Vojens · jegerup · Maugstrup 28. årgang nr. 4 ... - Vojens Kirke

vojenskirke.dk

Vojens · jegerup · Maugstrup 28. årgang nr. 4 ... - Vojens Kirke

Vojens · Jegerup · Maugstrup28. årgang nr. 4 . november · december · januar · 2009IndholdSogneklummenSide 2MenighedsrådsmøderSide 3GudstjenestelisteSide 4 og 5KoncerterSide 6 og 7Indvielse afP-pladsSide 8JulenSide 9AdresselisteSide 11RejsegildeSide 12Indbydelse tilreceptionSide 12KIRKEBLADET · 24. årgang · Nr.1


vojens - jegerup - Maugstrupreste opgave. Det næste kvarter på vorvandring skulle foregå i tavshed og i gåsegangen og en.Vi kom nu helt tæt på Nørreåen ogterrænet blev meget kuperet med flottesandskrænter ned mod åen – et mageløstsyn - så det var slet ikke så svært at tiestille og det lykkedes – næsten!”Er vi der snart?” lød det gang pågang efter vi var kommet ud på en grusvej.En del satte tempoet op for nu varde utålmodige efter at nå målet. ”Om enhalv time” lød svaret fra Elisabeth, derkendte turen rigtig godt og se, bedst somvi troede, vi snart var ved målet, drejedevejen ind i en skov igen.Der var dog ingen af deltagerne, dertabte modet og snart kunne vi skimteCafé EllegårdCafé Ellegårds hvide staldbygning og vikom til vejs ende, hvor nogle mødre stodparate med varm kakao og boller, ligehvad vi trængte til - tak for det. Indenopbrud havde vi en kort evaluering afdagen, hvor Elisabeth roste konfirmandernefor deres rare måde at være på ogfor deres udholdenhed.Til slut sang vi et pilgrimsvers og såskiltets vore veje i forvisning om, at dervil være rigtig mange ting at tale om, nårvi mødes næste gang.Tak for turen – en tur, som kun kananbefales.KIRKEBILKirkebil til gudstjenester i de 3 kirker itresognspastoratet skal bestilles senest 1 timefør gudstjeneste vedTAXA Tlf. 74 54 28 70HJEMMESIDERTresognspastoratets 3 kirker har hverderes egen hjemmeside, hvor der findesoplysninger om de enkelte kirker ogaktiviteter i de enkelte sogne.Vojens Kirke:www.vojenskirke.dkJegerup Kirke:www.jegerup.dk/kirkenMaugstrup Kirke:www.maugstrup.dk/kirkenMANGLER KIRKEBLADETDet næste nummer af Kirkebladet(nr. 1 - 2010) uddeles onsdag den 27.januar 2010, så har du ikke modtaget detdenne dag, så kontakt kirkekontoret.Det kan også hentes i våbenhuset ikirkerne.Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden:www.vojenskirke.dkForsidebilledeVintermotiv fra dengang der var "rigtig"vinter.MENIGHEDSRÅDSMØDERVojens MenighedsrådDer er offentlige menighedsrådsmøder iVojens Menighedsråd:Onsdag den 25. november kl. 19.00.Onsdag den 27. januar kl. 19.00.Onsdag den 24. februar kl. 19.00.Onsdag den 24. marts kl. 19.00.Alle møder holdes på Kirkekontoret,Østergade 13,1 i Vojens.Vojens MenighedsrådJegerup MenighedsrådJegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøderafholdes i Jegerup Præstegård:Tirsdag den 10. november kl. 19.30.Tirsdag den 08. december kl. 19.30.Tirsdag den 12. januar kl. 19.30.Tirsdag den 09. februar kl. 19.30.Alle møder er offentlige.Jegerup MenighedsrådMaugstrup MenighedsrådAfholder menighedsrådsmøder:Torsdag den 19. november kl. 19.00.Torsdag den 17. december kl. 19.00.Torsdag den 21. januar kl. 19.00.Torsdag den 18. februar kl. 19.00.Alle møder afholdes i konfirmandstueni Maugstrurp Præstegård.Alle møder er offentlige.Maugstrup MenighedsrådKIRKEBLADET · 28. Årgang · Nr. 4


