13.07.2015 Views

Folketælling Bedsted sogn 1921 (Denne FT er ... - Bedsted Sogns

Folketælling Bedsted sogn 1921 (Denne FT er ... - Bedsted Sogns

Folketælling Bedsted sogn 1921 (Denne FT er ... - Bedsted Sogns

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Folketælling</strong> <strong>Bedsted</strong> <strong>sogn</strong> <strong>1921</strong>Skema nr. Opsl. Sted Tæll<strong>er</strong>1. 6/1 <strong>Bedsted</strong> Hybschmann2. 8/6 Do Do3. 10/11 Do Do4. 12/17 Do Do5. 14/22 Do Do6. 16/29 Do Do7. 18/34 Do do8. 20/46 Do do9. 22/51 Do Do10. 24/55 Do Do11. 26/62 Do Do12. 28/58 Do Do13. 30/40 Do Do14. 32/68 Do Do15. 34/1 Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p M. Brod<strong>er</strong>sen16. 36/1 Do Do(<strong>Denne</strong> <strong>FT</strong> <strong>er</strong> blevet digitalis<strong>er</strong>et af Jens Michelsen, Kruså)37 Tillægsliste Do17. 39/1 Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do18. 41/1 Do Do19. 43/1 Do Do20. 45/1 Do Do21. 47/1 Do Do22. 49/1 Do Do50 Tillægsliste Do23. 52/1 Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do24. 54/1 Do Do25. 56/1 Do Do26. 60/1 Gravlund Lorenz Knudsen27. 62/5 Do/Mårbæk Do28. 64/9 Mårbæk Do29. 66/13 Do Do30. 68/16 Do Do<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 1Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.6/1 Christian Hansen 22.11.1855 E Arndrup <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Mur<strong>er</strong>mest<strong>er</strong>Marie Hansen 15.2.1894 U <strong>Bedsted</strong> Do Datt<strong>er</strong>6/2 Martin Knudsen 4.12.1859 G Borg <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Kirketjen<strong>er</strong>Dorthea Knudsen 19.10.1862 G Alslev Do Husmod<strong>er</strong>Jens Knudsen 20.12.1888 U Mårbæk Do Søn Arbejd<strong>er</strong>Andreas Knudsen 9.5.1885 U Alslev Do Søn PostbudJohanne Knudsen 6.10.1902 U <strong>Bedsted</strong> Do Datt<strong>er</strong>Jes Knudsen 6.2.1835 E Alslev Do Slægtning Invalid6/3 Jes Jessen Bødewadt 15.7.1872 G Havsted <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Mej<strong>er</strong>iej<strong>er</strong>Ida Bødewadt 15.8.1873 G Åstrup, Had<strong>er</strong>slev Do Husmod<strong>er</strong>


Frieda Bødewadt 20.3.1906 U Had<strong>er</strong>slev Do Datt<strong>er</strong>Knud Hoy<strong>er</strong> 22.8.1908 U København Do Plejesøn6/4 Hans Hybschmann 4.7.1880 u <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> KøbmandMikkel Hybschmann 27.11.1849 E All<strong>er</strong>up Do Fad<strong>er</strong> Renti<strong>er</strong>Ernst Hybsmann 18.1. G <strong>Bedsted</strong> Do Brod<strong>er</strong> KøbmandBothilde Hybschmann 9.10.1885 G Klovtoft Do HustruMaren Hybschmann 5.7.1912 U Løgumklost<strong>er</strong> Do Datt<strong>er</strong>Magdalene Hybschmann 4.9.1915 U <strong>Bedsted</strong> Do Datt<strong>er</strong>Jes Michael Hybschmann 12.8.1920 U Do Do SønCathrine Arnum 28.2.1898 U Wittegård Do Tyende Tjenestepige6/5 Johan L. Jensen 17.10.1857 G Arndrup <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Skomag<strong>er</strong>mest<strong>er</strong>Amalie Jensen 12.8.1878 G Draved Do Husmod<strong>er</strong>Jacob Christensen 29.7.1906 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do søn<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 2Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.8/6 Christian Nielsen 20.5.1879 G Skodborg <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Bygmest<strong>er</strong>Petrea Nielsen 20.5.1887 G Toftlund Do Husmod<strong>er</strong>Carl Nielsen 19.2.1912 U <strong>Bedsted</strong> Do SønMarie Nielsen 24.8.1913 U Do Do Datt<strong>er</strong>Pet<strong>er</strong> Nielsen 16.9.1915 U Do Do Søn8/7 Hans Nielsen 24.8.1878 G Ravsted <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Mal<strong>er</strong>mest<strong>er</strong>Metha Nielsen 5.8.1878 G Do Husmod<strong>er</strong>Jens Nielsen 16.5.1907 U <strong>Bedsted</strong> Do SønAnne Marie Nielsen 8.6.1912 U Do do Datt<strong>er</strong>8/8 Johannes Hansen 16.8.1894 U <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Pet<strong>er</strong> Sørensen 19.7.1901 U Tyende Tjenestekarl8/9 Kjestine Hansen 25.4.1861 E <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Husmod<strong>er</strong>Hansine Hansen 14.10.1892 U Do Do Datt<strong>er</strong>


8/10 Christian Pet<strong>er</strong>sen 1.2.1863 G Ravsted <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Bag<strong>er</strong>mest<strong>er</strong>Marie Pet<strong>er</strong>sen 10.7.1866 G Do Husmod<strong>er</strong>Pet<strong>er</strong> Pet<strong>er</strong>sen 16.3.1899 U <strong>Bedsted</strong> Do Søn Bag<strong>er</strong>svendJohannes Pet<strong>er</strong>sen 28.6.1901 U Do Do Søn BrødkuskChristian Pet<strong>er</strong>sen 13.6.1907 U Do Do SønJens Hansen 11.11.1904 U Sønd<strong>er</strong> Vilstrup Do Tyende Bag<strong>er</strong>lærlingHans Jensen 5.2.1905 U Draved Do Do DoAnne Nielsen 11.7.1898 U Stend<strong>er</strong>up Do Tjenestepige<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 3Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.10/11 Georg Knudsen 2.9.1882 G Hjold<strong>er</strong>up <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Marie Knudsen 5.10.1884 G <strong>Bedsted</strong> Do Husmod<strong>er</strong>August Knudsen 1.1.1914 U Do do SønMargreta Madsen 6.8.1908 U Hyrup Do Plejedatt<strong>er</strong>Margretha Kops 6.4.1904 U Tyskland Do Plejedatt<strong>er</strong>Paul Pet<strong>er</strong>sen 20.7.1861 U Ravsted Do Tyende TjenestekarlNis Rosenb<strong>er</strong>g Olsen 17.2.1885 U Ass<strong>er</strong>balle Ass<strong>er</strong>balle Log<strong>er</strong>ende Statsbetjent10/12 Hans Sørensen 21.3.1887 G Kastrup <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Købmand Kb 25/9 GramMarie Sørensen 22.10.1890 G Arndrup Do Husmod<strong>er</strong>Marie Sørensen 3.2.1860 E Do Do Mod<strong>er</strong>10/13 Marie Møll<strong>er</strong> 28.1.1859 E <strong>Bedsted</strong> Husmod<strong>er</strong>Johanne Møll<strong>er</strong> 24.5.1890 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Datt<strong>er</strong>10/14 Johannes Friedrichsen 14.5.1864 G Byld<strong>er</strong>up-Bov <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> KøbmandRosa Friedrichsen 25.12.1869 G Tyskland Do Husmod<strong>er</strong>Anna Friedrichsen 25.3.1890 U <strong>Bedsted</strong> Do Datt<strong>er</strong>Luise Friedrichsen 25.3.1890 U Do Do Datt<strong>er</strong>10/15 Marie Møll<strong>er</strong> 14.1.1930 E Alslev, Tønd<strong>er</strong> <strong>Bedsted</strong> Husmod<strong>er</strong>Søren P. Møll<strong>er</strong> 9.8.1858 U <strong>Bedsted</strong> Do Søn


Caroline Møll<strong>er</strong> 21.10.1861 U Do Do Datt<strong>er</strong>10/16 Anne Sophie Andresen 30.4.1874 U Langelund <strong>Bedsted</strong> Husmod<strong>er</strong> Sy<strong>er</strong>ske Kb 84/15 Ag<strong>er</strong>skov4.4.1882 U Sygepleje & kogekone<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 4Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.12/17 Anne Hansen 10.9.1881 E Arndrup <strong>Bedsted</strong> Kb 49/13 <strong>Bedsted</strong>Margrethe Hansen 25.5.1910 U Mårbæk Do Datt<strong>er</strong> Kb 19/6 <strong>Bedsted</strong>Hanna Christine Hansen 4.2.1914 U <strong>Bedsted</strong> Do Datt<strong>er</strong> Kb 29/3 <strong>Bedsted</strong>Edith Hansen 8.1.1916 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 33/2 <strong>Bedsted</strong>12/18 Paul Schildmann 24.12.1889 G Tyskland <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> KleinsmedRegie Dorthea Schildmann 6.12.1893 G <strong>Bedsted</strong> Do Husmod<strong>er</strong>Liselotte Schildmann 27.12.1917 U <strong>Bedsted</strong> Do Datt<strong>er</strong> Kb 35/4 <strong>Bedsted</strong>12/19 Anne Marie Nymark 11.7.1856 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p <strong>Bedsted</strong> Husmod<strong>er</strong>12/20 Andreas Lausten 5.12.1865 G Abild <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> LandmandKaren Kjestine W. Lausten 20.1.1871 G Roost Do Husmod<strong>er</strong>Bothilde Lausten 23.8.1904 U Abild Do Datt<strong>er</strong>Pet<strong>er</strong> Lausten 21.5.1906 U Do Do SønKjestine Lausten 16.7.1909 U Do Do Datt<strong>er</strong>Wilhelmine Karoline Lausten 3.1.1920 U <strong>Bedsted</strong> Datt<strong>er</strong> Kb 39/2 <strong>Bedsted</strong>12/21 Nis Schneid<strong>er</strong> 15.11.1878 G Had<strong>er</strong>slev Uge Husfad<strong>er</strong> Arbejd<strong>er</strong>Marie Schneid<strong>er</strong> 10.4.1888 G Ov<strong>er</strong> J<strong>er</strong>stal Do Husmod<strong>er</strong>Anne Schneid<strong>er</strong> 19.10.1909 U Christiansfeld Do Datt<strong>er</strong>Pet<strong>er</strong> Schneid<strong>er</strong> 14.8.1911 U Hammelev Do SønInga Schneid<strong>er</strong> 30.10.1912 U Vojens Do Datt<strong>er</strong>Friedrich Schneid<strong>er</strong> 8.7.1915 U Do Do SønNis Clausen Schneid<strong>er</strong> 4.6.1917 U Uge Do Søn Kb 72/9 UgeMarius Schneid<strong>er</strong> 22.2,1919 U Do Do Søn Kb 73/3 Uge


