Nr. 1 dec-feb - Rise Kirke ved Rødekro

risekirke.dk

Nr. 1 dec-feb - Rise Kirke ved Rødekro

Nøj det er for børn!Juleafslutninger for institutioner i Rise SognVi glæder os til igen at holde juleafslutning for børnene i vores sogn.Det er en dejlig tradition, som vi håber mange forældre og bedsteforældre vil deltage i.Datoerne er følgende:Naturbørnehave Dagplejen Børnehaven Fladhøj Børnehaven Grankoglen11. december 13. december 14. december 19. decemberkl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00Fastelavn, er mit navn….Rise Kirke har en glædelig tradition til fastelavn.Vi mødes først til en fastelavnsgudstjeneste, bagefterslår vi katten af tønden og bliver fortryllet af en tryllekunstner.Kom og vær med til et par hyggelige timer.Søndag d. 10. februar 2013 kl. 14.004


Der har været stor tilgang til vores pigekor ogdet er vi rigtig glade for. De hygger sig sammen,når de øver og afslutter altid timen med enkage. De har en kageordning, som går på omgang.Her får I opskriften på en af kagerne. Godfornøjelse.Banan-, nødde- ogchokoladedryskageForberedelsestid: 20 min.Bagetid: 45 min.Man får 1 kage på 23 cm.Ingredienser:125 gr. smør185 gr. sukker2 letpiskede æg155 gr. mel tilsat ½ tsk. bagepulver1 tsk. tvekulsurt natron2 spsk. mælk180 gr. bananmos25 gr. hakkede pekannødderel. valnødder90 gr. chokoladestykkerKanel eller muskatnød til at strø med40 gr. hakket pekan- eller valnøddertil pynt.Flødeosteglasur:125 gr. flødeost30 gr. sigtet formelis1 tsk. vanille essens2 spsk. fløde.Ovn forvarmes til 180 gr. En høj riflet randform på 23 cm. penslesmed fedtstof.1. Smør og sukker piskes sammen med el-mixer, indtil blandingener let og flødeagtig. Tilsæt æggene lidt ad gangen og pisk grundigtigennem. Blandingen kommes i stor skål. Sigtet mel og natronvendes i med let hånd, skiftevis med mælk ved hjælp af alm. ske.Rør banan, pecannød og chokoladestykker i, til de akkurat er blandeti.2. Fordel blandingen ligeligt i formen og udjævn overfladen. Bages40-45 min. eller indtil en strikkepind stukket ind i midten af kagenkan trækkes ud uden modstand. Lad kagen stå 10 min. i form, førden vendes ud på bagerist til afkøling.3. Glasur: flødeosten piskes ud i skål med el-mixer, til den er letog cremet. Tilsæt flormelis, essens og fløde. Pisk igennem, indtilingredienserne er helt blandede. Fordel glasuren over kagen ogdrys kanel eller muskatnød samt ekstra nødder udover, før denserveres.Tip: Lav evt. glasuren uden vanille essens og fløde og brug i stedet1 tsk. reven appelsin – eller reven citronskal og 1-2 spsk. citronsaft,hvis det er at foretrække.,Efterårets 2 hold minikonfirmanderer nuallerede færdige og harnetop, som afslutningpå forløbet, deltaget igudstjenesten 1. søndagi advent.Vi håber og tror, at allehar syntes, at det varsjovt og lærerigt.Babysalmesangi Rise KirkeNæste hold starter torsdagd. 24. januar 2013 kl.10.15Tilmelding kan ske tilkirkekontoret på tlf.74 69 40 07 eller mailgkr@km.dk5


