Socialrådgiveren nr. 15-2008 - Dansk Socialrådgiverforening

socialrdg.dk

Socialrådgiveren nr. 15-2008 - Dansk Socialrådgiverforening

TILFREDSE MED PRAKTIKKEN NYE BØGERKRAV OM DOKUMENTATIONOG EVALUERING MULIGHED FOR UDVIKLING SCENER FRAET HVERDAGSLIV


MOTION PÅ JOBBET SKAL LOVSIKRES mit NYE job DIT NYE JOB


NYD NATUREN OG SLIP FOR STRESS I KOREA LUFTER DE UD DU ER FYRET – UNDSKYLD PERSONALET ER MIT GULD


Økonomi afgørbørns fremtid


Hvem skal bestemme– og betale?


Nødråb fraen kommune


ulovligpraksissig nej!


ET LIV UDENRETTIGHEDERIKKE ALLEKOMMERGENNEMNÅLEØJET


Vi skal vendeBØTTEN


Vi ved, hvilken vejSKIBET SEJLER


Vi løfter i flok


Hvordan synes duSELV DET GÅR?


Inspiration til folket


Kom og vær med!


VikarerSocialrådgivere - Kontorassistenter - socialpædagogerBooking/forespørgsel:Telefon 23 20 90 43Eller mail;booking@socialgruppen.dkDu’ for lækker !Derfor skal du da også tage springet og blive vikar ellerfreelancer i socialgruppen, hvor du kan tegne dinkarriereprofil med fokus på dine spidskompetencer og dineidéer , ambitioner og drømme. Tjek vores hjemmeside og sendos en mail derfra ellerring til Pia på telefon 31 12 16 22www.socialgruppen.dk


§ 50-UNDERSØGELSER MÅ IKKE DROPPESRET BLIKKET MOD UNDERSØGELSESPROCESSENLæserbreve


KÆMP BARE VIDERE!SVÆRT AT FÅ FLEXJOB


TEMADAGRevalideringsfaggruppenJubilæumslegatDen Gyldne Socialrådgiver 2008Valg i DS


DS-KalenderMINDEORD:Helen Duus SchaumannNETVÆRKGeronto- og ældrepsykiatri


REGION SYDMÅL: HØJTUDVIKLET VIDENSSAMFUNDSTATUS: UDSULTET UDDANNELSESOMRÅDEVIL DU VÆRE REGIONS-BESTYRELSESMEDLEM?GENERALFORSAMLING I DS’ REGIONER


Vikariaterne er mit støttehjul mensjeg får mit eget firma til at køreJeg oplever at livet som socialrådgivervikar giver mig …Frihed"Vikarlivet giver mig frihed - jeg bestemmer selv hvad, hvorog hvornår jeg vil arbejde. Det er i orden at sige nej tak."Udfordringer"Vikarlivet er forandring og nye udfordringer."Udvikling"For mig betyder vikarlivet en anderledes, spændendeudvikling af mine faglige kompetencer."Fleksibilitet"Jeg har valgt at prøve livet som selvstændig - vikarlivet givermig friheden til at passe mit selvstændige virke, og samtidigvedligeholde og udvikle mine faglige kompetencer."Ingegerd Aaby Chistiansen, 55 år, Uddannet socialrådgiver i 1989Adecco søger dygtige socialrådgivere og - formidlere, somønsker et frit og afvekslende arbejdsliv som vikar.Ring til os på tlf. 3888 9400 og hør mere om vores tilbud til dig.Adecco har et tæt samarbejde med Wiederquist kurser.3888 9400adecco.dkHerningKommuneFAMILIEBEHANDLINGBørns problemer skal løses i familienHedebocentretNYT PROJEKT: BEHANDLINGSKOORDINATORHedebocentret opretter i samarbejde med Herning og Holstebrokommuner et team, der skal varetage en ny behandlingsform:Multi Dimensionel Behandlings Familiepleje (MultidimensionalTreatment Foster Care = MTFC) og søger fra1.11.2008 en behandlingskoordinator som leder af teamet.Ansøgning bedes fremsendt senest den 18.9.2008 kl. 9.MTFC er en evidensbaseret behandlingsform, der gennem etintensivt forløb arbejder med læring som et grundlæggendeprincip med henblik på at ændre adfærdsmønstre hos såvelden unge som forældrene. MTFC startes i Danmark medprojektstøtte fra Servicestyrelsen og på dennes hjemmeside(www.servicestyrelsen.dk) kan yderligere informationer omkonceptet/metoden findes.Information om MTFC og jobbets karakter kan fås vedhenvendelse til Niels Hjelm Veirup, Hedebocentret på tlf.51 32 18 91 (97 25 09 11).Læs hele stillingsopslaget på www.hedebocentret.dk ellerwww.socialraadgiverjob.dk.Stillingen blev opslået medio august, men blev ved en fejl fraSocialrådgiverens side ikke bragt i nr. 13/2008.Viden om og erfaring medFamilier og gravide med sociale, psykiske ellermisbrugsproblemer.Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyndromog senabstinenser.Vi tilbyderFamiliebehandling døgn/ambulantKonsulentbistandgrundlagt 1/4 1997Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne, 75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk


ikarformidlingenFormidling af socialrådgivere og socialformidlereCAFA Center for anbringelse og forebyggende arbejdewww.cafa.dkVi løser de opgaver,du ikke kan nå§50 undersøgelserUngdomssanktion – koordinatorfunktionenInterviews/afklarende samtaler med børn, unge og forældreForældre(evne)undersøgelserBehandling - familiebehandling - terapiStøtte i hjemmetStøtteperson §54Familierådslagning - netværksmøderKonfliktmægling/mediationForældrekredsSamvær - samværshusDet generelle tilsyn med opholdsstederOpholdssteder - hjælp til placeringGodkendelseskurser - netværks- og plejefamilierNetværks- og familiepleje - døgn og aflastningFysisk og psykisk handicap - døgn og aflastningForældre/barn placeringer og/eller observationKurser for fagpersoner og for plejeforældreSupervision, coaching og konsulentbistandNetop- efterværn - efterværnsgruppe 16 - 23 årGruppe af anbragte unge 12 - 16 årProjektvirksomhed og projektstøtteTilbud om partnerskabKONTORER OG MØDELOKALER:Hovedvejen 3, Ny Glim, 4000 Roskilde - tlf. 46 37 32 32Oehlenschlægersgade 16 b-c, 4200 Slagelse - tlf. 58 52 78 30cafa@cafa.dkKONSULENTERAnette Hansenah@cafa.dkBente Kliverbk@cafa.dkBirgitte Schjær Jensen bsj@cafa.dkGrete M. Madsengm@cafa.dkHans Paulsenhp@cafa.dkJette Lykke Hansen jlh@cafa.dkJytte Lorenzenjl@cafa.dkJørgen Moejm@cafa.dkKarin Skov Larsenksl@cafa.dkKim Kammer Jensen kj@cafa.dkKirsten Kjær Traore kkt@cafa.dkKirsten Mortensenkm@cafa.dkL e n e F r i i sl f @ c a f a . d kLillian Kortbeklk@cafa.dkMerete Flyvholmmf@cafa.dkPeter Klagenbergpk@cafa.dkPia Brenøepb@cafa.dkSharon Rasmussensr@cafa.dkTina Bjørn Olsentbo@cafa.dkPSYKOLOGMarianne Sørensen ms@cafa.dkLEDELSEPer Jeppesenpj@cafa.dkJannik Sølyst Jørgensen jsj@cafa.dkSusanne Katzsk@cafa.dkREGNSKAB OG SEKRETARIATAnnie Dirksenad@cafa.dkSusanne Jensensj@cafa.dkMona Tellerupmt@cafa.dkSusanne Tengstedtst@cafa.dk


Tegn en profil af Tegn en profil af digDIN VIKAR SOM VIKAR – så finder vi vikaren, – så finder vi vikariatet,der matcher der matcher Overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening Vikarbureau siden 1995 for Social- og Sundhedssektoren, Socialrådgivere og Socialpædagoger CAFACenter for anbringelse og forebyggende arbejdeStøttet eller overvåget samværVi organiserer og gennemfører samvær i anbringelses- ogstatsforvaltningssager.Samværet kan finde sted i CAFAs velindrettede samværshuse,som ligger i 4140 Borup og 4200 Slagelse, begge stederi kort gå afstand fra stationen (se fotos på www.cafa.dk), menkan også gennemføres andre steder.Samværene organiseres af vores samværskoordinatorerog gennemføres primært af vore egne fastansatte konsulenter.Det aftales med forvaltningen, hvor ofte der skalforeligge rapport.Til et samværsforløb knyttes der én og samme konsulenteller et team af gennemgående konsulenter - alt efter behov.Vi rådgiver, superviserer og underviser forskellige faggrupperi samværsspørgsmål.www.cafa.dkHovedvejen 3, Ny Glim, 4000 Roskilde - tlf. 46 37 32 32Oehlenschlægersgade 16 b - c, 4200 Slagelse - tlf. 58 52 78 30cafa@cafa.dkVi løser de opgaver, du ikke kan nå


SUFDen Sociale Udviklingsfond SUF tilbyder: Målgrupper: www.suf.dk Integreret systemisk terapi Trembacz.dkTre-årig uddannelse, som foregår ved Familieterapeutisk Center, København. Systemisktænkning er basis. Dette grundlag kombineres med både strukturelle, strategiske, løsningsfokuserede,konstruktivistiske og socialkonstruktionistiske vinkler og metoder. Uddannelsenforegår i små grupper, og deltagernes personlige erfaringer og terapeutstil vil bliveinddraget i en fortløbende proces.Underviser: Cand.psych. Birgit Trembacz, specialist og supervisor i psykoterapi.Yderligere information og tilmelding se: www.trembacz.dkHjælp børn i nød!Du kan købe UNICEFkort året rundt.Ring: 35 27 38 00ellerbesøg www.unicef.dk


Kys rutinen farvelBliv rådgiver for KavalerietSavner du alsidighed, fleksibilitet og frihed i dit arbejdsliv?Bliv rådgiver i Kavaleriet - her kan du vælge forskellige typer af jobs af varierende perioder i både det privateog offentlige regi. Kavaleriet giver dig mulighed for at planlægge dit arbejdsliv med udgangspunkt i dit privatliv.Pension fra 1. dag, feriepenge på 12,5%, lønudbetaling hver 14. dag og overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening.Tlf: +45 3930 9603www.kavaleriet.dk


Gentofte RÅDGIVER TIL JOBCENTER GENTOFTECaroline har fået job som integrationsmedarbejderi jobcenteret, og vi søgerderfor en socialrådgiver/socialformidler tilteam afklaring.LIDT OM OSVi er et meget velfungerende team på 8kollegaer i alderen 30 - 50 år. Vi er megetforskellige, og vi ser hinandens forskellighedersom en styrke. Vi hjælper og støtterhinanden i hverdagen og har et godtsamarbejde og har derfor et overskud tilat lære en ny kollega op - også hvis du ernyuddannet.Gentofte Kommune har allerede i 2005indrettet organisationen således, at denøkonomiske indsats, den sociale ogbehandlingsmæssige indsats samt denbeskæftigelsesmæssige indsats er fordeltpå 3 afdelinger.I den kommunale del af Jobcenter Gentoftesøger vi en socialrådgiver/socialformidlertil teamet, som tager sig af borgere, somikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.Der er tale om et selvstændigt og alsidigtjob med gode muligheder for personligog faglig udvikling.DINE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE samt ressourceprofilerDINE KVALIFIKATIONER såvel som arbejdsmarkedets behov fuldVI TILBYDER DIG jobcenter med store ambitioner tigekollegaer LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR - fastsættes på baggrund af kvalifikationer.YDERELIGERE OPLYSNINGEROm stillingen kan du få ved at henvende på telefon 3998 6046 eller afdelingsleder 6070.ANSØGNING 2008. Gentofte Kommune, Job & Ydelser 2920 Charlottenlund Dreisig. jobcenter@gentofte.dkJobcenter Gentofte varetager beskæftigelsesindsatseni Gentofte Kommune. Det er her alleborgere kan henvende sig, hvis de mangler et jobeller har brug for viden om uddannelse. Det er ogsåher virksomhederne kan få hjælp til at søge denarbejdskraft, de har behov for. Vi står til rådighedmed vores viden om arbejdsmarkedet og de regler,der gælder på beskæftigelsesområdet.En arbejdsplads i bevægelseGentofte Kommune er en stor og dynamisk arbejdsplads. Alle medarbejdere arbejder ud fra fælles mål omat give borgerne og brugere en kvalificeret og hurtig betjening. Vores organisation er præget af forandringog udfordring. Helhed og fleksibilitet er nøgleord i vores arbejde. Vi tilbyder gode muligheder for uddannelseog har en aktiv personalepolitik, som understøtter arbejdsliv og familieliv. Læs mere på vores hjemmesidewww.gentofte.dk