<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 5Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.14/22 Rasmus Hansen Kaae 6.12.1888 G Lundelse Filskov Husfad<strong>er</strong> Førstelær<strong>er</strong>Marianne Kathrine Kaae 13.11.1887 G Velen Do Husmod<strong>er</strong>Gudrun Fink Kaae 2.11.1917 U Filskov Do Datt<strong>er</strong> Kb 72/4 FilskovValborg Fink Kaae 22.3.1919 U Do Datt<strong>er</strong> Kb 77/6 Filskov14/23 Johann Møll<strong>er</strong> 30.8.1876 G Ellund, Tyskland <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Mur<strong>er</strong>Christine Møll<strong>er</strong> 17.10.1878 G Do Do Husmod<strong>er</strong>Friedrich Møll<strong>er</strong> 1.8.1907 U Flensborg Do Søn14/24 Jens Kjær Jensen 25.1.1867 G <strong>Bedsted</strong> Husfade LandmandAuguste Marie Jensen 9.4.1872 G Toftlund <strong>Bedsted</strong> Husmod<strong>er</strong>Heinrich Hühne 26.8.1869 U Tyskland Log<strong>er</strong>ende Slagt<strong>er</strong>14/25 Rasmus Schield 20.4.1851 U Skads <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> LandmandJørgine Schield 16.9.1861 U Do Søst<strong>er</strong> Hushold<strong>er</strong>Marie Schrød<strong>er</strong> 8.8.1882 U Vest<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do Tyende Tjenestepige14/26 Sønnich Holm 28.1.1846 G Ravsted <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> AftægtsmandAnna Holm 8.4.1854 G Hjordkær Do Husmod<strong>er</strong>Pet<strong>er</strong> Jacobsen 27.6.1914 U Arnum Arnum Plejesøn14/27 Martin Madsen 2.2.1870 G <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Landmand Kb 27/1 <strong>Bedsted</strong>Cathrine Madsen 20.7.1870 G Nørre Hostrup Do Husmod<strong>er</strong>Marie Madsen 15.1.1899 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do Datt<strong>er</strong> Kb 1/2 <strong>Bedsted</strong>14/28 Martin Gubi 28.4.1858 E <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Skrædd<strong>er</strong>mest<strong>er</strong> Kb 3/10 <strong>Bedsted</strong>Dorthea Marie Gubi 15.12.1892 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 69/1 <strong>Bedsted</strong><strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 6Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.16/29 Hans Jensen Løbn<strong>er</strong> 4.4.1864 E <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Smedemest<strong>er</strong> Kb 16/6 <strong>Bedsted</strong>Johanne Jessine Løbn<strong>er</strong> 18.9.1899 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 3/17 <strong>Bedsted</strong>


Johannes Løbn<strong>er</strong> 6.2.1902 U Do Do Søn Smedemest<strong>er</strong> Kb 8/3 <strong>Bedsted</strong>16/30 And<strong>er</strong>s Hansen And<strong>er</strong>sen 12.3.1868 G Løgumklost<strong>er</strong> <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Skomag<strong>er</strong>mest<strong>er</strong> Kb 21/16 Løgumklost<strong>er</strong>20.9.1960 G Lebøl Do Husmod<strong>er</strong>16/31 24.5.1844 E Tønd<strong>er</strong> <strong>Bedsted</strong> Husmod<strong>er</strong>16/32 Thomas Lauritzen Sølvbæk 16.4.1864 G <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> LandmandCathrine Margrethe Sølvbæk 1.1.1881 G Bjold<strong>er</strong>up Do Husmod<strong>er</strong>Andreas Sølvbæk 17.3.1899 U <strong>Bedsted</strong> Do SønPet<strong>er</strong> Sølvbæk 13.7.1905 U Do So Søn Kb 12/9 <strong>Bedsted</strong>Anna Marie Magdalene Sølvbæk 3.12.1910 U <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Datt<strong>er</strong> Kb 20/1 <strong>Bedsted</strong>Caren Marie Sølvbæk 21.2.1904 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 10/4 <strong>Bedsted</strong>Karoline Sølvbæk 9.4.1913 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 27/10 <strong>Bedsted</strong>Christian Lauridsen Sølvbæk 2.5.1914 U Do Do Søn Kb 30/9 <strong>Bedsted</strong>Bodil Marie Sølvbæk 18.12.1911 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 23/1 <strong>Bedsted</strong>Thomas Lauridsen Sølvbæk 14.11.1915 U Do Do Søn Kb 32/13 <strong>Bedsted</strong>August Bøtk<strong>er</strong> Sølvbæk 20.9.1919 U Do Do Søn Kb 38/12 <strong>Bedsted</strong>16/33 Jes Busch 24.12.1891 G Broballe <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong>Anne Jørgine Busch 22.5.1891 G Hellevad Do Husmod<strong>er</strong>Laurentine P. Busch 18.12.1915 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 78/26 HellevadJohann Busch 11.1.1918 U <strong>Bedsted</strong> Do Søn Kb 36/5 <strong>Bedsted</strong><strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 7Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.18/34 Antoni Pet<strong>er</strong>sen Steinweig 15.12.1858 G <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Bødk<strong>er</strong>mest<strong>er</strong>Cathrine Magdalen Steinweig 29.12.1855 G Klovtoft Do Husmod<strong>er</strong>Lorenz Heinrich Steinweig 24.6.1891 U <strong>Bedsted</strong> Do Søn Banearbejd<strong>er</strong> Kb 66/12 <strong>Bedsted</strong>Johanna Petra Steinweig 12.7.1895 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 78/13 <strong>Bedsted</strong>18/35 Asmus Haugaard 21.8.1864 G <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> LandmandM. Haugaard 8.6. Bovlund Do Husmod<strong>er</strong>Anne Haugaard 122.8.1904 U <strong>Bedsted</strong> Do Datt<strong>er</strong>


18/36 Pet<strong>er</strong> N. Haugaard 17.7.1867 G <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong> Kb 22/11 <strong>Bedsted</strong>Henriette Caroline Haugaard 19.2.1874 G <strong>Bedsted</strong> Husmod<strong>er</strong>Andreas Jensen Haugaard 22.1.1898 U <strong>Bedsted</strong> Do Søn Kb 92/3 <strong>Bedsted</strong>Marie Jensine Haugaard 14.7.1900 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 4/12 <strong>Bedsted</strong>Pet<strong>er</strong> Emil Haugaard 12.11.1903 U Do Do Søn Kb 9/13 <strong>Bedsted</strong>Henny M. Haugaard 16.10.1905 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 12/12 <strong>Bedsted</strong>Marie Haugaard 1.11.1937 E Arndrup Do Mod<strong>er</strong>18/37 Christian Langelund 10.7.1850 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> InvalidAnna Langelund 10.9.1849 G Broag<strong>er</strong> Do Husmod<strong>er</strong>18/38 Markus Asmussen 9.1.1874 G <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Landmand Kb 34/1 <strong>Bedsted</strong>Marie Margrethe Asmussen 12.1.1879 G Kravllund Do Husmod<strong>er</strong>Hanne Kjestine Asmussen 22.5.1908 U <strong>Bedsted</strong> Do Datt<strong>er</strong> Kb 16/5 <strong>Bedsted</strong>Henni Maria Asmussen 16.8.1912 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 25/1318/39 Carl Christian Ludvig Staal 10.7.1856 G Gram <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Pensionist Kb 38/20 GramMarie Staal 7.8.1855 G <strong>Bedsted</strong> Do Husmod<strong>er</strong><strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 8Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.20/46 Ingeborg Holm 25.2.1904 U <strong>Bedsted</strong> ÿedsted Datt<strong>er</strong>Nis Pet<strong>er</strong>sen 5.7.1903 U Tykskov Tykskov Tyende Tjenestekarl20/47 Pet<strong>er</strong> Christian Hoech 5.6.1867 G Mårbæk <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Landmand Kb 22/8 <strong>Bedsted</strong>Dorthea Hoech 28.8.1877 G <strong>Bedsted</strong> Do Husmod<strong>er</strong>Cecilie Marie Hoeck 24.4.1901 U Mårbæk Do Datt<strong>er</strong> Kb 5/3 <strong>Bedsted</strong>Anne Bøtk<strong>er</strong> 9.4.1851 E Do Svig<strong>er</strong>indeHans Arnum 11.11.1904 U Bovlund Tyende Tjenestekarl20/48 Friedrich Jacobsen 11.7.1881 G Smøl Hellevad Husfad<strong>er</strong> LandmandKjestine Jacobsen 8.5.1887 G Hammelev Do Husmod<strong>er</strong>Meta Jacobsen 18.8.1911 U Do Datt<strong>er</strong>


