JENS LUND* UDSTILLING

kunstbib.dk

JENS LUND* UDSTILLING

KATALOGo ^ e rJENS LUND*UDSTILLINGF e b r u a r 1J O ? .


FORTEGNELSE OVERJENS LUND 1TEGNINGER, AKVARELLEROG MALERIERUDSTILLEDE I D EN FRIEUDSTILLINGS-BYGNINGFEBRUAR 1909KØBENHAVNP. PETERSENS BOGTRYKKERI(EGMONT H. PETERSEN)MCMIXKUNSTAKADEMIETSBIBLIOTEKBILLEDSAMLINGEN


De med * betegnede Arbejder er til Salg.En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen tilUdstillingen.SamtligeMaal er i Centimeter.Ved Indgangen til Udstillingen er fremlagtExemplarer af:„FORVANDLEDE BLOMSTER", Tegninger og Texter.Københavnog „LIVETS SKOVE",København1899. Pris: 5 Kr.Tegninger og Texter.1901. Pris: 5 Kr.


I. KOMPOSITIONERTEGNINGER OG AKVARELLER1 —11. Tegninger og Texter til „SALIGE KLODER". EnSymfoni i sort og hvidt. Udførte i Aarene 1903—6.1. Drømmeren. Indledningsvignet.Tilhører Frøken Elisabeth Holbek.2. Indgang.3. Duft, der synger . . Flammer, der ler.4. Astral.Tilhører Hr. Forfatter Kai Hoffmann.5. Prinsessen. iAm6. Min Kærligheds Sang.Vr -': ! / l HcU/.t' iH-Astra. T~ø^J j w ] t I / V h8. Prinsessen. « ^ J/fy}9. 0 Strengelegs Duft! 0 Blomster Toner!Tilhører Hr. Arkitekt Mogens Clemmensen.


10. Hilset være den, der ikke kommer.11. Slutningstegning.12.* Dekorativ Tegning. Vandfarve. 1896.13.* Havplante. Akvarel. 1897.'• f j—, 14.« Havplante. Akvarel. 1897.15.* Havplante. Akvarel. 1897.16-19. Havplanter. Akvareller. 1897.Tilhører Hr. Billedhugger Hansen-Jacobsen.v m 20.* Blomst som en Bølge. 1897.21.* Kysset. Akvarel. 1897.22.* Solblomst. Akvarel. 1897.23.* Gitterport. 1896. Udstillet paa Champ de Mars. Paris1898. Société nationale des Beaux-Arts.24. Havplanter. 1898.rVed Samarbejde med Maleren Johannes Holbek.25. Gitterport. 1898. Indgangstegning til „ForvandledeBlomster". Udgivet 1899. Udstillet paa Champ deMars. Paris 1898.* 26. Gitterport. 1898. Slutningstegning til „ForvandledeBlomster".27. Helligt Hovmod. 1897. Tegning til „ForvandledeBlomster".28. 3 Bindtegninger til Georg Brandes: William Shakespeare.Vandfarve. 1896-97. Tegninger til „ForvandledeBlomster".6


29.* Den grønne Blomst 1899. Bindtegning til Huysmans:A rebours.•J 30. Søvnens Blomst. 1899.Tilhører Hr. Magister Viggo Bierring.• n 31. „Mens Milliarder af Kloder gaar til Grande hvert Sekund,svæver vor Klode som en smilende Sæbeboblegennem Himmelrummet". 1899.v *->32.* Tegning til Erik Waages Digt: Ungkarl. 1900.33. Øde. 1899.Tilhører Hr. Forfatter Kai Hoffmann.34.* Barnets Blomst. 1900.35-41. Tegninger til „Livets Skove". Udgivet 1901.42. Jakobs Syn. Genesis 1.28,12. 1900. Udstillet paa denfrie Udstilling 1901.V-l 43. „Og jeg saa Himmelen opladt. . . Og der skete Røsterog Tordener og Lyn; og der skete et stort Jordskælv...Og hver 0 flyede,og Bjergene bleve ikke fundne".Apokalypsen. 1901. Udstillet paa den frie Udstilling.1901.44. Ezechiel 1. 4-25. 1900.ve-* 45. Kong Dushjantas Billede af Sakuntala: „Mislykket er,hvad der ikke er skønt paa dette Billed". 1900.Tilhører Frøken Martine Lund.46.* Sakuntala. Tegning. Vandfarve. 1900./, 47. Sakuntala sagde (til Kong Dushjantas): „Vid, at minByrd er højere end din; du gaar paa Jorden, jeg vandrergennem Luften, ja, Indras og alle VerdensvogteresSlotte staa aabne for mig". Tegning. Vandfarve.1900. Udstillet paa den frie Udstilling 1901.Tilhører Hr. Billedhugger Rudolph Tegner.7