»Skæld ud på Gud«Det tror vi faktisk, at man har lyst til nogle gange.Preben Kok er sygehuspræst og opererer i grænselandetmellem liv og død. I foredraget, med samme titel somhans bog, fortæller han om sit arbejde og sin tro.SognepræstPreben KokSogne- og sygehuspræst Preben Kok holder i Rise Kirke et foredrag om sit liv ogvirke. Han har gennem mange år arbejdet som sygehuspræst ved Vejle Sygehus ogkender alt til menneskets frustrationer og magtesløshed. Det er svært, når livet gørondt og man ikke kan finde mening i det, der sker.Han konfronterer os samtidig med illusionen om, at alt skal være perfekt. Det kanikke lade sig gøre og når man først til den erkendelse, kan det hele ændre sig tilnoget bedre.Det gælder i alle livets faser og både i parforhold, job m.m.Rise Kirke tirsdag d. 5. marts 2013 kl. 19.00. Der er gratis adgang.Menighedsrådet 2012-2016I Rise sogn valgte vi igen, at der skulle væreaftalevalg/fredsvalg. Så rådet kommer til atse sådan ud de næste 4 år:Arne Stigsen Andersen, Løkkegårdsvej 101,Michael Wagner Busk, Rosenvænget 65,Susanne Carstensen, Nørager 15,Johannes P. Christensen, Mjølsvej 40,Hans Clausen, Hundeklemmevej 6,Klaus Eisenhardt, Nørager 11,Sten Jørgensen, Funkevej 8,Ernst Moltrup, Søparken 207,Bente Raeder, Løkkegårdsvej 11 U,Karen Margrethe Schmidt, Ryttervænget 7.De nye i rådet er Michael W. Busk, KlausEisenhardt og Ernst Moltrup. Jeg vil byde de3 nye hjertelig velkommen i rådet. Det er forholdsvisnye ansigter i Sognet, så rådet i dekommende år kan hjælpe præster og andreansatte med nye tiltag.Ud af rådet går Frede Lauenstein, Kaj ChoeHansen og Niels Jørgen Højland.Frede Lauenstein har været med i menighedsrådeti 20 år, så det er en person medstor erfaring i og kendskab til rådsarbejde ogdet kirkelige liv, vi siger farvel til.Kaj Choe Hansen har været med i næsten 15år, så også han har stor erfaring med rådetsarbejde.Niels Jørgen Højland nåede at være med irådet i godt 1 års tid – men i mange år harhan været ansat ved Rise Kirke som gravermedhjælperog sidst som kordegn frem tilhan gik på efterløn.Alle 3 har i den tid, de har været med i arbejdet,ydet en stor indsats for at sognet ogkirken skulle være et godt sted at komme.Og som formand har de været en uundværligstøtte i det daglige arbejde.Derfor vil jeg sige dem alle tusind tak forindsatsen og ønske jer held og lykke fremover.Formand Sten Jørgensen6


Kender I os i forvejen?Kort præstentation af rådets medlemmer for de næste 4 årErnst Moltrup:Som nyt medlem i Menighedsrådeter min baggrundspeditionsbranchen primært iKolding og Padborg med hovedvægtenlagt på biltrafikkerog økonomi.Min interesse for menighedsrådsarbejdeer blevet skabt isamtaler med et familiemedlem,som de sidste otte år harværet formand for Menighedsrådet i Seest v. Kolding.Jeg har haft lejlighed til igennem en længere periodeat følge arbejdet i Rise menighedsråd, og deter mit indtryk, at det fungerer rigtig godt.Derfor har jeg lyst til at bruge nogen tid de næstefire år på at være med på holdet i samarbejde medvores to velfungerende præster, og med mulighederfor fornyelse til gavn for medlemmerne i RiseSogn.Michael Wagner Busk:Jeg hedder Michael WagnerBusk, er 52 år, og flyttede tilSønderjylland i januar 2010.Før jeg flyttede havde jeg inogle år været provstisekretærog kordegnevikar i Nordsjælland,hvorfor min kirkeligebaggrund og viden er rigtiggod.I dag arbejder jeg som buschaufførfor Tide Bus i Aabenraa, hvor jeg kørerbybus, regionalbus og skolebus i store dele af Sønderjylland.Mine ønsker for Rise Sogn er, at udvikle sognet oggøre det mere attraktivt for det yngre »publikum«at komme i kirke. Desuden skal kirken være åbenfor alle, uanset religionstilhørsforhold, hudfarve ogseksuel orientering.Sten Jørgensen:Jeg hedder Sten Jørgensen oghar i 12 år været medlem afMenighedsrådet i Rise Sogn.I 27 år var jeg lærer i Rødekro,og da jeg nærmede mig pensionsalderen,blev jeg opfordrettil at stille op til valget tilrådet.Det har jeg aldrig fortrudt,fordi glæden ved arbejdetlangt overgår den indsats manyder.Og jeg ser med glæde frem til arbejdet i de næste4 år.Klaus EisenhardtJeg holder af farven grøn, detgør jeg fordi den symboliserervækst, håb og det levende.Og det er lige netop hvad jegønsker at Rise Sogn udviklersig imod. Der er rigtig mangegode initiativer på nuværendetidspunkt, det være sig Gudog spaghetti, babysalmesangog minikonfirmanderne. Voresspejderuniform(KFUM) er også grøn, og samarbejdetmellem de frivillige ungdomsorganisationer ogkirken er også et område, der bør fokuseres merepå, da dette kan give vækst, håb og liv.Privat:Gift med Anne på 14. år, far til fire pragtfulde piger.Uddannet lærer, født og opvokset i Fredensborg,FDF'er igennem 20 år. Boet tre år på Grønland, førvi flyttede til Rødekro i 2007.Hans Clausen:Jeg hedder Hans Clausen oghar siden 1947 boet i Søst.Jeg kommer oprindelig fra Alsog driver et hobbylandbrugog en grillbar sammen medmin kone Lillian.Jeg har været medlem imenighedsrådet gennem 12år og er med i kontaktudvalget,byggeudvalget, jord- ogskovudvalget, koncertudvalgetog sognegårdsudvalget.Mit ønske for Folkekirken er måske at lave gudstjenesterpå andre tidspunkter om sommeren.7


