13.07.2015 Views

KG Hansen & Sønner a/s - Boligforeningen Ungdomsbo

KG Hansen & Sønner a/s - Boligforeningen Ungdomsbo

KG Hansen & Sønner a/s - Boligforeningen Ungdomsbo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ismail er med iafdelingsbestyrelsenDet er vigtigt at beboere af anden etnisk herkomst også ermed i beboer demokratiet, siger formanden for afdeling 13Det er meget vigtigt, at beboere af andenetnisk herkomst også deltager i den demokratiskeproces, der hvor de bor.Det mener i hvert fald Egon <strong>Hansen</strong>,formand i afdeling 13, hvor godt 70 procentaf lejlighederne bebos af folk af andenetnisk herkomst. I de 86 lejlighederer 7 forskellige folkeslag repræsenteret.Her har de de sidste to år haft IsmailHassan Jama med i bestyrelsen.Men han er kun én ud af tre medlemmermed anden etnisk herkomst, der ermed i den demokratiske proces i <strong>Ungdomsbo</strong>.I afdeling 6-7-37 har Hade Salah Kadarværet med i to år, og i afdeling 8 blevAdrian Kazem Saleh valgt ind for et år siden.- Jeg synes, det har været rart, vi fikIsmael med i afdelingsbestyrelsen. Detsender et godt signal til de mange andreudlændinge, der bor her i afdelingen. Oghan kan samtidig være med til at forklaretingene, så de er nemmere at forståog acceptere for dem, siger Egon <strong>Hansen</strong>.Selv er Ismail ikke ukendt med de demokratiskeprocesser, idet han alleredepå sin arbejdsplads i Somalia deltog i fagforeningsarbejdet.– Og her i landet erhan også blevet aktiv i skolebestyrelsenved Bakkeskolen.- Der er jo nogle kulturforskelle, sombetyder, at folk har forskellige måder atopleve tingene på. Men jeg føler mig ikkesom gidsel, men selvfølgelig er det enbalancegang, siger Ismael, der har mangeroser til formanden for den måde hantager ham med i arbejdet.- Han er god til at forklare, når der ernoget, jeg ikke forstår, og han opgiver ikkeså let. Han har været en stor hjælp formig, siger Ismael.Men der kan selvfølgelig både værefordele og ulemper ved at have folk afanden etnisk herkomst med.Bestyrelsen i afdeling 13 består af Egon <strong>Hansen</strong>, Ismail Hassan Jama og Susan Friis.- For det første må man indstille sigpå, at det tager meget længere tid, fornår man er så grundig som Ismael, såbliver der stillet mange spørgsmål. Mendet synes jeg er rigtig dejligt, for det vidnerda om interesse, siger Egon <strong>Hansen</strong>,der er ked af, at han blandt de danskebeboere har oplevet en modstand imodat få de fremmede med.- Fordelen er først og fremmest at deter nemmere at få beboerne til at forståog acceptere tingene, når det er ”en afderes egne”, der er med til at fortælledem om reglerne, siger formanden forafdeling 13.Også formanden for afdeling 6-7-37Ole Antonsen oplever disse fordele vedat have kurderen Hade Saleh Kadar medi bestyrelsen.- Jeg bruger ham meget ”som tolk”,og det fungerer fint. Tingene falder letterei hak, når jeg har ”en af deres egne”med.7


Fokus på beboerdemokratiog kommunikationSpændende opstart på de næste 5 års byudvalgsarbejde8Der er sat fokus på beboerdemokrati og kommunikation i denæste 5 år i de afdelinger, der er omfattet af byudvalgsarbejdet.For at komme godt i gang med det emne, var en flok beboeresamlet den 7.-8. november til et seminar i Oksbøl.Her deltog i alt 27 fra de to boligforeninger – <strong>Ungdomsbo</strong> &B32 – som er sammen i byudvalgsarbejdet. Det var både medlemmeraf afdelingsbestyrelser, fritidsudvalg, hovedbestyrelsenog ”ganske almindelige” beboere.- Det var en rigtig god weekend, hvor vi oplevede en rækkebeboere, der var engagerede, tændte, debatterende og diskuterende.Og det hele mundene ud i to lovforslag: et om kommunikationog et om demokrati, fortæller projektmedarbejderne PeterRostgaard og Jette Sejerup.Et lokalt firma Continue varhyret til opgaven, og der var iProjekt-Nyt lavet et oplæg tildebat.På seminariet foregik tingenei et folketing.Som i det virkelige folketingblev de forskellige spørgsmålbehandlet i de nedsatte grupper,og når gruppearbejdet varklar, så blev det vedtagne fremlagti folketinget til debat.Her var der i øvrigt både folketingets formand med en klokke,og en tingsekretær der nedfældede de kloge ord.- Det var en rigtig god måde at bygge et seminar op på, og vifik mange ting med hjem, som der nu kan arbejdes videre med,fortæller de to projektsekretærer.