vojens - jegerup - MaugstrupGudstjenestelisteNovemberSøndag den 1. november, Allehelgens dagJohs. 4, 46-53 ”Helbredelsen af denkgl. embedsmands søn”.Vojens kl. 16.00: EHR & LFWJegerup kl. 14.00: LFWMaugstrup kl. 10.30: LFWSøndag den 8. november, 22. s.e.t.Matt. 18, 21-35 ”Lignelsen om denhårdhjertede tjener”.Vojens kl. 10.30: EHRJegerup kl. 09.00: EHRMaugstrup kl. 10.30: LFWMindegudstjeneste, se omtale side 5.Søndag den 15. november, 23. s.e.t.Matt. 22, 15-22 ”Skattens mønt”.Vojens kl. 10.30: LFWJegerup kl. 10.30: EHRMaugstrup kl. 19.00: LFWSøndag den 22. november,Sidste s.i.k.Matt. 9, 18-26 ”Opvækkelsen af synagogeforstanderensdatter og helbredelsenaf kvinden med blødninger”.Vojens kl. 10.30: Liturg KE, praktikantMartin Bonde Christensen prædiker.Jegerup kl. 09.00: Liturg KE, praktikantMartin Bonde Christensen prædiker.Maugstrup: Kirken er lukket p.g.a. malerarbejde.Vi henviser til Jegerup ogVojens.KIRKEBLADET · 28. Årgang · nr. 4Søndag den 29. november, 1. s.i.a.Luk. 4, 16-30 ”Jesus i Nazaret synagoge”.Vojens kl. 10.30: EHRJegerup kl. 15.00: LFWMaugstrup kl. 10.30: LFWDecemberSøndag den 6. december, 2. s.i.a.Matt. 25, 1-13 ”Lignelsen om de tibrudepiger”.Vojens kl. 10.30: JJMJegerup kl. 09.00: LFWMaugstrup kl. 10.30: LFWTorsdag den 10. december.Maugstrup kl. 19.00: LFW.Luciagudstjeneste.Søndag den 13. december, 3. s.i.a.Luk. 1, 67-80 ”Zakarias lovsang”.Vojens kl. 14.00: EHR.Luciagudstjeneste.Jegerup kl. 10.30: JJMMaugstrup: Ingen gudstjeneste. Vi henvisertil Jegerup og Vojens.Søndag den 20. december, 4. s.i.a.Johs. 3, 25-36 ”Johannes Døbersvidnesbyrd om Jesus”.Vojens kl. 10.30: LFWJegerup kl. 09.00: EHRMaugstrup kl. 10.30: EHRTorsdag den 24. december, JuleaftenLuk. 2, 1-14 ”Jesu fødsel” eller Matt.1, 18-25 ”Omkring Jesu fødsel”.Vojens kl. 13.00: LFWVojens kl. 14.30: EHRVojens kl. 16.00: EHRJegerup kl. 14.00: HWJegerup kl. 16.00: KMMaugstrup kl. 15.00: LFWFredag den 25. december, JuledagJohs. 1, 1-14 ”Prologen”.Vojens kl. 10.30: EHRJegerup kl. 11.00: LFWMaugstrup kl. 10.00: LFWLørdag den 26. december, 2. juledagMatt. 10, 32-42 ”Fællesskabet medkristus - i medgang og modgang”.Vojens kl. 10.30: EHRJegerup: Ingen gudstjenesteMaugstrup: Ingen gudstjeneste.Søndag den 27. december, JulesøndagMatt. 2, 13-23 ”Jesus i Egypten”.Vojens kl. 19.00: LFWJegerup: Ingen gudstjeneste.Maugstrup: Ingen gudstjeneste.Torsdag den 31. december,Nytårsaftensdag.Jegerup kl. 14.30: LFW. Se omtale s. 6.Januar 2010Fredag den 1. januar, NytårsdagMatt. 6, 5-13 ”Om bøn - Fadervor”.Vojens kl. 14.00: EHRJegerup: Ingen gudstjeneste.Maugstrup kl. 16.00: KESøndag den 3. januar,Helligtrekongers søndagJohs. 8, 12-20 ”Jesu vidnesbyrd om sigselv som verdens lys”.Vojens kl. 10.30: LFWJegerup kl. 19.00: NNMaugstrup kl. 09.00: LFW


vojens - jegerup - MaugstrupSøndag den 10. januar, 1. s.e.h.3 k.Mark. 10, 13-16 ”Jesus og de småbørn”.Vojens kl. 10.30: EHRJegerup kl. 09.00: EHRMaugstrup kl. 19.00: NNSøndag den 17. januar, 2. s.e.h.3 k.Johs. 4, 5-26 ”Jesus og den samaritanskekvinde ved Jacabs brønd”.Vojens kl. 10.30: EHRJegerup kl. 09.00: EHRMaugstrup kl. 10.30: LFWSøndag den 24. januar, 3. s.e.h.3 k.Luk. 17, 5-10 ”Tro som et sennepskornog det at være tjener”.Vojens kl. 10.30: LFWJegerup kl. 19.00: LFWMaugstrup kl. 09.00: EHRSøndag den 31. januar,SeptuagesimaMark. 