det koMMer til tiden. - Bizzfinder

bc.bizzfinder.net

det koMMer til tiden. - Bizzfinder

Fuld indsatsfor energivendepunktet.De fleste revolutioner mislykkes ikke i teorien,men i praksis. Det er vores ønske, at energivendepunktet– og hermed mener vi helt specieltomstillingen til bæredygtig energiproduktion– ikke lider samme skæbne. Derfor har vi dagefter dag, i mere end 15 år, gjort alt for at fremmeenergirevolutionen. Og det i ordets bogstaveligsteforstand: effektiv logistik, rådgivning som hjælpervores kunder videre, samt et af de produkt- ogsystemudbud inden for solenergi, der er førendei Europa.For os er denne forretning mere end kun et job.Vores vision „100 % vedvarende energi for et miljø,der er bedre at leve i“, ansporer os hele tiden ogfører til, at vi permanent spørger os selv, hvordanvi kan gøre energirevolutionen endnu stærkere.Denne ånd er vanskelig at formidle i en brochure,og så meget mere, bør denne spirit kunne mærkeshver dag i det personlige samarbejde.Vi ser frem til et samarbejde ladet med energi.Kurt Krannich


Fuld kommitmentfra starten afPraktisk taltuvindelig.Familievirksomheden, som blev grundlagt i 1995,startede ikke med teorien, menmed praksis: Kurt Krannich kravlede i ordetsbogstaveligste forstand selv op på taget hos sinekunder, og installerede solenergianlæg indtil år2000. Parallelt deltog han i udviklingen af solfangermoduleri Fraunhofer-Instituttet.Krannich Solar blev hurtigt til en fagengrosvirksomhed,og et systemhus for solenergianlæg– og det er vi stadig i dag: Vi planlægger og beregnereffektive solenergianlæg til vores professionellekunder og vores projektpartnere.Tæt på kunderne i hele verden: Ud over filialer i hele Europa erKrannich Solar også repræsenteret på det amerikanske kontinentsamt i Afrika, Asien og Australien.Helt fra starten har Sabine og Kurt Krannich satsetpå en stabil og langsigtet forretningsudvikling. HosKrannich Solar arbejder nu over 360 mennesker påverdensplan på at fremme overgangen til vedvarendeenergi. Det gør de – i overensstemmelse medvores oprindelige værdier – helt tæt på praksis,i overensstemmelse med vores kunders ønskerog udfordringer. Samarbejdet med, og tæt på,kunderne har resulteret i at Krannich Solar Gruppenhar leveret en samlet effekt på over 1 gigawatt.Dermed hører Krannich Solar til blandt top 5 iEuropa inden for solenergibranchen.I Danmark stiger efterspørgslen efter kompetentrådgivning omkring optimale solenergiløsninger.For at kunne betjene vore kunder tættere på,åbnede Krannich Solar i april 2013 sin første danskeafdeling i Tommerup på Fyn. På denne måde yder vivort bidrag til energiomstillingen i Danmark.AustralienBelgienDanmarkFrankrigGrækenlandItalienJapanØstrigSchweizSpanienStorbritannienSydkoreaTjekkietTysklandUSABulgarienChileHollandKroatienLuxemburgMarokko/AlgerietPolenPortugalSlovakietSlovenienTyrkietKrannich Solar-filialService via en Krannich Solar-filial


Fuld kommitmenti produktprogrammetDE BEDSTEPRODUKTER -DE OPTIMALELøSNINGER.Vi stiller omhyggeligt udvalgte produkter, fraverdens mest venrenommerede producenter, tilrådighed for vores kunder. Et af vores principperhedder: Alt, der evt. skal indlemmes i voresproduktprogram, skal først testes omhyggeligt.Kun hvis produkterne opfylder vores kvalitetskriterier,og komponenterne er afstemt perfektefter hinanden, bliver de godkendt til at kommei produktprogrammet. Af den grund møder manindkøberne fra Krannich Solar i hele verden, hvorde gennemfører fast definerede kvalitetskontroller.Beboelseshus i Blaubeuren-SonderbuchModuler: AXITECVekselretter: SMA Solar TechnologyMonteringssystem: K2 SystemsModulflade: 50,4 m 2Installeret effekt: 6,88 kWpEt yderligere princip hos Krannich Solar er: Vi vilforme fremtiden med solenergi. Derfor indkøbervi ikke kun effektive solenergiløsninger af højkvalitet og til en rimelig pris, men er allerede med,når de udvikles. I den forbindelse arbejder vi tætsammen med mærke-producenterne og med flereforskningsinstitutter.Krannich Solarkontrollerer, indenfor fast defineredecyklusser, kvaliteten afde leverede varer hosansete forskningsinstitutter.Rådhuset i RutesheimModuler: AXITECVekselretter: SMA Solar TechnologyMonteringssystem: K2 SystemsModulflade: 234 m 2Installeret effekt: 12,15 kWpPI BerlinDet er også vigtigt for os, at det ikke er ensomtpå toppen. Sagt på en anden måde: Vi vil ikke kuntilbyde vores kunder topprodukter på enkelteområder, men over hele produktsprogrammet.Derfor omfatter vores globale produktprogramsolcellemoduler, monteringssystemer, vekselretteretil netkoblede anlæg og lagerløsninger.Hellín (Albacete)/SpanienModuler: AXITECVekselretter: SMA Solar TechnologyMonteringssystem: PropioModulflade: 10.000 m 2Installeret effekt: 660 kWp


