Rejseplan - Cramon Kulturrejser

cc5.dk

Rejseplan - Cramon Kulturrejser

Spaniens bankendehjerteRundrejse i Castilien(10 dage)Lørdag d. 20. september - mandag d. 29. september 2008Cramon KulturrejserGyden 5 m 8740 BrædstrupTel. 7575 2010 m Fax 7575 2405E-mail: carsten@cramon.dk m www.CC5.dk


Dybt inde i hjertet af den castilianske højslette eller meseta befindersig nogle af Europas mest egenartede, stemningsfulde ogvelbevarede middelalderbyer. Disse ligger som perler omkringjuvelen i centrum af Den Iberiske Halvø, den varmblodige spanskehovedstad Madrid, på hvis charmerende pladser, gader og barerlivet pulserer stadig med en sjælden set kraft og intensitet. Herleves livet ude på gaden, i selskab med tapasspisende livsnydere,højttalende hvermandspolitikere, indlevede tyrefægtnings aficionados,mørkkrøllede poptøser, katolske nonner og flamencoklappendesigøjnere. Vi vil her søge de mere meditative og fordybedefornøjelser, som verdens mest intense kunstmuseum, El Prado,byder på: En uforlignelig perlerække af ærefrygtindgydendemesterværker af bl.a. penselvirtuosen Velázquez, koloristen Tizian,den dybt spaltederomantiker Goya,den svulmendebarokke Rubens ogden gådefulde HieronymusBosch.Vil man se den visionæreEl Greco,kan man også gøredette i den højstsæregne by, hvori han tog ophold for livet - nemlig den gamlehovedstad i Hispania,Toledo. Byen er endnu den dag i dag regionshovedstadi den egn, hvorfra Cervantes’ Don Quijote stammer.Omkranset af Tajo-flodens dramatiske kløft på næsten allesider er denne enestående by stadig dybt præget af middelalderensetniske og kulturelle blanding af kristen, islamisk og jødisk kunstog kultur. Her ses flere af Europas smukkeste synagoger, et vældaf kirker i den forunderlige blandingsstil mudéjar samt små ældgamlemoskeer fra tiden før reconquista’en, dvs. den kristnegenerobring af landet. Lige siden antikken har man her produceretnogle af verdens bedste sværd, og da håndværket stadig lever, erGoya: Den nøgne Maja, Prado


der mulighed for at hjembringe en krigerisk souvenir indkøbt i delivlige handelsgader. Disse snor sig på bedste middelalderlige visomkring katedralen, hvor gademønstret endnu har sit labyrintiskemauriske præg.Storslåede kirker og katedraler i både romansk og gotisk stil prægerogså det idyllisk fortættede gadebillede i de gamle byer Segoviaog Salamanca, som tillige er berømte for deres romerske monumenter,i særdeleshed den imponerende akvædukt i Segovia.Navnet Castilien stammer fra ordet for “kastel”, med henvisning tilhøjslettens mange drabelige forsvarsborge fra tiden under troskampenmellem kristendommen og islam. Den højtliggende by Ávilahar endog bevaret hele sin middelalderlige forsvarsmur, et imponerendeanlæg omkranset af prægtige tårne, der fører betragterenlige lukt tusind år tilbage i tiden. Herfra stammer modreformationensstore katolske helgeninde og ekstatiske mystiker, Teresa afÁvila, hvis karmelitterkloster endnu findes.Så der er mange gode årsager til at besøge Castilien, et af Europasmest karakterfyldte gamle kulturområder. Til en særdeles rimeligog konkurrencedygtig pris tilbyder Cramon Kulturrejser en luksuriøsog sanselig rundrejse i det castilianske kulturlandskab.1. dag:Der er flyafgang mod Madrid om formiddagenfra Kastrup. Fra Madrids lufthavn Barajaskører vi straks til vores hotel, hvor viefter indkvartering får en fælles frokost.ProgramSidst på eftermiddagen besøger vi det ene afMadrids helt store kunstmuseer - MuseoNacional Centro de Arte Reina Sofia. Spaniensnationale museum for moderne kunst ognutidskunst. Museet har en meget fyldigsamling af værker af bl.a. Picasso, Juan Gris,Miró, Dalí. Vi skal specielt fordybe os i PicassosGuernica.Efter museet besøger vi Madrids PlazaMayor, hvor Ulla Hjorth vil fortælle lidt omdenne dejlige plads i hjertet af Madrid.2. dag:Sandro Botticelli: Histo rie de Nastagio degli O nesti(3)Dagen starter med et foredrag af Ulla omSpaniens malerkunst med særligt henblik påPrados samlinger. Herefter besøger vi Goyas