Bente Raeder:Jeg er i menighedsrådet, fordidet er et spændende arbejde.Det er dejligt at være med tilat gøre en forskel og megetlivsbekræftende, når folk kommerog siger, det var godt, detI lavede i dag.For mig er kirken et sted, hvorman kan finde indre ro, godesalmer og god prædiken, dertit giver stof til eftertanke. Kirkener meget i fokus i denne tid, for mig er denet sted, hvor alle mennesker skal kunne komme.Verden forandrer sig, kirken skal følge med, mensamtidig skal vi holde fast i traditionerne. Det erdet, der er spændende, for traditioner kan mangodt forbedre til et sprog, alle forstår.Mange forbinder kirken med dåb, konfirmationer,vielser og begravelser, som er meget vigtige. Jegkan kun opfodre alle til at bruge kirken, og væremed til at præge udviklingen for Rise kirke.Arne Stigsen Andersen:Jeg er 63 år, gift med Inge ogvi har 3 voksne børn og et barnebarn.Vi bor i Rødekro og jegarbejder ved politiet som politiassistentved Aabenraa politi.Mit arbejde har givet mig storsocial indsigt i samfundet. Dettearbejde har givet mig godbaggrund for udførelse af detkirkelige arbejde, hvor der skalvære plads til alle forskelligesamfundsborgere.Derfor er jeg glad for igen, at kunne fortsætte sommedlem af Rise Sogns menighedsråd, hvor jeg arbejderfor en rummelig folkekirke, som skal væreåben for alle.Den traditionelle højmesse fastholdes sammenmed nye tiltag, så som lørdagsbarnedåb, babysalmesang,spaghettigudstjeneste, minikonfirmander,børne- og voksen kor, udendørs gudstjenestertil pinse, koncerter etc. Alt dette, som præsternesammen med alle øvrige dygtige medarbejdere,ansat ved kirken, har sat i gang, ønsker og støtterjeg sammen med det øvrige menighedsråd fortsat,at være med til at udvikle.Johannes P. Christensen:Jeg er uddannet agronom medøkonomi ved Landbohøjskolenog tidligere ansat ved Landboforeningeni Aabenraa.Først som økonomirådgiver ogsenest som ejendomskonsulent.Efter 12 år som medlem afRise Menighedsråd vil jeg i denkommende valgperiode arbejdeihærdigt på, at detgode samarbejde i Menighedsrådet kan fortsætteog udbygges med yderligere aktiviteter omkringsangkor/voksenkor,ungdomsarbejde m.m. i tæt samarbejde med vorepræster og øvrige ansatte ved kirkenKaren Margrethe Schmidt:Jeg er medlem af Rise menighedsråd,sidder i kirke-, musik-og kirkegårdsudvalg.Har været medlem i 6 år, i dentid har jeg været med til at ansætte4 præster og kordegne.Jeg syntes kirken i den tid harværet i en rivende udvikling,men vi skal passe på.At det ikke bliver for meget såmenigheden ikke kan følge med.Vores kirke skal være et trygt sted at komme, ligesom om det er vores hjem, hvor vi finder tryghedog fred.. Vores gudstjeneste skal være sådan, atlige meget hvor vi kommer til gudstjenester, er detnoget vi kender og føler os godt tilpas med.Jeg ser frem til de næste 4 år.Susanne Carstensen:Jeg hedder Susanne Carstensen,er 54 år og arbejder somklinikassistent.Jeg ønsker at fortsætte i menighedsrådet,hvor jeg har væretmed de sidste 6 år. Derhar været mange spændendeopgaver i de år, ansættelse afnye præster og nye kordegne,samt nye tiltag i kirken, herunderlørdagsdåb, babysalmesang,minikonfirmander, Gud og spaghetti og andretiltag.Jeg vil gøre mit bedste for Rise Menighedsråd denæste 4 år og håber, at vi vil se rigtig mange i Risekirke ved vore arrangementer.8


