Jordprøver - Heden & Fjorden

hflc.dk

Jordprøver - Heden & Fjorden

Kalktyper1. Jordbrugskalk er i vores område normalt skrivekridt fra Nordjylland.Det er en blød kalktype med høj reaktivitet og dermedhurtig kalkvirkning. Dog er magnesiumindholdet ubetydeligt.Anvendes primært til vedligeholdelseskalkning eller som supplementtil magnesiumkalk når magnesiumbehovet er dækket,men reaktionstallet stadig er for lavt.2. Dolomitkalk (importeret) er med et magnesiumindhold på 10 %en hovedkilde til magnesiumforsyningen i Danmark. Kalktypener dog meget hård og tungtopløselig. En fin formaling øger reaktivitetenog dermed kalkvirkningen. Dolomitkalk anvendesmed fordel, hvor der et lavt magnesiumtal og et beskedentkalkbehov.3. Magnesiumkalk er en mekanisk blanding af jordbrugskalk ogDolomitkalk. Magnesiumkalk fås med et indhold på 2,5 eller 5% magnesium. Magnesiumkalk anvendes for at vedligeholde ellerøge jorden magnesiumindhold.Kalkningstidspunkt.Optimalt udbringeskalk efter høst og indenetablering af næsteafgrøde. Det kanblive vanskeligt at nåforud for vintersæd,men prøverne er ogsånødvendig for at udarbejdeen passendegødningsstrategi. I ettørt efterår, kan derdog fint udbringesmoderate mængder kalk til en veletableret vintersædsafgrøde – ikkemindst hvis behovet er stort.4

More magazines by this user
Similar magazines