kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter ...

dn.erhverv.dk

kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter ...

Kn¾kket opsvinggiver nye tommekontorerAntalletaf gabende tomme kontorlokaler stiger atterefter en periode med lidt mere gang i udlejningenførst på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomienkan sende ledigheden yderligere opAF TOR JOHANNESSON l FOTO: MAGNUS MØLLER


udlejningHovedstadsområdet tegner sig for næstenhalvdelen af de mange tomme kontor lokaler,som f.eks. lokalet her i Vesterbrogade iKøbenhavn, der udlejes af Aberdeen.


I starten hŒ ber virksomhederne,at arbejdspladserne bliver besatigen, da en flytning er bŒ dedyr og besv¾ rligJacob Dalhoff,adm. direktør i DN ErhvervEjendomsselskaberne har igen travlt medat sætte »kontor til leje«-skilte op efter enperiode med spirende optimisme i årets førstetre måneder. I andet kvartal var der 1,85 mio.kvadratmeter ledige kontorer i Danmark. Næstenhalvdelen af dem lå i hovedstadsområdet, hvor enkraftig stigning har bragt ledigheden op på 8,8 pct.Ifølge den såkaldte Oline Lokalebørs-statistiksteg ledigheden i kontorer i Region Hovedstadenmed 82.500 kvadratmeter. Dansk Ejendomsmæglerforening,der står bag statistikken, peger på, atbåde faldet og stigningen i virkeligheden kan dækkeover en stilstand.»Der, hvor man havde forventet, at vi skulle tilat vende nu, der tror jeg, vi kommer til at stagnere.Det handler i bund og grund om, at den optimisme,der lå, er forsvundet,« siger Mads Lindegaard,økonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.Men hvis økonomien forværres, kan ledighedensagtens fortsætte op. Tomgangen for erhvervslejemåler nemlig ofte forsinket i forhold til en økonomiskkrise.»Når man begynder at afskedige medarbejdere,så får virksomhederne løbende flere tomme arbejdspladser.I starten håber virksomhederne, at arbejdspladsernebliver besat igen, da en flytning er bådedyr og besværlig. Derfor går der ofte et stykke tid, førvirksomhederne indser, at de er blevet for små til deeksisterende lokaler, og træffer beslutningen om atflytte,« fortæller Jacob Dalhoff, der er adm. direktør ierhvervsmæglervirksomheden DN Erhverv.Den nuværende nedtur på de finansielle markederog frygten for et regulært »dobbelt dip« betyder,9876543210Andelen af ledige kontorer stigerLedighedsprocentKilde: Dansk EjendomsmæglerforeningKontorLokaler i alt’01 ’03 ’05 ’07 ’09 ’11at flere virksomheder nu kan forventes at skifte tilmindre kontorer.Det gælder f.eks. virksomheder, som ikke haruopsigelighed i deres lejekontrakter, men som alligeveler blevet i for store lejemål.»Det har de gjort, i troen på at krisen var midlertidig,og at man derfor hurtigt ville få fyldt de ledigearbejdspladser igen. I takt med den voksende konsensusom, at krisen lader til at være af mere langvarigkarakter, begynder disse virksomheder nu atflytte til mindre lejemål,« forklarer Jacob Dalhoff.Dertil kommer, at der er en del virksomheder,der burde være flyttet for lang tid siden. Det har debare ikke kunnet, da de har været bundet af lejekontraktermed en uopsigelighed, der ofte er op tilfem eller ti år.»Eksempelvis har nogle virksomheder indgåetlejekontrakter i 2004 med ti års uopsigelighed. Dissekontrakter kan de naturligvis først komme ud afMange virksomheder er blevet i deres lokaler,selvom de har været for store, fordi de har troet,at krisen var hurtigt overstået. Illustrationsfoto


MØD VORES MAND IBOSTONEdward Bousa kender værdien af atholde sig ajour med erhvervsnyhederneog køber gerne dagens avis på vej tilarbejde. Men han ved også, at der skalmere detaljeretviden til, nårdet kommer tilinvesteringsbeslutninger.Bag kulissenNår Edward Bousa vurderer en aktie,besøger han så ofte som muligt virksomhedenog mødes med ledelsen. ”Vibesluttede for nogle år siden at investerei et amerikansk olieselskab, selvomdet øvrige marked solgte kraftigt ud afaktien. Aktiekursen var faldet sideløbendemed den globale efterspørgselpå olie. Men vores analyser viste, atfaldet kunne være midlertidigt, da bl.a.Indien og KinaNår du investerer gennemDanske Invest, trækker du på lokaleinvesteringseksperter frahele verden. Edward Bousa eren af dem.har et stærktstigendeenergiforbrug”.DerformødtesEdward Bousamed ledelsen for at få et dybere indbliki selskabets fremtidige indtjeningsmuligheder.Kurven knækkedeSelskabet havde tidligere gjort storeoliefund i Østafrika, og på mødernefremgik det, at nye undersøgelserogså tegnede lovende. Edward Bousablev overbevist om, at aktien var engod investering. ”Det er gennem minemøder med selskaberne, jeg for alvorkan bruge mine 25 års erfaring til atvurdere en akties potentiale”. Efterfølgendehar kursen da også mere endindhentet de forudgående fald.Få del i vores videnDanske Invest er din adgangsbillet tillokale porteføljerådgivere verden over.Mød fl ere profi ler på danskeinvest.dkKnowledge at work

More magazines by this user
Similar magazines