Drømmen om en basarI sommeren 2004 åbner der en basar,hvor de besøgende får en eksotisk oplevelse.Den sydvestjyske basar, der ligger i Esbjergsøstlige bydel, har omkring 40 boder,og der er en sydlandsk stemning.Det er den drøm, som en tre mandsgruppe Susanne Rønne, Jobshop, projektmedarbejderJette Sejerup og integrationskonsulentMussa Utto arbejdersærdeles ihærdig på skal gå i opfyldelse.Ideen er født i Århus, og basaren derhar været i gang i nogle år, og den erblevet en utrolig succes.- I øjeblikket er vi ved at lægge de sidstebrikker på plads, før det egentligestartskud går. Vi har kontakt til flere investorer,og vi kikker på lokaler forskelligesteder, fortæller Susanne Rønne.- Jeg satser på, det bliver her i østbyen,for det er også her de fleste menneskeraf anden etnisk herkomst bor.- Vi forestiller os 2-3.000 kvm., som bliverinddelt i små enheder a 35 kvm. Såkan man leje en eller to enheder alt efterhvad det er, man vil tilbyde. Vi håber påca. 40 boder.- Vi håber, det kan blive et udflugtssted,både for de mennesker der bor heri det sydvestjyske område, men også forde mange turister der besøger Sydvestjylland.- Det skal være et sted med bådesalgsboder og små spisesteder, hvor deroser af en orientalsk stemning.- Der er mange, der allerede har henvendtsig, fordi de er interesseret i at lejeen enhed. Det er ikke kun for folk af andenetnisk herkomst, det kan også væredanskere, fortæller Susanne Rønne, derhar mærket en utrolig stor opbakning oginteresse for projektet.- Når det er os tre, der er gået sammenom ideen, så er det fordi, vi kenderde mennesker af anden etnisk herkomst,der bor her i byen. Og vi har en interessei at være med til at skabe arbejdspladsertil den gruppe af mennesker.- Vi håber, det kan skabe arbejde tilomkring 70 personer, som derved kanblive selvforsørgende. Det er vores formålmed at gå ind i projektet.Somaliske mænd i rengørings-projektMed kursusbeviset har flere allerede fået job9Jobshop har netop kørt et anderledesrengørings-projekt. Holdet bestod nemligaf 10 somaliske mænd og en enkeltbosnisk kvinde.De har haft 4 ugers AMU-kursus ogderefter 14 dages praktik, og flere er alleredei arbejde. Andre er på vej i job.- Det startede med, at jeg fik en henvendelsefra et par somaliere, som forgæveshavde søgt et rengøringsjob. I firmaernefik de at vide, at de manglede etkursusbevis, fortæller Susanne Rønne,leder af Jobshop.- Vi fandt frem til et helt hold, der varinteresserede i at være med, og projektetblev kørt i samarbejde med formidlingsenheden.- Det har været en rigtig positiv oplevelse.Deltagerne har været meget engageredeog motiverede, og vi har fået enfin modtagelse i de fem rengøringsfirmaer,hvor de har været i praktik.- Der er tale om somalier, der harværet her i landet i ca. 10 år, og som harprøvet mange forskellige ting uden at detgav fast job. Nu er de på vej, og det harværet en skøn oplevelse, fortæller SusanneRønne.Hun opfordrer i øvrigt andre til at henvendesig, hvis de har lignende projekter,de gerne vil i gang med.- Her i Jobshop er vi åben over for alleideer, og vi vil gøre alt for at hjælpesådanne projekter i gang.


Bosniske Aza åbneregen frisørsalonDrømmen om at blive selvstændig igen er gået i opfyldelse10- Jeg er bare så glad! Det er en gammeldrøm, der er gået i opfyldelse.Det siger Aza Mehmedovic, der tirsdagden 21. oktober slog dørene op tilsin egen frisørsalon, der ligger ved Nettoi Stengårdscentret.Lige siden åbningen for en måned sidenhar der været travlhed, så meget atder også har været arbejde til en praktikant.Aza Mehmedovic er uddannet frisør iBosnien, hvor hun også har haft egen frisørsalon.Hun har været i Danmark i 10 år, ogde seneste otte år har hun boet med sinfamilie på Stengårdsvej.Hun har haft forskellige jobs i den tid,hun har boet i Danmark, senest var hunansat i Bistroen i Bilka.- Men jeg har hele tiden drømt om atblive selvstændig igen, og da jeg fik mulighederneher i Stengårdscentret slogjeg til, også fordi der ikke er andre frisørerher i området, så jeg tænkte, dermåtte være et behov, fortæller Aza Mehmedovic.Det har så afgjort vist sig, at hun harret!Frisørsalonen er blevet en realitetmed hjælp fra Jobshop.Aza Mehmedovic har åbnet egendame- og herrefrisørsalon iStengårdscentret, og hun har haftforrygende travlt den første måned.SilkeborgRandersÅrhusDAI Gruppen A/SArkitekter MAAIngeniører FRIEsbjergHorsensAalborgFredericiaVejleViby JPadborgSmedegade 236701 EsbjergTelefon 7512 7999Fax 7513 4456


Ta’ ud & gemTa’ ud & gemAfdelingsbestyrelserAfdeling 1Birgit Carstensen Møller, Toftsvej 24Irena Sørensen, Toftsvej 44Lene Lynghede, Toftsvej 24Beboerkontor: Toftsvej 24, kld.1. tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00Afdeling 2Willy Olesen, Hermodsvej 25Lene Sørensen, Hermodsvej 29Kirsten Petersen, Hermodsvej 29Flemming Guldberg Sørensen,Palnatokes Alle 31Karen Jensen, Hermodsvej 37Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld.1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00Afdeling 3Orla Petersen, Palnatokes Alle 13Sigvald Christensen, Palnatokes Alle 11Willy Kannebjerg, Palnatokes Alle 13Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00Afdeling 4Karna Møller, Hermodsvej 11Gitte Kirchhoff, Hermodsvej 9Lillian Sibbert, Hermodsvej 7Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00Afdeling 5Hans Mathiesen, Sp. Møllevej 291Mai-Britt Skov Jensen, Sp. Møllevej 295Magnina Bodilsen, Sp. Møllevej 295Beboerkontor: Sp. Møllevej 295, kld.1. onsdag i måneden kl. 19.00-21.00Afdeling 6-7-37Ole Antonsen, Platanvej 11Søren Egdal, Platanvej 11Bent Ivan Jakobsen, Platanvej 2 AHade Salah Kadar, Platanvej 9Birger Ellekær <strong>Hansen</strong>, Platanvej 4 BBeboerkontor: Skolebakken 66, st.1. onsdag i måneden kl. 19.00-20.00Afdeling 8Elva Lyth, Stengårdsvej 90Johnny Kristiansen, Stengårdsvej 112Inger Tingberg, Stengårdsvej 116Adrian Kazem Saleh, Stengårdsvej 78Karen Grinderslev, Stengårdsvej 90Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld.2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30Afdeling 9-10Kurt Olsen, Fyrparken 26Walther Thinnesen, Fyrparken 28Jette Thinnesen, Fyrparken 28Jan Andresen, K. Andersens Vej 76John Nielsen, Topsand 22Beboerkontor: Fyrparken 22, kld.1. tirsdag i måneden kl. 18.30-19.00Afdeling 11Birgit Bossen, Sneumvej 107Henning Hübschmann, Sneumvej 41Birthe Andersen, Sneumvej 65Afdeling 12Irene Svenningsen, Sneumvej 29 AHanne Ohlsen, Sneumvej 27 CLene Nielsen, Sneumvej 25 BAfdeling 13Egon <strong>Hansen</strong>, Stengårdsvej 120Susan Friis, Stengårdsvej 126Ismail Hassan Jama, Stengårdsvej 138Beboerkontor: Stengårdsvej 124, kld.1. onsdag i måneden kl. 17.30-18.00Afdeling 14Joan Sandholm, Stengårdsvej 44Ernst Petersen, Stengårdsvej 30Lars Roth, Stengårdsvej 30Per <strong>Hansen</strong>, Stengårdsvej 30Poul Erik Svendsen, Stengårdsvej 44Beboerkontor: Stengårdsvej 30, kld.1. onsdag i måneden kl. 19.00-19.30Afdeling 15Kaj Nielsen, Stengårdsvej 14Gunner Vindelev, Stengårdsvej 12Finn Domar, Stengårdsvej 12Beboerkontor: Stengårdsvej 8, kld.1. torsdag i måneden kl. 19.00-19.30Afdeling 16Bodil Schmidt, Kvaglundparken 2-4Finn Sø Holm, Kvaglundparken 2-10Niels Andersen, Kvaglundparken 2-8Carl Erik Johannesen,Kvaglundparken 2-12Lise Petersen, Kvaglundparken 2-2Beboerkontor: TV-rummet1. onsdag i måneden kl. 19.00-19.30Afdeling 17- ingen afdelingsbestyrelseAfdeling 18Frede Poulsen, Stengårdsvej 93Helene Clemensen, Stengårdsvej 95Jytte Grønfeldt, Stengårdsvej 97Britta Bodilsen, Stengærdet 92Beboerkontor: Stengårdsvej 2032. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30Afdeling 20- ingen afdelingsbestyrelseAfdeling 21Joan Petersen, Thulevej 120Gitte Gregersen, Thulevej 294Kaj <strong>Hansen</strong>, Thulevej 154Claus Jepsen, Thulevej 308Helle Christensen, Thulevej 418Beboerkontor: Thulevej 41. torsdag i måneden kl. 19.30-20.00Afdeling 26-29Bent Bluhme, Fyrparken 390Bente Guldberg, Fyrparken 322Ludvig Pedersen, Fyrparken 162 HOle <strong>Hansen</strong>, Fyrparken 100Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180Beboerkontor: Fyrparken 3481. tirsdag i måneden kl. 19.00-20.-0011


12Afdeling 27-39-58 (Fanø)Berit Jensen, Kallesbjergvej 22 CElsie Bundgaard Lauridsen,Kallesbjergvej 30 CPeter Sorgenfrei, Kallesbjergvej 22 DAfdeling 32- ingen afdelingsbestyrelseAfdeling 34Kirsten F. Gulli, Grundtvigs alle 58 AJohn Abildgaard, Grundtvigs alle 58 CH. P. Kjøngerskov, Grundtvigs alle 58 ABeboerkontor: Grundtvigs Alle 58, kld.1. tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00Afdeling 35Iris Brandsborg, Nygårdsvej 38John Brandsborg, Nygårdsvej 38Eva <strong>Hansen</strong>, Nygårdsvej 36Afdeling 38- ingen afdelingsbestyrelseAfdeling 40Anja Hareby, Tvillingernes Kvarter 48Jens Jørgen Andersen, TvillingernesKvarter 48Sheila Gemmel, Tyrens Kvarter 22Claus Aanum, Tvillingernes Kvt. 56Kirsten Krog, Tvillingernes Kvt. 158Beboerkontor: Tvillingernes Kvt. 881. mandag i måneden kl. 19.00-20.00Afdeling 42- ingen afdelingsbestyrelseAfdeling 44Lisbeth Oxlund, Islandsgade 60Jytte Bune, Islandsgade 56Lis Meng, Islandsgade 54Afdeling 45Signe Daubjerg, Sp. Kirkevej 109Kim Beck, Sp. Kirkevej 109Marie Viekær, Sp. Kirkevej 109Afdeling 46Erik Kiørbye, Finsensgade 7Margrethe Ottosen, Finsensgade 7Marie Jørgensen, Finsensgade 7Karen Seekjær, Finsensgade 7Aase Storck, Finsensgade 7Afdeling 47Knud Lemb, Østergade 64 CKjerstine Lildholdt, Østergade 62 CLis <strong>Hansen</strong>, Østergade 62 EAfdeling 48-49Kathleen Christensen, Østergade 64Niels Johansen, Østergade 64Johannes Nielsen, Østergade 64Afdeling 50Bente Bejstrup, Finsensgade 28Oluf Olesen, Finsensgade 36Jonna Jensen, Rolfsgade 50Afdeling 51Inge Pultz, Finsensgade 9Marie Olesen, Finsensgade 9Tom Jeppesen, Finsensgade 9Afdeling 53Mona Falk, Ringen 75Sonja Kristensen, Ringen 75Palle Kaus, Ringen 73Afdeling 54Erik Fløjstrup, Østergade 48Preben Kronborg, Østergade 52Jytte Møller Kristensen, Østergade 48Afdeling 55Lene Madsen, Norgesgade 36Per Bech, Norgesgade 36Ove Lund, Norgesgade 36Afdeling 56-59 (Fanø)Kristian Kruse, Lærkevej 19Annette Kierkegaard, Lodsvej 63Michael Kronow, Lodsvej 65Afdeling 67Thomas Sørensen, Sp. Kirkevej 99 BUlric Nicolaisen, Sp. Kirkevej 99 AMelissa Blaabjerg, Sp. Kirkevej 99 BAfdeling 75Jørgen Madsen, Sp. Møllevej 62 BDagfinn Risum, Sp. Møllevej 62 DJohanne Nielsen, Sp. Møllevej 62 FAfdeling 80- ingen afdelingsbestyrelseAfdeling 92Knud Nielsen, Vølundsvej 2Truels Sørensen, Vølundsvej 2Marie Madsen, Vølundsvej 2Har du ændringer/tilføjelser til listen,så kontakt Lydia Lund Rasmussen, tlf. 75 26 90 24eller mail: lydia@mail.dkHUSK telefonnumrene:76 135050 <strong>Ungdomsbo</strong>, Nygårdsvej 3776 135060 Esbjerg Kollegie-foreningen, Nygårdsvej 3776 135090 TelefaxE-mail: post@ungdomsbo.dkInternet: www.esbjergs-boligforeninger.dkInternet: www.ungdomsbo.dkDirekte numre.76 135080 Huslejeafdelingen.76 135070 Bogholderiet.76 135072 Flytteregnskab.76 135073 Flytteregnskab (kollegier)Teknisk afdelingTelefontid: 8.30 - 9.3076 135053 Teknisk chef Erik Lykke76 135055 Inspektør Jan Frandsen76 135056 Inspektør Erik Boyschau76 135054 Inspektør Lars Schütt


HovedbestyrelsenHanne Christensen, Kjersingvej 6Bent Bluhme, Fyrparken 390Søren Egdal, Platanvej 11Hanne Laursen, Stengårdsvej 161Niels Moslund, Platanvej 5Knud E. Larsen, Stengårdsvej 120Berit Jensen, Kallesbjergvej 22 C, FanøIkke boendeOve Kristensen, Vestervangen 73Jørgen Jensen, Sp. Kirkevej 17PPROJEKT NYT•ROJEKT NYT•Stengårdsvej:Projektmedarbejder Jette SejerupStengårdsvej 163, tlf. 27 15 65 81Syrenparken:Projektmedarbejder Peter RostgårdEgehuset, Egelunden 2, tlf.: 75 14 00 23mobil: 2715 6580Miljøstationen · Hedegårdsvej 2Tlf. 76 12 32 89 mandag-fredag kl. 9.00-9.30Åben: mandag kl.14.00-15.00 - torsdag kl. 14.00-17.00Medarbejderrep.Michael Riber, Poppelvangen 16Gerd Nielsen, Magnolievej 6Marian Andreasen, Huginvej 5Åben: kl. 11.00-15.00mandag-tirsdag-torsdagStoregade 222Telefon 76 14 14 90 · Telefax. 76 14 14 91e-mail: erhvervsby@mail.dkwww.erhvervsby.dkTræffetidAfdelingsbestyrelser og beboere harmulighed for at træffe foreningens formand, ellerhvis hun er forhindret,et andet medlem af hovedbestyrelsenTræffetiden er:Hver torsdag kl. 15-17på kontoret, Nygårdsvej 3725 år i <strong>Ungdomsbo</strong>Solvad SørensenStengårdsvej 72, 1. mf.(flyttet ind 1. februar 1979)Nancy & Frede PoulsenStengårdsvej 93,(flyttet ind 1. februar 1979)Eva KrautzStengårdsvej 101,(flyttet ind 1. februar 1979)Carsten AndersenHermodsvej 41, st. th.(flyttet ind 15. februar 1979)Helge VangSneumvej 15 C,(flyttet ind 15. februar 1979)13


Oversigt over hotelværelserFINSENSGADE(nr. 7) 1 stk.Henv. Margrethe Ottosen,Finsensgade 7FYRPARKEN(nr. 14-40) 14 stk.Henv. til Per BylundFyrparken 164,tlf. 75 15 23 27KRIDTHUSET(stueetagen) 2 stk.Henv. til:Carl Erik Johannesen,Kvaglundparken 2, 12, dør 10,tlf. 23 25 93 24RINGEN(nr. 73 kld.) 1 stk.Henv. til Hans KristensenRingen 75, st.,tlf. 75 13 62 60SNEUMVEJ(nr. 69) 2. stk.Henv. til Tove LyngsøSneumvej 41,tlf. 75 17 60 71STENGÅRDSVEJ(nr. 52 kld.) 4 stk.Henv. til Gerda Ley,Stengårdsvej 48,tlf. 75 14 43 04/75 16 78 13THULEVEJ(nr. 140) 4 stk.Henv. til Gitte Gregersen,Thulevej 294,tlf. 75 15 54 08Træffetid: mandag-fredag 12.00-13.30.TORVEGADE(nr. 49 kld.) 1 stk.Henv. <strong>Ungdomsbo</strong>s kontorTlf. 76 13 50 50PRISER125 kr. 1. nat100 kr. for efterfølgende nætter400 kr. pr. uge1.500 kr. pr. måned14PLATANVEJ(nr. 1 og 7) 2 stk.Henv. til Kaj ThraneJ.L. Heibergsalle 7,tlf. 75 13 84 87STENGÅRDSVEJ(nr. 120 mf.) 2 stk.Henv. til Knud LarsenStengårdsvej 120 s.tv.,tlf. 75 14 44 94I afd. 9 tillægges moms.Kridthuset100 kr. 1. nat75 kr. alle efterfølgende nætter.FestsaleToftsvej 24, kld. – afd. 1Plads 20-25 personerUdlejning v/ Halvor RasmussenToftsvej 28, tlf. 75 13 64 05Udlejes kun til beboere i afd. 1.Str. Kirkevej 133 kld. · Afd. 2-3-4Plads: 25 personer.Udlejning v/ Erik Christensen,Kjersingvej 6, tlf. 75 13 10 61.Udlejes kun til beboere i afd. 2-3-4.Spangsberg Møllevej 301 · Afd. 5Plads: 30 personer.Udlejning v/ Maj-Britt Jensen,Sp. Møllevej 295 st.tv., tlf. 75 14 00 31.Træffetid mandag 19-21.Udlejes kun til beboere i afd. 5.Fyrparken 20-22 kld. · Afd. 9Plads: 40 personer.Udlejning v/ Rita Thuesen,Fyrparken 14,1,tlf. 75 15 11 01, mellem 17.00-19.00.Udlejes kun til beboere i afdelingernei Fyrparken (9-10-26-29).Sneumvej 17E – afd. 12Plads: 40 personer.Udlejning v./ Hanne OlsenSneumvej 27C, tlf. 75 17 13 15Kun beboere i afdeling 11+12Stengårdsvej 163 · Afd. 18Plads: 70 personer.Udlejning v/ Rita Thamdrup,Stegårdsvej 86, 1.th., tlf. 75 14 09 53Udlejes kun til beboerepå Stengårdsvej.Thulevej 448 · Afd. 21Plads: 45 personer.Udlejning v/ Gitte Gregersen,Thulevej 294, tlf. 75 15 54 08.Træffetid: man.-fre. kl. 12.00-13.30.Fyrparken 348 · Afd. 29Plads: 50 personer.Udlejning v/ Gurli og Leif Nielsen,Fyrparken 162G, tlf. 75 15 20 69.Udlejes kun til beboere i <strong>Ungdomsbo</strong>.Nygårdsvej 41 kld. – afd. 32Plads: 40 personerUdlejning v/<strong>Ungdomsbo</strong>s kontorTlf. 76 13 50 50Udlejes kun til beboere i afd. 32Nygårdsvej 34 kld. – afd. 35Plads: 40 personerUdlejning v/AfdelingsbestyrelsenUdlejes kun til beboere i afd. 35Platanvej 15 · Afd. 37Plads: 50 personer.Udlejning v/ Heidi Antonsen,Plantanvej 11, tlf. 75 13 07 26.Tvillingernes kvt. 88 · Afd. 40Plads: 90 personer.Udlejning v/ Hans <strong>Hansen</strong>,Tyrens Kvarter 17, tlf. 75 15 75 35.Træffetid: mandag-fredag 9.00-9.30.Islandsgade – afd. 44Plads: 15 personerUdlejning v Lisbeth OxlundIslandsgade 60Udlejes kun til beboere i afd. 44Finsensgade 7 - afd. 46Plads: 30 personerUdlejning v/ Margrethe Ottosen,Finsensgade 7Udlejes kun til beboere i afd. 46Ringen 73 · Afd. 53Plads: 30 personer.Udlejning v/ Hans Kristensen,Ringen 75 st., tlf. 75 13 62 60.Udlejes kun til beboere i afd. 53.Østergade – afd. 54Plads 15 personerUdlejning v/AfdelingsbestyrelsenUdlejes kun til beboere i afd. 54Kallesbjergvej · Afd. 56-59Plads: 30-40 personer.Udlejning v/ Berit Jensen,tlf. 75 16 23 51.Udlejes til beboere i alle afd. på FanøHedelundvej 120 · Afd. 80Plads: 40 personer.Udlejning v/ administrationen,tlf. 76 13 50 50.Udlejes kun til beboere iafd. 80 og afd. 17.Vølundvej 2 – afd. 92Plads: 30 personerUdlejning v/Knud NielsenVølundvej 2 tlf. 75 13 23 09Udlejes kun til beboere i afd. 92


En hæk er det smukkeste hegn- hvis altså den vil groHæk-problemer i afdeling 6-7-37 fordi hækken er plantet i sandEn høj flot grøn hæk er det smukkestehegn, og den giver en god afskærmningfor privatlivet på terrassen.Men hvordan sikrer man egentlig debedste vilkår for hækken?I afdeling 6-7-37 har der været storeproblemer med hækkene, som fem årgamle står i stampe og kun er knap enhalv meter høje.Det har fået viceværterne til at reagere.- Vi gravede lidt og fandt frem til, athækkene var plantet i det rene sand. Imodsætning til de få centimeter, der varoven på jorden, så var rødderne blevetutrolig lange i deres søgen efter næring,fortæller vicevært Frank BergmandDerfor er han nu gået i gang med atudskifte hækkene. Foreløbig har syvstuelejligheder fået plantet nye hække.- Vi har gravet en rende - 50 cm i dybdenog 30 cm i bredden – hvor der erkommet jord i, så startbetingelserne er iorden.- Vi har desuden lavet et forsøg, hvorvi har omplantet nogle af de gamle hækplanter.Fordelen er, at hvis de vil gro, såer de helt tætte i bunden fra starten, fortællerFrank Bergmand, der er lidt chokeretover, at et stort lokalt firma ”harvalgt” at plante hækkene i det bare sand.- Nu er vi blevet enige om, at vi selv vilgøre det arbejde med at omplante hækkene.Det vil ske løbende, når det kanindpasses i det daglige arbejde.Hvordan får duhækken til at groMen det er jo ikke kun spørgsmålet om,at hækkene får den rigtige start. Pasningenaf hækken er nemlig udelukkede beboerensansvar.Og her er der nogle ting, man skalvære opmærksom på:Hækken skal have noget af leve af, ogkonkurrerende vækster skal væk.Det betyder, at planterne skal havegødning (ca. 40-50 gr. NPK pr. meterhæk) i tidlig forår. Hækken skal også havevand, hvis ikke det kommer automatiskfra oven, så skal der vandes med envandkande.Men det er også særdeles vigtig, athækken holdes fri for ukrudt (konkurrerendevækster), ligesom du skal sørgefor, at der ikke er andre planter, træer ellerbuske, der skygger for hækken.Man kan eventuelt også udlægge flis,hvorved man stort set slipper for ukrudt.Nu skulle du så kunne glæde dig over,at der bliver mere fart over feltet. Det erikke usædvanlig, at en hæk vokser 30cm om året. Det vil sige, at du på 4 århar en hæk med en højde på 120 cm.Det næste er så klipningen. Indtilhækken har nået den endelige højde,skal den kun studses på siderne. Det giveren flot og tæt hæk.Husk det er bedst, hvis hækken holdesbred forneden og lidt smallere foroven.Tipsene til, hvordan du får din hæk tilat gro, er hentet fra en artikel i bladetDAB information.Vicevært Frank Bergmand ved én af de nyplantede hække.En hæk der i øvrigt allerede er højere end de fem år gamlehække, der er blevet plantet direkte i sand.15


Steiner på gadenTilbyder Stengårdsvejens børn og ungeat prøve kræfter med Taekwondo16Tirsdag og torsdag eftermiddag kan manpå Stengårdsvej møde Steiner Nilssen.Han har et godt tilbud til områdetsbørn og unge.Der er tale om et tre måneders projekt,hvor projektmedarbejder Jette Sejeruphar lavet en aftale med EsbjergTaekwondo Klub.- Projektet går ud på, at Steiner gårrundt i området for at snakke med børneneog de unge. Hans tilbud er, at degratis kan komme over og prøve kræfteri Taekwondoklubben. Her har vi hyret toledere, som står klar til at tage imod.- Det har været en fantastisk succes.Den første måned har der allerede været60 børn på besøg i klubben, og enkeltehar også meldt sig ind, fortæller Jette Sejerup,der arbejder med planer om atfortsætte/udvide projektet med andreklubber.Steiner Nilssen kan du møde tirsdag ogtorsdag eftermiddag på Stengårdsvej.Nogle af de børn der allerede har haft en godoplevelse i Taekwondoklubben. Her sammenmed Steiner og de to ledere i klubben.Specialisteri Billed &Lyd• Radio/TV• Video• Antenner• ProfessionelAV-afdeling• Eget serviceværkstediKirkegade 8Den storespecialforretningfor Bang & OlufsenJasperKongensgade 66 - Esbjerg - Fax 75 12 07 88Tlf. 75 12 11 22


Motionsrummetpå StengårdsvejBeboerne på Stengårdsvej har adgang til et dejligt motionsrum,Stengårdsvej 46, i kælderen, men der mangler enfrivillig leder!Har du lyst og tid til et ulønnet fritidsjob, så henvend dig tilJoan Sandholm, Stengårdsvej 44. tlf. 75 14 02 10Du er selv med til at bestemme åbningstiderne!25 år i afdeling 18Ægteparret Ruth og ErikLund er de første i afdeling18, der har boet i samme lejlighedi 25 år. Derfor var derblomster og et stort tillykkefra hele afdeling 18.Første år med affaldssorteringInspektør Erik Boyschau opfordrer beboerne i blokkene på Stengårdsvej til at væremere omhyggelige med at sortere deres affald.- Her et år efter indvielsen af Miljøstationen kan vi sige, at generelt kører affaldsindsamlingenrimeligt, og det forventede budget overholdes. Specielt i de tæt-lave bebyggelsergår det fint med sorteringen.- Men vi har stadig problemer ved blokkene. Alt for meget affald bliver sat usorteretned ved affalds-øerne.- Jeg vil gerne opfordre beboerne til at være opmærksomme på, hvis de ser nogle”smide” usorteret affald ved disse affaldsøer. I sidste ende er det jo jeres egen pengepung,det går ud over!FALKEVEJ 14 . 6705 ESBJERG ØTELEFON 75 14 10 11StengårdsvejStorskraldi afd. 18- og opfordring tilafdeling 17 + 80Vent med at stille storskrald ud!Sådan lyder opfordringen fra varmemesterAllan Nielsen til beboernei afdeling 18.- Det sorterede storskrald afhenteshver onsdag, så vent med at stilledet ud til tirsdag, siger Allan Nielsen.Der er flere grunde til den opfordring.Dels er det ikke noget køntsyn, hvis der står storskrald ude iflere dage, dels tiltrækker det bådemus og rotter.Allan Nielsen har også en opfordringtil beboerne i afdeling 17 ogafdeling 80, som er henholdsvis kollegium-og ungdomsboliger- Brug vores tilbud om indsamlingaf storskrald!De unge mennesker er ”slemmetil” at putte al deres affald i skraldespanden,som alt for hurtigt bliverfyldt op.- Det er lidt beskæmmende, at detnetop er de unge beboere, der sletikke tænker på miljøet, siger varmemesteren.Trappevaski afd. 8Et rengøringsselskab er nu ansat tilat udføre trappevask i afdeling 8, ogdet udføres henholdsvis tirsdag-onsdagog torsdag.- Vi har oplevet, at beboerne harmeget store forventninger tilrengørings-standarden. Forventningerder kan være svære at leve optil, siger inspektør Erik Boyschau ogtilføjer;- Der er løbende kontroleftersynaf firmaets arbejde, så vi sikrer os atalt er, som det skal være. Vi vil ogsågerne opfordre til, at beboerne selver med til at værne om standarden.Han opfordrer til, at børnene ikkeer ”låst ude”, så de ikke har adgangtil toilet, og derfor må bruge ennødløsning f. eks. kældertrappen,som der har været problemer med ienkelte opgange.17


NYT FRA BESTYRELSEN...18KursusaflystDer var planlagt et repræsentantskabskursusden 4. oktober, somdesværre måtte aflyses.Kurset var et tilbud til medlemmeraf afdelingsbestyrelserne, menunder 25 ud af 122 mulige havde tilmeldtsig.På programmet var der bl.a. konfliktløsning,som skulle være med tilat ruste medlemmer af afdelingsbestyrelsernebedre, så de kan tacklede svære situationer, inden det blivertil et stort problem.Andre programpunkter var: salgaf boliger og regler for syn af lejligheder.Alt sammen meget relevantepunkter, synes bestyrelsen, som nuvil drøfte om man helt skal opgivedisse repræsentantskabskurser.Fællesel-indkøbFor alle de lejligheder, der har el-bimålerehar <strong>Ungdomsbo</strong> lavet et fordelagtigtel-indkøb.Det betyder en årlig besparelsepå ca. 250.000 kroner, hvilket kommerlejerne til gode.Der vil blive tale om en besparelsepå 2-400 kr. årlig for den enkeltelejer.Borgmester besøgpå StengårdsvejBorgmester Johnny Søtrup var 12. august 2003 på besøg på Stengårdsvej, - inviteret af<strong>Ungdomsbo</strong>.Han var bl.a. på Miljøstationen, hvor han hørte om storskraldordningen, han besøgteJobshop og hørte om aktiviteterne der om at skaffe arbejde til områdets beboere,han hilste på nærbetjentene, og så nogle af områdets mange aktiviteter, bl.a. cykelværkstedet.Borgmesteren havde mange roser til området.Han roste områdets udseende og syntes det var blevet flot efter den store renovering,som <strong>Ungdomsbo</strong> har foretaget.Men han udtrykte også begejstring for de mange aktiviteter, som byudvalgsarbejdethar fået gang i.- Der sker mange flere ting, end jeg havde kendskab til, og jeg synes <strong>Ungdomsbo</strong>gør en god indsats for beboerne her, sagde borgmesteren.Køber nyt sommerhusi Ebeltoft<strong>Ungdomsbo</strong> har købt nyt sommerhus i Ebeltoft-området.Det gamle sommerhus er solgt. Det er 36 år gammelt og kræver en gennemgribenderenovering, derfor har vi valgt at sætte det til salg og i stedet købe et nyt sommerhus,fortæller forretningsfører Tonny Nissen.Det ny indkøbte sommerhus er 11 år gammelt. Det er både større og bedre end detgamle og ligger op til naturskønt område. Der er 200 meter til stranden, hvor man bådekan bade og fiske.Huslejen bliver i højsæsonen kr. 3.000,- om ugen, og i de øvrige uger kr. 2.000,-Der udarbejdes i øjeblikket materiale om det nye hus, som vil blive sendt rundt tilbeboerne.Byudvalgsarbejdet er udvidet1. januar starter Byudvalgs-projektet på en ny 5-årige periode 2004-2008.Og der er denne gang udvidet med nye afdelinger både i <strong>Ungdomsbo</strong> og B32.I <strong>Ungdomsbo</strong> er afdeling 21 – Thulevej – med i det nye projekt, som desuden omfatterhele Stengårdsvej, Kridthuset og afdeling 6-7-37.Der er i den nye periode ikke afsat midler til aktiviteter, men kun til aflønning af deto projektmedarbejdere Jette Sejerup og Peter Rostgård.De to skal derfor ud for at søge fondsmidler til de aktiviteter, som man bliver enigeom at starte op.- Det er helt andre arbejdsbetingelser, men en stor udfordring, og det bliver spændendeat skulle arbejde på den måde, siger Jette Sejerup.


Bestyrelsen påpå RundturBestyrelsen har været på den årlige rundtur til afdelingerne.Og de var glade for det, de så!De nåede næsten rundt til alle afdelinger, og de havde kunsmåting, der skulle ændres.Nye forsikringer<strong>Ungdomsbo</strong>s kontrakt med det kommunale forsikringsselskaber udløbet, og selskabet ønskede ikke at forny det.Derfor måtte <strong>Ungdomsbo</strong> ud i en EU-licitation for at finde etnyt forsikringsselskab.Det lykkedes til sidst. Valget faldt på Codan.- Vi måtte acceptere en selvrisiko på kr. 5.000,- på løsøre pr.skade. Til gengæld var præmiestigningen ”kun” på 53 pct., fortællerforretningsfører Tonny Nissen.I budgettet havde <strong>Ungdomsbo</strong> beregnet en stigning på 75pct.Nye valgDet nye seniorbo – karrémidten – er blevet til afdeling 47, ogde har valgt en afdelingsbestyrelse.Afdelingen har i alt 6 lejligheder.I afdeling 3 har der været ekstraordinært afdelingsmøde medvalg af ny formand. Den hidtidige er fraflyttet afdelingen.Se midtersiderneUdlejningssituationenUdlejningssituationen følges nøje måned for måned.På landsplan er tendensen, at der bliver flere og flere tommelejligheder, og det problem kan <strong>Ungdomsbo</strong> også løbe ind i.- For at vende den situation har vi bl.a. sendt brev til afdelingsbestyrelserog viceværter, så de også positivt kan bidragetil, at vi får udlejet alle boliger. Desuden kører vi også en mere”aggressiv” annoncering for at tiltrække flere lejere til de afdelinger,hvor der er problemer.- Tabet er i regnskabet oktober 2002-oktober 2003 ca. 1,6 millioner,og det er 208.000 kr. højere end året før, så landstendensviser sig også her i Esbjerg, siger Tonny Nissen.Fra træ til formMALERFIRMAETPOSTBOKS 359EWALDS ALLÉ 466700 ESBJERG19TØMRER • SNEDKER • SPRØJTEMALING • GULVSERVICESÆDDING RINGVEJ 21 · 6710 ESBJERG VTLF. 75 15 31 33 · E-MAIL: YTZEN@EMAIL.DKTLF.: 75 12 45 33FAX: 75 45 27 30BIL: 28 44 68 83Tilsluttet Danske Malermestres garantiordning• Vinduespolering• Tæpperens• Udlejning af affugtereEsbjerg Vinduespolering& Rengøringsselskab A/SHavdigevej 29 · 6700 Esbjerg75 45 21 16<strong>KG</strong> <strong>Hansen</strong> & <strong>Sønner</strong> a/sMURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRERSTENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V7515 3755


På udflugt tilDjurs SommerlandTo busser - ca. 100 beboere - var med, da afdeling 6-7-37 var på udflugt til Djurs Sommerland.Det blev en rigtig herlig dag, hvor børn og voksne hyggede sig sammen.Men det var også en lang dag, så på vejen hjem var der nogle, der tog sig en lur.Her er nogle glimt fra turen.20FRITS NIELSEN & JØRN JUUL CHRISTENSEN A /SRÅDGIVENDE INGENIØRER FRIØstre Havnevej 4 · 6700 EsbjergTelefon 75 18 01 11Medlem af Tech Sam Gruppen


Madopskrift fra BosnienSampita - en lagkage7 æggehvider10 spsk. sukker1 hættefuld eddike1 hvid lagkagebundsukkelage:250 gr. sukker1 dl. vandKære beboer...Har du en favorit-opskrift,som du gerne vil give videre,så ring til redaktionen.Vi bringer de bedste opskrifterher i Trappenyt!pynt: (efter behag)valnødderchokoladerosinerHviderne piskes stive og tilsættes sukker og eddike. Hviderne skal være så stive,at skålen kan vendes på hovedet uden at de falder ud.Sukkerlagen koges op, og afkøles til man kan stikke en finger ned i den.Der tilsættes en teskefuld af gangen, - under omrøring. Når massen er blank ogluftig smøres det hele på lagkagebunden og pyntes af.Kagen er nu klar til serveringtapdrups tegnestueArkitektfirmaet Tapdrups TegnestueSkjoldsgade 74Telefon 75 13 11 11Fax 75 45 97 376701 Esbjerg21ADVOKATFIRMAETTHUESEN BØDKERKongensgade 58 · Postbox 523 · 6701 EsbjergTlf. 79 12 54 55www.tblaw.dkToldbodvej 1 · 6720 FanøTlf. 75 16 27 11JÆGER


22Farvel til...FyrparkenVarmemester Erik Borup, Fyrparken,der har været ansat i <strong>Ungdomsbo</strong>i 34 år, er gået på efterløn 1. nov.2003.Vicevært Erling Rødgaard, Fyrparken,der har været ansat i <strong>Ungdomsbo</strong>i 33 år, er gået på efterløn 1.oktober 2003.<strong>Ungdomsbo</strong> siger tak for en godindsats gennem de mange år, samtheld og lykke med den nye tilværelse.Goddag til...FyrparkenPer Bylund er blevet ny varmemester iFyrparken (afdeling 9-10-26-29). Han erikke ukendt med området, idet han harværet vicevært i afdelingen i 19 år.De to ledige vicevært-stillinger er besatmed:Ejnar Lauridsen (50 år) og Jørgen M. Nielsen(38). De tiltrådte 1. oktober.Ejnar Lauridsen er udlært anlægsgartnerog han har i en årrække været ansatsom sommermand i <strong>Ungdomsbo</strong>.Jørgen M. Nielsen har i mange år arbejdetpå Vestfrost, men han ville gerneprøve nye udfordringer, derfor lagde hanbillet ind på et job som vicevært.Velkommen til Ejnar og JørgenI Fyrparken er desuden ansat Ivan Ibsenog Søren Jakobsen.ThulevejHans Vilster er ansat som varmemesterpå Thulevej (afdeling 21). Han har væretvicevært i afdelingen i 8 år, så han kenderområdet.Som ny vicevært er ansat HenningSkaarup(32), der kommer fra en tilsvarendestilling i Kollektivhuset.Velkommen til HenningPå Thulevej er desuden Kurt Seested ansatsom sommermand.Ejner Lauridsen Jørgen M. Nielsen Henning Skaarup● Nøgler oglåsesystemer● Alt i låse● Gittersikring● Pengeskabe● DørlukkereÅbningstider:8 00 -16 30 , lørdag lukketDøgnvagt:75 12 36 66Oplukning af låseHelgolandsgade 96700 EsbjergTlf. 75 12 36 66Fax 75 45 35 32E-mail: elt@email.dkHomepage: www.elt.dkSIKRINGSautoriseret afC E N T E Rautoriseret af


StengårdsvejJørgen Mejer(51) er fra 1. december ansatsom vicevært på Stengårdsvej (afd. 8-13-14-15 m.fl.)Jørgen kommer fra en stilling som ejendomsfunktionær,og har tidligere væretansat hos Sædding finercentral, hvor hanbl.a. har foretaget serviceopgaver påStengårdsvej.Han bor i afdeling 18, hvor han harværet med i afdelingsbestyrelsenJørgen afløser Kaj Schmidt i afdelingen.Svend Erik Bækby (49) er pr. 1. novemberansat i miljøgården.Han er ansat 20 timer ugentlig og skalassistere Leif Sørensen i det daglige, sideløbendehar Svend Erik Bækby et jobsom pedel på Østerbycentret.TrappenytNr. 174/2003 - 43. udgaveRedaktion:Knud Larsen (ansvarshavende)Stengårdsvej 120, st. tv.6705 Esbjerg ØTlf. 75 14 44 94Fax 75 14 41 94Jørgen MejerKontoret på Nygårdsvej holder lukket22. december - 2. januar (begge dage inkl.)Trappenytønskeralle beboereglædelig julog godt nytårStore og små opgaver indenfor:✔ Boligbyggeri✔ Renovering✔ Byfornyelse✔ Service og vedligeholdelseRegion Syd, Esbjerg · Tel: 7516 8400Svend Erik BækbyHanne Laursen, afd. 18Magnina Bodilsen, afd. 5Inger Tingberg, afd. 8.Jens Jørgen Andersen, afd. 40.Jan Frandsen, <strong>Ungdomsbo</strong>Lydia Lund Rasmussen (journalist)Næsgårdvej 7, Toftnæs ,6800 Varde,Tlf. 75 26 90 24,Fax 75 26 98 24Mobil 20 93 13 63,E-mail: lydia@mail.dkOplag: 4.000Tryk: Grafisk Trykcenter A/SPapir: NOPA MATT (Svanemærke)Det er tilladt at citere fra bladetmed tydelig angivelse af kilde.Næste nummer af Trappenytudkommer omkring24. februar 2004.Stof til dette nummer skal væreredaktionen i hænde senest14. januar 2004.<strong>Ungdomsbo</strong>Nygårdsvej 37Tlf. 76 13 50 50Fax 76 13 50 90E-mail: post@ungdomsbo.dkwww.esbjergbolig.dkwww.ungdomsbo.dkTelefonerne er åbnema.-on. fra kl. 8-15to. fra kl. 8-17fr. fra kl. 8-13Kontorets åbningstid:mandag-fredag kl. 10.00-12.30Torsdag tillige kl. 14.30-17.0023


KONKURRENC E...1. Hvor er Ismael medlem af afdelingsbestyrelsen?2. Hvor mange deltagere var der i rengøringsprojektet?3. Hvad hedder den nye frisør i Stengårdscentret?4. Hvor har <strong>Ungdomsbo</strong> købt nyt sommerhus?5. Hvem har været på udflugt til Djurs sommerland6. Hvor stammer opskriften Sampita fra?7. Hvem er gået på efterløn?Spil med og vind!Få 7 rigtigeSvarene finder du inde i bladet!Kuponen indsendes senest den 16. december 2003 til kontoret, Nygårdsvej 37.Der trækkes lod om tre vin-gavekort på kr. 100,- 75,- 50,-NavnAdresseBlandt de mange indsendte besvarelser på konkurrence i sidste nummer blev udtrukket følgende vindere:1. præmie: E. C. Larsen, Hermodsvej 392. præmie: Gitte v. <strong>Hansen</strong>, Platanvej 4 D3. præmie: Lisbeth Andreasen, Fyrparken 186

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!