JENS LUND* UDSTILLING

kunstbib.dk

JENS LUND* UDSTILLING

48.* Fest. 1901. Tegning. Vandfarve,v/ h 49* Maaneskin. 1903.v r > 50.* O Mørke, som fortærer Verdener! Ustandselig stigerdog nye Verdener frem af dit Skød. Thi Lyset, detevige, hemmelighedsfulde gennemstraaler dig. O Længsel!O Harmoni! 1904. Tv-> 51.* Foraar. 1905.52.* Sphinx. 1905.VM 53.* Aphrodite. Tegning. Vandfarve. 1905.54.* Spansk Danserinde. 1905.55.* Scherzo. 1906.56.* Vignet. 1906.V M 57.* Anraabelse. 1906.58.* Crescendo. 1906.59.* Genklang. 1907.60.* Sulamith. Tegning. Vandfarve. 1907.61.* Spansk Danserinde. Tegning. Sepia. 1907.62.* Misterioso. Tegning. Vandfarve. 1907.63.* Evigt, fremad,hen over Havet,ud imod Grænsen,som stedse viger;Tegning. Sepia. 1907.Ud mod de flygtendeÆventyr- Riger,hvor Solen aldriggaar ned . . .Holger Drachmann:Bølgernes Sang.V A 64.* Tegning til Goethe: Suleika. (West-dstlicher Divan).Farvet Tusch. 1907-8.65.* Spansk Profil. 1908. Tegning. Farvet Tusch.66. Stjernen. Med Digt af Kai Hoffmann. Bogtryk.

More magazines by this user
Similar magazines