelsesloven på de arealer, der er nødvendigefor anlæg af banen. Det gør vi i samarbejde med Naturstyrelsen. Bemyndigelse tilat forvalte de to love har vi fået gennem anlægsloven og transportministeren.8 9

More magazines by this user
Similar magazines