Læs rapporten (pdf-fil, 0,4 MB, åbner nyt vindue) - Aarhus.dk

aarhus.dk

Læs rapporten (pdf-fil, 0,4 MB, åbner nyt vindue) - Aarhus.dk

Lederens rolle:Lederens rolle er af afgørende betydning. Det er ikke så væsentligt, hvad rollenbestår af - om han deltager i det daglige arbejde, om han er supervisor, eller omhan er indpisker. Det afgørende er, at han har en rolle, der rækker ud over blot attage beslutningen om, at der skal arbejdes med GAS; at han har en større rolle endblot at være igangsætter.Ingen af lederne af et tilbud, der havde implementeret GAS, svarede, at de ingenrolle havde i implementeringsarbejdet. Halvdelen af lederne af tilbud, der ikkefik implementeret GAS, svarede, at de ikke havde taget del i implementeringsprocessen.Det afgørende er altså, at lederen bakker op om processen, mere end måden hangør det på.Handleplansredskaber:Det har stor indflydelse, hvor mange handleplansredskaber tilbudet i forvejen arbejdermed, og om de er i gang med at implementere andre redskaber. SpecieltCAN nævnes. GAS anses ofte for at være en slags lillebror til CAN. Det betyder,at GAS bliver nedprioriteret i forhold til CAN.Knap halvdelen af samtlige respondenter bruger CAN som forklaring på, at de ikkehar fået implementeret GAS.Motivation hos brugeren:To tredjedele af medarbejderne nævner brugernes motivation som noget, der harvæsentlig indflydelse på arbejdet med GAS. Størstedelen af dem anser det for direktenødvendigt for et fornuftigt GAS-arbejde, at brugeren er motiveret (det erkun medarbejderne, der bringer dette på banen, da spørgsmålene til dem var rettetmere mod brugerens rolle, og formodentlig også fordi medarbejderne har merebrugerkontakt).Svarene fra respondenterne er samlet set ikke entydige. Nogle af de tilbud, der har fået implementeretGAS, har kun dele af de ovenstående punkter i fokus, mens flere af de tilbud, der ik-5

More magazines by this user
Similar magazines