Pet<strong>er</strong> Paulsen Enemark 6.7.1911 U Do Do Søn Kb 21/11 <strong>Bedsted</strong>22/53 Cecilie Marie Kümmel 15.10.1861 E <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Husmod<strong>er</strong> LandbrugDora Bothilde Kümmel 4.4.1887 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 58/5 <strong>Bedsted</strong>Johanne Jessine Kümmel 22.7.1894 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 74/14 <strong>Bedsted</strong>Martin Christian Kümmel 2.6.1897 Do Do Søn Kb 88/10 <strong>Bedsted</strong>22/54 Jens Knudzen Christensen 1.11.1872 G Alslev <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Landbrug Kb 26/15 HøjstJohanne Christensen 15.12.1889 G Strandelhjørn Do Husmod<strong>er</strong>Chresten Hansen Christensen 15.1.1909 U Alslev Do Søn Kb 184/4 HøjstJes Hansen Christensen 21.11.1912 U Do <strong>Bedsted</strong> Søn Ks 192/16 HøjstDorthea Sørine Christensen 20.5.1919 U <strong>Bedsted</strong> Datt<strong>er</strong> Ks 38/9 <strong>Bedsted</strong><strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 10Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.24/55 Pet<strong>er</strong> Erichsen Madsen Haugaard 16.6.1868 G Bovlund <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Meta Kjestine Haugaard 1.4.1870 G Arrild Do Husmod<strong>er</strong>Anne 8.1.1895 U Bovlund Do Datt<strong>er</strong>Th 24.11.1901 U Do Do Datt<strong>er</strong>Marius Jepsen Haugaard 4.5.1906 U <strong>Bedsted</strong> Do Søn Ks 13/3 <strong>Bedsted</strong>Pet<strong>er</strong> Pet<strong>er</strong>sen Haugaard 28.10.1907 U Do Do Søm Ks 15/8 <strong>Bedsted</strong>Niels Pet<strong>er</strong> And<strong>er</strong>sen 22.8.1899 U Ballum Ballum Tyende Tjenestekarl Ks 34/16 BallumMargrethe Christensen 14.5.1906 U Alslev <strong>Bedsted</strong> Do Tjenestepige24/56 Niels Højrup 23.11.1848 E Rømet <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Niels Mathiesen Frandsen Højrup 20.12.1881 G <strong>Bedsted</strong> Do Søn Ks 50/2 <strong>Bedsted</strong>Cathrine Højrup 14.1.1897 G Bovlund Do Datt<strong>er</strong>Jacob Sørensen Thomsen 23.4.1889 U Aabenraa Flensborg Tyende Tjenestekarl Ks 71/74 AabenraaJørgen Died<strong>er</strong>ichsen 15.8.1902 U Moldrup Ballum Do DoHelene Marquardsen 12.11.1901 U Flensborg <strong>Bedsted</strong> Do Tjenestepige24/57 Daniel Hinrichsen Jensen 9.9.1881 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Forpagt<strong>er</strong> Ks 49/12 <strong>Bedsted</strong>Marie Jensen 13.12.1876 U Do Do Søst<strong>er</strong> Husbestyr<strong>er</strong>indeAugust Hahne 19.8.1889 U Årslev Tyende Forvalt<strong>er</strong>


Ida Christiansen 28.6.1898 U Tyskland <strong>Bedsted</strong> Do StuepigeMargrethe Schau 11.11.1903 U Do Tyskland Do TjenestepigeEmma Seehagen 15.6.1901 U Rusland <strong>Bedsted</strong> Do TjenestepigeThomas Schmidt 21.11. U Løjtved Løjtved Do TjenestekarlPet<strong>er</strong> Hamman 18.12.1899 U Tyskland Flensborg Do TjenestekarlFriedrich Andresen 21.12.1901 U Do Hanved Do TjenestekarlHeinrich Brekling 11.8.1894 U Tyskland Langenhorn Do TjenestekarlAugust Jobeck 8.9.1884 U Do Celle Do TjenestekarlJens Jensen 4.4.1901 U Kolding Kolding Do Tjenestekarl<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 11Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.26/62 Christian P. Jepsen 8.4.1862 G Arndrup Arndrup Husfad<strong>er</strong> AftægtsmandChristine Jepsen 23.5.1866 G <strong>Bedsted</strong> Do Hudmod<strong>er</strong>Pauline Jepsen 23.7.1895 U Arndrup do Datt<strong>er</strong>26/63 Chresten Schulz 23.10.1878 G Tinglev Arndrup Husfad<strong>er</strong> LandmandCathrine Schulz 5.8.1880 G Alslev Do Husmod<strong>er</strong>Caroline Schulz 10.2.1905 U Ravsted Do Datt<strong>er</strong>Methyra Cathrine Schulz 4.3.1909 U Genn<strong>er</strong> Do Datt<strong>er</strong> Ks 67/9 Øst<strong>er</strong> LøgumChristian Schulz 5.4.1911 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do SønHansine Schulz 1.8.1912 U Do Do Datt<strong>er</strong>Hanne Schulz 4.5.1918 U <strong>Bedsted</strong> Do Datt<strong>er</strong>Anne Schulz 22.8.1920 U Arndrup Datt<strong>er</strong>26/64 Hansine Knudsen 17.10.1853 U Alslev Arndrup Enke Enke ????26/65 Jørgen Jørgensen 22.1.1848 U Arndrup Husfad<strong>er</strong>Mathilde Bos 10.10 Aabenraa Hushold<strong>er</strong>Rosa Bos 20.10. Løgumklost<strong>er</strong> Datt<strong>er</strong>Hulda Bos 20.5 Do Datt<strong>er</strong>26/66 Pet<strong>er</strong> Johannsen Nørre Hostrup Husfad<strong>er</strong>Marie Johannsen Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Husmod<strong>er</strong>


26/67 Markus Johannsen 16.7.1885 G Bj<strong>er</strong>ndrup Husfad<strong>er</strong>Marie Johannsen 21.2.1879 G Sønd<strong>er</strong> Hostrup Husmod<strong>er</strong>Christian Johannsen 20.7.1904 U Stubbæk SønHans P. Johannsen 9.9.1905 U Do Søn<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 12Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.28/58 Jens P. Holm 6.7.1867 G Emm<strong>er</strong>ske Arndrup Husfad<strong>er</strong> LandmandDorthea Holm 10.9.1869 G Arndrup Do Husmod<strong>er</strong>Johanne Holm 17.1.1898 U Do Do Datt<strong>er</strong>Christine Holm 25.7.1899 U Do Do Datt<strong>er</strong>Mathias Holm 25.9.1901 U Do Do SønDora Holm 4.7.1904 U Do Do Datt<strong>er</strong>28/59 Jens Michelsen 4.1.1875 G Løgumklost<strong>er</strong> Arndrup Husfad<strong>er</strong> LandmandMarie Michelsen 10.2.1885 G Flovt Do Husmod<strong>er</strong>Martin Michelsen 14.9.1911 U Arndrup Do SønNicoline Michelsen 4.5.1915 U Do Do Datt<strong>er</strong>Carla Jensine Michelsen 9.8.1917 U Do Do Datt<strong>er</strong>Friedrich Meincke 4.8.1885 U Zitz Tyende Tjenestekarl28/60 Thomas Holm 25.11.1893 G Arndrup Arndrup Husfad<strong>er</strong> LandmandAlma J. Holm 15.9.1893 G Hamborg Do Husmod<strong>er</strong>Dorothea Holm 17.3.1916 U Arnum Do Datt<strong>er</strong>Anne Holm 13.6.1920 U Arndrup Datt<strong>er</strong>Helene Holm 1.11.1912 U Arnum Plejedatt<strong>er</strong>28/61 Johann Jepsen 19.7.1892 G Arndrup Arndrup Husfad<strong>er</strong> LandmandMarie Jepsen 4.11.1894 G <strong>Bedsted</strong> Do Husmod<strong>er</strong>Hans Jepsen 2.2.1900 U Arndrup Do SlægtningChristian P. Jepsen 4.8.1920 U Arndrup SønJens Jensen 5.4.1894 U Estrupholm Tyende TjenestekarlB<strong>er</strong>tha Kloppatschad 10.3.1902 U Sønd<strong>er</strong>borg Arndrup Do Tjenestepige


Frieda Joosten 2.8.1906 U Flensborg Do Plejedatt<strong>er</strong><strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 13Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.30/40 Anne Johannsen 10.10.1909 U Arndrup Arndrup Datt<strong>er</strong>Mimi Johannsen 21.9.1913 U Do Do Datt<strong>er</strong>30/41 Karl H<strong>er</strong>mann 1.3.1864 G Rusland <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> LandmandMarie H<strong>er</strong>mann 9.6.1867 G <strong>Bedsted</strong> Do Husmod<strong>er</strong>Justine Auguste Amalie H<strong>er</strong>mann 14.6.1892 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 68/8 <strong>Bedsted</strong>Knud Hansen H<strong>er</strong>mann 14.8.1894 U <strong>Bedsted</strong> Do Søn Kb 74/12 <strong>Bedsted</strong>30/42 Jes Hansen Christensen 28.11.1878 G Alslev <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> LandmandMartha Christensen 5.8.1889 G Charlottenborg Do Husmod<strong>er</strong>Chresten Hansen Christensen 29.9.1912 U <strong>Bedsted</strong> mark Do Søn Kb 25/16 <strong>Bedsted</strong>B<strong>er</strong>tha Christine Christensen 19.2.1916 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 33/5 <strong>Bedsted</strong>Petra Christensen 26.6.1920 U Do Datt<strong>er</strong> Kb 41/15 <strong>Bedsted</strong>30/43 Mathias Knudsen 29.11.1888 G Hjold<strong>er</strong>up <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> LandmandJulie Valborg Knudsen 14.10.1892 G <strong>Bedsted</strong> Do Husmod<strong>er</strong>August Knudsen 5.9.1920 U Do Søn Kb 41/19 <strong>Bedsted</strong>Christine Friis 10.3.1909 U Marstrup Do Plejedatt<strong>er</strong>30/44 Andreas Knudsen 5.9.1889 E Mårbåk <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Landmand30/45 Lars And<strong>er</strong>sen 12.8.1868 G Ebb<strong>er</strong>up <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> LandmandAnne And<strong>er</strong>sen 15.10.1866 G Arnitslund Do Husmod<strong>er</strong>Marie Elisabeth Madsen 6.3.1908 U Alslev Do Plejedatt<strong>er</strong> Kb 182/8 Højst30/46 Andreas Holm 12.3.1870 G Emm<strong>er</strong>ske <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> LandmandMargrethe Holm 30.11.1867 G Burkal Do Husmod<strong>er</strong><strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 14


Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.32/40 Jep Toft 22.8.1876 G Arndrupmølle Arndrup Husfad<strong>er</strong> Møll<strong>er</strong>iej<strong>er</strong>, landmandHelene Toft 25.11.1887 G Draved Do Husmod<strong>er</strong>Hans H. Toft 11.10.1915 U Arndrupmølle Do SønBrod<strong>er</strong> andreas E. Toft 25.7.1918 U Do Do SønChristine Marie Eline Toft 8.5 Do Do Datt<strong>er</strong>Elise Krupka 25.10.1898 U Flensborg Flensborg Tyende StuepigePaula Jepsen 10.2.1892 U Kiel Tydkland Do TjenestepigeJens Truelsen 8.3.1898 U Abild Abild Do ForkarlLauritz Lausten 15.11.1866 U Aabenraa Arndrup Do Møll<strong>er</strong>svendBruno Gran<strong>er</strong>t 26.2.1896 U Tyskland All<strong>er</strong>up Do malk<strong>er</strong>øgt<strong>er</strong>32/69 Marius Jensen 23.9.1883 G Arndrup Arndrup Husfad<strong>er</strong> Smedemest<strong>er</strong>Christine Jensen 23.11.1889 G Do Do Husmod<strong>er</strong>Anne Christine Jensen 14.3.1907 U Fogd<strong>er</strong>up, Ravsted Do Datt<strong>er</strong> Kb 162/7 RavstedAndreas Jensen 29.11.1911 U Arndrup Do Søn Kb 23/20 <strong>Bedsted</strong>Sine Marie Jensen 3.9.1919 U Do Datt<strong>er</strong> Kb 38/11 <strong>Bedsted</strong>32/70 Paul Christian Sev<strong>er</strong>in Wind 5.8.1865 G Ag<strong>er</strong>skov Arndrup Husfad<strong>er</strong> LandmandMeta Marie Wind 26.1.1873 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do Husmod<strong>er</strong> Kb 33/1 <strong>Bedsted</strong>Anna Christine Wind 26.7.1900 U Arndrup Do Datt<strong>er</strong> Kb 4/11 <strong>Bedsted</strong>Martin Hansen Wind 31.5.1912 U Do Do Søn Kb 24/9 <strong>Bedsted</strong>Anton Christian Wind 31.5.1912 U Do Do Søn Kb 24/10 <strong>Bedsted</strong>32/71 Christian Hansen 22.8,1862 G Stokkebro Arndrup Husfad<strong>er</strong> LandmandMarie Hansen 14.4.1857 G Gallehus Do Husmod<strong>er</strong>Søren Eskildsen 15.3.1894 U Tønd<strong>er</strong> Do SlægtningJette Sørensen 7.4.1896 U Abild Do do<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 15Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.34/1 Jürgen Schmidt 11.2.1883 G Stollig Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Mette Cathrine Schmidt 5.9.1885 G Stubbæk Do Husmod<strong>er</strong>Anne Christel Schmidt 21.12.1910 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Ø. T<strong>er</strong>p Datt<strong>er</strong>


Kæthe Schmidt 24.10.1918 U Do Do Datt<strong>er</strong>Ella Auguste Pohlmann 31.12.1895 U Gram Rødding 1918 Log<strong>er</strong>ende Tysk privat skole Kb 129/2 GramHans Hansen 22.9.1900 U Johannesb<strong>er</strong>g, Soldat, 1920 Tyende LandbrugselevAnne Christine Christiansen 17.4.1900 U <strong>Bedsted</strong> Rødding 1920 Do HusassistentJacobine Christensen 23.9.1860 U Rejsby Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p 1895 Do DoMarie Nissen 29.7.1901 U Ravsted Ravsted 1920 Do DoEline Nissen 20.4.1904 U Do Do 1920 Do DoHans Christian Möllin 13.7.1890 U Flensborg Soldat Do Forvalt<strong>er</strong>Jens Pet<strong>er</strong> Nissen 16.7.1900 U Ravsted Soldat 1920, Korup Do TjenestekarlAndreas Nissen 31.10.1901 U Gåskjær Uge 1920, Uge Do DoAndreas Nissen 17.5.1903 U Ravsted Ravsted 1920 Do DoPaul Hein 22.6.1882 U Rusland Soldat 1920 Do Do34/2 Friedrich Karg<strong>er</strong> 10.8.1859 G Rusland Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p 1917, Rusland Husfad<strong>er</strong> Daglej<strong>er</strong> Hos J. SchmidtAuguste Karg<strong>er</strong> 5.8.1868 G Do Do 1917 Husmod<strong>er</strong>Marie Karg<strong>er</strong> 7.4.1908 U Do Do 1917 Datt<strong>er</strong>H<strong>er</strong>b<strong>er</strong>t Karg<strong>er</strong> 1.8.1912 U Do Do 1917 Søn34/3 Theodor Nissen 20.5.1896 G Havsted Soldat 1920, Ravsted Husfad<strong>er</strong> Fod<strong>er</strong>mest<strong>er</strong> Hos J. SchmidtAnne Dorthea Nissen 15.5.1893 G Husum Ravsted 1920 Husmod<strong>er</strong> Medhjælp i stalden DoB<strong>er</strong>tha Theodora Nissen 15.9.1916 U Tyskland Do 1920 Datt<strong>er</strong>Christine Anne Marie Nissen 4.10.1920 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Datt<strong>er</strong>Betty Marie Thomsen 21.1.1898 U Tyskland Tyskland 1920 Log<strong>er</strong>ende Medhjælp i stalden Hos J. Schmidt34/4 Emma Tiede 6.6.1890 E Rusland Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p 1917,Rusland Husmod<strong>er</strong> Daglej<strong>er</strong>inde Hos J. SchmidtAdele Ilse Tiede 22.11.1908 U Do Do 1917 Datt<strong>er</strong>H<strong>er</strong>mann Tiede 23.11.1917 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do Søn Kb 35/8 <strong>Bedsted</strong>Adolf Tiede 12.3.1920 U Do Do Søn Kb 40/5 <strong>Bedsted</strong><strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 16Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.36/1 Nis Pet<strong>er</strong>sen 8.2.1887 G Torp, Ensted <strong>sogn</strong> Kollund 1920, <strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Gårdforpagt<strong>er</strong>Bothilde Pet<strong>er</strong>sen 12.2.1892 G Bovrup Bovrup 1920 Husmod<strong>er</strong>Anne Marie Pet<strong>er</strong>sen 21.12.1920 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Datt<strong>er</strong>


Hans Pet<strong>er</strong>sen 1.2.1891 U Torp SoldatMax Claudius Carl Bock 13.6.1897 U Løgumklost<strong>er</strong> Do 1920, Klost<strong>er</strong> Tyende TjenestekarlPet<strong>er</strong> Engelbrechtsen 5.12.1901 U Felsted Sød<strong>er</strong>up 1920 Do DoErnst And<strong>er</strong>sen 16.9.1904 U Tyskland Rømø 1920 Do DoEduard Schönnemann 17.11.1903 U Do Løgumgård 1920 Do DoJulius Nissen 27.11.1865 U Lyksborg, II Zone II Zone 1920 Do DoTheodor Carstensen 22.5.1901 U Tyskland Soldat 1920 Do DoLydia Kahl 14.2.1901 U Rusland Tyskland 1920 Do TjenestepigeAlma Marcussen 15.4.1892 U Løgumklost<strong>er</strong> Ø. T<strong>er</strong>p 1918 Do Tjenestepige36/2 Johann Kasolak 6.6.1895 G Rusland Ø. T<strong>er</strong>p 1915, Rusland Husfad<strong>er</strong> Daglej<strong>er</strong> Forpagt<strong>er</strong> N. Pet<strong>er</strong>senV<strong>er</strong>onika Kasolak 30.4.1890 G Do Do 1915 Husmod<strong>er</strong>Maria Kasolak 24.2.1916 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do Datt<strong>er</strong>36/3 Gottlieb Hein 19.5.1889 G Polen 1920,Skærbæk Husfad<strong>er</strong> Daglej<strong>er</strong> Forpagt<strong>er</strong> N. Pet<strong>er</strong>senEmilie Hein 16.7.1899 G Do 1920 husmod<strong>er</strong>Manda Hein 13.10.1918 U Jels 1920 Kb 60/34 Jels (Heinrich)36/4 F<strong>er</strong>dinan Maron 26.11.1892 G Rusland Vonsbæk 1920,Sill<strong>er</strong>up Husfad<strong>er</strong> Daglej<strong>er</strong> Forpagt<strong>er</strong> N. Pet<strong>er</strong>senWilhelmine Maron 4.8.1894 G Do Do 1920 Husmod<strong>er</strong>Ottelie Maron 1910 U Do Do 1920 Datt<strong>er</strong>Erna Maron 4.2.1918 U Sill<strong>er</strong>up Do 1920 Datt<strong>er</strong>Elsa Erika Maron 5.4.1919 U Do 1920 Datt<strong>er</strong>Tillægsliste, midl<strong>er</strong>tidig fraværende.Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.37 Johannes Bock 15.3.1895 U Løgumklost<strong>er</strong> Soldat Tyende Tjenestekarl Forpagt<strong>er</strong> N. Pet<strong>er</strong>sen<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 17Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.39/1 Anton Nydahl 28.5.1882 G Tyrholm Soldat 1909,Ravsted Husfad<strong>er</strong> Daglej<strong>er</strong> Hos J. SchmidtKaren Nydahl 2.11.1879 G Løgumklost<strong>er</strong> Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p - Husmod<strong>er</strong>Henrik Nydahl 30.11.1906 U Do Do Søn


Christian Nydahl 9.6.1908 U Ravsted Do SønMartin Nydahl 11.1.1910 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do SønIngeborg Nydahl 20.7.1913 U Do Do Datt<strong>er</strong>39/2 Christian Sand<strong>er</strong>sen 30.12.1876 G Tandslet Soldat 1911,Ag<strong>er</strong>skov Husfad<strong>er</strong> Daglej<strong>er</strong> Hos M. Brod<strong>er</strong>senMarie Cathrine Sand<strong>er</strong>sen 3.1.1881 G Tandslet Ø. T<strong>er</strong>p Husmod<strong>er</strong>Christine Jensine Sand<strong>er</strong>sen 13.3.1913 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do Datt<strong>er</strong> Kb 27/9 <strong>Bedsted</strong>Christen Sand<strong>er</strong>sen 11.1.1915 U Do Do Søn39/3 Asmus Jessen 12.11.1884 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Soldat Husfad<strong>er</strong> HusmandHanne Jessen 21.4.1889 G Løgumklost<strong>er</strong> Ø. T<strong>er</strong>p Husmod<strong>er</strong>Pet<strong>er</strong> Fæst<strong>er</strong>sen 22.6.1912 U Do Do søn Kb 263/46 Løgumklost<strong>er</strong>Jes Jessen 1.4.1914 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do Søn Kb 30/8 <strong>Bedsted</strong>Nicoline Asmine Jessen 25.10.1918 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 36/12 <strong>Bedsted</strong>Alfred Jessen 21.10.1920 U Do Do Søn Kb 42/23 <strong>Bedsted</strong>39/4 Frands Hansen 3.9.1862 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Ø. T<strong>er</strong>p Husfad<strong>er</strong> HusmandChristine Hansen 14.8.1865 G Hjordkær Do Husmod<strong>er</strong>Marie Hansen 25.4.1898 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do Datt<strong>er</strong>39/5 Jes Jessen 29.5.1858 G Bomm<strong>er</strong>lund Ø. T<strong>er</strong>p 1882, Husfad<strong>er</strong> Renti<strong>er</strong>Anne Jessen 31.8.1857 G Egvad Do Husmod<strong>er</strong>Marie Jessen 20.1.1900 U Øst<strong>er</strong> Højst Do datt<strong>er</strong><strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 18Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.41/1 Mathias Hansen 16.2.1889 G Brede Brede 1920, Brede Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Kristine Hansen 30.4.1890 G Emm<strong>er</strong>lev Ø. T<strong>er</strong>p Husmod<strong>er</strong>Anne Lorenzen 1.3.1894 U Bredsted, II Zone Brede Tyende TjenestepigeAabeling Mathiesen 26.9.1899 U Brede Soldat Do TjenestekarlEli Styrk 3.4.1905 U Visby Visby Do DoHeinrich Clausen 16.11.1899 U S. Smedeby, II Zone Soldat Do DoJoseph Sörlich 6.1.1870 U Tyskland Tyskland 1912 Do


41/2 Mathias Brod<strong>er</strong>sen 11.8.1887 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Soldat Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Johanne Cathrine Brod<strong>er</strong>sen 12.4.1895 G Do Ø. T<strong>er</strong>p Husmod<strong>er</strong>Pet<strong>er</strong> Christian Brod<strong>er</strong>sen 4.2.1920 U Do Do SønAndreas Mathiesen Brod<strong>er</strong>sen 8.12 DoAage Brod<strong>er</strong>sen DoMarie Kjestine Brod<strong>er</strong>sen 31.8.1863 E Do Do Slægtning AftægtskoneJohannes Lund 9.6.1901 U Hellevad Hellevad 1920,Hellevad Tyende TjenestekarlChristian Figge 8.6.1900 U Hellevad Soldat - Do DoHeinrich Bentin 10.12.1903 U Tyskland Tyskland Do DoDorthea Pet<strong>er</strong>sen 28.5.1901 U Hellevad Hellevad Do TjenestepigeAnne Marie Løbn<strong>er</strong> 9.4.1906 U <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> Do Do41/3 Lorenz Rehd<strong>er</strong> 20.7.1873 G Egvad Soldat Husfad<strong>er</strong> HusmandMeta Rehd<strong>er</strong> 20.5.1883 G Ag<strong>er</strong>skov Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Husmod<strong>er</strong>Heinrich Rehd<strong>er</strong> 11.6.1907 U Hellevad Do SønKaroline Rehd<strong>er</strong> 19.11.1908 U Do Do Datt<strong>er</strong>Anne Marie Rehd<strong>er</strong> 13.10.1911 U <strong>Bedsted</strong> Do Datt<strong>er</strong>Johann Hansen Rehd<strong>er</strong> 9.9.1914 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do SønChristine Rehd<strong>er</strong> 1.7.1916 U Do Do Datt<strong>er</strong><strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 19Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.43/1 Hans Eskildsen 16.9.1881 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Ø. T<strong>er</strong>p Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Johanne Eskildsen 17.1.1885 G Do Do Husmod<strong>er</strong>Pet<strong>er</strong> Eskildsen 8.5.1909 U Do Do SønAnne Cathrine Eskildsen 17.11.1910 U Do Do Datt<strong>er</strong>Eskild Eskildsen 19.12.1912 U Do Do SønMarie Kjestine Eskildsen 25.8.1914 U Do Do Datt<strong>er</strong>Harald Eskildsen 12.2.1918 U Do Do SønJohannes Eskildsen 13.3.1920 U Do Do DønMartin Hansen 10.9.1888 U Rudbøl Soldat Tyende TjenestekarlChristine Marie Hansen 27.6.1902 U Korup Korup Do Tjenestepige Kb 147/14 Ravsted43/2 Alfred Pet<strong>er</strong>sen 6.4.1884 U Ballum Soldat 1913,Ballum Husfad<strong>er</strong> Landmand


Anne Jessen 9.11.1898 U Hyndingholm Ø. Højst Tyende Hushold<strong>er</strong>ske43/3 Andreas Mathiesen Brod<strong>er</strong>sen 25.10.1859 E Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Ø. T<strong>er</strong>p Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Mathias Christian Brod<strong>er</strong>sen 15.1.1891 U Do Soldat Søn Medhjælp<strong>er</strong>Johannes Brod<strong>er</strong>sen 19.12.1892 U Do Do Søn DoAnne Cathrine Brod<strong>er</strong>sen 13.11.1903 U Do Ø. T<strong>er</strong>p Datt<strong>er</strong> DoMette Bothilde Pet<strong>er</strong>sen 24.12.1842 Do Do Slægtning DoWilhelmine Pravitt 25.3.1859 Tyskland Do 1885, Tyskl. Tyende TjenestepigePet<strong>er</strong> Lystlund 18.8.1899 U Løgumgård Ø. T<strong>er</strong>p 1916 Do TjenestekarlKarl Beck 7.3.1884 U Tyskland Soldat 1920, Barsø Do Do43/4 Christian Pet<strong>er</strong> Jessen 8.9.1872 G Hellevad Klovtoft 1920, Hellevad Husfad<strong>er</strong> KøbmandSophie Fred<strong>er</strong>ikke Jessen 1.5.1880 G Kolding Do 1920 Husmod<strong>er</strong>Magdalene Jessen 19.8.1904 U Hellevad Do 1920 Datt<strong>er</strong>Anne Louise Jessen 23.2.1906 U Do Do 1920 Datt<strong>er</strong><strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 20Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.45/1 Heinrich Jensen 7.7.1884 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Hjortvad 1919,Hjortvad Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Fred<strong>er</strong>ikke Jensen 19.6.1879 U Do Do Søst<strong>er</strong> Husbestyr<strong>er</strong>indeLaura Hansen 14.11.1892 U Tyskland Bredevad 1920,Bredevad Tyende TjenestepigeAnna Flor 22.8.1898 U Tyskland Tyskland 1920, Tyskl. Do DoJoseph Schwag<strong>er</strong> 4.3.1899 U Do Do 1920, Tyskl. Do TjenestekarlPaul Wagn<strong>er</strong> 9.1.1892 U Do Do 1919,<strong>Bedsted</strong> Do Fod<strong>er</strong>mest<strong>er</strong>B<strong>er</strong>nhard Jürgensen 3.1.1903 U Flensborg Do 1919, Tyskl. Do TjenestekarlJep Møll<strong>er</strong> 8.1.1848 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Tønd<strong>er</strong> 1920, Tønd<strong>er</strong> Onkel renti<strong>er</strong>45/2 Andreas Jensen 16.6.1869 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Ø. T<strong>er</strong>p Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Emma Jensen 21.11.1867 G Flensborg Do Husmod<strong>er</strong>Cathrine Larsen 15.6.1910 U Tønd<strong>er</strong> Tønd<strong>er</strong> 1920, Tønd<strong>er</strong> SlægtningAnna Nielsen 29.8.1902 U <strong>Bedsted</strong> <strong>Bedsted</strong> 1920 Tyende TjenestepigeFrida Karlinski 27.2.1905 U Flensborg Flensborg 1920 Do DoJanek Chrebzyk 24.6.1895 U Polen Ø. T<strong>er</strong>p 1914 Do TjenestekarlJanek Wojtyra 1895 U Do Do 1914 Do Do


45/3 Mathias Eskildsen 21.4.1885 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Ø. T<strong>er</strong>p Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Bothilde Eskildsen 4.4.1891 G Ballum Do 1918, Ballum Husmod<strong>er</strong>Hans Knudsen 19.5.1895 U Højrup Taulov 1920, Taulov Tyende TjenestekarlPet<strong>er</strong> Schumann 28.9.1901 U Assens Sjælland 1920,Broag<strong>er</strong> Do DoThora Hansine C. Schulz 15.1.1903 U Ravsted <strong>Bedsted</strong> 1920,<strong>Bedsted</strong> Do Tjenestepige45/4 Hans Michael Hansen 11.10.1861 G Højgård Hedensted 1920, Hedensted Husfad<strong>er</strong> Mej<strong>er</strong>iej<strong>er</strong>Marie Hansen 13.12.1869 G Grenå Do 1920 Husmod<strong>er</strong>Pet<strong>er</strong> Hansen 25.1.1900 U Hedensted Do 1920 Søn Und<strong>er</strong>mej<strong>er</strong>istGudrun Hansen 2.10.1903 U Do Do 1920 Datt<strong>er</strong> Tjenestepige<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 21Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.47/1 Marius Pet<strong>er</strong> And<strong>er</strong>sen 25.11.1888 G Had<strong>er</strong>slev Ø. T<strong>er</strong>p 1912,Had<strong>er</strong>slev Husfad<strong>er</strong> Købmand, kolonial og manufakturIda And<strong>er</strong>sen 15.4.1886 G Flensborg Do 1912, Tyskl Husmod<strong>er</strong> butiksmedhjælp<strong>er</strong>Hans Jens Marius And<strong>er</strong>sen 3.10.1913 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do SønMarie Caroline And<strong>er</strong>sen 11.12.1915 U Do Do Datt<strong>er</strong>Auguste Pet<strong>er</strong>sen 19.3.1899 U Flensborg Lyksborg 1920, Tyskl. Tyende ManufakturmedhjælpDoris And<strong>er</strong>sen 21.1.1905 U Sv<strong>er</strong>ige Tyskland 1920, Tyskl. Do KolonialmedhjælpH<strong>er</strong>mann Reese 11.5.1893 U Tyskland Soldat 1920, Rødding Do Kontorist47/2 Viktor And<strong>er</strong>sen 19.2.1891 G Had<strong>er</strong>slev Soldat 1920,Rostok Husfad<strong>er</strong> Smedemest<strong>er</strong>Emma And<strong>er</strong>sen 14.1.1892 G Tyskland Tyskland 1920 Husmod<strong>er</strong>Louise Marie And<strong>er</strong>sen 20.7.1920 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Datt<strong>er</strong>47/3 Marie Christensen 7.7.1868 E Kolsnap Ø. T<strong>er</strong>p 1907, Toftlund Husmod<strong>er</strong> Gæstgiv<strong>er</strong> og stationsforstand<strong>er</strong>indeElise Christensen 7.4.1903 U Toftlund Do 1907 Datt<strong>er</strong>Cathrine Christensen 13.8.1908 U Do Do 1907 Datt<strong>er</strong>Anna Nielsen 28.7.1897 U Tohede Do 1920,<strong>Bedsted</strong> Tyende SkænkejomfruPet<strong>er</strong> Christensen 4.11.1864 U Døstrup Do 1913,Hjordkær Do Staldkarl47/4 Ernst Lose 4.5.1879 U Tyskland Tyskland 1919, Tyskl. Husfad<strong>er</strong> Gårdbestyr<strong>er</strong> B<strong>er</strong>nhard Rawe Fabriksej<strong>er</strong>Paul Liebruk 28.4.1897 U Do Do 1919, do Tyende Tjenestekarl


Hans Wehl 22.11.1900 U Gud<strong>er</strong>up Sønd<strong>er</strong>borg 1920, do Do DoMartin Klink 16.9.1901 U Tyskland Tyskland 1920,All<strong>er</strong>up Do DoAnne Paulsen 10.2.1893 U Mårbæk Mårbæk 1920,Mårbæk Do Hushold<strong>er</strong>skeHelene Haudin 4.4.1899 U Polen Ø. T<strong>er</strong>p 1918,<strong>Bedsted</strong> Do TjenestepigeCathrine Haudin 18.10.1919 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Datt<strong>er</strong><strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 22Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.49/1 Jacob Jepsen Øst<strong>er</strong>gaard 11.3.1887 G Hygum Ø. T<strong>er</strong>p 1917, Husfad<strong>er</strong> Domænegårdsforpagt<strong>er</strong>Anne Øst<strong>er</strong>gaard 10.2.1889 G Bovrup Do 1917 Husmod<strong>er</strong>Bothilde Øst<strong>er</strong>gaard 30.1.1914 U Hj<strong>er</strong>ndrup Do 1917 Datt<strong>er</strong>22.8.1917 U Do Do 1917 SønH<strong>er</strong>b<strong>er</strong>t Andreas Øst<strong>er</strong>gaard 30.11.1920 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p SønMaria Ehl<strong>er</strong>s 13.11.1898 U Tyskland Tyskland 1920, Tyskl. Tyende TjenestepigeHelene Gebhard 239.3.1903 U Løgumklost<strong>er</strong> Do 1920, Aab. Do DoClara Brod<strong>er</strong> 13.9.1904 U Tyskland Tyskland 1919, tyskl Do DoChristian Nissen And<strong>er</strong>sen 29.5.1890 U Tyskland Soldat 1920, Tyskl. Do Forvalt<strong>er</strong>Niels Schulz 7.9.1899 U Wyk, Tyskland Sønd<strong>er</strong>borg 1920 Do TjenestekarlHenriette Buchholz 18.8.1857 E Rusland Øst<strong>er</strong>t<strong>er</strong>p 1917,Rusland Do Daglej<strong>er</strong>indeAdolf Kahl 21.4.1899 U Do Tyskland 1920, Hj<strong>er</strong>ndrup Do DoDaniel Kahl 14.7.1904 U Do Hj<strong>er</strong>ndrup 1920, Do DoAndreas Jürgensen 4.6.1901 U Tyskland Tyskland 1919, Tyskl. Do DoJohann Haudin 15.8.1897 U Polen Rødekro 1920,RødekroDo Do48/2 Wilhelm Block 16.2.1889 G Rusland Alslev 1919, Alslev Husfad<strong>er</strong> Daglej<strong>er</strong> Forpagt<strong>er</strong> J. J. Øst<strong>er</strong>gaardAlvine Block 6.1.1894 G Do Do 1919 Husmod<strong>er</strong>Wilhelm Friedrich Block 15.6.1916 U Tyskland Do 1919 SønAdolf Enevold Block 6.11.1917 U Do Do 1919 Søn48/3 Gottlieb Kahl 15.9.1892 G Rusland Hj<strong>er</strong>ndrup 1920,Vandling Husfad<strong>er</strong> Daglej<strong>er</strong> Forpagt<strong>er</strong> J. J. Øst<strong>er</strong>gaardAgathe Kahl 15.10.1891 G Do Do 1920 Husmod<strong>er</strong> Malkekone DoWaldemar Kahl 21.9.1914 U Mausbøl Do 1920 SønWilhelm Daniel Kahl 13.9.1915 U Do Do 1920 Søn


Emilie Kahl 8.6.1917 U Somm<strong>er</strong>sted Do 1920 Datt<strong>er</strong>Agathe Lydia Kahl 4.8.1919 U Hj<strong>er</strong>ndrup 1920 Datt<strong>er</strong>Emilie Kahl 7.1.1866 E Rusland Hj<strong>er</strong>ndrup 1920 SlægtningTillægsliste, midl<strong>er</strong>tidig fraværende.Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.50 Hans Carstensen 27.8.1903 U Tyskland Tønd<strong>er</strong> 1920, Tønd<strong>er</strong> Tyende Landvæsneselev<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 23Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.52/1 Lorenz Nissen Jepsen 8.3.1881 G Burkal Soldat 1912,Bøgvad Husfad<strong>er</strong> Daglej<strong>er</strong> Forpagt<strong>er</strong> N. Pet<strong>er</strong>senChristine Marie Jepsen 7.4.1881 G Tyskland Ø. T<strong>er</strong>p 1912 Husmod<strong>er</strong>Alma Andrea Jepsen 16.12.1908 U Hønsnap Do 1912 Datt<strong>er</strong>Christian Pet<strong>er</strong> Jepsen 19.10.1910 U Ellehus Do 1912 SønAdolf Andreas Jepsen 7.1.1912 U Bøgvad Do 1912 SønLorenz Nissen Jepsen 18.2.1913 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do SønAlvine Hansine Jepsen 9.8.1914 U Do Do Datt<strong>er</strong>Marie Jepsen 19.7.1916 U Do Do Datt<strong>er</strong>Nicoline Alfrida Jepsen 20.5.1920 U Do Datt<strong>er</strong>52/2 Eskild Christensen Langelund 31.8.1855 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Ø. T<strong>er</strong>p Husfad<strong>er</strong> HusmandAnna Maria Langelund 5.1.1843 G Nørre Løgum Do 1878,N. Løgum Husmod<strong>er</strong>52/3 Pet<strong>er</strong> Christensen Langelund 26.2.1877 G Nørre Løgum Ø. T<strong>er</strong>p 1878,N.Løgum Husfad<strong>er</strong> HusmandJohanne Margrethe Langelund 5.8.1876 G Nørre Hostrup Do 1904, Husmod<strong>er</strong>Eskild Christensen Langelund 16.5.1905 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do SønSvenne Christensen Langelund 30.4.1908 U Do Do Søn Kb 16/4 <strong>Bedsted</strong>52/4 Chresten Nissen 27.11.1864 G Burkal Ø. T<strong>er</strong>p 1900, Burkal Husfad<strong>er</strong> HusmandCathrine Nissen 22.1.1866 G Tinglev Do Husmod<strong>er</strong>Christian Nissen 21.12.1902 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do Søn TjenestekarlChristian Frandsen 14.10.1844 E Voll<strong>er</strong>up Do SlægtningAnne Johannsen 28.10.1898 U Nørre Hostrup N. Hostrup 1920 Tyende Tjenestepige


52/5 Edvind Viggo Larsen 5.5.1890 E København Vest<strong>er</strong>vig 1920 Husfad<strong>er</strong> Lær<strong>er</strong>Martha Christine Friis 17.2.1899 U Nørre Vissing Galten 1920 Tyend<strong>er</strong> Hushold<strong>er</strong>ske<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 24Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.54/1 Johannes Møll<strong>er</strong> 31.8.1881 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Ø. T<strong>er</strong>p Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Margrethe Møll<strong>er</strong> 28.7.1885 G Hellevad Do Husmod<strong>er</strong>Bothilde Møll<strong>er</strong> 2.7.1910 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do Datt<strong>er</strong> Kb 19/7 <strong>Bedsted</strong>Thomas Møll<strong>er</strong> 5.3.1914 U Do Do Søn Kb 29/5 <strong>Bedsted</strong>Pet<strong>er</strong> Møll<strong>er</strong> 30.1.1920 U Do Do SønThomas Møll<strong>er</strong> Pet<strong>er</strong>sen 14.8.1889 U Føvling Do 1911, Føvling Slægtning LandbrugselevChristen Jessen 10.11.1897 U Helved, Als Soldat 1919, Helved Tyende TjenestekarlAnne Autzen 14.5.1903 U Hellevad Hellevad 1920 Do TjenestepigeTeofile Z<strong>er</strong>bin 21.4. 1902 U Rusland Ø. T<strong>er</strong>p 1917, Rusland Do Tjenestepige54/2 Hans Møll<strong>er</strong> 14.8.1889 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Soldat Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Anne Møll<strong>er</strong> 13.9.1891 G Tråsbøl Ø. T<strong>er</strong>p 1916,Tråsbøl Husmod<strong>er</strong>Marie Møll<strong>er</strong> 24.1.1917 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do Datt<strong>er</strong>Christian Hansen 28.8.1902 U Hønning 1920 Tyende TjenestekarlIng<strong>er</strong> Autzen 23.8.1905 U Hellevad Hellevad 190 Do Tjenestepige54/3 Søren Sørensen 5.10.1890 G Gallehus Ø. T<strong>er</strong>p 1916, N. Løgum Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Inge Sørensen 22.4.1887 G Brand<strong>er</strong>up Do 1916 Husmod<strong>er</strong>Hans Sørensen 26.5.1910 U Nørre Løgum Do 1916 SønJens Sørensen 5.6.1912 U Abild Do 1916 SønAnna Sørensen 13.10.1914 U Nørre Løgum Do 1916 Datt<strong>er</strong>Sørine Sørensen 17.3.1915 U Do Do 1916 Datt<strong>er</strong>Nis Hansen Holm 1.1.1903 U Arndrup Arndrup 1920, Arndrup Tyende Tjenestekarl Kb 8/1 <strong>Bedsted</strong>Frida Süssenbach 26.3.1905 U Flensborg Flensborg 1920, Tyskl. Do Tjenestepige54/4 Margrethe Popp 9.2.1889 E Tyskland N. Hostrup 1919,N. Hostrup Husmod<strong>er</strong> Sy<strong>er</strong>skeChristian Autzen Popp 11.4.1913 U Nørre Hostrup Do 1919


<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 25Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.56/1 Thomas Jacobsen Brod<strong>er</strong>sen 29.7.1893 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Soldat Husfad<strong>er</strong> Gårdej<strong>er</strong>Bothilde Brod<strong>er</strong>sen 17.4.1890 G Rurup Rurup 1919, Rurup Husmod<strong>er</strong>Pet<strong>er</strong> And<strong>er</strong>sen Brod<strong>er</strong>sen 15.6.1920 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Søn Kb 40/10 <strong>Bedsted</strong>Jørgen Sand<strong>er</strong>sen 6.5.1905 U Sønd<strong>er</strong> Ønlev Ø. T<strong>er</strong>p 1911,Ag<strong>er</strong>skov Tyende TjenestekarlPetra Christine Schulz 10.1.1906 U Ravsted Arndrup 1920,Arndrup Do Tjenestepige Kb 158/3 Ravsted<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 26Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.60/1 Hans Erichsen 27.12.1882 G Voll<strong>er</strong>up <strong>Bedsted</strong> 1920, Klovtoft Husfad<strong>er</strong> Arbejd<strong>er</strong> Hos J. Schrød<strong>er</strong>Kristine Eline Erichsen 6.10.1885 G <strong>Bedsted</strong> Do 1920 Husmod<strong>er</strong>Jens Erichsen 9.9.1919 U Klovtoft Do 1920 Søn60/2 August Lorenzen 19.9.1870 G Gravlund Gravlund Husfad<strong>er</strong> LandmandKjestine Lorenzen 15.4.1886 G <strong>Bedsted</strong> Do Husmod<strong>er</strong>Elli Lorenzen 27.10.1917 U Gravlund Do Datt<strong>er</strong>Hans Lorenzen 30.3.1920 U Do Do SønAnna Johanna Chrestensen 9.9.1902 U Øst<strong>er</strong> Højst Gravlund Tyende Tjenestepige Kb 169/19 Højst60/3 Hans Tilgaard Lorenzen 9.4.1876 G Gravlund Gravlund Husfad<strong>er</strong> Landmand Kb 39/6 <strong>Bedsted</strong>Anne Marie Lorenzen 19.1.1885 G Tirslund Do Husmod<strong>er</strong>Hans Nissen Lorenzen 20.3.1913 U Gravlund Do SønMaren Magdalene Lorenzen 7.5.1916 U Do Do Datt<strong>er</strong>Christian Rudolp Lorenzen 30.3.1920 U Do SønAnna Johannsen 5.3.1898 U Kravlund Ø. Højst 1920, Ø. H. Tyende Tjenestepige60/4 Hans Johannsen 12.4.1872 G Tyskland Gravlund 1911, Kolstrup Husfad<strong>er</strong> LandmandWilhelmine Sophie Johannsen 11.2.1874 G Øst<strong>er</strong>by Do 1911 Husmod<strong>er</strong>Meta Nicolai Johannsen 12.8.1910 U Kolstrup Do 1911 Datt<strong>er</strong>Walt<strong>er</strong> Hoffmann 8.9.1901 U Tyskland Tyskland 1920, Tyskl. Tyende TjenestekarlMaria Callesen 5.7.1900 U Bredevad Landeby 1920 Do TjenestepigeCarl Brandt 15.2.1867 U Tyskland 1920 Do Tjenestekarl