Swiss Re er verdens førendereassuranceselskab. Vores nyeeuropæiske struktur - medDanmark som branchekontorfor Norden og Baltikum - åbnerop for mange spændendenationale og internationale ud -fordringer og muligheder forvores medarbejdere.www.swissre.comSenior SkadesbehandlerVil du være med til at udviklevores virksomhed?Vil du arbejde i et miljøbevidstreassuranceselskab?Du kommunikerer nemt påMed fokus på nytegning af Life engelsk og er som person& Health målretter vi vores ansvars- og kvalitetsbevidstorganisation, så fremtidens med lyst til at være en del af etudfordringer sammen med velfungerende fællesskab.vores erfaring, viden og evne tilnytænkning fortsat skaber enDer er tale om en virkelig interessantstilling med stort potentialespændende og udfordrendeog har du lyst til en karrierearbejdsplads. Til glæde for dig.Og til glæde for os.i udlandet er mulighederne tilstede.Løn og pensionsforholder gode, og vi lægger vægt påSenior SkadesbehandlerMed din store viden inden forat være helt i front, når det gælderat fastholde og udvikleliv- og pensionsområdet skalvores medarbejdere. Vi hardu servicere forsikringsselskabervalgt at være en miljøbevidstog pensionskasser i Nordenvirksomhed og støtter bl.a.og Baltikum vedr. skadesbehandlingog fortolkning af forsikringsbetingelser.vores medarbejdere økonomiski en CO2 venlig adfærd.Du skal også Vil du vide mere, er dubeskæftige dig med vigtige velkommen til at kontakteområder som kundeseminarer,kundeaudits og produktudvik -ling. I samarbejde med underwritere,Personale chef Helle Lodberg påtlf. 33 97 94 11.Send din ansøgning, gerne påaktuarer og læger skalengelsk, mærket ”Seniordu arbejde i et mindre team iKøbenhavn og et større team iSkadesbehandler” og vedlagtrelevante papirer senest den 17.Europa. Rejseaktivitet måseptember til Swiss Re Servicespåregnes.A/S, Østbanegade 135, 2100Som den ideelle kandidat hardu en bred viden om liv- ogKøbenhavn Ø eller tilhelle_lodberg@swissre.compensionsforsikring.


Dansk Blindesamfund søgerregionskonsulent i RegionHovedstaden og Region SjællandDansk Blindesamfunds vision er at skabede bedste vilkår for blinde og svagsynedemennesker. Vi mener, at synshandicappedehar samme ret til et aktivt og selvstændigtliv som alle andre. Derfor arbejder vi adpolitisk vej for at overvinde de begrænsninger,handicappet medfører, bl.a. i forhold tiluddannelse, job og fysisk tilgængelighed.Samtidig prøver vi at vise omverden, atman sagtens kan leve et aktivt liv, selvomman er blind.Også når det gælder medlemmernes hverdag,spiller Dansk Blindesamfund en vigtigrolle. Fx tilbyder vi individuel rådgivning,kurser og sociale aktiviteter overalt i landet.Desuden er vi engageret i internationalt bistandsarbejdemed særligt fokus på blindei den tredje verden.Som regionskonsulent bliver du en del afDansk Blindesamfunds landsdækkendekonsulentordning, der har til formål atstøtte blinde og svagsynede, så de kanleve en aktiv tilværelse på trods af synsnedsættelsen.Konsulenterne hjælper bl.a.med kontakt til offentlige myndigheder oginformation om Dansk Blindesamfundstilbud.Dine opgaver: regioner, herunder kvalitetssikring afkonsulenternes arbejde. med deres arbejde, både fagligt og menneskeligt. pleksesager. svagsynede ved møder med offentligemyndigheder. lenternei de to regioner.Dine kvalifikationer: tilsvarende. funktion eller i en kommune. hjælp og støtte, de er berettiget til efterlovgivningen. muligheder. din egen bopæl med oprettelse af hjemmearbejdsplads.Der må forventes en delrejseaktivitet i forbindelse med deltagelse imøder m.v.Du kommer til at referere til afdelingschefenfor politik og medlemstilbud, Finn sammen med afdelingschefen og deøvrige regionskonsulenter. Der er tale om aftale. Yderligere oplysninger kan fås ved elektronisk form i Word-format på e-mail tilfam@dkblind.dk. Sidste frist for ansøgninger mandag den 22. september 2008 kl. 12.


Beboerrådgiver i Holbæk Boligselskab? rådgivning.I øjeblikket består den af én socialrådgiver, der ertilknyttet Ladegårdsparken, og der skal etableres beboerråd- Det overordnede mål er at skabe trivsel og udvikling for beboernei boligområdet, så ...Er du: nesker? følelser? Derudover og meget vigtigt: beboeres problemer, behov, kriser og ideer på forstående ogstøttende vis?Hvis ja, så læs videre!!I hverdagen skal du stå for både individuel rådgivning ogforebyggende netværksarbejde. Du skal være opsøgendei forhold til det boligsociale arbejde samt være indstillet påkrise- og konflikthåndtering. Der kan være konsulentopgaver iforhold til bestyrelsen og andre ansatte. Derudover forudsætteset tæt samarbejde med den eksisterende beboerrådgiversamt fælles supervision af ekstern supervisor.Så har du: deog empowerment, kultur og etnicitets-arbejde, børn ogunge-området eller måske en terapeutisk efteruddannelse tionog formidlingVil vi meget gerne høre fra DIG!Ansættelsesvilkår:Stillingen er en varig kontraktansættelse/overenskomstansættelsepå fuld tid. Der må forventes en del arbejde på forskudtetidspunkter. Løn efter gældende regler med mulighedfor personligt tillæg. bækBoligselskab. Den daglige ledelse varetages af regionschefeni forretningsførerselskabet. Selskabet har nedsat en valgteog ansatte i selskabet.Yderligere oplysninger: - Er du er optaget afpersonale- ogmetodeudvikling?Familierådgivningen i Helsingør Kommune søgerfunktionsleder. Hvis du er optaget af personale- ogmetodeudvikling, er det måske dig?Familierådgivningen er en del af Familie- ogHandicapafdelingen. Afdelingens målgruppe er børn ogvoksne med særlige behov. Afdelingen er opdelt i 7funktioner. Familierådgivningen er en af disse funktionerog målgruppen er børn med særlige behov samtderes familier.Som funktionsleder bliver du overordnet leder afFamilierådgivningen, der består af en daglig leder samtca. 30 engagerede og dygtige medarbejdere, der varetagermyndighedsopgaver efter Serviceloven.Ansøgningsfristen er den 19. september 2008Du kan finde en uddybende beskrivelse på HelsingørsKommune hjemmeside. www.helsingorkommune.dk Holbæk Boligselskab er Holbæks største boligselskab med 2.067almennyttige boliger i tre afdelinger beliggende i det mest naturskønneområde i Holbæk. Selskabet har mange beboere, der eraktive og deltager i de forskellige aktiviteter.Helsingør Kommunewww.helsingorkommune.dk


Barselsvikariat ved Børn ogUngeområdet i Lejre KommuneVi har et ledigt barselsvikariat pr. 1. november eller snarest uge.Vi kan tilbyde en afdeling, som er i en spændende udviklingmed gode muligheder for indflydelse på din egenarbejdsdag. Vi er organiseret i enheden Visitation og tværfagligt familiebehandlere og sundhedsplejersker. Sagsmæssigter vi opdelt efter skoledistrikter, således at vi hver især harfaste tværfaglige samarbejdsparter.Vi er specialiserede, sådan at et par af os arbejder medhandicapsager, resten med foranstaltningssager. Denledige stilling er på foranstaltningsområdet.Vi tilbyder og udvikle opbakning til nytænkning og kreativitetKommunen: organisatorisk er placeret, er inden for gåafstand af Lejrestation.Løn og ansættelse: dendeoverenskomst.Yderligere oplysninger kan fås hos: Ansøgning sendes til: - Vi søger snarest en familiekonsulent mere til Familiehuset i Bjergegade, som er Du er en udviklingsorienteret, handlekraftig og kvalitetsbevidst kollega medpersonlige og faglige kvalifikationer, der matcher arbejdet.Vi forventer, års-alderen. støtte forældrene i at tage ansvar for familiens og dermed barnets udvikling. opgaver og forbedre og udvikle vore behandlingsmetoder. opgavens karakter arbejdes både individuelt og i team, ligesom rammen forarbejdet varierer alt efter mål med indsats. Helsingør Kommunewww.helsingorkommune.dkFamiliekonsulent


Helsingør Misbrugscenter søger leder Stillingen som leder af Helsingør Misbrugscenterønskes besat pr. 1. december 2008.Misbrugscentret er en del af det funktionsområde i SocialogSundhedsforvaltningen hvorunder sociale tilbud til misbrugere,sindslidende og hjemløse er organiseret.Misbrugscentrets indsats retter sig mod både alkohol- ogstofmisbrugere, disses familier/pårørende og arbejdspladser.Misbrugscentret skal bl.a. afklare og visitere til behandlingaf stof- og alkoholmisbrugere, lave opfølgning af behandlingsforløb,tilbyde dagbehandling af både voksne og unge,socialt gruppearbejde og metodeudvikling, samarbejde medBeskæftigelsesforvaltningen og Familie- ogVoksenrådgivningen.Brugerinvolvering og brugerindflydelse er en naturlig del afarbejdet, ligesom også dokumentation og evaluering afbehandlingsarbejdet er det.I Misbrugscentret er der ansat i alt 18 medarbejdere, somfordeler sig på behandlere, konsulenter (psykiater, læge ogpsykolog) samt administrativt personale.Behandlingslederen er din stedfortræder.Vi tilbyderGode og engagerede kollegerEn arbejdsplads, hvor der er masser af udfordringer ogplads til personlig udviklingStøtte fra den øvrige lederkredsVelfærds- og motionstilbudFlere oplysningerSåfremt du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til atkontakte Socialpsykiatriens leder, Thomas Frandzen, telefon49 28 31 63. Du kan også læse mere om vore tilbud til misbrugere,sindslidende og hjemløse samt HelsingørKommune på www.socpsyk.helsingor.dk, hvor også voresvirksomhedsplan kvalitetsstandard ligger.Løn- og ansættelsesforholdDer er tale om en fuldtidsstilling og stillingen lønnes eftergældende overenskomst og principperne i Ny Løn.AnsøgningsfristVi skal have din ansøgning senest den 24. september 2008med morgenposten eller pr. mail. Der afholdes ansættelsessamtaleri uge 40 og 41.Ansøgning mærket SOC 20/08 vedlagt relevant dokumentationskal sendes til:Ledelsesgrundlaget i Social- og Sundhedsforvaltningen erformuleret som forventninger om ansvar for at se helheden,reel og loyal sparring til lederkolleger, fokus på kvalitetsamt udsyn og strategisk arbejde med udvikling.Helsingør Misbrugscenter er beliggende nær Helsingørbymidte og stationen med tog og busser.OpgavernePersonaleledelse og udviklingAdministrative opgaver, herunder budget og økonomistyringSikre Misbrugscentrets fortsatte udviklingMedvirke til et godt arbejdsmiljøHelsingør KommuneSocial- og SundhedsforvaltningenAtt.: Louise Banke LarsenBirkedalsvej 273000 Helsingøre-mail lol43@helsingor.dkKvalifikationerRelevant socialfaglig uddannelse og erfaringViden og erfaring med personaleledelseVisionær og inspirerendeKvalifikation indenfor økonomi, budgetter og regnskabAnsvarlig, udviklingsorienteret og åben for nye erfaringerEmpatisk, fordomsfri, anerkendende og respekterendePsykisk robust, rummelig og følelsesmæssig stabil med etgodt humør.Gerne erfaring med udvikling, organisation og projektermm.Helsingør Kommunewww.helsingorkommune.dk


SygedagpengemedarbejderEn af vores kolleger har valgt at gå på efterløn, hvorforEgedal Kommune søger 1 medarbejder til Jobcentretssygedagpengeteam. Derudover søger vi en barselsvikari perioden 3. november 2008 til ca. 31. juli 2009.Opgaven består i sygedagpengeopfølgning – herunderførtidspension. Pågældende skal arbejde med afklaringog afgive tilbud efter ”Lov om aktiv beskæftigelsesindsats”og ”Lov om sygedagpenge” samt arbejde medarbejdsfastholdelse.Vi har aktuelt iværksat Metodeudviklingsprojekt der bl.a.indeholder fokus på nysygemeldte borgere, der indkaldestil informationsmøder.Den rette kandidat til stillingen Lov om sygedagpenge tiskog selvstændigt behandling og udvise empati Køge Kommune tager sagstal ogBørnepolitik for sårbare børn ogunge alvorligt!Derfor har vi i Familierådgivningen fået en opnormering på 5 nyekollegaer.Vi søger 5 socialrådgivere/socialformidlere 37 timer samten barselsvikar 37 timer.Vi kan tilbyde et job med mange udviklingsmuligheder og udfordringer.Du vil få ekstern supervision og desuden indgå i et fagligtteam med engagerende kollegaer, der vægter samarbejde,kvalitet og faglig sparring højt. Vi har et godt socialt og fagligtmiljø i afdelingen, hvor personalegruppen er bredt sammensatbåde med hensyn til erfaring, køn og etnisk baggrund.Ansøgningsfrist 24. september 2008 kl. 12. Læs mere omstillingerne på www.koege.dkKøge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellemmænd og kvinder uanset etnisk baggrund.www.koege.dk Vi kan tilbyde et lavt sagsantal overenskomst efter reglerne om Ny Løn.Yderligere oplysningerom stillingen kan indhentes hos teamleder Pia JeppesenAnsøgningVi ser frem til at modtage din ansøgning senest fredag den19. september 2008 kl. 10.00. Der holdes ansættelsessamtalertirsdag den 23. september 2008. Ansøgningensendes til:Att. Pia Jeppesen HansenE-mail:pia.jeppesen.hansen@egekom.dkegedalkommune.dk


BørnehandicaprådgiverHandicap- og Psykiatriafdelingen søger dig, der vil værebørnehandicaprådgiver 37 timer ugentligt. Vi vil skaberammer for barnets udvikling og sikre forældrene dennødvendige og rettidige rådgivning. Vil du være med?Ansøgningsfrist den 24. september.Læs jobannoncen på herlev.dk eller ring påtlf. 4452 6016.Hvem ka' - Du ka'….. søge til Brøndby som fagspecialistBørnefamilieafdelingen er inde i en rivende udvikling, hvilket nuunderstøttes ved oprettelse af en stilling som fagspecialist til arbejdetomkring Børn med særlige behov.Stillingen er til besættelse snarest muligt.Vi søger en paragrafknuser, der i samarbejde med den faglige leder kanunderstøtte og forankre igangværende og kommende forandringer ogorganisationsændringer. Du er en erfaren proceduredesigner og procesmager,der skal bidrage til at skabe og generere faglig udvikling.En hektisk og ofte uforudsigelig hverdag kræver, at du kan holde"hovedet koldt og humøret højt", men skaber også mulighed for nyeog utraditionelle løsninger af de mangeartede opgaver, der er i afdelingen.Du får en høj grad af indflydelse på din arbejdsdag og for denrette er der rig mulighed for at præge og udvikle stillingen.Brøndby er en kommune med plads til udvikling og nytænkning ogBørnefamilieafdelingen er en dynamisk organisation med projekter ogegne foranstaltningstilbud som "Familiehuset" og "Kontaktnetværket".I "Børn med særlige behov" er 19 medarbejdere fordelt på sagsbehandlere,døgnplejekonsulenter og administrativt personale.Supervision og uddannelse er en naturlig del af et ansættelsesforholdi Brøndby i lighed med kantineordning, motionsklub, feriefond o.a.Brøndby Kommune har en generel politik om, at nyansatte skal forevisestraffeattest og ved beskæftigelse og direkte kontakt med børn under15 år, indhentes der også børneattest.Har du lyst til at høre nærmere om stillingen, så kontakt faglig lederAnne-Marie Wulf på tlf. 4328 2595.Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og principperne i Ny løn.I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skalforevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med børnunder 15 år, indhentes der også børneattest.Ansøgningen sendes tilBRØNDBY KOMMUNEBørneforvaltningenPark Alle 160, 2605 Brøndby- eller pr. mail til job-born@brondby.dk.Ansøgningsfrist den 22. september 2008.Mærk ansøgningen Børneforvaltningen.Socialrådgiver/socialformidler SpecialrådgivningInstituttet for Blinde og Svagsynede søger en socialrådgiver/socialformidler med tiltrædelse snarest.Instituttet for Blinde og Svagsynede er et landsdækkendeinstitut for unge og voksne med et synshandicap. Du vil fåarbejde i Udredningsenheden, der er en del af InstituttetsSpecialrådgivning. Udredningsenheden tager imod alle henvendelservedrørende kursister og er ansvarlig for de aftaler,der kan indgås mellem kursisten, Instituttet og den bevilgendemyndighed. Specialrådgivning og visitation er nøgleord forenheden.Specialrådgivning er en stor afdeling på 32 medarbejdere medmange forskellige faglige indfaldsvinkler og en meget høj fagligstandard. I udredningsenheden er der 11 socialrådgivere/socialformidlere og vejledere. En stor del af arbejdet foregårsammen med andre faggrupper og i teams.Arbejdsområde: susforløb,herunder koordinere den samlede indsats i forholdtil de opstillede mål i tæt samarbejde med kommunerne. tværs af Instituttet.Profil: menmed andre faggrupper. engagement. Vi tilbyder: Praktisk info:Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentligt.Stillingen ønskes besat snarest muligt.feattest.om Ny Løn.-Ansøgning med relevante bilag sendes tilInstituttet for Blinde og SvagsynedeRymarksvej 1Ansættelsessamtaler vil finde sted fredag, den 26. september


