Kapitel IV - De Økonomiske Råd

dors.dk

Kapitel IV - De Økonomiske Råd

Tabel IV.6Dekomponering af marginal afkastbeskatning for en faglært person,der foretager en indbetaling som 60-årig på livrente.Ejer Lejer------------ Pct. ------------Sammensat beskatning 59,5 52,4Bidrag --------- Pct. point ---------Indkomstskat -24,0 -24,0Pensionsafkastskat a) 14,8 14,8Mistet pensionstillæg 61,5 61,5Mistet ældrecheck 0 0Ejendomsværdiskat, mistet nedslag 7,2 0Mistet boligydelse 0 0,1Bidrag og afkast ------------ 2008 kr. ------------Indkomstskat -4.049,1 -4.049,1Pensionsafkastskat 2.487,8 2.487,8Mistet pensionstillæg 10.387,6 10.387,6Mistet ældrecheck 0 0Ejendomsværdiskat, mistet nedslag 1.211,9 0Mistet boligydelse 0 10,7Afkast 16.879,0 16.879,0a) Pensionsafkastskatten udgør ikke præcis 15 pct. af afkastet. Det skyldes, at afkastet i enlivrenteordning for den enkelte består af to bidrag: 1) markedsforrentningen af pensionskassenssamlede formue og 2) overlevelsesforrentningen, der skyldes, at den enkelte vinder adgang tilen større andel af pensionskassens formue, jo ældre hun bliver. Førstnævnte type af afkastbeskattes, mens sidstnævnte ikke gør.Anm.: Ved opgørelsen i 2008-kr. er beløbene tilbagediskonteret, og ved tilbagediskonteringen er dertaget højde for overlevelsessandsynligheder.Kilde: Egne beregninger på De Økonomiske Råds Sekretariats opsparingsmodel.266

More magazines by this user
Similar magazines