MC - Kaffepunch ” on the road “ Klubblad, september 2011

mc.kaffepunch.dk

MC - Kaffepunch ” on the road “ Klubblad, september 2011

Klubblad, september 2011ong>MCong> - ong>Kaffepunchong> ong>”ong> on the road


2Klubbens bestyrelse:Klubben FORMAND: har konto. nr.: 9737 0000357251Dorte RefstrupKærsangervej 46100 HaderslevTlf.: 2266 2231e-mail: drefstrup@hotmail.comKASSERER:Niels E. PetersenRosenbakken 5B6100 Haderslev.Tlf.: 7452 6671 / 2969 7749e-mail: nep@privat.dkKLUBBLAD/HJEMMESIDE:Kjeld ThomsenGrønningen 226100 HaderslevTlf.: 2051 9612e-mail: thomsenprivat@live.dkKarsten BøttgerFælleslykkevej 236100 Haderslev.Tlf.: 4028 8777e-mail: k.l.b@city.dkJesper DandanellNyvej 7, 1.6100 HaderslevTlf.: 4112 7402e-mail: jk.dananell@mail.dkJan S. AndersenKongevej 4, th.6300 Gråsten.Tlf.: 5131 4726e-mail: jsa@eucsyd.dkSUPPLEANT:xxxxxxxxxxxx.Tlf.:e-mail:Alle indlæg til klubbladet og hjemmesiden sendes til nedenstående:Kjeld Thomsen, Grønningen 22, 6100 Haderslev. e-mail: thomsenprivat@live.dkKONTINGENT: Årligt kr. 100,- Medlemsåret går fra 1/1 til 31/12.Klubben har konto. nr.: 9737 0000357251HUSK at meddele adresseændring til Niels tlf.: 2969 7749.


3Indhold:Klubben har konto. nr.: 9737 0000357251Klubinfo:2Lidt andet13Indhold3Robert og Ingrid i Norge14-18Formandens klumme4Klub-artikler19Generalforsamling5Køb og salg20Redaktøren6Aktivitetskalender21Klubtur til Touringcamp7-9Køreaftener22Nogle medlemmers tur tilUSA10-12Kaffemøder23


4Formandens klumme:Så nærmer sig tiden desværre igen, hvor vore kære motorcykler skal i vinterhi !Hvor er den sommer dog blevet af ? Den er bare gået alt for stærkt ! Iskrivende stund er der blot 5 køreaftner og vores sensommertur til Biker HotelTonenburg i Höxter tilbage inden vi lukker ned for denne sæson. Og som viplejer, slutter vi af med en gang grill pølser den sidste aften.Men vi håber da, at i alle har fået kørt en masse gode ture ! Vi i bestyrelsensyntes ihvertilfælde, at vi har gjort, hvad vi kunne, for at give jer nogle godeture og oplevelser ! Vi vil også i løbet af efterår/vinter lave nogle arrangementersom virksomhedsbesøg, fotoaften m.m.Den sidste fredag i oktober, den 28., har vi generalforsamling som igen i årafholdes i HFK’s klubhus. Vi i bestyrelsen vil gerne opfordre jer medlemmer til atforeslå emner til nye bestyrelsesmedlemmer, da der i år er 3bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant på valg. Generalforsamlingen sluttesaf med Pariserbøf og social hygge. Da der sidste år mødte flere op end der vartilmeldt, vil vi gerne bede jer tilmelde jer til dette traktement, så vi undgårnogle der bliver snydt for Pariserbøffen ! Så mød op, gør din indflydelsegældende og hyg dig med ligesindede !Her til slut er der kun at ønske alle en god restsæson !På bestyrelsens vegneDorte RefstrupFormand


5Generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne :Der indkaldes til Ordinær generalforsamlingFredag den 28. oktober 2011 kl. 19.30I HFK’s Klubhus på Christiansfeldvej1. Valg af dirigent og protokolfører.2. Bestyrelsens beretning.3. Behandling af indkomne forslag.4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.5. Fremlæggelse af budget med forslag til kontingent..6. Valg af bestyrelsePå valg er :Niels Petersen Modtager genvalgKarsten BøttgerModtager ikke genvalgDorte RefstrupModtager genvalgHerudover ønsker Jan S. Andersen at udtræde.7. Valg af suppleant.8. Valg af revisor og af revisorsuppleant.9. EventueltTil valg til bestyrelse bestemmer dirigenten afstemningsmetoden. Påbegæring af mindst 1 medlem skal der dog ske skriftlig afstemning.Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indgives til formandensenest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et lille traktement. Af hensynhertil ønskes tilmelding til Dorte Refstrup på drefstrup@hotmail.com eller 2266 22 31 senest den 25. oktober 2011.På bestyrelsens vegneDorte RefstrupFormand


6Ny redaktør:Stor tak til afgående redaktør ( Jan ) som har ydet en kæmpe indsats over dethele men, mine ord skal især omhandle hans arbejde i forbindelse medhjemmesiden og klubbladet.Der har været meget stor respekt omkring Jan og hans kæmpe arbejde både påhjemmesiden og bladet.Jan har sat sit tydelige præg på begge dele. Flot flot Jan.Et sådan arbejde kommer ikke af sig selv og kan ej heller lade sig gøre udenopbakning fra medlemmerne.Indlæg og billeder skal der til for at et klubblad kan være spændende.Jeg har nu overtaget både hjemmesiden og klubbladet og igen her har Janværet en rigtig god støtte for at jeg havde en chance for at kunne overtage.Måden han havde forberedt det hele på, har gjort det eksktremt let for mig atovertage.Og forandringer, ja. Som ny på pinden tror jeg alle har lyst til at bidrage meddet de nu kan, og det vil også komme herfra stille og roligt hen ad vejen.Jeg håber at i alle vil støtte op om mig og mine nye tiltag som kommer oghjælpe med rigtig mange indlæg, så vi sammen kan lave et attraktivt ogspændende klubblad.Nye idéer er særdeles velkommende.Mvh.Kjeld Thomsen


7Tur til Touringcamp 17-19/6:Alt var pakket torsdag aften (vejr udsigten så ikke godt ud men det gik jo nok)Fredag hjem fra arbejde og hurtig i tøjet og afsted til HHP. Da vi ankom var derkun Dorte, som var kommet men det viste sig at vi skulle mødes med Lars ogJørgen ved seggelund og at Kjeld og Gerhardt ville køre senere samt Erling villekomme om lørdagen, så nu kom der da 8 fra kaffepunch på campen.Da vi kørte var blæsten hård men det var vi også for nu skulle vi på tur.Ved Seggelund blev Lars udvalgt til førerhund og det skulle gå ad den gamlehovedvej.Turen gik uden problemer med en kaffe pause kort før Århus.Da vi ankom, stod Kjeld og Gerhardt og smilte over hele hovedet da de næstenvar færdig med at slå deres telte op. De havde jo taget motorvejen.Da vi alle var færdig med telt rejsning, rejsegilde og at ønske Gerhardt tillykkemed hans nye bmw skulle pladsen ses efter.MZ Club , starriders , og føniks var der også .Nu var det mad tid, så ind til camping-fatter og se at dagens ret var,Steg flæsk. Så kort tid efter sad vi alle med flæsk og fadøl, og uha det var godt.Resten af aftenen blev der hygget og drukket kaffe fortyndet med whisky,sukker og fløde.Lørdag morgen havde himlen to farver grå og mørkegrå.Da vi sad på den overdækkede terrasse og fik morgenmad kunne vi høremotorlarm, begyndte vi at tale om hvor alle de mcer dog skulle hen på dettidspunkt, men Lars mente at det var Ring Djursland vi kunne høre, så der villevi køre hen.Da vi skulle til at køre begyndte det at regne, men vi er jo ikke lavet af sukker.Så med Lars foran fandt vi Ring Djursland og der var Chassis Car Meetingden weekend, så efter vi havde lagt en hund hver kom vi ind på piten (i regn).Der var mange biler, store som små og man kunne nemt se hvem der havdeflest penge samt de største sponsorer.I et af teltene stod 3 stk. Ford Lotus Cortina, hvor den ene havde nr. 65 som joer Prins Joachims bil, og ganske rigtig han sad i teltet.Da vi havde gået lidt rundt på piten fik Dorte og Gitte den skøre ide at spørgeJoachim om vi måtte tage et billede med ham og dem til det næste klubblad.


