Læs rapporten (pdf-fil, 0,4 MB, åbner nyt vindue) - Aarhus.dk

aarhus.dk

Læs rapporten (pdf-fil, 0,4 MB, åbner nyt vindue) - Aarhus.dk

UndervisningDer er nogle meget tydelige tegn på, at bestemte elementer i en implementeringsproces har engavnlig effekt på implementeringsgraden. Alle, der har implementeret GAS, har enten haftkonsulenter ude på arbejdspladsen eller både været på kursus og efterfølgende fået konsulentbistand.I gruppen med ikke-implementerede er det lidt over halvdelen, der kun har været påkursus (spørgsmål 1). Et tilsvarende mønster gør sig gældende for deltagerantallet i kurser ogkonsulentundervisning: i alle de implementerede tilbud har hele personalegruppen deltaget iGAS-undervisningen. Lidt over halvdelen af de ikke-implementerede tilbud har kun tilbudtundervisning til dele af personalet (spørgsmål 2).Undervisningsformen er således afgørende: konsuletundervisning ude på arbejdspladsen(evt. kombineret med kurser) er væsentligt mere effektiv end blot kurser. Samtidig erdet uhyre vigtigt, at hele personalegruppen deltager. Det bekræftes i spørgsmål 13a, hvor fireud af 11 ikke-implementerede tilbud svarer “fællesskab” på spørgsmålet om, hvad der skulletil for, at stedet skulle kunne implementere GAS.Konsulentundervisningens styrke ligger i to ting: at de følger op på undervisningenover flere gange, og at den i sin form lægger op til, at det er hele personalet, der undervises.LederrolleEn engageret leder er også et vigtigt element i implementeringen af GAS. Fem ud af 11 igruppen af ikke-implementerede svarer, at lederen ikke havde nogen rolle i forbindelse medimplementeringen. I gruppen med implementerede var der ingen ( spørgsmål 9). Det tyder på,at det ikke er nok, at lederen tager initiativet til og igangsætter arbejdet med GAS. Lederenskal deltage i det efterfølgende arbejde. Der er ikke noget, der tyder på, at der er en bestemttype rolle, der er specielt befordrende for implementeringen af GAS. Det afgørende er, at lederenpåtager sig en rolle, der rækker ud over igangsætter- og initiativtagerrollen. Lederenskal følge op.CANOver halvdelen af de ikke-implementerede tilbud begrunder den manglende implementeringmed, at de “har andre værktøjer” (spørgsmål 10a). Svaret dækker over to ting: at de mener, deer dækket ind med CAN, og at de ikke har overskud eller ressourcer til at implementere flereredskaber.35

More magazines by this user
Similar magazines