En stilling som organist ved Moltrup og Bjerning Kirker, Haderslev ...

organistforeningen.dk

En stilling som organist ved Moltrup og Bjerning Kirker, Haderslev ...

En stilling som organist ved Moltrup og Bjerning Kirker, Haderslev Domprovsti,Haderslev StiftStillingen er på 22 timer pr. uge og ledig pr. 1. juli 2012..Organisten skal varetage følgende opgaver:Almindelige og særgudstjenester, herunder musik-, børne- og lægmandsgudstjenesterKirkelige handlinger i øvrigt, som begravelser, bryllupper og lørdagsdåbBabysalmesangBibeholdelse af voksenkorEtablering af børnekor/musicalDeltagelse i konfirmandundervisning og aftenarrangementer som menighedsrådsmøder ogandet.Moltrup - Bjerning er ét pastorat, som er en del af Haderslev DomprovstiMoltrup sogn er et landsogn ca. 5 km. Nord øst for Haderslev med ca. 550 indbyggereBjerning sogn er ligeledes et landsogn ca. 5 km. Nord for Haderslev med ca. 400 indbyggereI de to sogne er der fælles præst, 1 graver/kirkesanger i hvert sogn samt 1 kirkegårdsmedhjælper iMoltrup. I begge sogne er der et højt aktivitetsniveau.Orglet i Moltrup er et ældre Marcussen og Søn orgel med 10 stemmer, 1 manual og pedal som errenoveret i 2009.Bjerning orglet er ligeledes et Marcussen og Søn fra 1996, med 11 stemmer, 2 manualer og pedal.Vi forventer, at du:• har bestået den Præliminær Orgelprøve eller tilsvarende• har stor fleksibilitet• er en innovativ og iderig samarbejdspartner• evner at have tæt samarbejde med det faste personale og menighedsråd i de to kirker.Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet,Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund(DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørendeprotokollater. Jf. i øvrigt Organistforeningens Vilkår for besættelse af organiststillinger.Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk


Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus vedansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand FlemmingJ. Nielsen på tlf.nr 2324 0073 i tidsrummet 9-14 eller efter 19.30. Eller hos kirkesanger Jens Chr.Nørgaard Jensen tlf. 2175 8688Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail Organist@jubii.dkAnsøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 15. juni 2012Der gøres opmærksom på at der vil blive indhentet referencer samt børneattestMoltrup KirkeBjerning Kirke

More magazines by this user
Similar magazines