DUGSNyt nr.2 /2013 - Dansk Urogynækologisk Selskab

dugs.dk

DUGSNyt nr.2 /2013 - Dansk Urogynækologisk Selskab

Nyt fra VerdenAf Gunnar LoseVærdien af urodynamisk undersøgelse førkirurgisk behandling for stressinkontinens.I 2012 blev der publiceret to prospektive,randomiserede, kontrolleredeundersøgelser med det formål at belyseværdien af urodynamisk undersøgelsefør kirurgisk behandling forstressinkontinens (1,2).Det amerikanske studie ”The Valueof Urodynamic Evaluation (ValUE)”(1) involverede 11 centre, 53 kirurgerog 630 patienter. De patienter,som indgik, blev kategoriseret som”ukomplicerede”, hvis de var ≥21 år,havde dominerende stressinkontinens(dvs., der måtte godt være en urgekomponent),residualurin grad II og residualurin>150ml blev ekskluderet.Begge studier har data efter et årsfollow up, og outcome er analyseretpå grundlag af non-inferiority design.Hovedkonklusionen for beggeundersøgelser var, at der ikke er nogengevinst ved at udføre invasive,urodynamiske undersøgelser på patientermed ”ukompliceret” stressog/ellerblandingsinkontinens.Ad ValUE (1)Resultaterne er nøjere beskrevet i enartikel i Journal of Urology fra 2013(3). Her rapporteres, at den urodynamiskediagnose på basis af den kliniskeevaluering blev ændret i 56,8 %af tilfældene efter invasiv urodynamik,kun i 4 tilfælde (af 294 kvinder= 1,4 %) blev den kirurgiske interventionaflyst. Hos 13 patienter (4,4%) blev proceduren modificeret, oghos 20 kvinder (6,8 %) var planenat modificere proceduren, men detskete ikke. Det er vanskeligt at se,hvordan det gik de patienter, somhavde detrusoroveraktivitet (DO, påcystometri). Blæretømningsbesværetblev defineret ud fra et spørgeskema,og undersøgelsen viste, at kun62,1 % af de patienter, som havde”voiding dysfunction” præoperativtfik et tilfredsstillende, kirurgisk outcomei modsætning til 78,3 %, somikke havde ”voiding dysfunction” førkirurgi (P=0,064). Forfatterne synesikke at tillægge dette ”signifikante”fund nogen større betydning!6 DUGSNyt nr. 2 . 2013

More magazines by this user
Similar magazines