8Tur til Touringcamp fortsat:Lars mente at det ville han nok ikke, og hvis det skulle lykkes at få et billedeville han (Lars)give en omgang til alle som kom til næste hjulfest. Tilbage vedhans telt fik de kontakt til ham, og Dorte fortalte at vi er Sønderjyllands størsteMc klub og gerne ville have et royalt forsidebillede til vores klubblad.Den var Prinsen med på, men det skulle gå hurtig, mens Lars tog det royale fotospurgt Prins Joachim om vi da var på motorcykel i sådan et vejr som Gittebesvarede: ong>”ong>ja og do kan da få en tur bagpåong>”ong>. som han dog pænt takkede nej tilog ønskede os en forsat god dag (flink fyr) det hele tog under 5 min men vi varalle imponeret over at Prinsen tog sig tid til det.Så nu er ong>Kaffepunchong> samt Dorte og Gitte lidt royal.På trods regn gik vi til tilskuerområde hvor vi stod og så på alle de gamle bilersom var spændt om til ræs i mens vi misundte Gerhardt med hans paraply. Sånu har vi også fået et par paraplyer i topboksen


9Tur til Touring-camp fortsatEfter vi havde set os mætte i ræs, ville vi videre. Nogle til campen andre påDanskLandbrugsmuseum som ligger ved gl. Estrup herregård. (det regner stadigL)Da vi (Lars, Jørgen og Søren) var kommet ind på museet kom landmanden op iLars.Han kunne fortælle om alle maskiner og skulle røre og pille ved dem, mens hansagde: ong>”ong>det var sku kram de lavede dengang ong>”ong>. Og efter at have setherregården gik det tilbage til campen (i regnvejr).Kaffen var klar da vi ankom til campen og den overdækkede terrasse var godtbesøgtda det jo stadig regner . Et par kopper kaffer senere kom Erling fra Århus. Efteren omgang velkomst pilsner kom solen frem.Mens vi sad og talt om dagens tur, var der fem off road fyrer i fældes køkkenetSom var ved lave store steaks, dem ville Gerhardt prøve at beslaglægge (han erjo veterinær på et slagteri med id-kort), så frem med id-kortet og hævetstemme sagde han ong>”ong>veterinær og at kødet var konfiskeret!ong>”ong> den gik ikke, mende så sjove ud.Senere lykkes det Dorte at score en kanon fuld nordmand, som havde dingletrundt på campen hele aften, hun så bare på ham og wupti sad han ved voresbord.Da det gik op for at han var uønsket, sagde han at vi var ufine dansker og endel ord som vi ikke kendte og gik til næste bord.Så gik der Byggemand Bob i Dorte da der stod en træstub med hammer. Vikøbte søm i baren og så blev der banket løs, så blodet flød (Erling fik plasterpå). Den aften fik træstubben mange tæsk da alle andre også pludselig villeprøve. Resten af aftenen gik med hygge og fortyndet kaffe.Søndag morgen kl. 8 – op til sol og blå himmel, morgenmad og pakke sammen,sige farvel og på gensyn.Nordmanden var i gang med morgenmaden (en flaske sprut).Vi fulgtes ad til Århus hvor Erling bor og Kjeld og Gerhardt tog motorvejen.Vi andre ad hovedvejen. Hvor vi kun mødte en enkelt lille bygeVi siger tak til alle for en hyggelig og sjov weekend.Hilsen Gitte og Søren.P.s. Husk Lars giver en omgang til dem som kommer til hjulfest.


