Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i børne - Region ...

rn.dk

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i børne - Region ...

TILREGION NORDJYLLANDBILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREVAnsøgning om varetagelse af specialfunktioner ibørne- og ungdomspsykiatriHermed følger Sundhedsstyrelsens afgørelse vedr. ansøgning om varetagelseaf specialfunktioner i ovennævnte speciale i henhold til det indsendte ansøgningsmateriale.Der henvises i øvrigt til det generelle godkendelsesbrev afden 26. februar 2010.26. februar 2010j.nr. 7-203-01-93/5SundhedsplanlægningSundhedsstyrelsenIslands Brygge 672300 København STlf. 72 22 74 00Fax 72 22 74 05E-postspecialeplanlaegning@sst.dkRegionsfunktioner• Opsøgende virksomhed og tidlig intervention over for unge med skizofreni(OPUS og/eller TIT) (incidens 300 pt./prævalens 600 pt.)Funktionen godkendes på:o AUH Aalborg Sygehus• Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser (mentalretardering, autismespektrumlidelser) og svært udadreagerende patienter(incidens 100 pt./prævalens 500 pt.)Funktionen godkendes på:o AUH Aalborg Sygehus• Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser,ADHD, autismespekret, OCD og/eller Tourette-syndrom, hvor dendiagnostiske vurdering ikke kan afklares på hovedfunktionsniveau,eller hvor den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret(incidens 100 pt./prævalens 500 pt.)Funktionen godkendes på:o AUH Aalborg Sygehus• Patienter med spiseforstyrrelser og behov for døgnindlæggelse (150indlæggelser). Kræver tæt samarbejde med pædiatri og intern medicin:EndokrinologiFunktionen godkendes på:


oAUH Aalborg Sygehus• Spæd- og småbørnspsykiatri (0-3-årige) (incidens 440 pt./prævalens660 pt.)Side 226. februar 2010SundhedsstyrelsenFunktionen godkendes på:o AUH Aalborg Sygehus i formaliseret samarbejde med AUHBU Center Risskov• Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse (ca. 13.000 sengedage)Funktionen godkendes på:o AUH Aalborg Sygehus• Primær vurdering af surrogatfængslede (incidens 90 pt.). Ved behovfor længerevarende ophold bør patienten overføres til højt specialiseretretspsykiatrisk funktion for ungeFunktionen er ikke søgt• Selvmordsforebyggelse hos børn og unge (incidens 2.000pt./prævalens 500 pt.)Funktionen godkendes på:o AUH Aalborg SygehusDet drejer sig om såvel diagnostik som behandling af alle ovenstående funktioner.Højt specialiserede funktioner• Behandlingsresistente psykotiske tilstande (incidens 60pt./prævalens 120 pt.)Funktionen er ikke søgt• Komplekse tilstande inden for affektive lidelser, hvor den diagnostiskevurdering ikke kan afklares på regionsfunktionsniveau, ellerhvor den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret(incidens 20 pt./prævalens 40 pt.)Funktionen er ikke søgt• Uafklarede komplicerede diagnostiske tilstande inden for ADHD,autisme, OCD og/eller Tourette-syndrom, hvor den diagnostiskevurdering ikke kan afklares på regionsfunktionsniveau, eller hvorder er psykofarmakologisk behandlingsresistens (incidens 20pt./prævalens 100 pt.)Region Nordjylland – børne- og ungdomspsykiatri


Funktionen er ikke søgt Side 3• Særligt komplicerede patienter med spiseforstyrrelser og komorbidesomatiske og/eller psykiatriske lidelser, hvor behandlingen har væretlangvarig og kompliceret (incidens 30 pt./prævalens 120 pt.). Varetagesi tæt samarbejde med intern medicin: endokrinologi og pædiatri26. februar 2010SundhedsstyrelsenFunktionen er ikke søgt• Spæd- og småbørn (0-3-årige) med svære neuroregulatoriske forstyrrelserog spiseproblemer (incidens 90 pt./prævalens 135 pt.)Funktionen er ikke søgt• Ungdomsretspsykiatrisk funktion vedr. mentalobservationer og domtil behandling under indlæggelse (incidens 45 pt./prævalens 90 pt.)Funktionen godkendes på:o AUH Aalborg under forudsætning af, at der kun varetagesmentalobservationer og ambulant behandling af unge meddom i formaliseret samarbejde med Region Midtjylland ogRegion Syddanmark. Unge med dom til behandling underindlæggelse bør visiteres til AUH BU Regionscenter Risskov.Det drejer sig om såvel diagnostik som behandling af alle ovenstående funktioner.Region Nordjylland – børne- og ungdomspsykiatri

More magazines by this user
Similar magazines