pantheon Ermito de San Antonio de la Floridamed mange fresker af Goya.Ved middagstid når vi frem til El Prado, et afverdens bedste og mest intense kunstmuseer,med et overvældende antal rum og sale fyldtmed mesterværker, som kan kildre sanserne(f.eks. Tizian og Goya), udfordre øjet (f.eks.Velázques og Dürer), løfte tanken (f.eks. ElGreco og Ribera) eller måske fremkalde smilet(f.eks. Bosch og Brueghel).Ulla vil her stå for en spændende rundvisningpå museet. Godt beruset af malerkunstensypperste frembringelser er resten afdagen til egen udforskning af Madrid. Mankan fordybe sig yderligere i Prados samlinger,besøge det tredie af de storekunstmuseer i Madrid - Museo Thyssen-Bornemisza med en meget fin impressionistiskafdeling eller bare nyde det pulserendeliv i den indre by.3. dag:Vera Cruz, SegoviaEfter morgenmaden tager Carsten CramonPrados billedserie - Historien om Nastagiodegli Onesti - op til kærlig behandling mht.det fascinerende begreb det gyldne snit -altings målestok.. Historien er fra Boccaccio'sDecameron og malet af Sandro Botticelli.Herefter er der busafgang mod Sierra de Guadarramabjergene. I bussen fortæller JensHenrik Holm om de første udenlandske ogdanske forfattere, som rejste til Spanien ogskrev om det. Vi besøger den dejlige atmosfærefyldtelille middelalderby Pedraza, hvorvi bl.a. spiser frokost på den charmerendePlaza Mayor. Sidst på eftermiddagen nærmervi os Segovia fra den smukke nordside afGuadarrama-bjergkæden. Første stop erselveste Kristi Grav - som den gengives i denædle romanske Vera Cruz kirke uden forbyen, en særegen bygningstype der kansammenlignes med bl.a. de bornholmskerundkirker. Placeret neden for borgklippen,hvor byens eventyrslot, Alcázar, knejser somet fantasifuldt fatamorgana fra Ringenes Herre,er kirken et vidnesbyrd om korstogstidensridderordener og deres forbindelser til Jerusalem,såvel åndeligt som politisk og kunstnerisk.Segovia er dog fremfor alt kendt forsin enorme, op til 128 meter høje romerskeakvadukt. Denne indgår på stemningsfuld visi dagens aktuelle bybillede, hvor den smelterfortid og nutid sammen på en myldrendeplads med pulserende trafik under det urokkeligegamle bygningsværk. Mere stilfærdigeer byens mange romanske kirker holdt ien lokal variant af den castilianske romanikmed køligt svalende ydre gallerier eller portikoeromkring selve kirkebygningen, derforbereder den besøgende på den meditativero i bygningens indre. Perlen blandt byenskirkearkitektur er dog katedralen fra det 16.århundrede, som man har kaldt for den senesteaf alle Europas gotiske katedraler. Densvældige rumfornemmelse og -disponering erDen rom erske akvadukt i Segovia


