Læs rapporten (pdf-fil, 0,4 MB, åbner nyt vindue) - Aarhus.dk

aarhus.dk

Læs rapporten (pdf-fil, 0,4 MB, åbner nyt vindue) - Aarhus.dk

Case 5Tilbudet er et aktivitets- og udviklingscenter med plads til 70 brugere. Målgruppen er menneskermed svære psykiske problemer i alderen 18-60 år. Blandt hjørnestenene i tilbudets behandlings-og idégrundlag står brugerindflydelse og en overbevisning om, at alle brugerne harglæde af psykoedukation. Desuden er der stor fokus på kost og motion, hvilket også sætter sitpræg på den lange række af aktiviteter, stedet tilbyder.Hele personalet har deltaget i kurser, og har efterfølgende modtaget konsulentbistandudefra.ImplementeringBeslutningen om at prøve at arbejde med GAS blev taget i fællesskab mellem medarbejdereog ledelsen. Arbejdet med GAS var et led i udviklingen af et eget system, der primært baseredesig på komponentanalyse, men hvor CAN også er med i spillet. GAS fungerede som inspirationskildefor stedets eget system, men er ikke i sig selv i brug. Lederen deltog i undervisningen,opfølgningen og udviklingen på lige fod med det øvrige personale.”I en god og effektiv implementeringsproces er opfølgning alfa og omega. Et indføringsforløbbør bestå af undervisning, der kører over et halvt års tid, og skal løbende følgesop gennem et år. Samtidig er det vigtigt, at alle deltager. Det at udvikle sit eget system, giveren større fællesskabsfølelse.”FaglighedPersonalet var klar til at håndtere GAS, om end de mente, der var meget noteringsarbejde idet. ”Det ville ligge tæt op at ergoterapeuternes arbejdsform, men dem har tilbudet ikkenogen af i deres personalegruppe. De største faglige udfordringer i arbejdet med GAS harværet at opbygge relationer til brugeren, for derigennem at gøre det til en ligeværdig metode.Medarbejderen får let en rent registrerende rolle. Desuden ligger der en stor opgave i atmotivere - både brugere og personale.”Motivationen af brugerne afhænger meget af brugertype og relationen mellem medarbejderog bruger. Det spiller også ind, at mange af stedets brugere bor i botilbud andresteder.” Tilbudet har ikke den primære behandlerkontakt. Den kontakt de har med deresbrugere, er ikke så meget én-til-én-kontakt, men er mere gruppeorienteret. Motivativeringenaf personalet er også typeafhængigt.16

More magazines by this user
Similar magazines