48.* Fest. 1901. Tegning. Vandfarve,v/ h 49* Maaneskin. 1903.v r > 50.* O Mørke, som fortærer Verdener! Ustandselig stigerdog nye Verdener frem af dit Skød. Thi Lyset, detevige, hemmelighedsfulde gennemstraaler dig. O Længsel!O Harmoni! 1904. Tv-> 51.* Foraar. 1905.52.* Sphinx. 1905.VM 53.* Aphrodite. Tegning. Vandfarve. 1905.54.* Spansk Danserinde. 1905.55.* Scherzo. 1906.56.* Vignet. 1906.V M 57.* Anraabelse. 1906.58.* Crescendo. 1906.59.* Genklang. 1907.60.* Sulamith. Tegning. Vandfarve. 1907.61.* Spansk Danserinde. Tegning. Sepia. 1907.62.* Misterioso. Tegning. Vandfarve. 1907.63.* Evigt, fremad,hen over Havet,ud imod Grænsen,som stedse viger;Tegning. Sepia. 1907.Ud mod de flygtendeÆventyr- Riger,hvor Solen aldriggaar ned . . .Holger Drachmann:Bølgernes Sang.V A 64.* Tegning til Goethe: Suleika. (West-dstlicher Divan).Farvet Tusch. 1907-8.65.* Spansk Profil. 1908. Tegning. Farvet Tusch.66. Stjernen. Med Digt af Kai Hoffmann. Bogtryk.


67. Omslagstegning til Johannes Holbek: Dekadent Barbari.2 Farvetryk.68. Omslagstegninger, Vignetter og Julekort. 1907-8. Tegningerog Bogtryk.MALERIER69. Dagens Blomst. Illustration til „Forvandlede Blom- V , .ster".H. 102. B. 75.70. Nattens Blomst. Illustration til „Forvandlede Blom- a-*-,ster".H. 102. B. 75.71.* Herrens Herlighed. 1899-1900. Udkast til Glasmaleri.Udstillet paa den frie Udstilling 1901.H. 200. B. 129.72.* Fata. 1907-08.H. 98. B. 76.73.* Ruiner ved Havet. 1908. Studie.H. 48. B. 35.9


vf74.* Stemning. 1908. Studie.H. 35. B. 49.75.* Den lille Havfrue. 1908. Studie." H. 45. B. 75.II. STUDIER EFTER NATURENTEGNINGER76. Karyatider fra Erechtheion. Athen 1902. Blyant.Tilhører Frøken Martine Lund.77.* Søjleparti fra Parthenon. Athen 1902. Blyant.78.* Søjleparti fra Parthenon. Athen 1902. Blyant.79.* Præstinde. Fra Musæet paa Akropolis. 1902. Blyant.80.* Søjlekapitæl. Pompeji. 1902. Blyant.81.* Subiaco. 1902. Blyant.82. Subiaco. 1902. Blyant.Tilhører Hr. Overretssagfører J. Damkier.83.* Subiaco. Kirken og Byen. Blyant. 1906.10


84.* Siena. Fra Domkirkens Indre. Sidekapel. 1902.Blyant.85.* Siena. Domkirkens Kampanile. 1902. Blyant.86.* Siena. Monastero L'osservanza. 1902. Blyant.87.* Siena. Udenfor Porta Fontebranda. 1902. Blyant.88. Tegning efter Relief paa en Sarkofag i Thermemusæet.Roma 1902. Blyant.Tilhører Frøken Martine Lund.89.* Tegning efter Michelangelo: Bunden Fange. Brudstykke.Firenze 1902. Blyant.90.* Tegning efter Michelangelo: Pietå. Brudstykke.Firenze. 1902. Blyant.91.* Tegning efter Donatello: Gattamelata. Firenze.Blyant. 1902.92.* Firenze. Byen set fra Piazzale Michelangelo. 1903.Blyant.vi i 93.* Portræthoved af en gammel Spanierinde. Toledo.1905. Blyant.^ (*-*• 94.* Ronda. Casa de los Ninos. 1905. Blyant.95.* Ronda. Casa del Marqués de Salvatierra. 1905.Blyant.96.* Ronda. Udsigt fra Casa de Mondragon. 1905.Blyant.97.* Ronda. Udsigt gennem Puerta Romano. 1905.Blyant.98.* Sevilla. Alcazars Haver og Domkirken set fra Paseodel Pinos Udsigtstaarn. 1905. Blyant.99.* Granada. Casa de los Tiros. 1905. Blyant.u