25, 14-30 ”Lignelsen om debetroede talenter”.Vojens kl. 10.30: EHRJegerup kl. 09.00: EHRMaugstrup kl. 10.30: LFWFebruar 2010Søndag den 7. februar, Seksagesima.Mark. 4, 26-32 ”Lignelsen om sædenog sennepskornet”.Vojens kl. 10.30: LFWJegerup kl. 09.00: LFWMaugstrup kl. 10.30: EHREHR = Eva Holm RiisLFW = Lykke Fugl WesterKE = Kim EriksenHW = Henning WehnerKM = Kirsten MünsterJJM = Johannes Jehøj MadsenNN = UkendtAlle helgens dag 1. novemberDer er gudstjeneste i alle tre kirker (segudstjenestelisten).I gudstjenesterne mindes vi dem, somvi har mistet i det forgangne år - ellersom vi tidligere i livet har mistet.Navnene vil blive læst om på alle, derblev begravet eller bisat i sognenes kirkersiden Alle helgens dag 2008.LuciagudstjenesteLuciagudstjeneste i Vojens KirkeSøndag den 13. december kl. 14.003. søndag i advent kl. 14.00 er der familiegudstjenestemed indledende Luciaoptog.Efter gudstjenesten er der julekomsammenmed traktement i kirken, hvor alle,både store og små, er velkomne.Vojens MenighedsrådMindegudstjenesteMindegudstjeneste søndag den 8.november kl. 10.30 i MaugstrupKirke for de som satte livet til.Danmark er i krig, og siden 2002 er 26danske soldater blevet dræbt i Afghanistan.At sætte sit liv til for sit land og sintro på demokrati og frihed for det enkeltemenneske er det største offer at give.Tabet af menneskeliv rammer ikke bareden døde selv, men også de pårørende,kolleger, venner og bekendte, som skalleve videre med savnet.Derfor er der mange mennesker rundtomkring i landet, der er berørt af tabenei Afghanistan. For os danskere er dettredje gang inden for de sidste 100 år, atvi mister soldater i krig.Den 11.11.2009 er 91-årsdagen for afslutningenpå første verdenskrig, og vivil traditionen tro holde mindegudstjeneste.Men i år vil vi fejre gudstjeneste tilminde om alle de soldater, som har mistetlivet for Danmark i krig. Ikke bare i 1.verdenskrig, men også i 2. verdenskrigog i krige, der udkæmpes i dette øjebliki lande langt herfra.Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelseved mindestenen for de faldne påkirkegården.Vi slutter med frokost i konfirmandstuen.Lykke WesterKIRKEBLADET · 28. Årgang · Nr. 4 5


vojens - jegerup - MaugstrupMeditationsgudstjenesterKONCERTERJulekoncert i JegerupJulekoncert i MaugstrupMeditationsgudstjenester iMaugstrup KirkeGudstjenesterne, som varer ca. ½ time,tager udgangspunkt i skriftsteder fra Bibelen,der vil være Fadervor, velsignelseog rum for stilhed til bøn og eftertankefor den enkelte.Vi mødes kl. 19.30 i kirken:Tirsdag den 3. november.Tirsdag den 17. november.Lykke Wester, sognepræstNytårsgudstjenesteNytårsgudstjeneste i Jegerup KirkeI år vil vi fejre nytårsgudstjeneste iJegerup Kirke torsdag den 31. decemberkl. 14.30.Vi håber, at mange vil have lyst til atdeltage i gudstjenesten som en festligoptakt til nytårsaften.Efter gudstjenesten ønsker vi hinandengodt nytår med et glas vin i tårnrummet.Menighedsråd og sognepræstJegerup FolkekorJulekoncerten i Jegerup Kirke er1. Søndag i advent den 29. novemberkl. 15.00Det bliver en festlig optakt til adventstiden.Koncerten begynder traditionen tromed Luciaoptog sunget af sognets børn.Derefter er det Jegerup Folkekor, dervil synge julesange og salmer under ledelseaf Mona Thorsager.Folkekoret tæller ca. 30 sangglademedlemmer.Hanne Steen spiller trompet. Hunfremfører dels et par soli og spiller ogsåsammen med folkekoret.Fælles med menigheden vil vi syngede kendte adventssalmer.Efter en lille times tid i kirken fortsættestil forsamlingshuset, hvor der servereslidt godt.Alle er velkomne.MonaDer er julekoncert i Maugstrup Kirketorsdag den 10. december kl. 19.00Aftenen vil forme sig omkring de 9 læsninger.Sognets børn vil festligt indlede medLuciaoptog.Yderligere medvirker en NY kvartet,som er dannet her i efteråret.De vil synge smukke julesalmer ogsammen med børnene " indramme" " De9 læsninger " - læst af sognepræst LykkeWester.Direktion og orgel Mona Thorsager.AftenshøjskoleAftenhøjskole i MaugstrupTraditionen tro starter aftenhøjskolen iMaugstrup konfirmandstue mandag den4. januar 2010 kl. 19.30.Alle er velkommen.Ulla ToftKIRKEBLADET · 28. Årgang · nr. 4


