Aarhus Kommune Emne: Udbud af Ø3 Til: Notat til indstillingen ...

friedrich.sophia43

Aarhus Kommune Emne: Udbud af Ø3 Til: Notat til indstillingen ...

NotatEmne: Udbud af Ø3Til: Notat til indstillingen ”Salg af areal på Ø3 på De BynæreHavnearealer”Kopi til:Den 5. November 2012Aarhus KommuneUdviklingssekretariatet forDe Bynære HavnearealerTeknik og MiljøBILAG 2Beskrivelse af salgsvilkårNordhavnsgade 12 st., 8000 AarhusCIndledningUdbudsmaterialet var vedlagt et udkast til betinget salgsaftale, som vilvære grundlaget for de aftaler, som Aarhus Kommune vil indgå med denvindende tilbudsgiver.Aftalegrundlaget vil bestå af udbudsmaterialet med efterfølgende præciseringersamt tilbud med det reviderede løsningsforslag, som er grundlagetfor bedømmelsesudvalgets indstilling og Aarhus Byråds beslutningomtildeling af kontrakt.Det tilbudte løsningsforslagDen betingede salgsaftale vil forpligte Pensam / Topdanmark til at gennemføreet projekt (”Havneholmen”) på Ø3, felt 1B, 2 og 3Sagsnr.: SEK/12/00310-005Journalnr.: 13.06.02G01Sagsbeh.: Frede MarkussenTelefon: 8612 6418Mobil: 5157 6418E-post: teknikogmiljo@aarhus.dkDirekte: frm@aarhus.dkwww.aarhuskommune.dkPå Ø3 er yderligere et byggefelt, nemlig Felt 1A, hvor Aarhus Kommunepåtænker at opføre et byggeri på ca. 21.000 etm 2 , hvor af 16.000 etm 2forventes anvendt til almene ældreboliger (plejeboliger) med tilhørendeserviceareal på 3.000 etm 2 . Herudover forventes etableret en daginstitutionpå 2.000 etm 2 .Den betingede salgsaftale vil indeholde en bestemmelse om, at detkommende byggeri på Felt 1A er et forhold, som Pensam / Topdanmarkskal være opmærksom på i relation til det påtænkte projekt på Felt 1B.Det forudsættes, at projektet på Felt 1B udvikles i samarbejde med AarhusKommune med henblik på at sikre størst mulige synergier mellemFelt 1A og Felt 1B.Lokalplan


Købesum og overtagelsesdagKøbesummen fastsættes på baggrund af det vindende tilbud.Købesummens betaling er knyttet til overtagelsesdagen.Overtagelse finder sted, når betingelserne for den betingede salgsaftale er opfyldt. Det vilsige når Aarhus Byråds endelige vedtagelse af lokalplan er sket og at der er sket udmatrikuleringeller Aarhus har afgivet skriftlig indeståelse overfor køber om at udmatrikuleringvil finde sted.Købesummens betaling er således knyttet til tidspunktet for Byrådets endelige godkendelseaf lokalplanen.Byggepligt, tilbagekøbsret og forbud mod videresalgDen betingede salgsaftale vil indeholde vilkår om pligt for Pensam / Topdanmark til at bebyggeejendommen i overensstemmelse med det tilbudte projektforslag og adgang forAarhus Kommune til at købe ejendommen tilbage på nærmere fastlagte vilkår, hvis byggepligtenikke opfyldes. Endvidere indeholder den betingede salgsaftale vilkår om forbudmod videresalg i ubebygget stand.Tekniske salgsvilkår og parkeringsforholdSåvel Aarhus Kommunes som købers byggemodningsforpligtigelser er beskrevet i bilag tilden betingede salgaftaleParkering skal etableres under færdig terrænkote 2,50. Antallet af parkeringspladser erbeskrevet i bilag til den betingede salgsaftale.Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines