Program for temadagen. - Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk

Program for temadagen. - Socialstyrelsen

Temadag: Håndholdt teknologitil læsning og skrivning29. januar 2013, Comwell Middelfart


Temadag: Håndholdt teknologi til læsning og skrivningTemadagen har fokus på brug af håndholdt hverdagsteknologi til læsning og skrivning. Hvordan kan iPad/tablets og Smartphones støtte mennesker i læse- og skrivevanskeligheder i skole, uddannelse, erhverv ogprivatliv?Håndholdt teknologi vil i de kommende år være i en rivende udvikling. Vi vil med disse temadage sætte fokuspå denne udvikling, idet implementeringen og anvendelsen af teknologien vil være i højsædet. I forlængelseaf computerbaseret it-støtte til læsning og skrivning, fokuserer denne temadag på spørgsmål som: Hvordankan den håndholdte teknologi supplere og/eller erstatte it-rygsæk eller computer? Hvordan organiseresundervisningen for børn, unge og voksne? Hvilke nye pædagogiske og didaktiske metoder er erfarethidtil?En række foreløbige projektresultater og erfaringer fra Danmark præsenteres, idet der lægges op til debat ogerfaringsudveksling, hvor deltagernes egne bidrag kommer i spil.Målgruppe:Konferencen henvender sig til lærere, ledere, voksenundervisere, it-vejledere og andre fagpersoner, der arbejdermed eller interesserer sig for brug og implementering af håndholdte teknologier i forhold til børn, ungeog voksne.Program9.00 - 9.30 Registrering samt morgenmad9.30 - 9.35 Velkomst og dagens programv/ Birgit Dilling Jandorf, Socialstyrelsen9.35 - 10.15 Fra Computer og it-rygsæk til håndholdt teknologi - hvad, hvornår og hvordan?v/ Erik Arendal, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus UniversitetMens en computer og it-støtte til læsning og skrivning er ved at blive redskab for alle iundervisningen, er håndholdt teknologi måske ved at ”overhale indenom”. Hvad er statuspå området? Hvordan kan forskellige platforme og teknologier erstatte eller supplerehinanden? Hvordan fastholdes fokus på elevens behov for støtte – og ikke på teknologiensmuligheder?10.15 - 11.30 Pædagogisk og didaktisk praksis på ordblindeefterskolerv/ Niels Martin Sørensen og Daniel Stagis Nielsen, Lystruphave Efterskolev/ Stine Lakmann, Farsø EfterskoleMed sit fokus på unge ordblinde har ordblindeefterskolerne taget den håndholdteteknologi til sig, og brugen af bl.a. en smartphone i lommen er hverdag i skolernes undervisning.De pædagogiske, didaktiske og organisatoriske erfaringer præsenteres ogdiskuteres, idet den konkrete teknologi bl.a. repræsenterer henholdsvis styresystemerneAndroid/Google (Lystruphave) og iOs/Apple (Farsø)Debat med salen.11.30 - 12.00 Sådan bruger jeg mit udstyr12.00 - 13.00 Frokostv/ Christian Bock, GråstenChristian Bock er svært ordblind og superbruger af håndholdt teknologi. Han vil i oplægetpræsentere, hvordan han anvender udstyret, og hvordan han får støtte i hverdagen til atvaretage såvel sit arbejde som selvstændig konsulent og privatlivets udfordringer.


13.00 - 14.00 SeminarerDer vil være to seminarer rettet mod arbejdet med henholdsvis børn og voksne.Deltagerne skal ved tilmelding vælge, hvilket seminar man ønsker at deltage i.Børn:v/ Anders Gilleladen, Odder Kommunev/ Iben Brink Haahr, Højby Skole, Odensev/ Visti Søvsø Hansen, Kompetencecenter for Læsning, AarhusEr it-rygsækken og computeren ved at blive afløst af håndholdt teknologi? Kommuner,skoler og klasser køber i stor udstrækning udstyr som supplement/erstatning for computerenog dens it-støttemuligheder. Hvilke fordele og ulemper giver det? Hvilke erfaringerer gjort og hvad er konsekvenserne for elever i læsevanskeligheder? Hvordan implementeresteknologien i undervisningen i grundskolen, og hvordan fremmes inklusionen?Oplæg, erfaringsudveksling og debatVoksne:v/ Allan Madsen, Institut for Kommunikation & Handicap, Aarhusv/ Marenlise Facius, Thy-Mors HF & VUCv/ Per Anderson, Institut for syn og hørelse, Region NordjyllandDer fokuseres på voksne ordblindes anvendelse af håndholdt teknologi. Dels som en delaf ordblindeundervisningen for voksne og dels i arbejde og privatliv. Hvilke nye mulighedergiver teknologien voksne ordblinde, og hvilken teknologi er anvendelig? Hvilke nyekompetencer kræver det hos såvel brugeren, underviseren og andre fagpersoner? Hvilkemuligheder er der i lovgivningen for udlån, bevilling eller støtte til anskaffelse af apps oghåndholdt udstyr?Oplæg, erfaringsudveksling og debat14.00 - 15.00 Hvad skal jeg vælge og hvordan gør jeg? - "fingrene i fadet"Der vil være to seminarer rettet mod henholdsvis styresystemerne Android/Google elleriOs/Apple (iPad, iPhone, iPod).Deltagerne skal ved tilmelding vælge, hvilket seminar man ønsker at deltage i.Android/Google:v/ Max Jensen, Socialstyrelsenv/ Niels Martin Sørensen og Daniel Stagis Nielsen, Lystruphave Efterskolev/ Christian Bock, GråsteniOs/Apple:v/ Erik Arendal, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitetv/ Stine Lakmann, Farsø Efterskolev/ Allan Madsen, Institut for Kommunikation & Handicap, AarhusForskellige enheder, programmer og muligheder præsenteres. Med instruktion fra oplægsholdereog ved fælles inspiration og erfaringsudveksling arbejdes der konkret med udstyrog programmer/apps. Der vil være enkelte enheder til låns, men deltagerne forventes atbruge egne og medbragte enheder. Der vil efter aftale være mulighed for at deltagernebidrager med korte præsentationer.15.00 - 15-20 Kaffe, kage og frugt


15.20 - 15.45 Hvad kan vi nu, og hvad er på vej?v/ Max Jensen, SocialstyrelsenApple, Google og Microsoft har tilgængelighedsprogrammer, der skal gøre den mobileplatform tilgængelig for alle. Hvordan ser det ud lige nu, og hvad er fremtidsperspektiverne?Hvad kommer cloudcomputing til at betyde og har det en fremtid? RfID og NVC teknologii de mobile enheder - har det en fremtid, og kan det være med til at støtte personeri læse- og skrivevanskeligheder?15.45 - 16.00 Afslutning og perspektivering af temadagenv/ Birgit Dilling Jandorf, SocialstyrelsenPraktiske oplysningerTid og stedTemadagen afholdes d. 29. januar 2013 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart,tlf. 76 34 11 00. Se www.comwell.dk for kørselsvejledning m.m.Pris og tilmeldingsfristTilmelding senest d. 9. januar 2013.Der er lukket for tilmelding.Pris for temadagen er kr. 1500,- kr. pr. person inkl. forplejning.Eventuelt afbudAfbud skal sendes til konferencer@sm.dk - i emnefeltet skrives der "AFBUD Temadag: håndholdt teknologi tillæsning og skrivning den 29. januar 2013".Ved afbud efter den 9. januar 2013, refunderes konferencegebyret ikke. Du kan dog sende en kollega i stedet.Yderligere informationYderligere information om temadagen fås ved henvendelse til konferencer@sm.dk. Spørgsmål om det fagligeindhold rettes til: Max Peder Jensen: mpj@socialstyrelsen.dk eller Birgit Dilling Jandorf:bdj@socialstyrelsen.dk.

More magazines by this user
Similar magazines