•Bliv mere autentisk! •bliv bedre til at møde udfordringer på arbejdet ...

livetscirkel.net

•Bliv mere autentisk! •bliv bedre til at møde udfordringer på arbejdet ...

Du vil;• Komme i kontakt med hvad dine mål er i livet.• Komme i tættere kontakt med hvad du har atgive til verden.• Lære at give slip og give los for det der rørsig i dig OG være stolt over det.• Give og modtage hudløs ærlig og maskulinfeedback.Vigtige spørgsmål som vil blivebelyst!• Hvordan du møder din partner UDEN at lukkehende/ ham eller selv at lukke.• Hvordan du bruger din skelneevne - ditsværd - til at skære igennem hendes/ hanseller dit eget meningsløse ævl, en mådeder åbner verden og gør den til et bedre stedat være.• Hvordan du bruger din seksulle tiltrækning tildet feminine, som en kreativ kraft i dit dagligeliv.Intention!Vi vil gøre hinanden til mere brugbare mænd,der selv skaber indholdet i vores liv og ikkebliver drevet rundt i manegen af livet eller afvores parforhold. Det vil kræve dit engagement100%.Du blive udfordret din opfattelse af virkeligheden.Din måde at opfatte det maskuline ogdet feminine, vil blive tydelig og brugbar.Du vil blive hjulpet til at gennemføre dinelivsmål, et skridt ad gangen.Du vil finde ud af hvordan du virker andremænd.Du vil hjælpe andre mænd med at skabe dereseget liv. Du vil se dem i det der er svært fordem, og hjælpe dem til at se, hvad de kan gørefor at komme videre, og det vil du vokse af.Det praktiske!Vi mødes hver anden onsdag fra kl. 19.00 -22.00 i København.Der er mødepligt.Der vil være hjemmearbejde.Møderækken starter med introduktionsweekendfra fredag d. 19 oktober 2007 kl. 19.00 tilsøndag 21. oktober 2007 kl 16.00 og derefteromtrent hver anden onsdag. Møderækken vilblive afsluttet med en afslutningsweekend frafredag kl. 19.00 til søndag kl. 16.00 - Mødedatoernevil blive fastlagt ved første møde.12 mødedage 450,- pr. møde i alt kr. 5400,-eller kun 400,- pr. gang ved forudbetaling4800,-kr i alt. Betalingen kan falde i tre rater.Weekenderne hvor vi tager ud og arbejder medvigtige elementer af maskulinitet og lederskabbetales separat pris 1200,- pr. stk.transport,evt. overnatning og forplejning tilkommer.Tilmelding senest d. 10. oktober 2007For mere information og tilmelding.Kontakt:Robert Estrup mobil nr.:+45 6081 0918eller e-mail.: robert@livetscirkel.netlæs mere om mandegruppe arbejdet www.livetscirkel.net/mand.htmMand!•Bliv mere autentisk!•bliv bedre til at mødeudfordringer arbejdet!• bliv bedre til at mødeudfordringer i ditforhold til kvinder/det feminine!•brug din seksualitetsom en kreativ kraft idin hverdag!


Maskulin kraft i intim relation meddet feminine og livet.Mange mænd finder parforhold udfordrende.Virkeligheden er, at de fleste af os ikke haroplevet at være klare og i vores egen kraft,sammen med kvinder/ vores partner.Vores kultur er forvirret angående maskulinitetog der er en desperat mangel positive rollemodeller.Vores fædre var enten fraværendeeller anden måde ligegyldige.“Vi er en generation af mænd der er opdragetaf kvinder,” (Tyler Durden: Fight Club)Vi led under det samme maskuline fravær somvores mødre da vi voksede op, og vores mødrehar måske vendt sig til os, for at få de behovopfyldt, som deres fædre eller deres mænd,skulle have opfyldt for dem. Forvirrede ogovervældede forsøgte vi, men var ude af standtil at gøre vores mødre lykkelige.De fleste af os har det svært med at forståvores partner eller at forpligte os til den vi ersammen med.Alt dette har efterladt os med en følelse affrustration og magtesløshed i forhold til vorespartner/ det feminine.Måske har vi fundet måder og metoder så viføler os godt tilpas i livet og vi har måskeopnået en vis succes, men de parforhold vi dybestset søger er svære at opbygge eller finde.Svaret vore besværligheder eller vores problemer at vi skal genvinde vores sandemaskuline kraft og lære at forstå hvordan vikan være i relation til det feminine.At blive indviet til det at være mandAlle oprindelige kulturer – nogle få eksistererendnu - har en process hvor de unge mændbliver indviet til at være mænd.Den unge mand bliver af andre mænd, tagetvæk fra deres mødre, deres afhængighed af detkvindelige. De bliver indviet i deres kommenderoller som ”ægetmand og far”. Drengen opnårkraften til at efterstræbe og beskytte det feminine.Han lærer også at være klar og kraftfuld iintime forhold til alt liv, inklusive kvinder/ detfeminine.Bare det at nævne emnet indvielse, får de flesteop af stolene og til at tænke frimureri ogandre logeindvielser. Men vores kultur manglerdenne process og vi lider under konsekvenserneaf manglen fælles værdier. I dag gidermændene ikke være med kvinder, de finderdem besværlige og trættende, eller de ved ikkehvordan de skal træde i karakter og tjene demog samfundet. De unge mænd jagter overfladiskemål og ingen forstår hvorfor alskensmenneskelige tragedier ramler ned om ørerne os. Heldigvis er det muligt at opnå indvielsetil det maskuline, det er ikke for sent at væresammen med andre mænd og finde fælles værdierder styrker mænds relationer til dem selv,samfundet, det feminine og naturen. Denneindvielse er tilgængelig fra mænd der er blevetgivet kraften til at indvie andre mænd og somhar ønsket om at videregive denne gave.Du vil blive indviet til at tage ejerskab dinkraft som mand og din klarhed vil vokse.Forestil dig at du kender dit livsformål og atdu har kraft, styrke og vildskab til at føre denud i livet.Forestil dig, at du ved hvordan du kan tilfredstilledin partners behov, måder der øger ogstyrker din kraft.Sæt dig for at finde dette, for din egen og verdensskyld, og kræv den frihed, styrke ogstolthed, der er din fødselsret.Hvem er jeg?Mit navn er Robert Estrup.Jeg er 43 år og har bl.a. gennem mandegrupper,arbejdet fokuseret med min egen maskuliniteti de sidste 5 år. Jeg brænder for athjælpe mænd med at tilbageereobre deres fødselsret- deres maskulinitet - at hjælpe mænd- inkl. mig selv - med at blive stolte af det vier. Nemlig unikke og kraftfulde mænd, der harstore gaver at give til verden, og for de af osder har en - til vores kvinde eller partner.I min egen udvikling, er jeg bl.a. meget inspirreretaf Robert Bly og David Deida’s ideeromkring maskulinitet og femininitet. Jeg harigennem årene løbende deltaget i workshopsog seminarer med både David Deida og andreder har belyst det maskuline og det feminine.Jeg er min egen og har taget vejen over det“konventionelle” IT-lederjob til et størrelivsstilsskifte, da jeg var ved at dø af stress,kedsomhed og tomhed. I dag har jeg en stærkpersonlig praksis, et stort hjerte og et utæmmeligt,glødende drive, for at skabe mit livsformål,et stærkt netværk af mænd, der hjælperhinanden med at blive bedre, stærkere mænd.Mænd som ved, at for at vokse er det nødvendigtat få hjælp af andre mænd til.

Similar magazines