Kom Med! - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Kom Med! - Pensionisternes Samvirke

AktivitetsBladetKom med!Nr.3Danske SeniorerEfter å r et2013


Kære medlemVelkommen hos DanskeSeniorer.En del af jer kenderi forvejen til AktivitetsbladetKom Med, somsendes til Danske Seniorersmedlemmer ogforeninger på Sjælland, men for mange vil dettelille blad være en ny gæst i postkassen. Jeg håber,det vil blive en kærkommen gæst, som duvil se frem til at modtage fire gange om året.Kom Med præsenterer nogle af de tilbud,som frivillige (og ansatte) i Danske Seniorer arrangereri Hovedstadsområdet. Og det er ikkesmåting, vores ihærdige ildsjæle får stablet påbenene til en spændende sensommer/efterårssæson som denne. I bladet finder du alt fravandreture, udlandsrejser, fester, foredrag, busudflugterog meget, meget mere. Tag et kig – derskal nok være noget, som kan interessere dig.En af de nye ting, vi har på efterårsprogrammeti år, er »Lykkehjulet« med Bengt Burg i Københavnssmukkeste sal, Klærkesalen. Klærkesalendanner også ramme om en række jazz-arrangementerher i efteråret. Vi forsøgte os iforåret med jazz på programmet, og det gik sågodt, at vi nu præsenterer en ny omgang svingendejazz-eftermiddage. Så find danseskoenefrem! Jeg gætter på, at der vil blive mulighedfor at tage en svingom med din sidekammerat iløbet af eftermiddagen.Men der er også meget, der er ved det gamle.Traditionen tro bliver en af efterårets helt storebegivenheder De Ældres Dag, som finder stedto gange i oktober. Her kan du udover kendtekunstnere møde de to borgmestre og vores nyvalgtelandsformand, Jørgen Fischer. Det skalnok blive et par sjove og begivenhedsrige eftermiddagei selskab med blandt andre TorbenLendager, Keld & Hilda og Brødrene Olsen.Der er masser af muligheder for at have detsjovt med Danske Seniorer.Min opfordring til dig lyder: Kom op af sofaenog tag gerne naboen med, for der er et hav afoplevelser, der ligger og venter derude …Gerda KlemensenDirektør for Danske SeniorerTilbuddene i Kom Med er åbne for alle interesserede,men der er særligt fordelagtige priserfor medlemmer.Forside: Verdensbazar i Klærkesalen den 12.juni 2013.Danske SeniorerGriffenfeldsgade 58, 2200 København NTlf. 35 37 24 22info@danske-seniorer.dkwww.danske-seniorer.dkRejser, tilmelding og billetter:Mandag-fredag kl. 9.30-14.00Annonceekspedition:Ayoe HansenTlf. 35 55 35 50 / 30 11 15 40ayoe@post10.tele.dkSats og tryk:Tarm Bogtryk A/SISSN 1600-6747Næste Kom Med udkommer 16.-18. november 2013For Danske Seniorers arrangementer tages der forbehold for trykfejl og prisændringer.efteråret 2013 3