10Beretning fra nogle klubmedlemmer på tur til USA, 2011Skrevet af Isa , Preben og PalleFor hulenda, udenOnsdag d. 5/6. kl. 04.30.tøjVi mødtes i Billund hvor folk kom både fra øst og vest. Vi var 15 personer ogturen gik via Amsterdam til San Francisco,non stop. 11 timer og uden nogen problemer.Vi var i San Francisco i 2 ½ dag og fik enstor del af byen at se, bl. Alcatraz. Det sigesat San Francisco er utrolig tolerant over foralle folkeslag,som så er blevetvaremærke forbyen. Byentopper hvert århitlisten overbyer, som alverdens turister bare må besøge mindsten gang i livet.18/6.Endelig kom dagen hvor vi skulle hente vores M.C. ved Eaglerider. 12 stk. H.D.Søren havde valgt at leje en bil i stedet for.Så var det lige det at komme ud af byen i samlet flok, men det gik fint. Turengik ud over golden gate og vi fik taget nogle billeder af broen, som varfærdigbygget i 1937.Vi kørte så nord på og helt ud til havet på Highway 1. Vi fik et lille uheldundervejs med Bents M.C.Bent måtte så køre videre med Søren ibilen resten af hele turen. Senere pådagen fik vi en Punktering på et forhjul.Dagen gik faktisk med en del bøvl. Kl.blev 00.30 inden vi kom til vores hoteli Ukio.Næste dag kørte vi mere ind i landet.Det blev også noget varmere, hvilketvar rigtig godt, da vi skulle op til engammel guldgraverby der hedDownieville. Vi kom til at bo lige ud tilen flod lige midt i byen. Vi havde enaftale med ham om at låne deres gril tilvores medbragte steek. Vi var såmange så vi havde lejet hele hotellet afdet ældre ægtepar som ejede det.


11Tur til USA fortsat29/6.Dagen efter skulle vi til Lake Tahoe, hvor vi kørte lidtmere mod øst ind i landet og så syd på hvor vi komtil Lake Tahoe hen på eftermiddagen. Der havde vi toovernatninger. Lake Tahoe ligger lige på grænsen tilNevada og er 35 km lang og 20 km bred. Søen er enaf de dybeste i verden på 500 mtr.21/6.Næste dag kørte vi ind i Nevada. Det var rigtig flotop over bjergene. Vi ville op til en gammel mine by,Virginia City. Der kunne vi komme ud og køre med et gammel tog. Efter turenpå skinnerne, kørte vi op i byen. Til vores store overraskelse, var der rigtigmeget liv i byen og den var en meget velbevaret western by.22/6.Turen går nu syd på, 253 km. Vi skal til en rigtig gammel mine by som liggerhelt uberørt hen fra den tid byen hed Bodi. Vi kørte videre til Mono Lake. MonoLake er helt speciel med spøgelsesagtige kalkstensklipper ud i vandet og vandeter så saltet at der ikke lever fisk i den. Hen på eftermiddagen kom vi tilMammoth Lake, som er et ski hotel, vi skal bo.Ved indskrivningen på hotellet, fandt vi ud af at det var endansk dame der var direktør. Så morgenmaden var ligepludselig gratis.23/6.Turen går nu efter Yosemite National Park som skullevære Californiens smukkeste park. Parken tiltrækker hvertår op mod 4 mill. Turister. Parkens areal er 3000 Km 2 , oger fantastisk flot.Så kørte vi sydpå til byen Oakhurst, hvor vi havde enovernatning. Næste dag kørte vi vest på mod Stillehavettil Santa-Cruz og der havde vi 2 overnatninger.Dagen efter kørte nogle af os sydpå af Highway 1, medStillehavet på den ene side og bjerge på den anden side. Vi kørte ca. 100 km.og kom til en lille by der hed Carmel, hvor Clint Eastwood havde væretborgmester engang.


12Tur til USA fortsat26/6.Turen går nu op til San Francisco , 134 km. Nu skal M.C.erne afleveres tilEaglerider og det gik uden problemer.Nu skal vi bare have vores hotel fundet til den sidste nat. Vi kunne også lige nåen tur ned på Union Square. Det er en form for samlingssted for folk derovernatter inde i byen.27/6.Så går turen hjemad igen. Det har været en helt fantastisk tur, utrolig flotnatur. Sol fra morgen til aften alle dage.Turen var i alt på 2200 km.Det var Eiler Thomsen fraSkodborg M.C. som havdearrangeret turen.Fra USA holdet.


13Lidt andetMutti og farmand på tur.Hvem sagde svingteknikKan det nu passe Hr. betjent.


14Klubmedlemmer Robert og Ingrids tur til Norge 2011Skrevet af Robert og IngridFredag d.10.06 har det givet 68mm regn og smeltevand. Det har givet jordskredså broer veje og flere huse campingvogne i Gudbradsdalen er skyllet væk.Vi er nu spændt på om det får betydning for vores ophold på Golmstad Gestehusnetop i Gudbradsdalen. Vi har bestildt overfart med Stenaline fra Frederikshavn-Oslo d.11.07 og har to overnatninger inden vi når frem. Vejrudsigten lover ikkegodt idet der meldes om meget regn ØV.Mandag d.11.07.Efter morgenmaden er der afgang kl 5.15. med et par stop og tankning og iøvrigt godt vejr. Vi er i Frederikshavn kl 8.45. Der er sol og ingen vind, så detbliver en god overfart og en flot tur ind gennem Oslofjorden hvor vi ankommerkl. 18.40 i fin sol. Fra Oslo køres ad E 18 til Drammen, herfra ad E 134 tilKongsberg. Vest for Kongsberg ligger Heddal stavkirke, Norges største fra år1150. Videre ad smukke veje til Notodden frem til Hjartdal, ankomst kl. 21.45hvor vi overnatter på pensionat Noedbø, et godt værelse.Dagens km. 470.Tirsdag d.12.07.Med udsigt til bjerge og sol, er der morgenmad kl.8.30, desværre har Ingrid det lidt skidt men detgår heldigvis over. Stadig ad E134 til Seljord overÅmot gennem mange sving, flot natur med fleretunneller, en over 5 km. Er nu oppe hvor der ersne og noget køligere, er i ca. 1600 m højde.Med hovedvej,13 kører vi mod Odda med pauseved Låtefoss, en dobbeltfoss med masser af vand,helt vildt. Efter en kort pause videre til Odda hvorIngrid opdager at den ene forlygte pære er sprunget men heldigvis er der to.Turen til Eidfjord Gæstegiveri, er med mange fosser søersmalle veje sving og høje bjerge. Vi indkvarteres i enhytte helt i top. Køleskab, kogeplader vask, toilet ihovedbygning. Vi har en fantastisk udsigt fra voresvindue med udsigt til høje bjerge.Dagens km. 286.


15Robert og Ingrids tur fortsatOnsdag d.13.07Der serveres morgenmad kl. 8.00. Vi skal til Tretten Glomstad gæstehus, hvorvi skal være fra d.13.07 til d.18.07. Vi kører nu på hovedvej 7 og efter få kmkørsel, kører vi i en smal dal med høje klipper til begge sider med brusendeElve, småøer og træer, et flot syn. Kort efter kommer vi til Vøringfossen NorgesHøjeste 182m frit fald. Kort før vi kom, faldt en norsk kvinde ned og blevdræbt.På vejen til Geilo er der på toppen af fjeldet meget øde og der ligger stadig enhel del sne i ca 1500m højde. Vi er i Geilo kl. 10.45, overskyet men tørvejr.Herfra videre til Gol og videre ad vej 361 mod Fagernes, undervejs spisesfrokost ved en Elv i solskin. Ved Fagernes køres ad grusvej 46 km uh-ha, detvar noget af en prøvelse med får og køer på vejen.Turen gik videre over Lundmoen Leningen Vestre Gusdal her blev det igen asfaltju-hu. Optankning i Follebu, herfra til Tretten og med høj sol, vel ankommet tilGlomstad kl 16.30 tog vi en kop kaffe med finudsigt ned over elven Løsna. Er nu iGudbrandsdalen, har ikke oplevet noget ang.det volsomme regnvejr tidligere. Har spurgt omder i Lillehammer skulle være et mc værkstedsom kunne skifte vores pære men de havde enbekendt som kunne ordne det. Han ankom lidtsenere og havde været mekanikker. Han varlige ved at opgive men heldigvis lykkedes dethu- ra. Han ville ingenting have men, da hanskulle to huse hen til sin søn, fik han 2 øl medog tak. det skal siges at 2 øl her koster 100 kr et lille glas Rødvin 65,00 krEidfjord til TrettenDagens km 287.Torsdag d.14.07.Dagen i dag bliver til fods da en lang tur venter i morgen, nemlig Ørnevejen ogTrollstien.Morgenmaden er fin og varieret, igen skinner solen fra en skyfri himmel, hvemtalte om regn, kl. 10.30, går vi en tur op i fjeldet, det er varmt og det går opadog opad men kønt er det. Turen varer godt 2 timer og er vel omkring 5 km.Tilbage til en kop kaffe som vi i øvrigt bare kan tage hele dagen, herligt.Herefter afslapning udenfor med en herlig udsigt.


16Robert og Ingrids tur fortsatFredag d.15.07Vi er oppe kl. 6.00. Efter aftale får vi lov til at få morgenmad kl. 7.00, normaltidkl. 8.00. Her smøres madpakker til turen. Vi starter kl. 7.45 og vejret er fint. Vikører ad A 6 Nordover langs Løsna elven, en meget bred elv, forbi Fåvang -Ringebu og op til Otta. Her gøres en kort pause, der drejes af til venstre adhovedvej 15 langs Vågåvatn, også en elv, en smuk tur og efter 145 km er vinået frem til Lomhvor vi kører langs Ottavatn i Otta Dalen med mangebrusende pasager i elven. Helt vildt flot med høje klipper til siderne, forbiBillingen frem til Breiddalen. Vi er oppe i en højde af ca 1300 m. Herefterfortsæter vi ad 63 mod Geirangerfjorden med nogle hårnålesving. Her finder vien bænk og kan se ned påGeirangerfjorden. Efter flere skarpe svingnår vi til Geiranger hvor der er turistbådeog turistindkøbsboder. Et lille stop herinden vi kører videre. Lidt længere fremmemøder vi Ørnevejen som består af 9hårnålesving op til en udsigt platform i1260 m højde. Sikke udsigt ned overGeirangerfjorden, et stort pasagerskib,som vi kørte forbi tidligere, syner ikke afret meget heroppefra. Herfra køres der nunedad til Eidsdal som ligger ved


17Robert og Ingrids tur fortsatNorddalsfjorden. Her tager vi en færge over til Linge og herefter går det opadgennem mange dog bløde sving. Vi kommer til en stor foss, som skærer sig nedgennem klippen med voldsom kraft. Der er bygget nogle netbroer hen overfossen og her sælges også is, jo tak en kugle med 4 hindbær kr. 35,00.Vi når op i 858m højde, her starter Trollstien som består af 11 hårnålesving,meget skarpe. Vejen blev åbnet i 1936 og noglesteder er vejen hugget ind i klippen, andre steder erder bygget en stenmur op. Der er også en bro hvorvandet fosser ned under, og at se ned på busser ogbiler der snegler sig op er en oplevelse. Vel fremmeved hovedvej E136 køres mod Dombås og ved A 6,går turen sydover med mange flotte oplevelser enoptankning til over kr 15,00/ ltr. lidt dyr. Vel hjemmekl. 20,15 i solskin og 22̊ til en velfortjent kop kaffe.Dagens km 553.Lørdag d.16.07Stadig blå himmel men kun 12̊ varme. I dag skal vi til Lillehammer, en pæn bymed en fin gågade og gamle huse. Fandt et lille sted hvor vi fik pyt i pande medspejlæg og to vand til kr. 164,00, ok pris. Var også en tur ude og seskihopbakken fra OL 1994, 22̊ varme. Er hjemme igen kl. 16,00Dagens km 87.Søndag d.17.07Så er det den sidste dag her. I morgen skal vi mod Kristinsand med overnatningi Arendal. Dagen vil gå op i fjeldet, og det går igen opad og opad. Da vi er etgodt stykke oppe begynder det at regne, og det er vi ikke vandt til så, vi venderom. Har ikke haft plads til regntøj på mc én men vi fik dog 1½ time. Det regnermeget voldsomt om natten.Mandag d.18.07Vågner til kraftig regnvejr. Det bliver ikke rart, men ved morgenbordet bliverdet dog tørvejr, dog med sort himmel. Vi siger farvel og tak for et godt ophold,kører ad A6 mod Lillehammer, videre til Gjøvik og herfra ad 341 til Gran. Herfraad 207 til Jevnaker og videre til Hønefoss. Her giver det lidt regn og det bliverved til vi når Drammen. Videre mod syd over til E18 mod Arendal. Men nu i solså vi har været heldig med vejret og ankommer til Eikely Vandrehjem kl. 17,30.Sidder nu på teressen med vores medbragte mad og fik et fint værelse. Her tilaften meget regn.Dagens km 459.


