Tidligere hjemløse arbejder som guider Tvivl om kommende ...

fleksicurity.dk

Tidligere hjemløse arbejder som guider Tvivl om kommende ...

får jobplads – f.eks. via en førtidspension – og dermedikke hører „naturligt“ til i jobcenter­regi, siger han.Derudover løb projektet også ind i barrierer, nårde kontaktede virksomheder med forslag om atansætte en synshandicappet.– Men vi kunne fortælle virksomhederne, at hjælpemidlerneer til stede. Og i mange tilfælde mødtevi faktisk en stor velvilje: Mange virksomheder varmeget velvillige og prøvede at se de konkrete mulighederfor at ansætte synshandicappede, siger han.Og endelig mødte praksisvidencenteret også problemer,når den tredje medspiller i øvelsen skullevære med: den synshandicappede selv.Vi skulle arbejde medhver enkelt person– Og her var det, at vi skulle arbejde med hver enkeltperson. Alle har forskellige forudsætninger ogforskellige forventninger i forhold til at skulle påtagesig et job. Mennesker, der er født blinde, har måskealdrig tænkt på et arbejde som en mulighed – mensfolk, der er blevet blinde, måske allerede har haftmange år på arbejdsmarkedet.Og det er disse forskellige forventninger og forudsætninger,folkene fra praksisvidencenteret harkunnet bearbejde.En reel barriere, der ikke uden videre kan pilles ved,er imidlertid befordringen til og fra arbejde.offentlig transport – og at de eventuelt skulle værevillige til at flytte, hvis drømmejobbet ikke kunnenås på den måde, siger Jakob Paaske.– Det var svært for nogle deltagere at kapere. Mendet er altså den virkelighed, vi står i.En anden barriere, det er meget svært at håndtere,er kravet om uddannelse.– En synshandicappet vil alt andet lige have megetlettere ved at komme ind på arbejdsmarkedet, hvishan eller hun har en uddannelse i bagagen. Selvfølgeliger der også ufaglærte job, en synshandicappetkan varetage. Men de er få, siger han.Job eller uddannelseI forbindelse med afslutningen på projektet harfolkene bag udarbejdet et forslag til en slags jobbank,hvor de peger på specifikke områder, hvor ensynshandicappet forholdsvis let vil kunne ansættes.– Jobbanken virker måske lidt naiv i vores formulering.Og den skal heller ikke ses som definitiv pånogen måder. Men kan den få folk til at tænke i lidtandre baner, er vores mål nået, siger Jakob Paaske.Af de cirka 100 blinde eller svagsynede, der påbegyndteprojektet, har 58 gennemført ­ og af dissehar to tredjedele efterfølgende opnået beskæftigelsei en virksomhed eller er gået i gang med enuddannelse.– En af vores konklusioner er, at denne målgruppeofte vil have brug for hjælp til at „sparke døren ind“til virksomhederne, siger Jakob Paaske.Befordring et problem– Vi har været nødt til at sige til de mennesker, derdeltog i vores projekt, at de skulle begrænse sig tilat tænke i beskæftigelse inden for rækkevidde afFleksicurity nr. 18 2012 27

More magazines by this user
Similar magazines