på mange måder karakteristisk spansk.Vi installerer os centralt lige over for dengamle romerske akvadukt.4. dag:Dagen starter ud fra hotellet med en kyndiglokalguide. Normalt er det kun Katedralender er åben, men vi får åbnet dørene til et paraf de smukke romanske kirker og den gamlesynagoge. Om eftermiddagen er det muligt atudforske Segovia på egen hånd, inden vi omaftenen sætter os til rette for at høre endnu etforedrag af Ulla om spansk arkitektur imiddelalderen.Der er fælles middag på hotellet.5. dagEn meget spændende dag venter os, når viom morgenen begiver os med bus mod Tordesillasved Duero floden. Vi skal besøgeReal Convento Santa Clara - af nogen kaldt“Castiliens Alhambra”. På vejen i bussenfortæller Jens Henrik om Don Quijote somsymbol for Spanien og i særdeleshed forCastilien.Efter besøget på Real Convento Santa Clarafortsætter vi videre mod Toro, en af Spaniensbedste vindistrikter. Vores frokostrestauranter nabo til den smukke og spændendekollegiatskirke(se forsiden). Herfra erder en dejlig udsigt over Duero floden,. Indenfrokosten besøger vi en af Toros bedstevinproducenter, for at smage på deres fremragendeprodukter.Midt på eftermiddagen fortsætter vi forbiZamora, som byder på en række gamle romanskekirker med eksotiske lokale træk ogmotiver i deres udsmykning. Det gælder ikkemindst katedralen med den ornamentale“skællede” kuppel og lanterne af orientalskinspiration. Nok står disse kirker som et vidnesbyrdom og symbol på reconquista’en,den kristne tilbageerobring af Den IberiskeHalvø, men ikke desto mindre synes de samtidigat vise en æstetisk åbenhed over for detandet og fremmede, som kan have med dettestidligere tilstedeværelse på halvøen atgøre. Ikke langt fra Zamora mærker vihistoriens fjerne vingesus, når vi besøgerSan Pedro de la Nave fra det 7. århundrede,beliggende i en lille, fjern flække i midten afintet. Som den bedst bevarede af alle visigotiskekirker, opført endnu mens de visi- ellervestgotiske konger regerede på Den IberiskeHalvø, har den meget stor arkitektonisk ogSan Pedro de la Navehistorisk interesse. Det gælder både densimponerende kvadermurværk, som viser osat germanerne overtog romernes byggekunst;Katedralen, Zamora


dens hesteskobuer fra før den islamiske tidpå halvøen; dens primitive, men kraftfuldereliefudsmykning med bibelske figurer; ogdens gådefulde rumdisponering medmystiske kamre skjult bag vægge og hvælvpå flere planer. For at forstå denne bygningskal vi dykke langt ned i en anden tids dunklereligiøse mentalitet med et hemmelighedsfuldtog ærefrygtindgydende gudsbegreb.Efter en meget begivenhedsrig dag, når viførst på aftenen frem til Salamanca, hvor viinstallerer os pået af byensbedste hotellerlige ved PlazaMayor. På PlazaMayor er det letat finde et roligtog stemningsfuldtsted, hvordagens sidstemåltid kannydes.6. dag:Plaza Mayor, SalamancaPå dagens byvandring med lokalguide skal viopleve, at denne gamle universitetsstad oseraf svundne tiders liv og atmosfære med sinromerske bro, sine smalle gader og sin perlerækkeaf historiske bygninger forsynet medrigt udsmykkede facader i en smukt patineret,gylden stenart. Byen er et af de vigtigsteophavssteder for den særlige renæssancestilartinden for arkitekturen kaldet “Plateresque”(eller Plateresk), karakteristisk spanskmed sin virtuose filigranagtige ornamentik,der uhæmmet myldrer frem på alle flader.Universitetets berømte facade fra 1534 er etaf de mest overdådige og subtilt detaljeredeeksempler på stilen, hvor et uoverskueligtvæld af reliefmotiver og -ornamenter dækkerbygningsfacaderne og tilfører dem stoflighedved at bryde det stærke castilianske lys. Densmukke og harmoniske Plaza Mayor, byenshjerte, sjæl og vigtigste mødested, er derimod et hovedværk inden for den spanskebarok, udarbejdet af medlemmer af den stilskabendeChurriguera-familie (som har givetnavn til “Churrigueresque” ellerChurrigueresk-stilen). Men ikke nok meddet, Salamanca berømmes også for sine tosammenvoksede katedraler i henholdsvissengotisk og romansk stil, Catedral Nuevaog Catedral Vieja, denne sidste med en storslåetaltertavle af den spanske retablo-typesamt et eksotisk udformet tårn over korsskæringen,det såkaldte Torre del Gallo. Derer fælles frokost på en af Spaniens bedsterestauranter, et-stjernet Michelin restaurant.Først på aftenen kører vi til Ávila, hvor viallerede ved indkørslen til Ávila vil vi bliveslået af den iøjnefaldende og særdeles velbevaredebymur, som med sine 88 cylindrisketårne og 9 byporte beskyttet af dobbelttårneendnu den dag i dag lægger en jernring omkringden gamle bykerne. Vi installerer os pådet imponerende Hotel Palacio de los Veladalige inden for bymuren på katedralpladsen.Vi slutter dagen af i hotellets smukke patiomed en forfriskning.7. dag:I Ávila skal vimed lokalguidebl.a. besøge Conventode SantaHotel Veleda, ÁvilaTeresa. Den uspolerede middelalderbys katedralhar karakter af forsvarsværk og borgarkitektur- i særdeleshed kirkens apsis, dermed sine krenelleringer eller brystværn udgøret arkitektonisk kuriosum. Forsvarsprægetkan dels hænge sammen med kirkens ogbyens historie, dels opfattes som en henvisningtil de frelstes himmelborg i Det HimmelskeJerusalem, som beskrevet i Johannes’Åbenbaring, det vigtigste litterære og


