Forstander søges til Pensionatet Mette Marie – et pensionat for ...

mariehjem.dk

Forstander søges til Pensionatet Mette Marie – et pensionat for ...

Forstander søges til PensionatetMette Marie et pensionat for menneskermed sindslidelse og misbrug.Da stedets forstander, siden pensionatets start for 11 år siden,har valgt at gå pension, søger vi en ny forstander.Pensionatet er en selvejende institution beliggende iKøbenhavns Kommune. Lovgrundlaget er servicelovens § 107.Mette Marie er et bosted for 16 beboere i alderen 35 60 år.Der er en bruttonormering på 10,4 ansatte med tværfagligbaggrund.Vi søger en forstander, der kan stå i spidsen for både dendaglige drift samt være proces- og udviklingsorienteret. Dutager afsæt i de mange ressourcer, der er i organisationen, oghar fokus rettet mod udvikling af såvel ledelsens samtmedarbejdernes kompetencer.Som forstander har du ansvaret for beboere, personale samtøkonomi. Du skal være med til at sikre at ydelse og rammerdanner et grundlag for beboernes hverdag i pensionatet,blandt andet ved at understøtte deres indflydelse ogselvbestemmelse.Vi tilbyder en spændende og udfordrende lederstilling i enorganisation, der er kendt for at udbyde det, somkommunerne efterspørger, og som beboerne har behov for. Dubliver en del af Mariehjemmene, der er kendetegnet vedprofessionalisme, ordentlighed og lydhørhed.Vi tilbyder dig:- en spændende og udfordrende lederstilling- rum for udvikling og nytænkning- muligheder for at handle selvstændigt og skabeplads til videreudvikling- en bestyrelse, der fungerer somsparringspartner, som arbejder fremadrettet, oger meget udviklingsorienteret- medarbejdere der har lysten og viljen til atstyrke pensionatet- et godt samarbejde og sparring med andreforstandere på tværs af tilbuddene iMariehjemmene.- Samarbejde og dialog med lokalsamfundet.Vi forventer, at du er i besiddelse af flest mulige afnedenstående egenskaber.- har relevant baggrund i forhold tilsocialpsykiatrien, herunder mennesker medsindslidelse og misbrug


- kan dokumentere relevant lederuddannelse ogerfaring- ser dialog og anerkendelse som en vigtigsamarbejdsmetode- er idérig, fremsynet og kan motivere- formår at være synlig både internt og eksternt- er dynamisk og visionær, som evneruddelegering og samtidig kan tilpasse driften tilde aktuelle krav- er fortrolig med budget og ressourcestyring- er fortrolig med lovgivningen på området- har overblik og evner langsigtet planlægning- kan arbejde forretningsorienteret.AnsættelseStillingen ønskes besat 15. april 2013.Øvrige løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.AnsøgningsfristAnsøgning med CV sendes enten pr. e-mail eller pr. post, så vihar den senest den 3. februar 2013, kl.12.00Ansøgningen sendes til Fonden Mariehjemmenesudviklingsdirektør: Kristian Wedel Andersen, Virumgårdsvej18, 2830 Virum eller til kwa@mariehjem.dkYderlige oplysninger fås ved henvendelse til Kristian WedelAndersen tlf. 45 46 51 15, e-mail: kwa@mariehjem.dkBestyrelsesformand Preben Brandt på tlf. 40 28 21 86Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 8.Pensionatet Mette Marie er tilknyttet Fonden Mariehjemmene i et udviklende fællesskab.Fonden Mariehjemmene udfører administrative opgaver og koordinerer samarbejde,udvikling og andre forhold omkring alle Mariehjem. Hvert Mariehjem er etableret som enselvstændig enhed med egen bestyrelse og ledelse. Læs mere: www.mariehjem.dKHyltebjerg Allé 73 og 75 2720 Vanløse Tel. Forstander 3876 1375 Fax. 3879 6233E-mail: mette@mariehjem.dk Hjemmeside: www.mariehjem.dk/mette CVR-nr. 2618 3715

More magazines by this user
Similar magazines