Samvirke Centret Griffenfeldsgade 58Arrangementer i Samvirkesalen■ Øjensygdomme23. sep. kl. 11.00-13.00. Ellen Juul, sygeplejerskepå Steno Diabetes Center, kommer ogfortæller om øjensygdomme, bl.a. AMD, som erforkalkning. Vi fortsætter vores helseserie 21.oktober. Vi serverer kaffe og en bolle. Pris 50 kr.Medlemspris: 35 kr.■ Åbent-hus arrangement:Influenzavaccination7. okt. kl. 10.00-13.00. I samarbejde medDansk Sundhedsteam tilbyder Danske Seniorergratis influenzavaccination til alle medlemmerover 65 år. Ellers er prisen 160 kr. pr. person. Deter altid en erfaren sygeplejerske, der vaccinerer.Hun har ligesom Dansk Sundhedsteams lægeansvaret for, at vaccinen bliver givet i overensstemmelsemed de gældende regler på området.Hvis du er interesseret i dette tilbud, bedes duvenligst møde op i ovennævnte tidsrum. GRA-TIS for medlemmer over 65 år.■ Diabetes21. okt. kl.11.00-13.00. Sygeplejerske MariaH. Tørnes, Steno Diabetes Center, vil fortælle om4Skriv om dit liv- og få det udgivet!Vi interviewer dig,hvis du ikke kan skrive selv.Postboks 31 • 8520 LystrupTlf. 24 78 12 70kontakt@jbhistorie.dkwww.jbhistorie.dkdiabetes 1 og 2. Som det fremgår af dagspressen,står der 750.000 på venteliste, så vi er efterhåndenmange, der har diabetes. Vi serverer kaffe ogen bolle. Pris 90 kr. Medlemspris: 60 kr.■ Syng med Nikolaj22. okt. kl. 11.00-14.00. »Syng-sammen medNikolaj«. Der er fællessang i lange baner ogmasser af gode anekdoter. Prisen dækker sangog musik, en snaps, øl eller vand samt kaffe ogsmåkager. Husk madpakken! Pris 140 kr. Medlemspris:90 kr.■ Mortens Aften – Bankospil8. nov. kl. 10.30. Bankospil med mange dejligegevinster. Kl. 12 dækkes der op til andestegmed rødkål, sauce samt hvide og brune kartofler.Senere serveres kaffe og småkager. Arrangementetforventes afsluttet kl.14.00. Pris 425 kr.Medlemspris: 375 kr.Følge-ud GruppenVi søger flere frivillige! Har du tid og lyst tilat følge en eller flere ældre, der har behov fordet. Det kan for eksempel være til lægen, Borgerservice,teatret, eller en datastue. Vi søgerogså flere frivillige besøgsvenner. Hvis du vilhøre mere om Følge-ud Gruppen, så ring tilDoris på tlf. 3537 2422 tirsdag eller fredag kl.10.00-14.00.Kom med!


SøndagscaféBridgeklubben Broen: Vi spiller hver onsdagkl. 13.00-17.00. Kontakt Henning Kristensen tlf.3964 0984. Vi har kun ledige sup pleantpladser.DatastuenHos Danske Seniorer i Griffenfeldsgade 58 erder undervisning i EDB og video.Vi har kaffe på kanden og småkager, og du kankøbe et glas vin, øl eller vand (10 kr.). Du skalbare have lyst til at snakke med andre og eventueltselv medbringe madpakke. Vi holder åbent kl.12.00-14.00 på disse søndage: 29. sep., 27. okt.og 24. nov. Forhåndstilmelding er ikke nødvendig.Spil BridgeHar du lyst til at spille kort, har vi tre Bridgeklubber.Bridgeklubben Syd-Vest: Fra september tilapril spilles Bridge hver torsdag aften kl. 19.00-23.00. Yderligere info hos Peter Svare, tlf. 51266422, eller tag et kig på vores hjemmesidewww.bridge.dk/1191. Vi har sæsonstart torsdag5. september. Vi optager nye medlemmer.Birkeklubben: Spiller hver torsdag kl. 12.00-16.00. Vi trækker lod om makkere hver gang,så du behøver ikke have en fast makker for atvære med. Vi mangler nye bridgespillere! – Hvisdu er interesseret, kan du kontakte John ClaytonBernbom på tlf. 6127 3529 eller kigge forbi,når vi spiller.EDB: Til begge hold for begyndere, der starter19. aug., er alle pladser besat, men du kan tilmeldedig en venteliste, så får du en plads påholdet, hvis en anden melder fra.På kurset bliver du introduceret i at kommegodt i gang med din PC: Lær at finde og brugeprogrammer, gå i banken med NemID, surfe påinternettet, sende e-mails og kommunikere medBorger.dk. Kurset varer 14 gange á 2 1/4 time.Tilmeldinger kan hentes i ekspeditionen i Griffenfeldsgade58.Fra fredag 23. august er Internetcaféen åbenhver fredag kl. 9.45-12.00. Her kan du prøveinternettet eller få løst computerproblemer.Video: Vi optager og redigerer videofilm på PC,udveksler erfaringer, laver fælles eller egne projekterog har det hyggeligt sammen.Du kan besøge Videoklubben hver onsdagkl. 9.45-12.00.Vi er åbne for både erfarne videoentusiasterog helt uerfarne, for vi lærer af hinanden.MalerarbejdeVi er et familiefirma med mangeårs erfaring i branchen.Ring for et uforpligtende tilbud:50 74 01 89Jeg støtter PensionisternesSamvirke og er medlem.Pensionistrabat 15 %efteråret 2013 5