Bymuren, Ávilaåndelige billede bag den middelalderligekirkearkitektur overhovedet. Ikke mindreåndelige og udtryksfulde er byens fine romanskekirker, især San Vicente, der bydersine besøgende velkommen med en favnendesøjleportikus. Indenfor i kirken må man påtagesig den valfartende pilgrims rolle, når manandægtigt nærmer sig den oldkristne martyrhelgensstort opsatte og reliefudsmykkedesarkofag - et sandt studie i den middel-alderligebilledhuggerkunsts stærke kropsligeekspressivitet i skildringen af SanVicentesog hans søstres drabelige martyrium.Midt på eftermiddagen nærmer Ulla og Carstensig i et foredrag Teresa, El Greco ogandre temaer fra mystikken på hver deresfinurlige måde. Om aftenen er der fællesmiddag på Ávilas bedste restaurant.8. dag:Efter morgenmaden lukker Ulla i et foredragop til mudéjar-arkitekturen og dens udgangspunkti spansk-islamisk bygnings-kultur.Derefter forlader vi Ávila for at begive osmod Toledo. Vi passerer Felipe II.sgrandiose, men asketiske El Escorial -karakteristisk castiliansk i sin arkitektoniskemonumentalitet og strenghed. Det kombineredekongepalads og kloster er hovedeksempletpå den spanske renæssances klassicistiskophøjede Estilo Des ornamentadoeller “desornamenterede stil”. Herfra regeredesomtrent den halve klode i det verdensomspændendespanske riges velmagtsdageunder Felipe II. Under anlæggets storladnekuppelkirke vidner det kongelige Pantheonmed sin ophobning af både barne- og voksengravedog om selv fyrsternes forkrænkelighed.Efter Escorial bliver vi i denne lidtuhyggelige “genre” og besøger Francos totalitærtmonumentale, underjordiske gravbasilikai Valle de los Caídos (De faldnes dal),markeret i landskabet af et gigantisk korssynligt vidt omkring. Så kan det nok være, atvi trænger til frokost. Efter en kort køreturbænker vi os på det mest charmerende lokalecastilianske spisested, hvor værtsparret beværteros på bedste vis.På den videre tur mod Toledo fortæller JensHenrik lidt om nutidens bearbejdning afsårene efter borgerkrigen i Spanien. Sidst påeftermiddagen når vi Toledo, hvor vi tagerbyen i øjesyn, med en betagende tur rundtom byen, inden vi ankommer til vort hotel iden gamle bydel ved Toledos Alcazar.9. dag:Dagen starter med en spændende byvandringmed lokalguide. Landets gamle hovedstadToledo byder på et fascinerende gade- ogpladsliv i de labyrintiske gadeforløb framaurertiden, der pakker sig på skråningernemellem de gamlebroer og byporte, spækketmed en lang række fascinerende monumenteraf stor arkitekturhistorisk betydning fraperioderne både før og efter reconquista’en.Den spetakulært beliggende by er stadigdybt præget af den castilianske slettes støvede,rødtfarvede stemning, ikke mindst i mudéjar-kirkersom Santiago del Arrabal,Cristo de la Luz, en tidligere moské, ellerSan Román, der nu er visigotisk museum. Enlang række etniske grupper og folkeslag hari middelalderen efterladt deres historiskespor i byen - såsom visigoterne, de germanskeerobrere af den Iberiske Halvø; moz-


