Cramon Consulting profil for Jeppe Cramon

cramon.dk

Cramon Consulting profil for Jeppe Cramon

Profil: Jeppe CramonJeppe stræber at fjerne overflødig kode og trivielle gentagelser. Et af værktøjerne til dette erautomatisering og generalisering ved at anvende meta-modellering og meta-programmering. Gennemsine mere end 16 år som professionel, har Jeppe opnået stor erfaring inden for Model DrivenDevelopment (MDD) og har været drivende på udviklingen og anvendelsen af MDD på hhv. BECPension, Letpension, Miracle, Elektronisk Tinglysning (CSC), PFA og DSB. MDD tillader at specificereløsningen på et højere abstraktions niveau, afkoblet fra teknologi, kombineret automatiseret kodegenereringen af f.eks. forretnings regler, webservice kontrakter, java/.net kode, database tabeller ogdata access kode (f.eks. ORM som Hibernate/nHibernate).Siden 2009 og frem har Jeppe desuden fokuseret meget på skalerbare arkitekturer, multi-tenantsystemer, data modellering, data partitionering/sharding og alternative persistens løsninger (NoSql)der tillader mere fleksible data storage former, her i blandt produkter som Neo4J, MongoDB,Cassandra, CouchDB og VoltDB.Jeppe har desuden opnået en status som en af Danmarks største Spring Framework kapaciteter ogdeltager aktivt i udviklingen af opensource frameworks, f.eks. det agile Web framework Stripes. Jeppeer altid helt opdateret på de vigtigste tekniske frameworks og holder altid teamet klar på hvilkenversion der tjener projektet bedst. Jeppe har et intensivt kendskab til SOA, Lean Architecture,J2EE/JEE/EJB, Objekt Relationel Mapping (ORM) frameworks, Databaser, Spring Framework, AJAX,Web frameworks, Aspekt Orienteret Programmering. Desuden er Jeppe meget interesseret i .NET oghar udviklet flere applikationer og frameworks gennemtiden.Vigtigste tekniske kompetencerJava/J2EESpring FrameworkJeppe har arbejdet med Java de seneste 12 år og har de sidste 4 årudelukkende arbejdet med Java 5 og senere versioner. Jeppe harderudover arbejdet med JEE og EJB’ere de seneste 9 år og har desudenogså god erfaring med Portlet udvikling, bla. i forbindelse medundervisning.Jeppe betagtes som en af Danmark største kapaciteter indenfor SpringFramework. Jeppe har arbejdet med Spring fra før version 1 og følgerstadig udviklingen tæt og er en efterspurgt Spring foredragsholder.Hibernate/JPAAction og Komponentbaserede WebframeworksJeppe er helt inde i Hibernate samt den nye JPA 2 standard, samt deproblemer der opstår når man benytter ORM i forbindelse med komplekse,data intensive systemer. Jeppe fungerer ofte som problem knuser og leadpå ORM delen af projektet.Jeppe er web udviklings specialist og har over tiden implementere flereweb frameworks og bidrager bla. til udviklingen af det veldesignede webframework Stripes.Jeppe har fokus på konvention over specifikation og udnytter Javasprogets type stærkhed til at lave web løsninger der nemt understøtterrefactoring og dermed agile udvikling.2

More magazines by this user
Similar magazines