Tidligere hjemløse arbejder som guider Tvivl om kommende ...

fleksicurity.dk

Tidligere hjemløse arbejder som guider Tvivl om kommende ...

Mønster-virksomhedfik CSR People PrizePressalit optræder igen og igen i pressensom godt eksempel på social ansvarlighedTekst: Morten Lundfoto: PressalitDa Ry-virksomheden Pressalit modtog denførste CSR People Prize ved gallafesten iSønderborg i efteråret, stod man næstenmed et „nåh ja, selvfølgelig“ på læberne. Ryvirksomhedenfremhæves igen og igen for sinsociale ansvarlighed – og et nærmere kig påPressalits virkelighed bekræfter blot, at deter med god grund. Pressalit præsenterer selvsit CSR-arbejde under tre hovedoverskrifter:Medansvar, medarbejdere og miljø.Frivilligt arbejde og danskundervisning– Vi har meget fokus på mangfoldighed ogarbejder med at udfordre os selv, så vi efterleveren af vores sentenser om, at forskellighedgør os stærkere, siger CSR-projektlederEllen Marcussen fra Pressalit.Som eksempler fremhæver hun en mentorordning,hvor kvinder fra Pressalit støttedenydanske kvinder i deres jagt på job, eller enjulefrokost hvor virksomhedens køkkenchefsammen med frivillige hjælpere fra Pressalitserverer mad for 60-70 socialt udsatte på„Værestedet“ i Århus.– Vi har også en fabrik i fabrikken, projektetZig Zag, der er et permanent tilbud i SkanderborgKommune, hvor et dusin sindslidendeførtidspensionister arbejder med montageopgaverfra Pressalit, forklarer EllenMarcussen.– Når vi tilbyder „virksomhedsrettede praktikker“i produktionen og servicefunktioner– eller tager akademikere i praktik – har viogså lejlighed til at møde andre mennesker,der har noget andet eller særligt med i deresbagage. Eksempelvis kan det være lærerigtat arbejde sammen med en praktikant, somer sygemeldt med stress, understreger EllenMarcussen.Hos Pressalit har omkring 10 % af medarbejderneen anden etnisk baggrund end dansk,og for at give dem et bedre fundament forat indgå på lige fod tilbyder virksomhedendem undervisning i dansk.Pressalit beskæftiger omkring 400 medarbejdereog producerer toiletsæder og badeværelses-og køkkenudstyr til menneskermed nedsat funktionsevne – til både detdanske og det internationale marked.Fleksjobbere er en del af arbejdskraften bag den daglige rengøring på PressalitFleksicurity nr. 18 2012 21

More magazines by this user
Similar magazines