Læs rapporten (pdf-fil, 0,4 MB, åbner nyt vindue) - Aarhus.dk

aarhus.dk

Læs rapporten (pdf-fil, 0,4 MB, åbner nyt vindue) - Aarhus.dk

ResuméDenne undersøgelse blev igangsat på baggrund af en formodning om, at tilbud i socialpsykiatrienhar haft vanskeligheder med at få implementeret handleplansredskabet Goal AttainmentScaling (GAS). Undersøgelsens formål er at forsøge at afdække grundene til dissevanskeligheder. Målet har været, at undersøgelsen skulle munde ud i en præsentation af noglefokuspunkter, der kunne fremhæve væsentlige indsatsområder for bestræbelserne på at implementereGAS.Undersøgelsen er foretaget på baggrund af 33 telefoninterviews med ansatte på 18 bo- og behandlingstilbud- hhv. 15 medarbejdere og 18 ledere. Interviewene blev ikke optaget på båndog efterfølgende transskriberet, men blev løbende noteret. Der blev - for at lette noteringsprocessen- udformet en spørgeguide, hvor der under hvert spørgsmål var tilføjet en række svarmuligheder.Respondenterne blev ikke præsenteret for svarmulighederne som valgmuligheder.Alle de deltagende tilbud havde modtaget undervisning fra Undervisningsafdelingen, PsykiatrienÅrhus Amt enten hos Undervisningsafdelingen eller ude hos tilbudene. Det lykkedes foren tredjedel af tilbudene, der deltog i undersøgelsen, at implementere GAS. Dermed erformodningen om, at det er vanskeligt for de socialpsykiatriske tilbud at implementere GAS,blevet bekræftet. Der er primært fire fokuspunkter, der har afgørende betydning for sandsynlighedenfor at opnå en vellykket implementering:Undervisningsform:Det er muligt at få lavet et opfølgningsprogram, hvor konsulenter kommer medopfølgende vejledning. Over halvdelen havde både haft medarbejder på kursus ogmodtaget konsulentbistand.I samtlige af de tilbud, der fik implementeret, havde alle medarbejdere deltaget iundervisningen og havde modtaget konsulentbistand hos tilbudet (over halvdelenhavde både modtaget undervisning hos Undervisningsafdelingen og konsulentopfølgninghos tilbudet).I over halvdelen af de tilbud, der ikke fik implementeret, havde kun dele af personaletværet på kursus, og modtog ikke konsulentbistand.4

More magazines by this user
Similar magazines