Søs Fenger i Rise KirkeVi glæder os til, at Søs Fenger giver koncert i Rise Kirke.Det sker torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.00.Søs Fenger har gennem en lang årrække været en af de heltstore navne i dansk musik. Hendes repertoire spænder vidt,ligefra jazzmusik til blød pop. Vi kender sikkert alle nogle afhendes største hits, bla. »Du er« og »Jeg elsker dig«.Sæt allerede nu kryds i kalenderen.Der er 300 billetter til salg. Billetpris 150 kr. Billetterne kan købes hos RødekroBoghandel eller kirkekontoret. Oplysningerne vil også fremgå af vores hjemmesideRisekirke.dkÅrets julegaveide: Køb billetter og giv dem til familie eller venner.Kender du en god, lokal historiefra reformationstiden?I 2017 fejrer alle lutherske kirker i verden - også den danske folkekirke - 500-året for reformationen. Da vil det være 500 år siden, Luther slog sine teser op påkirkedøren i Wittenberg.Haderslev spillede en særlig rolle i begivenhederne dengang, da reformationenher blev gennemført 10 år før end i det øvrige Danmark.Stiftets jubilæumsudvalg har besluttet, at en af måderne, hvorpå 500-året skalfejres her, skal være gennem fremdragelse af så mange lokale historier som muligt.Jeg vil gerne opfordre menighedsråd, lokalhistorikere, skoleklasser og andre interesseredetil at prøve at finde ud af, om der er en historie at fortælle ud overpræstenavnet. Det er der mange steder:I Vonsbæk fik den allerførste lutherske præst i Danmark kaldsbrev i 1525 fra HertugChristian (den senere reformationskonge). Det var faktisk den lokale katolskepræst, der efter 11 år i sognet nu blev luthersk sognepræst.I Rinkenæs sendte man allerede i 1521 to unge mænd til Wittenberg, samme år,hvor Luther var på rigsdagen i Worms.I Aabenraa ansatte man en af de allerførste kirkesangere (i stedet for de katolskepræstesangere, ’marianerne’) til at synge de lutherske salmer.SÅDAN vil der også mange andre steder være kortere eller længere historier atfortælle.Historierne kan sendes til Haderslev Stift – eller til jubilæumsudvalgets sekretær,sognepræst Christa Hansen, ch@km.dk .De vil løbende blive publiceret. Indkommer der materiale nok, er der basis forudsendelse af et lille skrift.Niels Henrik Arendt, biskop9


Vi siger tusind tak til bagere, donatorer ogøvrige hjælpere i forbindelse med Rise KirkesJulebasar.Samtidig vil vi sige tak for alle bidrag, bådeved dette arrangement samt øvrige indsamlingeri kirken, til Julehjælpen. Du har altidmulighed for at donere et beløb til Julehjælpen.Beløbet kan overføres til vores indsamlingskonto7910-1407256, mrk. Julehjælp.Syng Julen indved gudstjenestensøndag d. 23.decemberkl. 10.30 i RiseKirke.Den første julFilmgudstjenesteonsdag d. 26.decemberkl. 16.00 i RiseKirke.Nytårsgudstjenestemed pensionistforeningenonsdagd. 9. januarkl. 15.00 i RiseKirke.ET SMILEt smil koster intet, men giver meget.Det gør den rig, som modtager det, uden at gøre den fattigere, som giver det.Det kræver blot et øjeblik, men mindet om det kan ofte leve for bestandig.Ingen er så rig eller mægtig, at han kan undvære det, og ingen er så fattig, athan ikke kan blive rig ved det.Et smil skaber lykke i hjemmet, fremmer god vilje i forretninger og er venskabetsbesegling.Det giver hvile for den trætte, opmuntrer den nedtrykte, er solskin for den bedrøvedeog er naturens bedste lægemiddel mod bekymring.Alligevel kan det ikke købes, tigges, lånes eller stjæles, for det har kun værdi,når det gives.Nogen er for trætte til at give dig et smil.GIV DU DEM ET - for der er ingen, der mere trænger til et smil end den, som ikkelængere har et smil at give andre.Ukendt forfatter.13