vojens - jegerup - MaugstrupJulekoncert i Vojens KirkeFredag den 30. oktober kl. 19.30Soldatervennernes årsfest, SkrydstrupForsamlingsgård. Taler: Bodil og Chr.Nielsen, Nørre Nissum.Vojens Koret underholder ved grundlovsmødet i Maugstrup 2009Søndag 6. december kl. 14.30 syngerVojens Koret julen ind i Vojens KirkeDet er en meget stemningsfyldt og traditionsrigkoncert, hvor publikum vil bliveunderholdt med nye og gamle julesange,og samtidig vil få lejlighed til at få rørtsangstemmerne.rytmisk musikRytmisk Musik i Maugstrup Kirkeonsdag den 10. februar kl. 19.30Flere har efterlyst rytmisk musik ikirken.Nu har vi inviteret en spændende, ungsangerinde.Der er 40 medlemmer i koret, og de erunder kyndig ledelse af organist og korlederKaren Lawrence, der vil gøre altfor at sprede julestemning.Der er fri entre.Irene LarsenadventsmødeTirsdag den 1. december kl. 14.00er der adventsmøde i MaugstrupPræstegårdDer er ved sognepræst Lykke Wester ogorganist Mona Thorsager.Alle er velkomne.Mandag den 2. november kl. 19.30De unges hjem i Toftlund.Taler: Carsten Haugård Nielsen, Tyrstrup.Emne: "Hvor er folkekirken på vej hen?"Onsdag den 4. november kl. 19.30Bibelkreds hos Herdis Hansen,Ndr. Ringvej 7.Torsdag den 3. december kl. 19.30Sudankredsens pakkefest fælles medMission Afrika.Bedeuge 12. - 15. januar 2010Tirsdag den 12. januar kl. 19.30Hos Gunner Schmidt, Møllevej 20, GabølOnsdag den 13. januar kl. 19.30Hos Andreas Pedersen, Gyvelvej 4.Torsdag den 14. januar kl. 19.30Hos Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7.Hun hedder Kathrine Greve, og hunkommer sin store stemme og sin guitaristi Maugstrup Kirke.Sæt allerede nu kryds i kalenderen.Menighedsråd og sognepræstFredag den 15. januar kl. 19.30Hos Vivian Duborg Andersen,Ndr. Ringvej 27.Onsdag den 27. januar kl. 19.30Sudankreds hos Hanne Tønder,P. N. Lagonisvej 4.KIRKEBLADET · 28. Årgang · nr. 4


vojens - jegerup - Maugstrupindvielse af p-pladsIndvielse af Jegerup Kirkes nyeparkeringsplads den 13. september2009Af Kaj SandholdtLokalhistorisk Forening for Jegerupsogn.Vi har i Jegerup kun få personer, der indenforde sidste hundrede år har gjortJegerups navn kendt vidt omkring.En af dem er Mads Jensen, som boedei det hus, der måtte vige for at Kirkenkunne få den flotte parkeringsplads ogsom nu har fået navnet: Mads JensensPlads.At fortælle kort om Mads Jensen ersvært, da han spændte vidt og var enutrættelig ildsjæl og iværksætter.Mads Jensen var ikke sønderjyde, menjeg vil påstå, at han blev det.Han var født i Asperup på Vestfyn i1839 – for 170 år siden, men allerede i1842 flyttede familien først til Agtrupved Kolding og derefter til Mejlby vedLintrup, hvor de havde købt en landejendom.Faderen døde allerede, da Mads Jensenvar 10 år, hvad der betød, at han sammenmed sine 5 søskende skulle hjælpe moderenpå gården. Hun sørgede dog for,at de alle ved siden af arbejdet på gårdenfik en god skolegang.Mads Jensen var som barn megetvidebegærlig og læste