\, n 100.* Granada. Indgangsporten til Alhambra. 1905.Blyant.101.* Alhambra. Springvandet i Løvegaarden. 1905.Blyant.102.* Alhambra. Udsigt til patio de los Leones fra Salade los Reyes. 1905. Blyant.103.* Alhambra. Udsigt til peinador de la Reina fra Salade los Embajadores. 1905. Blyant.104.* Tanger. Kasba. 1905. Blyant.105.* Tanger. Zocco de Barra (det store Marked). 1905.Blyant.106.* Modelstudier. Firenze 1907. Sepia.107.* Modelstudier. Firenze 1907. Sepia.108.* Modelstudier. Firenze 1907. Sepia.AKVARELLER109.* Subiaco. Chiostro dei Capucini. 1902.110.* Portofi.no. Klipper ved Havet. Solnedgang. 1905.111* Portofino. Byens Torv set fra Albergo Delfinos Terrasse.1905.112.* Portofino. Klipper. 1905.113.* Portofino. Palme udenfor Kirken. 1905.12


114.* Portofino. Gadeparti. 1905.115.* Perugia. Gadeparti. 1905.116.* Gabbio. Gadeparti. 1905.117.* Gubbio. La Cattedrale. 1905.118.* Gubbio. Bjergkløft med Ruiner af en Bro. 1905.119.* Gubbio. Porta S. Augustino. 1905.120.* Gubbio. Gadeparti. Raadhuset. 1905.121.* Gubbio. Gadeparti. Raadhuset. 1905.122.* Gubbio. Efteraarslandskab. 1905.123.* Gubbio. Chiesa di S. Croce. 1905.124.* Assisi. Chiesa di S. Francesco. Efter Solnedgang.1905.125.* Assisi. Udenfor Porta S. Jacobo. Ved Solnedgang.1905.126.* Assisi. La Rocca. 1905.127.* San Gimignano. Udsigt gennem en af Byens Porte.1906.128.* San Gimignano. Byens Silhuet ved Solnedgang. 1906.129.* San Gimignano. Havetrappe. 1906.13


MALERIER130.* Subiaco. Udsigt fra Chiostro dei Capucini. 1902.H. 49. B. 40.131.* Josefa. Toledo 1905. Studie.H. 41. B. 28.132.* Sevilla. Fra den kongelige Park. 1905. Skitse.H. 52. B. 35.133.* Ronda. Skitse. 1905.H. 25. B. 49.134.* En Gitana. Alhambra. 1905. Studie.H. 75. B. 48.135.* Chiavari. Skitse. 1905.H. 29. B. 48.136.* Firenze. San Miniato's Taarn. 1906.H. 75. B. 48.137.* San Gimignano. Byen set fra Fortet. 1906.H. 48. B. 75.138.* San Gimignano. De tre Taarne. 1906.H. 60. B. 42.139.* San Gimignano. Klostergaard. Studie. 1906.H. 48. B. 75.140.* Cesiretta fra Volterra. 1906.H. 98. B. 76.141.* Volterra. Maaneskin. 1906.H. 75. B. 48.142.* Roma. Udsigt fra Palatinerhøjen til Basilica Constantini.1906.H. 76. B. 98.143.* Roma. Karyatider fra Pave Julius' Villa. 1906.H. 76. B. 98.144.* Subiaco. Bjerglandskab 1906.H. 98. B. 76.14


145. Kullen. Klipper. Eftermiddag. 1908.H. 65. B. 80.Tilhører Hr. Billedhugger Hansen-Jacobsen. i )146.* Kullen. Oprørt Hav. 1908. Skitse.H. 35. B. 49.147.* Kullen. Klipper. Solnedgang. 1908. Skitse.H. 35. B. 49.148.* Kullen. Klipper. Solnedgang. 1908. Skitse. vH. 35. B. 49.149.* Kullen. Skyer og Hav. 1908.H. 49. B. 35.150* Studie. 1908.~ H. 102. B. 75.151. Rosita. 1908.H. 140. B. 88.152.* Portræt. 1908.Tilhører Hr. Grosserer Hans Tegner.H. 130. B. 93.153.* Kopi efter Leonardo da Vind: De hellige tre Kon- \ Hgers Tilbedelse. Brudstykke. Galleris degli Uffizi.Firenze 1907.H. 133. B. 83.154.* Bogbind til „Hero og Leandros". Udført i Pergamentog Lædermosaik af Hr. Bogbinder Flyge.1899.155. Bogbind til „Forvandlede Blomster". Udført i Pergamentog Lædermosaik af Hr. Bogbinder Flyge.1899.15


156. Bogbind til Baudelaire: „Les fieurs du mal". Lædermosaikmed indlagt forgyldt Metalplade udført afHr. Bogbinder Flyge. 1899.Tilhører Finn Hoffmann.157. Pude. Solblomst. Broderiet udført af Fru Jens Lund.1900.Tilhører Fru Miren Mourier.is

More magazines by this user
Similar magazines