Møder i MenighedshusetIndre Mission · Hærvejen 54, RødekroDECEMBER:Lørdag, den 29.12.Julefest ved Jes Peter Hansen,Tinglev.JANUAR:Evangelisk AllianceBedeuge:Mandag, den 7.Indre Missions samfundv/ Niels Jørgen Højland.Baptistmenigheden v/ pastorJørgen Jürgensen, Esbjerg.Onsdag, den 9.Missionsforbundet v/ HarryWiwe og pastor RasmusElkjær Larsen, Hostrupskov.Torsdag, den 10..The Power House v/ pastorJohn Herd.Fredag d. 11.Hjordkær Kirke kl. 19.00Gudstjeneste v/ pastor RobertStrandgaard Andersen,Hjordkær.Efterfølgende kaffebord iHjordkær Missionshjem.Lørdag, den 26.Vinterstævne i HjordkærProgram følger.Tirsdag, den 29.Ordinær generalforsamling.FEBRUAR:Tirsdag, den 12.Møde ved Svend Åge Paulsen,Brændstrup.Tirsdag, den 26.Møde ved indremissionærBjarne Taulborg, Haderslev.MARTS:Tirsdag, den 5.Møde ved Jens Langkildehus,Løgumkloster.Hvor intet andet er nævnt,starter møderne kl. 19.30 oger med kaffe og brød til 15 kr.Fælles kaffebord 25 kr.Kontakt: Nis Christensentlf. 74 66 96 44Bibelkreds 1 kl. 14.30Aftaler efterhånden.Kontakt: Kirsten og EjnerVibe Tlf.: 74 66 27 70Bibelkreds 2 kl. 19.30Tirsdag, den 15.01.Misse og Viggo Simonsen,Kløvermarken 10.Tirsdag, den 19.02.Nora og Niels Jørgen Højland,Søst Bygade 2.Tirsdag, den 12.03.Ninna og Kresten Lyder Jensen,Kirsebærparken 32.Bibelkreds 3 kl. 19.30Torsdag, den 24.01.Anne-Helene og Paul Thomsen,Kirsebærparken 24.Torsdag, den 21.02.Else Jessen, Grønningen 73.DanmissionKontakt: Else Jessentlf. 74 69 35 45Se også hjemmesiden:www.danmission.dkKLF Kirke & MedierKontakt: Emil Taulborgtlf. 74 66 61 27Se også hjemmesiden:www.klf.dkDSUK - Danske SømandsogUdlandskirkerKontakt: Niels Jørgen Højlandtlf. 74 66 15 95Se også hjemmesiden:www.dsuk.dkEFTERMIDDAGSHYGGEI SOGNEGAARDENFredag den 21. december kl. 14.30Fredag den 25. januar kl. 14.30Fredag den 22. februar kl. 14.30Gratis fælles kaffebord.Velkommen til at være med i etgodt og hyggeligt fællesskab.Nora og Niels Jørgen HøjlandRise Menighedsråd14