Klærkesalen Griffenfeldsgade 44■ Modeopvisning28. aug. kl. 10.30. »Annas Mode« viser detnye efterårs- og vintertøj. Det er smarte og fikseting til »vores alder«. Der er mulighed for atprøve og evt. købe kjoler, nederdele, bluser,lange bukser m.m. Vi byder på en let anretningog kaffe/te. Pris 140 kr. Medlemspris: 90 kr.■ Lykkehjulet i Klærkesalen■ Jazz i Klærkesalen2. okt. kl. 13.30-15.30. Selv om Bengt Burgstoppede med Lykkehjulet i starten af 90’erne,gentager vi succesen i Klærkesalen i en noget mindreudgave. Hyggeligt skal det nok blive! Vi delerdeltagerne op i grupper, og den person, der gætterordgåden, kommer op og drejer på hjulet. »Kategorinaen«finder vi blandt jer. Der vil sikkert ogsåkomme små anekdoter fra Bengt Burg. Øl og vandkan købes. Pris 125 kr. Medlemspris: 95 kr.4. sep., 23. okt. og 20. nov. kl. 12.15-16.00. Vi fortsætter forårets succes: Jazzkomsammeni den dejlige Klærkesal. Vi starter medlækker frokost. Herefter står den på swingendeversioner af New Orleans standards, evergreens,blues og egne kompositioner. Fremført afmusikere fra den absolutte elite inden for denglade, traditionelle jazzscene. Jens Sølund, bassisti Papa Bue i mere end 20 år, fortæller skæveanekdoter fra dengang – og vi håber på, at ensærlig gæst vil lægge vejen forbi. Under pausenbydes på kaffe og småkager, inden orkesteretigen tager fat – nu med mulighed for at få ensvingom.– Med frokost og eftermiddagskaffe Pris 245 kr.Medlemspris: 225 kr.– Uden frokost, men med eftermiddagskaffe (kl.13.15). Pris 185 kr. Medlemspris: 165 kr.6■ Dansk Julehjælps store Banko5. nov. kl. 19.00 præcis (dørene åbner kl.17.30). Vi spiller ti spil samt et ekstraspil, allemed store gevinster. Overskuddet går ubeskårettil julehjælp til fattige familier i Danmark,julen 2013.■ Fra New Orleans til København6.nov. kl. 14-16. Kom og hør Finneys Jazzmenpå festlig og levende vis fortælle om jazzens vejtil Danmark. Arrangementet er inklusiv et glasøl eller et glas sodavand. Pris 90 kr. Medlemspris:75 kr.Kom med!