60/5 Johann Schröd<strong>er</strong> 6.7.1855 G Grønnebæk Gravlund 1897, Rømet Husfad<strong>er</strong> LandmandElene Margrethe Schröd<strong>er</strong> 18.3.1857 G Svinborg, Højst Gravlund 1897 Husmod<strong>er</strong> Kb 183/5 HøjstHans Schröd<strong>er</strong> 7.6.1891 U Vest<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do 1897 Søn Bestyr<strong>er</strong>Leonhard Schröd<strong>er</strong> 3.2.1901 U Gravlund Do Søn<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 27Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.62/5 Elise Johannsen 30.5.1865 E Stade Gravlund 1914,Fredstrup Tyende Tjenestepige Hos Johann Schröd<strong>er</strong>Wilhelmine Johannsen 31.1.1905 U Kravlund Do 1914 Plejedatt<strong>er</strong>62/6 Pet<strong>er</strong> Wollesen Jepsen 30.12.1865 G Løgumklost<strong>er</strong> Gravlund 1907,V.Højst Husfad<strong>er</strong> LandmandHansine Jepsen 25.11.1860 G Borg Do 1907 Husmod<strong>er</strong>Anna Jepsen 30.11.1890 U Vest<strong>er</strong> Højst Do 1907 Datt<strong>er</strong>Hans P. Jepsen 14.1.1904 U Do Do 1907 SønPet<strong>er</strong> Jensen Gad 1.6.1895 U Vodd<strong>er</strong> Vodd<strong>er</strong> 1920,Vodd<strong>er</strong> Tyende TjenestekarlHans Pet<strong>er</strong> Sørensen 18.7.1898 U Løgumklost<strong>er</strong> Landeby 1920,Landeby Do DoAnna Elise Obeling 21.6.1895 U Skærbæk Skærbæk 1920 Do TjenestepigePetrine Johannsen 28.3.1900 U Kravlund Kravlund 1920,Egebæk Eo Do62/7 Pet<strong>er</strong> Nissen 6.1.1885 G Alslev Gravlund 1912, Alslev Husfad<strong>er</strong> LandmandPaula Nissen 6.11.1887 G Tyskland Do 1912 Husmod<strong>er</strong>Ingv<strong>er</strong>t Nissen 18.1.1847 E Alslev Alslev 1920, Alslev BedstefarAnna Nissen 1.9.1911 U Do Gravlund 1912, Alslev Datt<strong>er</strong>Hans Nissen 30.8.1916 U Gravlund Do SønEngv<strong>er</strong>t Nissen 20.3.1914 U Do Do SønJens Nissen 9.2.1919 U Do Do Søn62/8 Pet<strong>er</strong> Hansen 10.10.1998 G Arnum Soldat Husfad<strong>er</strong> LandmandMargrethe Hansen 21.11.1898 G Mårbæk Mårbæk Husmod<strong>er</strong>Marie Hansen 31.1.<strong>1921</strong> U Gravlund Datt<strong>er</strong> Kb 42/2 <strong>Bedsted</strong>62/9 Arthur Abrahamsen 30.9.1874 G Mårbæk Mårbæk Husfad<strong>er</strong> LandmandBirgitte Abrahamsen 2.15.1882 G Tirslund Do 1908, Kværs Husmod<strong>er</strong>Antoni Abrahamsen 7.8.1908 U Skibelund Søn


<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 28Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.64/9 Elise Abrahamsen 23.1.1909 U Mårbæk Mårbæk Datt<strong>er</strong>Pet<strong>er</strong> Abrahamsen 13.2.1912 U Do Do SønFrida Schynnemann 14.7.1907 U Tyskland Do 1918, Tyskl. Plejedatt<strong>er</strong>Mads Friis 10.8.1901 U Lille Emm<strong>er</strong>ske Do 1919, Abild Tyende TjenestekarlB<strong>er</strong>ta Süssenbach 1.8.1899 U Flensborg Flensborg 1920,Ø.T<strong>er</strong>p Do Tjenestepige64/10 Andreas Hansen 29.3.1876 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Mårbæk Husfad<strong>er</strong> LandmandMaria Christiane Hansen 5.2.1891 G Grøngaard Do 1919, Alslev Husmod<strong>er</strong>Hans Pet<strong>er</strong> Hansen 22.3.1903 U Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Do SønKjestine Marie Hansen 9.12.1904 U Do Do Datt<strong>er</strong>Loise Christine Hansen 6.12.1906 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 13/10 <strong>Bedsted</strong>Semine Elise Hansen 6.12.1906 U Do Do Datt<strong>er</strong> Kb 14/11 <strong>Bedsted</strong>Fred<strong>er</strong>ik Pet<strong>er</strong> Hansen 27.9.1911 U Do Do SønErika Jørgine Pet<strong>er</strong>sen 5.5.1915 U Fogd<strong>er</strong>up Fogd<strong>er</strong>up 1919, Alslev Datt<strong>er</strong> Kb 9/15 RavstedEduard Hansen 5.2.1920 U Mårbæk Mårbæk Søn64/11 Theodor Paulsen 14.1.1862 G Kløjing Mårbæk Husfad<strong>er</strong> LandmandAnna Marie Paulsen 30.5.1864 G Gravlund Do Husmod<strong>er</strong>Gottlieb B<strong>er</strong>telsen Paulsen 26.6.1901 U Mårbæk Do Søn TjenestekarlPetra Paulsen 14.7.1905 U Do Do Datt<strong>er</strong>64/12 Jørgen M. Jørgensen 4.5.1855 G Mårbæk Mårbæk Husfad<strong>er</strong> landmandConilia Petra Jørgensen 29.3.1859 G Møgeltønd<strong>er</strong> Do Husmod<strong>er</strong>Marius Fried<strong>er</strong>ich Jørgensen 23.6.1891 U Mårbæk Do Søn TjenestekarlMaria Louise Koppakscheck 27.9.1900 U Ulkebøl Do Tyende Tjenestepige Kb 4/38 UlkebølHans Dünweb<strong>er</strong> 12.1.1904 U Jejsing Jejsing Do Tjenestekarl<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 29Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.66/13 Alb<strong>er</strong>t Friis 8.9.1887 G Lille Emm<strong>er</strong>ske Mårbæk 1918,<strong>Bedsted</strong> Husfad<strong>er</strong> Landmand


Johanna Friis 19.2.1898 G <strong>Bedsted</strong> Do 1918 Husmod<strong>er</strong>Mads Friis 11.2.1919 U Mårbæk Do SønAnna M. Friis 23.7.1920 U Do Do Datt<strong>er</strong>Andrea Jensen 25.2.1899 U Nørre Løgum N. Løgum Tyende Tjenestepige66/14 Jens Lauritsen Møll<strong>er</strong> 8.6.1875 G Korup Mårbæk 1911, Korup Husfad<strong>er</strong> Landmand Kb 65/11 RavstedHansine Møll<strong>er</strong> 20.8.1899 G Gærup, Dal<strong>er</strong> Do 1919 Husmod<strong>er</strong> Kb 92/9 Dal<strong>er</strong>Maria Møll<strong>er</strong> 9.4.1910 U Mårbæk Do Datt<strong>er</strong> Kb 18/3 <strong>Bedsted</strong>Johann Jessen Møll<strong>er</strong> 26.2.1912 U Do Do Søn Kb 24/7 <strong>Bedsted</strong>Christian Møll<strong>er</strong> 23.4.1920 U Do Do Søn Kb 40/8 <strong>Bedsted</strong>Christiane Jensen 23.10.1902 U Gærup Gærup 1920 Tyende TjenestepigeHans Lydiksen 30.8.1905 U Do Do 1920 Do TjenestekarlHans Jessen 28.2.1906 U Husum Flensborg 1920 Do Do66/15 Pet<strong>er</strong> Brod<strong>er</strong>sen 5.9.1889 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Mårbæk Husfad<strong>er</strong> LandmandKjesten Brod<strong>er</strong>sen 3.3.1891 G Mårbæk Do Husmod<strong>er</strong>Christian Brod<strong>er</strong>sen 13.6.1914 U Do Do SønKatrine Brod<strong>er</strong>sen 7.11.1919 U Do Do Datt<strong>er</strong>Chresten Kyhlmann 26.11.1897 U Revlingborg Soldat 1920 Tyende TjenestekarlRasmus Pet<strong>er</strong> Damm 16.12.1901 U Kobbedrholm Do DoKaroline Gasn<strong>er</strong> 27.9.1899 U Løgumklost<strong>er</strong> Løgumklost<strong>er</strong> 1919 Do TjenestepigeChristian Brod<strong>er</strong>sen 11.11.1837 G Øst<strong>er</strong> T<strong>er</strong>p Mårbæk Aftægtsmand Renti<strong>er</strong>Nicoline Brod<strong>er</strong>sen 23.5.1856 U Gærup Do Aftægtskone<strong>Folketælling</strong>sskema nr.: 30Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhv<strong>er</strong>v Bem.68/16 Paul Jensen Paulsen 23.12.1896 G Fogd<strong>er</strong>up Mårbæk Husfad<strong>er</strong> LandmandMaria Paulsen 1.8.1896 G Landeby Alslev 1920, Alslev Husmod<strong>er</strong>B<strong>er</strong>giene Pauline Paulsen 14.8.1920 U Mårbæk Datt<strong>er</strong>Jens Martin Nissen 15.12.1903 U Kjærgaard Møgeltønd<strong>er</strong> 1920, Øst<strong>er</strong>by Tyende TjenestekarlBirdegitta Helena Madsen 15.4.1906 U Alslev Alslev 1920, Alslev Do Tjenestepige Kb 178 Højst68/17 Lorens Pet<strong>er</strong> Knudsen 30.9.1860 G Assit Mårbæk 1889,Klost<strong>er</strong> Husfad<strong>er</strong> LandmandP<strong>er</strong>line Knudsen 26.10.1852 G Sønd<strong>er</strong> Biel Do 1889 Husmod<strong>er</strong>


Karoline Knudsen 7.3.1894 U Mårbæk Do Datt<strong>er</strong>Niels Christian Knudsen 23.8.1891 U Do Soldat Søn Tjenestekarl66/1 første kone Anne Margrethe født Jessen, døde den 10. marts 1916 - kb 31/3 <strong>Bedsted</strong>, gift 2. gang den 28. okt. 1919 i <strong>Bedsted</strong> (15/8)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!