6069 Ryesgade beboelse

3b.dk

6069 Ryesgade beboelse

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTRENTABLE BESPARELSESFORSLAGHerunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At værerentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår ibesparelsesforslaget, skal udskiftes igen.F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, ogbesparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. vednedsættelsen af energiregningen.Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen væreanført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.Priser er inkl. moms.Emne Forslag InvesteringBygningÅrlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseMassiveydervæggeNr. 85A og 85B: Efterisolering afmassive portvægge til i alt 150mm.42.000 kr. 2,56 MWhfjernvarme3 kWh el1.700 kr.Massive væggemoduopvarmederumBeboerrum i kælder: Isoleringaf væg mellem beboerrum oguopvarmet cykelkælder15.400 kr. 1,74 MWhfjernvarme2 kWh el1.200 kr.Vinduer Nr. 81 og 83: Udskiftning af 1lags ruder i overvinduer påopgangsdøre til 2 lagsenergiruder.4.300 kr. 0,42 MWhfjernvarme1 kWh el300 kr.Yderdøre Beboerrum: Udskiftning af 1lags rude i yderdør til 2 lagsenergirude.6.200 kr. 0,64 MWhfjernvarme1 kWh el500 kr.YderdøreOpgangsdøre og overvinduer:Udskiftning af 1 lags ruder til 2lags energiruder.23.400 kr. 2,41 MWhfjernvarme3 kWh el1.600 kr.Energimærkningsnummer 310019339 16

More magazines by this user
Similar magazines