Socialrådgiver tilStatsforvaltningen Hovedstaden har børnesagkyndig erfaring i forhold til arbejdet med børn, unge ogfamilier i familieretlige sager. Der er tale om en fuldtidsstilling. Lidt om Statsforvaltningen Hovedstaden under Velfærdsministeriet og behandler blandt andetfamilieretlige opgaver vedrørende forældremyndighedog samvær.Du kan læse mere om Statsforvaltningens arbejdsområderpå vores hjemmeside www.statsforvaltning.dk.ArbejdsopgaverDine arbejdsopgaver vil bestå i samtaler med ogrådgivning af børn, unge og forældre i forbindelsemed sager om samvær og forældremyndighed, børnesagkyndigevurderinger og konfliktmægling. Der ertale om en travl hverdag med mange møder, og duskal være robust og kunne arbejde selvstændigt ogkonstruktivt i situationer præget af mange følelser,konflikter og krisesituationer.Vores forventningerVi forventer, at du er uddannet socialrådgiver, atdu har bred erfaring fra arbejde med børn, unge ogfamilier, og at du har gode samarbejdsevner - også påtværs af faggrænser.Vi kan tilbyde hedfor at være med til at opbygge og udvikle arbejdsområdet.Løn- og ansættelsesvilkår Finansministeriet og Dansk Socialrådgiverforening.Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejlerdet omgivende samfund. Vi opfordrer derforkvinder og mænd uanset alder, religion, race og etniskbaggrund til at søge stillingen.Der vil i forbindelse med en eventuel ansættelse bliveindhentet børneattest.I øvrigt kan vi oplyse, at vi er en røgfri arbejdsplads,og at vores personalepolitik giver medarbejdere medbørn under 10 år mulighed for deltidsansættelse.Yderligere oplysningerDu kan få mere at vide om stillingen ved henvendelse Statsforvaltningen Hovedstaden 2400 København NVeller via mail til hrhov@statsforvaltning.dk som PDF-fileller Word. 23. september 2008.


Greve Kommunewww.hillerod.dk Vi går nye veje - vil du med?Jobcenter Greve søger medarbejdere.Vi arbejder i tværfaglige teams, hvor rådgivere og virksomhedskonsulenteri fællesskab varetager indsatsen overfor ledige og sygemeldteborgere. Vi arbejder også på at integrere aktiveringsmedarbejderei de enkelte teams.Jobcentret har brug for både rådgivere og aktiveringsmedarbejdere.Vi prioriterer ansøgere, der har mod på nytænkning og sommåske har lyst til at arbejde med både rådgivning og aktivering afborgerne.Læs hele opslaget på www.jobcenter.greve.dkFamilier og SundhedFAMILIERÅDGIVERVIKAR/SAGSBEHANDLERFamilierådgivning søger 1 familierådgivervikar/sagsbehandlertil barselsvikariat pr. 1.november 2008.Vi er en stabil og engageret rådgivergruppe, der varetagersagsbehandlingen af særligt udsatte børn ialderen 0-14 år og deres familier.For første gang i 2 år søger vi en ny kollega 34 timerom ugen. De nuværende rådgivere har været ansat isamme team de sidste 3 år.Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed,kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udviklingsættes i højsædet.Arbejdsmiljøet prioriteres, tonen er fri og humor hørertil dagens orden.I Hillerød Kommune har vi gennem de sidste 18måneder implementeret en ny tværfaglig struktur,der forpligter såvel det almene som det særligebørneområde.Metodikken omkring tværfagligheden er i stadigudvikling og du får også mulighed for at din meningomsættes til praksis.Du bliver en del af en større personalegruppe på nifamilierådgivere, fem ungerådgivere og syv handicaprådgivere.Løn og ansættelsesforholdLøn efter overenskomst. Særlige kvalifikationerhonoreres.Der er knyttet et særligt F-tillæg til stillingen.Du kan få mere at vide om stillingen ved at ringe tilSteen Bager, sektionsleder på 7232 5540. Vi regnermed at holde ansættelsessamtaler 29. september2008.Ansøgning med relevante data, sendes til HillerødKommune, Familierådgivning, Trollesmindealle 27,3400 Hillerød.Senest 24. september 2008.


En familieafdeling i bevægelseVi søger dygtige og engagerede socialrådgivere/socialformidleretil Familieafdelingens UngeteamUngeteamet er blevet opnormeret og søger derfor nyekollegaer.Vi søger ligeledes en barselsvikar.Stillingerne er fuldtidsstillinger, og er til besættelse snarestmuligt.Vi har opbygget en spændende ungeorganisation, hvor bådesocialrådgivere og foranstaltningsmedarbejdere indgår isamme team, så vi sikrer en hurtig og sammenhængendeindsats når en ung eller dennes familie har behov for støtteefter servicelovens bestemmelser.I Ungeteamet kommer du til at beskæftige dig med ungemellem 13 og 22 år, og du vil have en bred kontakt- ogsamarbejdsflade med både lokale og regionale tilbud ogsamarbejdspartnere. Du indgår i det tværfaglige distriktsamarbejde,der skal sikre den tidlige indsats.Vi forventer arbejdet samtidig kan handle og arbejde selvstændigt bejdernesefteruddannelse højt Yderligere informationYderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af mpett@frederikssund.dkLøn og ansættelsesvilkårLøn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principperneom Ny Løn efter aftale med den forhandlingsberettigedeorganisation.Du er ved ansættelsen garanteret en grundlønsindplacering du graranteret trin 40.Familieafdelingen har til huse i Administrationscentret Jægerspris.Det er imod trafikken.Ansøgningsfrist:Den 22.september 2008. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning via e-mail tiladressen familie@frederikssund.dk Vi tilbyder ved engagement og udviklingsorientering, og hvor vi i2008 implementerer den socialfaglige metode IntegratedChildren System ambitiøse kollegaerAlternativt kan din ansøgning sendes som almindeligt brev tilFrederikssund KommuneOpvækst & UddannelseFamilieafdelingenTorvet 2