ivrigt historie,geografi, levnedsskildringer og rejsebeskrivelser,og da der ikke var langt tilRødding højskole, var det forholdsvis letfor ham at skaffe læsestof og også få lovtil at høre foredrag der.Hans forældre var stærkt påvirkede afBrødremenigheden i Christiansfeld, oghjemmet var samlingssted der på egnenfor disse kredse, hvilket gjorde, at MadsJensen også fattede interesse for religion.Bl.a. blev han grebet af det livssyn,som sognepræst Svejstrup i Røddinghavde og hans prædikener i kirken og bibelhistoriskefortællinger ved møder påhøjskolen.Efter krigen i 1864 blev mange danskepræster fordrevet fra deres embederrundt omkring i sognene, og andre rejste,fordi de ikke kunne aflægge troskabsedentil den preussiske regering. I deressted kom der præster syd fra med tyskuddannelse og et meget mådeligt dansk,der bragte forstyrrelse på det kirkeligeområde.Mads Jensen besluttede at bøde på det,og han begyndte derfor at holde religiøseforedrag i omegnen, og da der i 1872 i Vojensblev oprettet en ”Kirkelig foreningtil Guds Riges fremme”, blev han ansati denne forening som lægprædikant dvs.en ikke præsteviet prædikant.Forinden havde han giftet sig i 1864med Bodil Marie Pors fra Oksenvad.Først boede de i Seggelund, men i 1870købte de ejendommen her i Jegerup.Han kunne ikke leve af at holde foredragog sælge religiøse skrifter, så hannedsatte sig som rebslager, et håndværkhan havde lært af en slægtning.Så her har der været en reberbane, hvorder blev lavet lange reb og tovværk tilomegnens landmænd.Samtidig var han begyndt at interesseresig for forbedringer i landbruget.Han indførte roedyrkning som denførste her i Sønderjylland, foretog gødningsforsøgog frøavl.Han havde forsøgsmarker med mangegrønsager og frugtbuske og for at fåplads til alle disse ting, købte han merejord og forpagtede en større jordlod afpræsten i Maugstrup – det er det stykkejord, hvor Præsteskoven ligger.Sine erfaringer nedskrev han og udgavi alt 13 bøger, desuden skrev han mangeartikler til tidsskrifter og blade.Derudover rejste han rundt og holdtforedrag. Det fortælles, at hans foredragvar delt i to dele.Han indledte møderne med at fortælleom planteavl, og efter kaffen holdt hanså et af sine religiøse foredrag.Det gav ham tilnavnet: Kålrabipræsteneller Gulerodspræsten.Derudover tog han også del i den nationalekamp efter 1864. Her hjalp hansin gode ven og nabo Philip Møller, derhavde været med til at stifte ”Foredragsforeningenfor Nustrup med flere sogne”og hvor Mads Jensen var en flittig taler.KIRKEBLADET · 28. Årgang · nr. 4


vojens - jegerup - Maugstrup.Også her i sognet gjorde han sin indflydelsegældende, idet han i 1886 var en afinitiativtagerne til oprettelse af en planteforeningher i sognet. Det var der behovfor, idet der ikke var mange læbælterog hegn langs markerne og ikke mangetræer ved huse og gårde.Han var med til at stifte NordslesvigskFrøavlsforening og udover at handle medfrø udgav foreningen i nogle år "Frøavlertidende",som Mads Jensen ene redigerede.Bladet udkom hver 14. dag oghar krævet en stor indsats af ham.Han blev ved foreningens 25 års jubilæumhædret for sin indsats og fik bl.a.en stor sølvkande – en kande som LokalhistoriskForening har fået skænket af etbarnebarn Mads Jensen Lildholdt i Løjt.Han var tit på farten, så det blev overladthustruen Bodil Marie og børnene atpasse landbruget og renholde forsøgsmarkerne.Parret fik 8 børn - 3 drenge og 5 piger– 2 af