El Greco: Bebudelsen, Pradoaraberne,derlevedeunderislamiskoverherredømme; maurerne, jøderne og dekristne.Resultatet af denne såkaldte convivencia(“samleven”) er en enestående blanding afkristen, islamiskog jødisk kunstog kultur.SynagogerneSanta María laBlanca og Sinagogadel Tránsitohører tilEuropas smukkesteog bedstbevarede framiddelalderen.Den vældigegotiske katedraler derimodholdt i en heltanden stil, ogindeholder iSanta Maria la Blanca, Toledoøvrigt også ethovedværk i den ekvilibristiske spanskebarok, den såkaldte Trasparentebag koret, der excellerer i et uhæmmet teatralsktableau af salige engle, skyer, guld,maleri og pludder - en typisk spansk iscenesættelse af rummets og kultens hellighed. Vivil komme til at se en række af El Grecosikke mindre teatralske, visionære og grænsesøgendemalerier i det korsformede Hospitalde Santa Cruz, isig selv et arkitektonisk mesterværk medfornemmeeksempler påPlateresk-stilen.Noget af eftermiddagen er tilfri disposition.Om aftenen drager vi med taxaover på den anden side af Tajo-slugten for atnyde en dejlig festmiddag medudsøgte vine på en af Toledos bedsterestauranter. Herfra er der den mest betagendeudsigt mod byen.10. dag:Danmark kalder, der er god tid om formiddagentil at pakke tøj og sjæl ned et sikkert stedinden vi ved frokosttid kører til Madridslufthavn. Sidst på eftermiddagen er vi tilbagei Kastrup efter en begivenhedsrig rejse.


Praktiske oplysninger:Afrejse fra: Pris: Enkelt- Afbestillingsværelse:forsikring:Kastrup 15.400 kr. + 2.100 kr. + 6%Inkluderet i rejsens pris: (Medlem nr. 1419 i Rejsegarantifonden)Flyrejse: Kastrup - Madrid (tur/retur) med SAS.Pension:Morgenmad 9 dage.Specielle arrangementer med vin og vand til maden:1: frokost på hotellet i Madrid2: frokost på Plaza Mayor i Pedraza3: middag på hotellet i Segovia4: frokost i Toro5: frokost på et-stjernet Michelin restaurant i Salamancamed udsøgte vine6: middag på en af Avilas bedste restauranter7: frokost på vejen fra Avila til Toledo8: festmiddag med udsøgte vine i Toledo.Overnatning: Dobbeltværelse i meget centralt beliggende 3-(Segovia) og 4-stjernede(Madrid, Salamanca, Avila og Toledo) hoteller medbad og toilet.Transporter: De i programmet nævnte transporter med fly, bus, metro ogtaxa.Udflugter: Samtlige udflugter inkl. entré.Drikkepenge: Drikkepenge til chauffører og lokalguider.Danske rejseledere: Ulla Hjorth, mag. art i kunsthistorie. Har undervist på Institutfor kunsthistorie på Københavns universitet. Har i mange århaft formidlingsvirksomhed på folkeuniversitetet rundt om ilandet indenfor malerkunsten og arkitekturen. Har tidligereværet rejseleder på kunstrejse til Venedig.Jens Henrik Holm, stud. mag. i spansk og dansk. Er ved atfærdiggøre afsluttende speciale om Den spanske borgerkrig.Carsten Cramon, cand. scient. i matematik. Har afholdt foredragog workshops i en årrække om matematikkens musiskesider. Bl.a. kurser i islamiske mønstre, det gyldne snit, fraktaler.Har tidligere gennemført denne rejse tillige med en række andrekulturrejser til Middelhavsområdet.Lokalguider: Kyndige lokalguider der alle taler engelsk.Foredrag: Ca. 12 timers diasforedrag med Ulla og Carsten. Tre oplæg ibussen af Jens Henrik.Afgifter: Afgift til Rejsegarantifonden - Dansk og spansk statsafgift -Andet:Forbehold:samlige lufthavnsafgifter - lokale afgifter og skatter.Leje af foredragssale med A/V udstyr på hotellerne og kompendiumtil foredragene.Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Begrænset antal


enkeltværelser.Tilmelding: Senest onsdag den 25. juni 2008. Tilmeldingsblanketten sendestil Cramon Kulturrejser eller fra www.CC5.dk.Depositum: Betales med 1.500,- kr. ved tilmelding på check eller ved bankoverførseltil konto 9682-66157 24961. Evt. sygeafbestillingsforsikringbetales samtidig. Restbetaling senest fredag den 1.august 2008- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TilmeldingSpaniens bankende hjerteNavn:Ledsager:Adresse: Postnr. : By:Telefon:E-mail:Ønskes enkeltværelse: “ Ønskes sygeafbestillingsforsikring: “

More magazines by this user
Similar magazines