Glem ikke!Dag Tid Tid Arrangenemt ArrangenemtdecemberTirsdag den 11. kl. 10.00 Naturbørnehaven - Juleafslutning i Rise KirkeTorsdag den 13. kl. 10.00 Dagplejen - Juleafslutning i Rise KirkeFredag den 14. kl. 10.00 Fladhøj Børnehave - Luciaoptog i Rise KirkeOnsdag den 19. kl. 10.00 Børnehave Grankoglen - Juleafslutning i Rise KirkeTorsdag den 20. kl. 09.00 Hærvejsskolen - Juleafslutning for A. og B. i Rise KirkeTorsdag den 20. kl. 10.00 Hærvejsskolen - Juleafslutning for C. og D. i Rise KirkeFredag den 21. kl. 14.30 Eftermiddagshygge i SognegaardenMandag den 24. kl. 10.00 Tysk gudstjeneste i Rise KirkejanuarSøndag den 6. kl. 10.30 Tysk gudstjeneste i Rise KirkeTirsdag den 8. kl. 19.30 Højskoleforeningen i Sognegaarden, se side 10Onsdag den 23. kl. 19.30 Menighedsrådsmøde i SognegaardenTorsdag den 24. kl. 19.30 Højskoleforeningen i Sognegaarden, se side 10Fredag den 25. kl. 14.30 Eftermiddagshygge i SognegaardenOnsdag den 30. kl. 18.00 Konfirmandgudstjeneste 7. B i Rise KirkeTorsdag den 31. kl. 19.00 Konfirmandgudstjeneste 7. D i Rise KirkeFebruarSøndag den 3. kl. 10.30 Tysk gudstjeneste i Rise KirkeTirsdag den 5. kl. 19.30 Højskoleforeningen i Sognegaarden, se side 10Tirsdag den 19. kl. 19.30 Højskoleforeningen i Sognegaarden, se side 10Fredag den 22. kl. 14.30 Eftermiddagshygge i SognegaardenOnsdag den 27. kl. 19.30 Menighedsrådsmøde i SognegaardenmartsSøndag den 3. kl. 10.30 Tysk gudstjeneste i Rise KirkeTirsdag den 5. kl. 19.00 Foredrag med Preben Kok i Rise Kirke, se side 6Onsdag den 6. kl. 18.00 Konfirmandgudstjeneste 7. A i Rise KirkeTorsdag den 7. kl. 19.00 Konfirmandgudstjeneste 7. C i Rise Kirke15


GudstjenesterDecemberSøndag d. 16.Søndag d. 23.Mandag d. 24.Tirsdag d. 25.Onsdag d. 26.Søndag d. 30.JanuarTirsdag d. 1.Søndag d. 6.Onsdag d. 9.Søndag d. 13.Søndag d. 20.Søndag d. 27.3. s. i adventMatt. 11, 2-104. s. i adventJoh. 1, 19-28JuleaftenLuk. 2, 1-14KirkefrokostSyng julen ind10.30 Helle D. Asmussen10.30 Helle D. Asmussen13.0014.3016.00Helle D. AsmussenHelle D. AsmussenMichael JuulJuledagLuk. 2, 1-1410.30 Michael Juul2. Juledag16.00 Michael JuulMatt. 23, 34-39 FilmgudstjenesteIngen julesøndagsgudstjeneste i Rise, vi henviser til gudstjeneste i Hjordkærkirke kl. 10.30. Præst: Robert Strandgaard AndersenNytårsdagLuk. 2, 21Hellig 3 kongerMatt. 2, 1-12NytårsgudstjenestePensionistforeningen1. s. e. H3KLuk. 2, 41-522. s. e. H3KJoh. 2, 1-11SeptuagesimaMatt. 20, 1-16Kirkefrokost16.00 Helle D. Asmussen9.00 Helle D. Asmussen15.00 Michael Juul10.30 Michael Juul10.30 Helle D. Asmussen10.30 Michael JuulTirsdag d. 29. Gud og Spaghetti 17.00 Michael JuulFebruarSøndag d. 3. Gudstjeneste til livslys og livsmod 19.30 Helle D. AsmussenHvad gør vi med vores dårligesamvittighed?Søndag d. 10. Fastelavns søndag14.00 Helle D. AsmussenMatt. 3, 13-17Søndag d. 17. 1. søndag i fasten10.30 Michael JuulMatt. 4, 1-11Søndag d. 24. 2. søndag i fasten10.30 Michael JuulMatt. 15, 21-28Tirsdag d. 26. Gud og Spaghetti 17.00 Helle D. AsmussenMartsSøndag d. 3. Gudstjeneste til livslys og livsmodHvordan heles man, når kærlighedengår i stykker?19.30 Helle D. Asmussen

More magazines by this user
Similar magazines