Læs rapporten (pdf-fil, 0,4 MB, åbner nyt vindue) - Aarhus.dk

aarhus.dk

Læs rapporten (pdf-fil, 0,4 MB, åbner nyt vindue) - Aarhus.dk

GAS har det ‘kontinuerligt i brug’, hvilket ikke kan overraske, da det er et krav, for at betragteGAS som implementeret.7) Hvordan forberedte I brugerne på GAS?Tabel 7 Impl. Ikke-impl.Individuel 5 3Fælles - 1Fælles + Pers. 1 1Ingen 1 6I alt 7 11Den klart dominerende måde at informere brugerne på er ved individuel orientering - i beggegrupper. Dog er den største svargruppe i gruppen af ikke-implementerede tilbud “ingen”. Mendet kan begrundes ved, at GAS ikke bliver brugt og faktisk aldrig har været brugt.I et enkelt tilfælde i den implementerede gruppe har der ikke foregået en egentligorientering, men som det siges: “Der lægges ikke skjul på, at det er et måleinstrument, deranvendes” (5). Den manglende orientering kan forklares ved, at det er et sted, hvor skemaerneikke anvendes. Dermed anvendes GAS heller ikke i en fast form.Der er ikke noget, der umiddelbart tyder på, at orienteringsformen har nogen præventivvirkning på brugermodstand. Generelt er der ikke megen brugermodstand, og den, der er,beskrives ikke som den primære hindring for implementeringen.8) Har personalet været klar til at håndtere GAS?Tabel 8 Impl. Ikke-impl.Ja 5 3Nej 2 6I alt 7 9Gruppen af implementerede er domineret af “ja”-svar, og de ikke-implementerede er domineretaf “nej”-svar. Det er ikke nogen stor overraskelse, men det viser, hvor afgørende det er, atpersonalet er med - uanset om det handler om faglig velforberedthed eller motivation. Det sigerflere ledere også direkte. Typen af modstand fra personalet giver ikke noget tydeligt bille-28

More magazines by this user
Similar magazines