Tidligere hjemløse arbejder som guider Tvivl om kommende ...

fleksicurity.dk

Tidligere hjemløse arbejder som guider Tvivl om kommende ...

Lav spilleregler og afstem forventningerI Creativ Company er det helt ok at surfepå Facebook eller efter en afbudsrejse iarbejdstiden.Men der er et krav om, at den ansatte læggerden tid, som er brugt på private gøremål,til den normale arbejdstid.– Alt andet betragter vi som tyveri fra virksomheden,siger Lotte Littau og man er ikkeet øjeblik i tvivl om at her er en kvinde, somikke er let at løbe om hjørner med!– Vi laver spilleregler sammen og forventningsafstemmerikke bare ved ansættelsessamtalen– vi gør det løbende året rundt.De ansatte ved præcis, hvor de har Peterog mig, og hvad vi står for. Og det giver tryghedog ro, at vi som arbejdsgivere fortællerpræcist hvad vi forventer af den enkeltemedarbejder.Restaurant frem for kantineCreativ Company fik sidste år titlen somDanmarks næstbedste arbejdsplads. Måleter helt klart at blive nummer et og virksomhedener godt på vej.Alle mennesker harkrav på en chancemere her i livetTre gange om dagen serverer køkkenchefenmad for de ansatte i restauranten på 1. sal.Kantinen er valgt fra til fordel for en lys „restaurant“med blomsterbuketter, sund, fedtfattigmad og appetitligt pyntede fade medbåde koldt og varmt. Tre dage om ugen kande ansatte købe færdiglavet aftensmad oghjemmebagte boller med hjem til familien.– Det kræver ikke alverden – kun planlægning.Indkøb og madlavning fylder megetefter en lang arbejdsdag. Kan vi give voresansatte et løft på den her måde, så er pengenegivet godt ud, siger Lotte Littau.– Vi forventer til gengæld, at de ansattekommer til os, hvis der er noget de er utilfredsemed. Vi accepter ikke det vi kalder„redepisseri“ med brok og utilfredshed ikrogene. Det spreder sig som baciller ogkan inficere en hel arbejdsplads, hvis detikke bliver leveret konstruktivt rette sted.Frem på bordet med både ros og ris – vi kansagtens tåle at få kritik.Åben og synlig ledelse– Baggrunden for vores succes? Jeg tror, atder er flere faktorer som spiller ind. Vi gårind for en åben ledelsesstil. Det skal væretrygt at være ansat i Creativ Company, ogvores medarbejdere skal ikke gå rundt ogvære bange for, at der foregår noget i kulissen,eller at de bliver ført bag lyset, sigerLotte Littau.– Og så regner vi med andre parametre endtørre tal. Det lyder måske floromvundent ifinanskrisetider – men trives dine ansatteikke, så kan du godt pakke sammen. Detetiske regnskab skal veje tungt, og hos oskigger vi også på teamsammensætningen.Vi har for eksempel en herlig somalisk fyransat som leder i pakkeriet. Han kom i arbejdsprøvninghos os i sin tid og fik ikkeudrettet ret meget rent fysisk. Han var ikkebare langsom – men rigtigt laaaaaangsom,siger Lotte Littau og griner. Men AbdullahJimale har personlighed, og alle synes athan er herlig at arbejde sammen med. Hanskaber glæde overalt – og selvfølgelig skalhan fastansættes på den baggrund.Produktivitet er ikke altid et must – man kanbidrage på mange måder.Vi bruger barealmindelig sund fornuftog „ordentlighed“Produktivitet er ikke altid et must– man kan bidrage på mange måderfakta– Leverandør af hobbyartikler til institutioner og privatesiden 2000– Omsætter for 145 mio. om året– CC har 12.000 varenumre, og en stor del af salget foregårgennem postordre– 100 ansatte i Danmark og 30 ansatte i Sverige, Norge,Finland, Holland, Tyskland, England og Kina– 15 procent af medarbejderne er ansat på særlige vilkår– Holstebro Kommune har 15 arbejdsprøvninger ivirksomheden, som løber kontinuerligt12 Fleksicurity nr. 18 2012

More magazines by this user
Similar magazines