Busture■ Sporvejsmuseet11. sep. kl. 8.45. Vi kører direkte til museet,som kun er åbent for Danske Seniorers gæster.Her er der rundvisning og en tur med sporvognen.Der er mulighed for kaffe eller drikkevarer.Efter besøget er Bromølle Kro klar med en herligbuffet. Efter frokosten fortsætter vi til Slagelse,hvor vi ser Bagerimuseet. Pris 517 kr. Medlemspris:467 kr.■ Selsø Slot i Hornsherred13. sep. kl. 9.30. Selsøs historie går tilbage tilmiddelalderen. Slottet stod ubeboet fra 1829,hvor den sidste beboer døde. Inventaret blevsolgt, nøglen drejet om, og Selsø Slot indledteAlle busser kører fra Valby Stationen tornerosesøvn, som varede i 150 år. I den tidblev bygningerne brugt til: Kornmagasin i Riddersalen– fasankyllinger i spisesalen – bistaderi modtagelsesværelset – hønsehold på bagtrappenosv. Slottet er i dag et fornemt minde omdansk herregårdskultur. Det står, som det blevforladt i 1829 – uden el, vand og varme. Frokostpå Gershøj Kro. Naturskøn sensommertur. Pris445 kr. Medlemspris: 395 kr.■ Lad juleturen gå tilHumlemagasinet21. nov. kl. 8.30. Fyns flotteste juleudstillingmed mange pyntede juletræer. I Dagmarsalen erder 20 juleborde med forskellige spise- og kaffestel.Endvidere museer med bl.a.: Stor ølsamling,Sigfred Pedersen museet og Historisk Dukkemuseum.Lækker julefrokost i Harndrup Forsamlingshus(alt er hjemmelavet): Marinerede sild,røde sild, lun leverpostej, glaseret skinke m. grønlangkål,mørbradbøf, lun andesteg, æbleflæsk ogrisalamande. Eftermiddagskaffe med »PrinsesseMarie« lagkage i de smukke, private stuer i Humlemagasinet.Pris 655 kr. Medlemspris: 605 kr.Kræs, Café & Butik | Ved Fjorden 2 B | 6950 Ringkøbing | Tlf.: 97 32 42 88 | www.cafekraes.dkefteråret 2013 7


■ 2. juledag– Julefrokost på Ganløse Kro26. dec. kl. 10.30. Traditionen tro kører vi entur 2. juledag med efterfølgende julefrokost. I årgår turen til den hyggelige Ganløse Kro, hvor derventer os en lækker julebuffet. Senere serveresder kaffe og petit fours. Pris 515 kr. Medlemspris:485 kr.Ture og udflugter■ Dyrehaven og Bakken– i hyggelige kapervogne14. aug. kl. 10.50. Mødested: Indgangen tilDyrehaven ved Klampenborg station.Tag med os på en hyggelig tur i Dyrehaven, hvorvi i de flotte kapervogne kører fra Klampenborgstation til Eremitageslottet, hvor vi får en lilleforfriskning, inden turen går mod Bakken. Nyd8AnonymRådgivningDanske Seniorer tilbyder medlemmernegratis rådgivning hver onsdag kl. 10-13. Har du spørgsmål om f.eks. økonomi,sorg og krise i forbindelse medtab af pårørende, bolig eller hjemmehjælp,så få råd og vejledning hos voresfrivillige seniorsocialrådgiver ArneArnsted på tlf. 35 37 24 22.Du kan også kommeind og få en snakmed Arne Arnsted iGriffenfeldsgade 58.Det er dog bedst atringe og aftale entid i forvejen!den dejlige natur og skovens flotte dyr – ogglæd jer til en dejlig frokostbuffet, der venter osi Restaurant »Lille Peter«. Efter frokost – Bakkenpå egen hånd. Pris 350 kr. Medlemspris:300 kr.■ På besøg i Folketinget19. aug. og 9. sep. kl. 10.30. Mødested: Folketinget,Rigsdagsgården.Kom med på en spændende rundvisning i Folketinget,hvor vi blandt andet ser Folketingssalen,Grundloven fra 1849 og hører om Folketingetshistorie og de mange anekdoter, der er knyttettil stedet. Rundvisningen guides af Folketingetsbetjente, som kender alt til stedets historie. Efterbesøget på Christiansborg spiser vi frokostpå Toga Vinstue. Pris 230 kr. Medlemspris:180 kr.■ Frederiksborg Slot17. sep. kl. 10.45. Mødested: Neptunspringvandet,Frederiksborg Slot.Kom med!