drengene døde som små.I 1899 solgte Mads Jensen ejendommenher og byggede hus i Laurids Skausgadei Haderslev.Mads Jensen døde i okt. 1909 – altsåfor 100 år siden - i en alder af 70 år ogligger begravet i Haderslev. HustruenBodil Marie døde i 1928.Oldebarn af Mads Jensen, DeborahSchmidt, Åbenrå afslører stenen.Direktør Torben Larsen fra Fa.Henning Krogh klipper snoren.julenHvad skal der til for at holde jul?Af Eva Holm RiisEfteråret er over os. Skoven er falmet.Snart hælder året dybt i sin gang. Denlange november er her. Men snart tændesogså julens lys i gader og stræder. Detfortæller os, at nu er julen nær.Så kan man gøre sig en overvejelseover, hvad der skal til for at holde enrigtig jul? Ja, de fleste synes vel, der skalet juletræ til, så lad mig bruge det sombillede på alt det, som hører julen til. Juletræet,der for neden er bredt og busketJulestemningfor så langsomt at spidse til og ende i enjulestjerne.Vi begynder med den nederste, buskededel af juletræet, hvor grenen er tykkestog længst og hvor man eventuelt hængerden mest kiksede julepynt og underhvilken gaverne bliver lagt. Hvis manhar været ude at købe gaver den sidsteuges tid forstår man måske sammenligningen.Lange køer og travlhed, mylderog stress.Forrige år var et rekordår for butikkernesomsætning. Men nu har vi økonomiskkrise, så det har været svært forbutikkerne at få solgt de luksusvarer, derden gang gik som varmt brød.Krise kommer af græsk og betyderdom, og det er, som om der nu er faldetdom over det overforbrug, vi udenat tænke på som luksus, har væltet osi. Men nu er den indtruffet. For dem,der har mistet deres arbejde eller måttetsælge huset, er det en alvorlig ting, menfor dem, der bare må skrue forbruget lidtned er det måske bare sundt. For manbliver jo ikke lykkeligere af at eje altmuligt - måske gør det det hele lidt sjovere,som man siger, men lykkelig, detbliver man ikke af det.Men det, som forekommer os at væremere i julens ånd, er trods alt også samværet- ikke mindst med familien juleaften.Nu er vi længere oppe på juletræet,omkring midten, hvor den udsøgte pynthænger - i øjenhøjde. Men også her kander være forviklinger, stress og kaos.Vi har en god idé om, at vi i julen skalvise, at vi holder af hinanden, vi gør detmed gaver, men de erstatter jo ikke det,de er tegn på, det milde og venlige sindKIRKEBLADET · 28. Årgang · Nr. 4


vojens - jegerup - Maugstrupstemt mod hinanden, omsorgen for ogtiden til hinanden, glæden over at væretil for hinanden, at se ind i hinandensøjne.Men forventninger til det nære ogglædesmættede samvær er høje, og derforbrister der også mange illusioner ijulens dage.Det gør ekstra ondt, når skænderiernebryder ud, nu hvor de absolut ikke må.Og er familien for nylig blevet splittetp.g.a skilsmisse og er sårene endnu ikkehelet eller er der et nyt medlem, der skalaccepteres, så kan tiden, hvor vi skalvære sammen og være gode mod hinandenog vise og mærke kærlighed, værelang. Hvordan producerer jeg den glæde,som forventes af mig?Men her er det, at vi på denne juleaftenskal erindres om, at julens evangelium,det kristne evangelium ikke er forlangenderom den perfekte kærlighed menneskerimellem.Det er naturligvis Gud velbehageligt,hvis han ser, at der nede i de mange hjemråder fred, glæde og fordragelighed.Men julens budskab er ikke, at det er osmennesker, der skal producere glæde ogos mennesker, der skal producere fred.Julens budskab er ikke, at nu skal vihygge