SocialrådgivereI Børn- og UngeafdelingenHar du lyst til at arbejde med børn og unge sammenmed engagerede kolleger i et stærkt og udviklendefagligt miljø? Så har vi jobbet til dig.I Børn- og Ungeafdelingen i Tønder Kommune, har vibrug for et antal socialrådgivere til at arbejde medrådgivning, undersøgelse, iværksættelse og opfølgning.Vi er en ny organisation normeret til 15,5 sagsbehandlerstillinger.Vi har en travl, spændende og udfordrendehverdag, hvor supervision og efteruddannelse tilbydes.Børn- og Ungechef Elsemarie Lauvring, tlf. 7495 9485/2134 7985 for at høre nærmere om jobbet.Send din ansøgning til hebo@toender.dk senest den24. september. Samtaler i uge 40.Vil du medvirke til at styrke den ledelsesmæssigeindsats i Horsens Kommunes Familieafdeling ogsætte dit præg på udvikling af området – og gårdu rundt med en leder i maven - så se her:Arbejdsopgave:Som familierådgivernes nærmeste leder, bliver dinopgave at varetage den faglige og personalemæssigeledelse af familierådgivere. Du vil derudoverindgå i en tværgående ledergruppe, hvor fokus vilvære på udvikling og strategi på området. Her vildu også kunne hente sparring og støtte til din egenledelsesudvikling.Familierådgivningen—GenopslagBetyder lønnen også noget for dig?- og mindre transporttid?- og efteruddannelse?Så mangler vi en socialrådgiver i voresFamilierådgivning.Vi tilbyder særlig fordelagtige lønvilkår,mulighed for at arbejde på distancen ogpåbegyndelse af systemiskefteruddannelse.Se mere på www.norddjurs.dk.Ansøgning sendes senest den 23.september kl. 12.00. Vil du høre mere såkontakt Karen Elisabeth Vestergaard, på8959 3130 eller Børne- og familiechef LeoPedersen, på 8959 3050.Ansøgningen sendes til NorddjursKommune, Børn og Unge, Torvet 3, 8500Grenaa.Den kommende leder tilbydes:plads til kreative løsningerløbende udviklingLøn- og ansættelsesvilkår:Efter gældende overenskomst.Ansættelsessamtaler:Samtaler afvikles d. 29. september 2008.Du er velkommen til at kontakte souschef Lone B.Ansøgningsfrist:Senest den 22. september 2008, kl. 12.00.Din ansøgning sendes til:8700 Horsens, Att.: Susanne Nørgaard.Fælles for ovenstående stillingsopslag:samt hele stillingsopslaget påwww.horsenskommune.dk


Socialrådgiver/socialformidler tilVisitations- og MyndighedsafdelingenVi er en gruppe humoristiske højtmotiverede kollegaer i voksenhandicap i Ikast Brande kommune, som søger en ny kollega1. oktober 2008 eller snarest.Du er socialrådgiver/socialformidler eller har anden relevant baggrund. Arbejdstiden aftales nærmere 31 - 34 timer ugentlig.Visitationsafdelingen arbejder tværfagligt og består p.t. af socialrådgiver, socialformidler, ergoterapeuter, kontorassistenterog sygeplejersker.Visitationsafdelingen er fysisk placeret i administrationsbygningen i Brande.Voksenhandicapområdets målgruppe er borgere primært mellem 18 og 65 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevneherunder senhjerneskadede og psykiatriske borgere.Vi tilbyder: Super gode kolleger, løbende og målrettet oplæring, opkvalificering med faglig sparring og supervision. Hvis du ikkehar kendskab til området, tilbyder vi relevante kurser. God løn - og arbejdsforhold i henhold til gældende overenskomst. Stor indflydelse og kompetence i arbejdet, med støtte fra en engageret og nærværende ledelse, der har stort fokus påmedarbejdertrivsel. Struktureret telefontid.Dine opgaver vil være, at Rådgive og vejlede personer med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, herunder senhjerneskadedeog personer med psykiatriske lidelser. Visitering til bl.a. socialpædagogisk bistand, dag- og botilbud. Udvikle samarbejdet med pårørende, distriktspsykiatri, socialpsykiatri og andre samarbejdspartnere. Iværksætte bl.a. hjælpeordning, ledsagerordning.Vi forventer, at du Har lyst til at arbejde med voksenhandicapområdet herunder senhjerneskadede og psykiatriske borgere. Har fokus på borgerens ressourcer. Er konstruktiv og positiv indstillet. Kan arbejde systematisk, helhedsorienteret og tværfagligt. Har lyst og evne til at indgå i et tæt, tværfagligt samarbejdeomkring den enkelte borger. Har gode kommunikationsevner.Hvis du ønsker at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte socialformidler Jonna Jørgensen 99603115. Afdelingsleder Lars S. Olesen kan træffes på 9960 3125.Hvis du har lyst, er du velkommen til at besøge vores arbejdsplads efter nærmere aftale med en af de ovennævnte kontaktpersoner.Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. september.Ansøgning mærket 06.08 fremsendes med relevante bilag til Ikast-Brande Kommune, Visitations- ogMyndighedsafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande, så den er os i hænde senest den 23. september kl. 12.00.læs mere påwww.ikast-brande.dk


Dygtige beskæftigelsesrådgivere søger nye kollegaer.Vil du være med til at løse udfordrende opgaver og gøre enforskel, så er det dig vi søger. Vi har 2 faste stillinger i hhv.vores aktivering og revalideringsafsnit samt vores sygedagpengeopfølgning.Arbejdsopgaverne er:heder, fagforeninger med videreVi forventer, at du:Vi tilbyder:Vi er en blandet gruppe, som består af både erfarne og ny-kan kontaktes, hvis der er brug for ekstra sparring. Vi er ihverdag.yderligere spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Birgitwww.jobcenterhorsens.dkHar misbrugere, udsatteeller sindslidendemennesker din interesse?Social, Sundhed og Beskæftigelse søger social faglig medarbejdertil afdelingen Social & Integration.Dine arbejdsopgaver bliver primære:alkoholbehandling eller bostøtte.Vi forestiller os, at du:Vi tilbyder:ekstidAnsøgningsfristen er fredag, den 19. september 2008-08-28sendes til:Beskæftigelsesafdelingenwww.herning.dkHer er alle muligheder åbne...Et regionalt kraftcenter i udvikling: Herning Kommune sætter borgereni centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog.Vi går nye veje i bestræbelsen på at udvikle et regionalt kraftcenter, der erkendetegnet ved effektivitet, udvikling, fleksibilitet og fokus påmenneskelige værdier.Vores værdier: I Herning Kommune har vi formuleret fire værdier, somdanner grundlag for vores måde at arbejde på: Professionalisme – Goddømmekraft – Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.


