2009 09 21 Klimaoplæg - Uglegaardsskolen

uglegaardsskolen.dk

2009 09 21 Klimaoplæg - Uglegaardsskolen

Uglegårdsskolens netnyhederKlimaugen på Uglegårdsskolen – godt i gang!Af Iben Dalgaard, NaturfagskonsulentMandag den 21. september stod solen smukt op over Køge Bugt og kastede sinelivgivende stråler også over Solrød Kommune, hvor rigtig mange børn og voksnegik og cyklede til skolen på den første dag i Klimaugen. Vi håber, at endnu flere vilgå og cykle i skole resten af ugen og fremover.Vi holder klimauge nu, fordi Danmark skal være vært for det internationale klimatopmødei december. Læs mere på de næste sider………..NetUglen 21-09-2009 side 1


Solrød er klimakommune og mange medierhar daglige indlæg om forskelligeaspekter ved klima. Derfor skal eleverneogså vide noget mere om klima.Husk, at skolen holder åbent hus pålørdag d. 26. september kl. 9 – 12, hvorI kan se noget af det, der bliver arbejdetmed i Klimaugen.Men hvad betyder klima egentligt? Ja,vejret kender vi alle. Det kan være solskinsvejr,regnvejr, fodboldvejr, vejr tilskovtur eller havefest og en enkelt gangom vinteren kan vi stadig have snevejr.Vejret er lige her og nu. Klima er vejret påden lange bane. Eller lidt mere præcistklima er gennemsnitmålinger af vejretover 30 årige perioder.Klimaugen er planlagt ud fra otte overordnedeemner:• Solen – Jordens motor• Vind• Havstrømme• Klimazoner• Vejr• Vind• Isolering• Menneskers aktiviteterHvad har gamle egetræer med klima at gøre?I 7. – 9. klasserne er mandag og tirsdagværksteddage, hvor eleverne arbejderpraktisk og mere teoretisk med emnersom vind, drivhuseffekt, brændselsceller,solcreme, klimazoner, mad og CO2, isolering,solceller, etik og klima, globaleperspektiver og konsekvenser af klimaændringerne.Ud fra disse emner har lærerne planlagten lang række aktiviteter, som eleverneskal arbejde med i ugens løb.Nedenstående spørgsmål vil i ugens løbvære i spil. Alle elever vil ikke kommerundt om alt, men alle eleverne vil arbejdemed forskellige vinkler af de overordnedeklimaemner.Elever fremstiller solcreme, hvor de selv bestemmerhvilken faktor, deres solcreme skalhave.• Hvad er klima? Hvad har vores aktivitetermed klima at gøre?• Hvorfor er der klimaforandringer? Kanvi selv gøre noget?• Hvordan skal vi forholde os til klimaændringerne?Kan vi gøre noget hverisær og sammen?NetUglen 21-09-2009 side 2


Cremen laver de selv og tilsætter det hvidefarvestof, titandioxid, i forskelligemængder. Jo mere hvidt farvestof, der eri cremen, jo mere sollys reflekteres og johøjere faktor får cremen.Når sollyset reflekteres, trænger det ikkeind i huden. Det samme gælder for sollys,der fx rammer is. Jo mere hvid is, jomere sollys kastes tilbage til rummet også opvarmes Jorden mindre.I ugens løb kommer der mere materiale fraskolens klimauge.NetUglen 21-09-2009 side 3

More magazines by this user
Similar magazines