18Robert og Ingrids tur fortsatTirsdag d.19.07Sidste dag i Norge. Kl. er 7,30 og det regner meget voldsomt, øv. Vi får afregnetog der er morgenmad i spisestuen hvor vi selv skal lave kaffe og smøre madsom står i køleskabet. Fint nok, vi er på et kristen vandrehjem så vores bøn omtørvejr blev hørt. Kl. 8,00 kan vi køre mod Krstiansand i tørvejr. Vel ankommetog med en lille gåtur i byen kommer vi ombord i Fjordline færge og spænder mcén fast.Sejler kl. 13,30 og godt et par timer senere ankommer vi til Hirtshals, men akher regner det meget og det holder først op efter ca. 30 km. Ved Kolding er detsol og vi er hjemme kl. 20,30.Dagens km. 383.Feriens samlet km. 2525.7 tankninger= 99 liter benzin = kr. 1625,00 gennemsnit pr l = 25,50 km.


19Klub-artiklerT-shirt: 80,00 kr. /stk.Herre og dame modeller.Softshell jakker: 400,00 kr. / stk.Herre og dame modeller.Caps: 95,00 kr. / stk.Bestilling ved Dorte Refstrup: Tlf.: 2266 2231 / e-mail: drefstrup@hotmail.comEller ved Niels E. Petersen: Tlf.: 2969 7749 / e-mail: nep@privat.dk


20Køb og salgHONDA GL1100 GOLDWING Årg.'82 Km.70.000 Pris. 38.000kr. Synet og indregistreret.Meget velholdt og velkørende (20Km/l) orig lak og næsten i original stand m."luftaffjedring",elektronisk tænding og bagage bærer m.sidetasker (taskerne er godt brugte),sæde ompolstret m/læder, kaburator renov. (alle dyser og pakninger skiftet),dæk fra aug. 2010(som nye) og lille givi vindskærm(meget effektiv, men nem atafmontere).En meget letkørt og behagelig mc, pga det lave tyngdepunkt, og den starter ved førstetryk på knappen.......IKKE BYTTE.......Henv. Gert.mobil 22891079mail enemark@dlgmail.dkLydpotte med alle beslag og div.skruer, ny og ubrugt i original embalage,passer originalt på Suzuki gsf 600/1200. Priside 2800,-dkr.Viggo.E. Tlf. 2326 1452