MisbrugskonsulentIkast-Brande Kommunes samlede misbrugsindsats opslårhermed 1 stilling som misbrugs-konsulent, ledig til besættelse01.10.2008.Indsatsen er organisatorisk placeret i Psykiatri- og handicapafdelingen.Geografisk dækker området Ikast, Brande og Nørre Snede.Indsatsen kræver misbrugskonsulenter-nes tilstedeværelsei alle 3 byer.Området gennemgår pt. store forandringer og der bliverderfor stor mulighed for indflydelse på kommende behandlingstilbudog indhold.Af opgaver kan nævnes:Afklaring og indstilling til visitation/revisitation.Råd og vejledning til misbrugere og pårørende.Ambulant alkohol og stofbehandling.Opfølgning ved døgnbehandlingsforløb.Udarbejde behandlingsplaner.Forbehandling.Efterbehandling.Undervisning og forebyggelse.Ad hoc opgaver.Tværfaglige opgaver.STATSFÆNGSLET PÅ KRAGSKOVHEDE,SINDAL 81, 9981 JERUPSocialrådgiver/socialformidlerStatsfængslet på Kragskovhede søger en socialrådgiver/socialformidlersnarest.Der er tale om en fuldtidsstilling. Stillingen er fordelt med en halv stilling påfængslets åbne narkofri afdeling og en halv stilling på lukket afdeling.Statsfængslet på Kragskovhede har en kapacitet på 211 pladser, som Den halvåbne afdeling er for indsatte, som ønsker at afsone i et beskyttetog roligt miljø uden kontakt til fængslets øvrige indsatte. placeret i de respektive boafdelinger. ligtsamarbejde med fængslets øvrige ansatte.Vi ønsker en uddannet socialrådgiver/socialformidler, der har flair fortværfagligt samarbejde, bred erfaring som sagsbehandler - gerne fra ensocialforvaltning, er robust, kan se udfordringer frem for begrænsninger, haret positiv livssyn, og har lyst og mod på at gebærde sig i en hverdag, somikke altid er forudsigelig. rietog Dansk Socialrådgiverforening efter aftalen om Ny Løn.Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes telefonisk ved behand- 2008.Kompetencer:Vi søger en erfaren person med socialfaglig baggrundgerne som socialrådgiver eller pædagog.Vi søger en person som kan håndterer systematisk misbrugsbehandlingsarbejde.Herudover ønsker vi 3-5 års erfaring inden for misbrugsområdet,samt gerne en terapeutisk videreuddannelse.Initiativrig.Have overblik.Fleksibel og samarbejdsvillig.Vores tilbud til dig:Et godt fysisk/psykisk arbejdsmiljø.Dygtige kollegaer der vil støtte dig.Løbende supervision.En arbejdsplads der er præget af udvikling og forandring.Lønindplacering efter Ny-løn.Du kan indhente nærmere oplysninger hosMisbrugskoordinator Mette Christensen 99 60 38 52 / lederMisbrugscenter Ikast-Brande, Keld Bertelsen tlf. 99 60 3851, e-mail: keber@ikast-brande.dkAnsøgning bilagt relevante eksamensbeviser og udtalelserfremsendes således at den er os i hænde onsdag den 17.september 2008 med morgenposten til MisbrugscenterIkast-Brande, Svaneparken 8, 7430 Ikast.læs mere påwww.ikast-brande.dkAfdelingslederNørbygård, HanstholmNørbygårds alkoholbehandlingsenhed søger en ny afdelings- Stillingen omfatter opgaver med behandling af personer, derer afhængige af alkohol og andre stemningsændrende stoffer,samt tilbud til pårørende og børn. Den primære opgave vilvære faglig ledelse.Vi kan tilbyde et udviklende arbejdsmiljø, hvor der arbejdesi teams. Vi prioriterer efteruddannelse og supervision og eroptaget af at udvikle vore behandlingstilbud.Vi ønsker en afdelingsleder med følgende faglige og personligekompetencer: uddannelse og er faglig velfunderet i forhold til målgruppen handlingsarbejde ardcentret.dk- (personale) eller på www.thisted.dk - (ledige være os i hænde senest den 23. september 2008, kl. 12.00.


Støtte-kontaktpersonTil Misbrugscentret i Ikast-Brande kommune søges 1. støtte-kontaktpersoner 37 timer ugentligt. Stillingen er med tiltrædelseden 01. novenber 2008 eller snarest derefter.Baggrunden er, at Ikast-Brande Kommune vil sikre relevante tilbud til de dårligst fungerende brugere og forsøge atopnå kontakt eller relation til de stof- og alkoholmisbrugere, som er uden kontakt til de etablerede tilbud. Formålet erat arbejde skadesreducerende og omsorgspræget for at bedre levevilkårene for nogle af de dårligst fungerende borgere ikommunen.Indsatsen er organisatorisk placeret i Psykiatri- og handicapafdelingen.Geografisk dækker området Ikast, Brande og Nørre Snede. Indsatsen kræver tilstedeværelse i alle 3 byer.Støtte-kontaktpersonernes opgaver er: At der på en anerkendende måde sammen med den enkelte borger skabes tillid og tryghed i forhold til at styrke denenkeltes evne og mulighed for at opbygge og fastholde kontakten til omverdenen ud fra egne ønsker og behov. At motivere og vejlede den enkelte borger i forhold til at benytte etablerede tilbud. At der sammen med borgeren sker en afklaring af den enkeltes behov og ønske for omsorg, støtte og service samtmedvirke til at sikre dette i overensstemmelse med borgerens rettigheder. At der sammen med borgeren sikres at indsatser planlægges, samordnes og gennemføres samt bistå i kontakten tilandre myndigheder.Vi kan tilbyde: En organisation med et fagligt engageret og fleksibelt personale En arbejdsplads hvor gode ideer får lov at udvikle sig Faglig og personlig udvikling Godt arbejdsmiljø med meget humor SupervisionVi forventer at du: Har en positiv og rummelig tilgang til opgaverne Har mod på og til kreative løsninger Har en faglig uddannelse med baggrund i social- eller sundhedsområdet Har erfaring eller kendskab til det psykiatriske område Har gode kommunikations- og formidlingsevner Er dynamisk, udadvendt og fleksibel Har misbrugsfaglig viden Er en god sparringspartner.Du kan indhente nærmere oplysninger hos Misbrugskoordinator Mette Christensen, 99 60 38 52 / leder MisbrugscenterIkast-Brande, Keld Bertelsen, tlf. 99 60 38 51, e-mail keber@ikast-brande.dkAnsøgning bilagt relevante eksamensbeviser og udtalelser fremsendes således at den er os i hænde onsdag den 17. september.2008 med morgenposten til Misbrugscenter Ikast-Brande, Svaneparken 8, 7430 Ikast.læs mere påwww.ikast-brande.dk


DS:kontakt


Barnets tarv – hvis der er råd

More magazines by this user
Similar magazines