Fuld kommitmenti rådgivningenYou’llneverworkalone.Vi bekymrer os gerne om andres anliggender.Nemlig om vores kunders. Der findes næppe enproblemstilling, Krannich Solar-teamet ikke kanhjælpe med. Hvad enten det er anlæg på taget,på carporten eller et MW-projekt. Grundsteneni denne solide rådgivning er først og fremmestmedarbejderne i vores salgs- og serviceteam – allesammen ingeniører inden for elektroteknik, byggeriog økonomi, grundigt uddannede håndværkere ogandre eksperter.Når vores professionelle rådgivere ikke giver råd ogvejledning på stedet, eller i telefonen, tager de denikke med ro. Så bruger de deres energi på at givevores kunder et vidensforspring: med kurser ogandre informationsarrangementer.Krannich Solar afholder jævntligt kurser, somtilfører kunderne den seneste viden.Hjælp til succes: Vi stiller til vore kunder enmængde marketing værktøjer til rådighed, der kanhjælpe dem, til at knytte eksisterende kunder tilsig, og naturligvis til at vinde nye kunder.


Fuld kommitmentmed logistikkenDetkommer tiltiden.Vores kunder vil installere solenergianlæg ogvil ikke konstant ringe og spørge efter deresleverancer. Derfor sørger vi for, at vores produkterankommer sikkert til bestemmelsesstedet til denønskede tid.Til særligt presserende tilfælde servicereskunderne fra en ekspresdisk ilogistikcenteret.Det sker med udgangspunkt i logistikcenteret i Weilder Stadt, Tyskland, Krannich Solars hovedsæde.Hér ligger der permanent op til 3.000 forskelligeartikler på lager, klar til at tage på rejse til voreskunder i hele verden – også gerne direkte til byggepladsen.Særlig optimalt leverer Krannich Solarslastbil inden for en omkreds på op til 250 km.Hvis det ønskes, tilbyder vi i samarbejde med voreslogistikpartnere også særlige serviceydelser, somfor eksempel levering til en bestemt leveringsdato,eller next-day-service.Krannich Solars logistikcenter i Weil der Stadtfører permanent op til 3.000 forskelligeartikler på lager. Det sørger for maksimaldisponibilitet.Vores lokale salgs- og logistik kontor i Danmarktilbyder naturligvis en mere lokal service, hvorfravi sender systemer ud til aftalt tid, typisk indenfor24 timer.Naturligvis kan kunder også afhente den bestiltevare direkte i vores logistikcenter. I det tilfældehjælper vores lagerteam også gerne medlæsningen. Og for alle, som har specielt travlt,findes der en ekspresdisk i logistikcenteret. Dérkan enkeltdele afhentes spontant, altså udenforudgående reservering.


Fuld kommitmentved større projekterHjælpa la carte.Nøglen til succes – sådan kunne mottoet for deninternationalt etablerede Krannich Solarsprojektsupport lyde. Den hjælper kunder med atkomme ind på nye markeder, og efterfølgendehjælper dem med at få yderligere projekter.Krannich Solars projektsupportsydelser kan kunderne vælgeenten at gøre brug af i alleprojektfaser, eller enkelte moduler.Takket være Krannich Solarsnetværk, som er vokset gennemårene, tilbyder projektsupportenogså værdifuld hjælp i udlandet.Krannich Solars projektsupport ledsager entenkunderne gennem alle projektfaser – altsåudviklingen fra identificering af behov, dentekniske planlægning og installation, helt frem tilidriftsættelse af anlægget – eller kun i forbindelsemed bestemte faser. I disse tilfælde benytter kundenkun de serviceydelser, som kunden har brug for, ogbidrager ellers med sine egne ydelser.Krannich Solars projektsupport forenkler turn-keyprojekter. På den måde kan vores kunder positioneresig overfor deres kunder, som en stærk partner forstore tag- og frilandsanlæg.UDVIKLINGTEKNISK PLANLÆGNINGGODKENDELSERKONTRAKTUDFORMNING*FINANSIERINGREALISERINGAFSLUTNINGProjekt support tilbyder ogsä vores kunder at værebehjælpelige med søgningen efter investorer. Sidst,men ikke mindst hjælper projektsupporten i forbindelsemed projektudvikling: Uanset, om det drejersig om placeringskvalificering, udarbejdelse af enekspertudtalelse, eller om bankpræsentationen ogfremskaffelsen af kapital.AFTER SALES SERVICE* I samarbejde med kvalificerede advokater


PÅ DE OVENSTÅENDE SIDER HARDU FÅET EN DEL AT VIDE OM,HVAD VI FRA KRANNICH SOLARtilbyder vores kunder FORAT FREMME OVERGANGEN TILVEDVARENDE ENERGI. MENKAMPEN FOR EN ØKONOMISK OGSIKKER FREMTID, DER ER VÆRDAT LEVE I, KAN OG VIL VI IKKETAGE OP ALENE. KUN GENNEMSAMARBEJDET MED VORESKUNDER OG PARTNERE BLIVERDET MULIGT AT NÅ VORES STOREMÅL. DERFOR GLÆDER VI OSTIL ET INTENSIVT SAMARBEJDELADET MED ENERGI.


DanmarkKrannich Solar ApSØsterbro 45690 Tommerup (Fyn)Tlf. + 45 23956575info@dk.krannich-solar.comheadquartersWeil der Stadt (Stuttgart), TysklandAfdelingerAustralienBelgienFrankrigGrækenlandItalienJapanØstrigSchweizSpanienStorbritannienSydkoreaTjekkietUSAAdresserne på filialerne findes på internettet underwww.krannich-solar.comVersion 03/2013

Similar magazines