21Aktivitets-kalender19/8 2011. Køreaften. Afgang fra HHP kl. 19. Stifinder: Jan.20/8 2011. Mulighed for at deltage i årets Julemærketur. Vi følges ad ud tilUstrup Vest. Afgang fra HHP kl. 10.45. Afgang fra Ustrup Vest ca. kl. 11.30.24/8 2011. Køreaften. Afgang fra HHP kl. 19. Stifinder: Jesper.2/9 2011. Køreaften. Afgang fra HHP kl. 18.15. Stifinder: Lars.4.9 til 9.9. 2011. September-tur til Tonenburg. Stifinder: Gert. Se mere påhjemmesiden7/9 2011. Køreaften. Afgang fra HHP kl. 18.15. Stifinder: Karsten.16/9 2011. Køreaften. Afgang fra HHP kl. 18.15. Stifinder: Niels.21/9 2011. Køreaften. Afgang fra HHP kl. 18.15. Stifinder: Karsten.25/9 2011. Søndagstur. Afgang fra HHP kl. 09.00. Stifinder: Kjeld. Turen går tilEgeskov slot og veteran museum på Fyn. Forventet hjemkomst kl. 18.00. Semere på hjemmesiden.30/9 2011. Sidste køreaften. Afgang fra HHP kl. 18.15. Stifinder: Kjeld. Turenslutter ved Lars med en grilpølse som sidste år.30/3 2012: Hjulfest. Det bliver igen i HFK´s klubhus på Christiansfeldvej. Mereherom i næste klubblad.17-20/5 2012: Kristi himmelfartsturen: Turen går denne gang til Stade iTyskland. Også mere herom i næste klubblad. Arrangør, Niels.Alle deltagere på klubbens ture opfordres til at møde på HHP 10-15 min førafgang. Det er dermed muligt at få hilst ordentligt på hinanden, og samtidigkøre præcist på det fastsatte afgangstidspunkt. Der ligger ofte et stort arbejdemed tidsplaner mm bagved en veltilrettelagt tur, og vi bør derfor alle respekterearrangørens afgangstidspunkt.


22Køreaftener mm.Faste køreaftener:Bemærk: Nedennævnte køreaftener er ong>”ong>kør-sammen-tureong>”ong>. Dvs. at man møderop, hvis man har lyst til at køre en tur sammen med andre medlemmer. Der erikke altid planlagt en tur på forhånd. Bestyrelsen tilstræber at værerepræsenteret.Faste køreaftener i sæsonen 2011: Lige uger køres onsdage, ulige uger køresfredage, første gang d. 1/4. Normalt afgang fra HHP kl. 19. I april og septemberdog kl. 18.15.Vi vil igen i år forsøge at sætte en stifinder på til køreaftenerne (offentliggørespå vores hjemmeside). Sidste år gik ong>”ong>tjansenong>”ong> på omgang mellembestyrelsesmedlemmerne, men det er selvfølgeligt muligt for ethvert medlem atblive sat på. Bestyrelsen vil hermed kraftigt opfordre interesserede til at meldesig. Jo flere forskellige stifindere vi har, jo mere afvekslende bliver det atdeltage i turene.


23Kaffemøder.Kaffemøder m.m.:Bemærk: Nedennævnte ture til kaffemøder er ong>”ong>følges-ad-tureong>”ong>. Dvs. at manmøder op på det nævnte tidspunkt, hvis man har lyst til at køre sammen medandre medlemmer. Bestyrelsen tilstræber at være repræsenteret.1. søndag i måneden, kl. 14.30 er der kaffemøde/træf i Sønderhav vedFlensborg fjord. Afgang fra HHP kl. 13.2. søndag i måneden, kl. 14 er der træf ved Jels Voldsted. Afgang fra HHP kl.13.Sidste søndag, kl. 14.30, i hver måned er der kaffemøde/træf ved ong>”ong>KAROLINECAFETERIAong>”ong> , Brovejen, Middelfart, tæt ved den gamle Lillebæltsbro. Afgang fraHHP kl. 13.Hver tirsdag aften samles mange mc’ere i Sønderhav. Afgang fra HHP kl. 18.Hver torsdag aften sæsonen igennem mødes mange mc’ere i Åbenrå, syd forlystbådehavnen ved restaurant ong>”ong>Under sejletong>”ong>. Afgang fra HHP kl. 18.


NÆSTE KLUBBLAD:Udkommer december 2011Deadline for indlæg: 15/11 2011HJEMMESIDENS ADRESSE:www.mc-kaffepunch.dkKLUBBEN BYDER FØLGENDENYE MEDLEMMER VELKOMMEN:Kim Theisen, KoldingPeter Mathiesen, HaderslevFreddy Rasmussen, VejleJan Tøndering, VamdrupIsa Sørensen, VojensAlle opfordres til at holde øje med vores hjemmeside da der løbende skerændringer og opdateringer.

More magazines by this user
Similar magazines