os og være gode mod hinandenkoste, hvad det vil.Julens budskab er, at en stor glædeer kommet til os udefra, fra Gud, og atden glæde ligger uden for de brogedeforhold, der er mennesker imellem, og atden er uafhængig af vore præstationer:”Se, jeg forkynder jer en stor glæde,som skal være for hele folket: I dag erder født jer en frelser i Davids by; han erKristus, Herren.” Sådan lød budskabettil hyrderne på marken uden for Betlehemjulenat.Nu er vi kommet til toppen af juletræettil stjernen. Uden den var juletræet sletikke noget juletræ. Og som stjernen gørtræet til et juletræ, gør først dette julebudskabjulen til jul.Mennesker har i stigende grad en tendenstil at tro, at de selv skal producerealting, inklusiv glæden, og det er syndfor dem. For langt den væsentligste delaf glæden er den, vi får givet. Det gældernævnt i flæng: Solopgangen, lyset, etbarns fødsels, forelskelsen, den dybekærlighed, det trofaste venskab.”Hvad har du, som du ikke har fået givet”,spørger Paulus, og i forlængelse herafskal også juleglæden forstås. Den skalforstås som noget, der skænkes os, nogetsom lyser ned over os, som stjernen itoppen af juletræet. Det er den glæde, atmed Jesu fødsel og dermed kristendommen,er Guds nåde kommet os så nær,at vi kan finde tilgivelse for vores synd,og at vi derfor også kan se vores synd iøjnene, for der er altså kærlighed til os,selv om vi ikke er perfekte.Så behøver vi ikke skyde skylden påde andre for selv at stå rene, men kantage vor del af den, stå ved at vi ikke erperfekte og bedre leve med, at vore medmenneskerheller ikke er det.Julen kan således sammenlignes medjuletræet. Øverst oppe skinner stjernensin nådes lys ned over resten af træet, ogos, der er forsamlet om det.Den stjerne, der tændtes på himlenover det sted, hvor Jesus blev født julenat,udstråler nådens og kærlighedenslys, og under stjernen, der befinder vi os,i alle vore bestræbelser på at være godeog retfærdige, men som de syndere vi er,lykkes det ikke altid, men Guds nåde lyserlige stærkt.I min familie har vi altid sunget omjuletræet, det vi kan huske udenad af allede salmer, vi synger ved denne julegudstjeneste,plus Højt fra træets og Nu er detjul igen og dertil ”Dejlig er den himmelblå”,som egentlig hører Helligtrekongertil, og som handler om stjernen.Vi går rundt om træet, der for de voksneserindring rækker ned til bunden afbarndommen og foruden den synligepynt bærer duften af alle årene. Og hverfor sig og uudtalt med hinanden mindesvi vemodigt dem, der ikke længere gårmed i kredsen og glæder os over, at devar med, og græder lidt, hvis såret endnuikke er lægt.Alt imens spreder stjernen og sangensit forsonlige lys og mildner afstandenmellem levende og døde.10KIRKEBLADET · 28. Årgang · Nr. 4


vojens - jegerup - MaugstrupKirkekontoretKordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østergade 13,1, 6500 Vojens.Tlf. 74 54 37 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.Præster i tresognspastoratetEva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens; privat: Krügersvej 36, 6541 Bevtoft.Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@km.dk.Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 VojensTlf. 