Til kommende elever 2013 - Roskilde Gymnasium

roskilde.gym.umbraco.hostnordic.com

Til kommende elever 2013 - Roskilde Gymnasium

Tilkommendeelever2013


Velkommen tilRoskildeGymnasiumFaglighedForskellighedFællesskab


STXGymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedendeog giver adgang til alle videregående uddannelser.2 1/2 årsstudieretningObligatoriske fagDansk A, Historie A, Engelsk B,2. fremmedsprog (beg.A / forts.B), idrætC, matematik C, samfundsfag C, religionC, oldtidskundskab C,kunstnerisk fag CNaturvidenskabelige fag:Fysik C og to af fagenebiologi, kemi og naturgeografipå C-niveau. Et af disse fag påB-niveau.Studieretningsfag- normalt 3StudieretningsprojektValgfagOp til 3 valgfagAntallet variererefter studieretningAlmen studieforberedelse1/2 årsgrundforløbDansk Engelsk Historie Matematik Samfundsfag Kunstnerisk fag IdrætNaturvidensk.fagNaturvidensk.grundforløbAlmensprogforståelseAlmen studieforberedelseDin studentereksamen bliver tonet gennem dit valg af studieretning.Studieretningsfagene har en særlig forpligtelse til at arbejde sammen.Naturvidenskabelige studieretninger:1234561. StudieretningsfagBiologi ABiologi ABioteknologi AGeovidenskab AMatematik AMatematik A2. Studieretningsfag Muligheder for 3. StudieretningsfagMatematik AIdræt BMatematik AMatematik AMusik BFysik BKemi BMatematik BFysik BKemi BFysik BKemi BSproglige studieretninger:78910111. StudieretningsfagEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A2. Studieretningsfag Muligheder for 3. StudieretningsfagTysk AFransk ASpansk AMediefag BFilosofi BSamfundsfag B / Psykologi BSamfundsfag B / Psykologi BSamfundsfag BSamfundsfag BSamfundsfag BSamfundsfaglige studieretninger:12131. StudieretningsfagSamfundsfag ASamfundsfag AKunstneriske studieretninger:2. Studieretningsfag Muligheder for 3. StudieretningsfagEngelsk AMatematik AMatematik BBiologi C / Naturgeografi C14151. StudieretningsfagMusik AMusik A2. Studieretningsfag Muligheder for 3. StudieretningsfagEngelsk AMatematik BSamfundsfag BSamfundsfag B / Fysik BSe også nr 5 Matematik og musik samt nr 10 Engelsk og mediefagValgfag i gymnasiet:Jo flere timer du har i et fag, jo højere niveau opnår du i faget. A-niveau er det højeste.A-niveauBiologi, Engelsk, Fransk fortsætter,Fysik, Kemi, Matematik, Musik,Samfundsfag, Tysk fortsætterB-niveauBilledkunst, Biologi, Fysik, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag,Musik, Naturgeografi, Samfundsfag, Begyndersprog(3. sprog)C-niveauBilledkunst, Biologi, Dramatik, Erhvervsøkonomi, Filosofi,Kemi, Latin, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi,Kinesiske områdestudier


STXValg før startI forbindelse med din ansøgning omoptagelse skal vi have oplysninger om:Valg af studieretning• Valg af kunstnerisk fag (billedkunst, mediefag eller musik)på C-niveau.• Valg af 2. fremmedsprog. Vælg mellem enten A-niveau ibegyndersprog (fransk/spansk begynder) eller B-niveaui fortsættende sprog fra grundskolen (fransk/tyskfortsætter).StudieretningSkulle den studieretning du ønsker ikke blive oprettet vilvi hjælpe dig, så du ved at kombinere en af de oprettedestudieretninger med nogle bestemte valgfag kan komme såtæt på dine ønsker som muligt.KunstneriskeSprogligeNaturvidenskabeligeSamfundsvidenskabelige


Efter skoletidBilledkunstBandMusicalIdrætLektieværksted...og meget mere


HFHF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang tilvideregående uddannelser. På hf afslutter du alle fag med en eksamen.1.årVærksted Projekt Dansk A Engelsk B Kultur- og samfundsfaggruppeIdræt C Praktisk /musisk fagCNaturvidenskabeligfaggruppe:Biologi C, Kemi CGeografi CMatematik C2.årVærksted Projekt Dansk A Engelsk BKultur- og samfundsfaggruppe:Historie BSamfundsfag CReligion CIdræt CStørre skriftligopgaveFagpakkerValg før startI forbindelse med din ansøgning om optagelseskal vi have oplysninger om:• Valg af praktisk / musisk fag på C-niveau.Du kan vælge mellem: billedkunst, mediefag og musik.• Valg af en fagpakke.FagpakkerPakke 1Matematik (B)Filosofi (C)Psykologi (C)Pakke 3Samfundsfag (B)Idræt (B)Pakke 2Idræt (B)Filosofi (C)Psykologi (C)Pakke 4Musik (B)Psykologi (C+B)Roskilde GymnasiumDomkirkepladsen4000 Roskildemail@roskilde-gym.dkTelefon 46 35 34 44Telefax 46 30 87 00EAN nr. 5798000557109Cvr nr: 29 54 57 58Skolenr. 265021roskilde-gym.dkroskilde-gym.dkfacebook.com/RoskildeGymScan koden og gå direkte til RoskildeGymnasium på Facebook

Similar magazines