74 50 63 27 og e-mail: LFW@KM.DK - Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.Vojens Sogn Jegerup Sogn Maugstrup SognOrganist:Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27larsenogjakobsen@gmail.comKirkesanger:Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 37 04Kirkegårdsleder:Claus Schøtt, Dyssebakken 35,6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,e-mail: vojenskirkegaard@c.dkMenighedsrådsformand:Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,6500 Vojens, tlf. 74 54 31 28e-mail: invi@privat.dkKirkeværge og kasserer:Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37, e-mail: kpl@pc.dkRegnskabsfører:Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72e-mail: gsh@km.dkOrganist:Mona Thorsager, Varming Vesterby 5, Varming,6760 Ribe, tlf. 86 12 00 86e-mail: mona.thorsager@mail.dkGraver og kirkesanger:Søren Lagoni, Stenvænget 3,6560 Sommersted, tlf. 74 54 36 68på kirkegården onsdag kl. 12-13(privat 74 50 46 99)Menighedsrådsformand:Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00e-mail: ankerstark@dbmail.dkKirkeværge:Bent Steen, Østerager 1, Jegerup,6500 Vojens, tlf. 74 54 25 61Kasserer:Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39e-mail: mckrag@mail.dkOrganist:Se under Jegerup Sogn.Kirkesanger:Chresten Friis, Simmerstedvej 221,6100 Haderslev, tlf. 74 50 61 01e-mail: cff.sg@dlgnet.dkGraver:Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a,6500 Vojens, tlf. 74 50 63 92e-mail: gravermaugstrup@mail.dkMenighedsrådsformand:Ulla Toft, Simmerstedholm 5,6500 Vojens, tlf. 74 50 63 04e-mail: uto@mail.dkKirkeværge:Svend Erik Hansen, Simmersted Byvej 24,6500 Vojens, tlf. 74 50 62 08Kasserer:Jonna Boye, Øster Skovvej 1B,6500 Vojens, tlf. 74 50 63 17KIRKEBLADET · 28. Årgang · Nr. 4 11


vojens - jegerup - Maugstrup40 års jubilæumRejsegildeIngelise Vilsen 40 år i Vojensmenighedsråd1. søndag i advent – søndag den 29.november - er det 40 år siden, at formandfor Vojens menighedsråd, IngeliseVilsen, trådte ind i Vojens menighedsråd.Uden afbrud har hun siddet der siden oggjort en stor og engageret indsats forVojens Kirke og sogn.IndbydelseVojens menighedsråd vil i den anledninggerne invitere menigheden tilreception på Hotel Vojensefter gudstjenesten søndag den 29.november kl. 10.30.Receptionen varer indtil kl. 14.00.Alle er meget velkomne.Vojens menighedsrådIngelise Vilsen byder velkommen tilrejsegildet ved den ny sognegårdFormanden for Vojens MenighedsrådIngelise Vilsen holdt en tale ved rejsegildet,hvor hun takkede for et godtsamarbejde med arkitekt og håndværkere.Hun glædede sig over at tidsplanenforløb planmæssigt, så der kunneholdes indvielse af den ny sognegård iVojens omkring april 2010.Der var store forventninger til den nysognegård, hvor der bliver helt andremuligheder for aktiviteter til glæde formenighederne i tresognspastoratet, hvorder bliver 4 mødelokaler, hvoraf de 2kan slåes sammen med en skydedør.Arkitekt Rikke MartinusenArkitekt Rikke Martinusen fra arkitektfirmaet+M i Haderslev takkede i sin talemenighedsrådet for at få lov til at byggesognegården og takkede for det godesamarbejde mellem bygherre på den eneside og håndværkerne på den anden, ogmente at det lovede godt for det endeligeresultat, og håbede at den ny sognegårdmåtte blive et aktiv for sognet.Der var stor søgning til grillpølser ogforfriskninger.Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lykke Wester, Anne Marie Kastberg Oksen, Birgit Enemark Kristensen.Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37, mail: kpl@pc.dkTryk: P. J. Schmidt a/s - Deadline for næste nummer er mandag den 4. januar 2010.

More magazines by this user
Similar magazines