To timers rundvisning på Frederiksborg Slot.Slottet ligger smukt på tre små holme i Slotssøeni Hillerød og blev bygget af Christian 4.i 1600-tallets første årtier. Slottet er rigt udsmykketmed symbolske elementer som det imponerendeNeptunspringvand og Kongefløjensmarmorgalleri. Siden 1878 har FrederiksborgSlot rummet Det Nationalhistoriske Museum,der fortæller 500 års danmarkshistorie. Pris 160kr. Medlemspris: 130 kr.■ Rundvisning på Gamle Scene18. sep. kl. 10.00. Mødested: Det KongeligeTeater, Kgs. Nytorv.Kom med på opdagelse på Det Kongelige TeatersGamle Scene. Oplev den særlige stemning,de historiske loftsmalerier og den storeprismelysekrone i Teatersalen. Kom med bagscenen, hvor sceneteknikken arbejder og besøgden store skræddersal, hvor de eventyrligekostumer bliver til. Vi får også et kig ind i H.M.Dronning Margrethe 2.’s private salon og loge.Efter rundvisningen er der frokost i Nyhavn. Pris275 kr. Medlemspris: 225 kr.■ Skt. Petri Kirke25. sep. kl. 11.00. Mødested: Sankt Pederstræde2.Skt. Petri Kirke, der er Københavns bedst bevaredebygning fra middelalderen, har overlevetbyens brande og krige. Den omtales førstegang i 1304, og efter sigende skulle Strueensevære begravet her. Vores guide fortæller og viserrundt i kirken, gravkapeller og urtegård. Viindtager en dejlig platte, incl. kaffe, på CaféKultorvet. Pris 265 kr. Medlemspris: 215 kr.■ Kastellet– bag de lukkede døre25. sep. kl. 10.00. Mødested: Kastellet, Kirkepladsen.Kastellet i Københavner etaf Nordeuropasfineste ogbedst bevaredefæstningsværker.Kastelletsegen guide fortællerom Kastelletshistorie,vi kommer bagde »lukkededøre« og ser den gamle arrest og cellen, hvorStrueense sad, føler gyset i Krudttårnet, besøgerkirken og Kastellets historiske samlinger. Efterbesøget er der frokost på Cafe Petersborg. Pris295 kr. Medlemspris: 245 kr.■ Naverhulen9. okt. og 6. nov. kl. 10.40. Mødested: HelsingørStation.Naverhulen i Helsingør er klubben for berejstehåndværkere. En repræsentant for naverne vilfortælle om Naverbevægelsens start i den tidligemiddelalder og frem til i dag. Vi spiser frokosti »Hulen« – smørrebrød, en øl eller vandsamt kaffe, harmonikaunderholdning og sang.Pris 240 kr. Medlemspris: 190 kr.■ Vestre Fængsel Museum15. okt. og 12.nov. kl. 10.30.Mødested: VesterKirkegaardsalle 1.Fængslet, derer fra 1895, haret meget spændendemuseum,som kun kan besøgesefter aftale.På rundvisningenefteråret 2013 9


hører vi bl.a. om fangernes opfindsomhed vedflugtforsøg. Vi ser også, hvordan en celle så udfor 100 år siden. Førhen blev det meste dansketrælegetøj fabrikeret i fængslet, og der ermange fine træting på museet. Museet er ikkeret stort, så det kniber med at komme til atsidde ned. Turen er uden spisning. Turen er ikkevelegnet for gangbesværede! Pris 100 kr. Medlemspris:50 kr.■ Italienske stemninger påSophienholm15. okt. kl. 10.45. Mødested: Billetkontoret,Sophienholm.Sophienholm er i samarbejde med Faaborg Museumi fodsporene på diverse af Fynbomalerne,som for 100 år siden fandt stor inspiration tilderes kunst i Italien. Omdrejningspunkterne varPisa, Pompei, Rom, Venedig og Firenze. Somden, der rækker hånden tilbage og samtidig pegerfrem i nutiden, udstiller maler og grafikerJohanne Foss, der også er inspireret af det italienskelys og landskab. Pris 180 kr. Medlemspris:160 kr.■ Skibsklarerergården22. okt. kl. 10.40. Mødested: Helsingør Station.Vi skal besøge Skibsklarerergården, hvor skibenefra 1709 til 1857 betalte den såkaldteØresundstold. Vi bliver guidet rundt i det storehus med den imponerende butik, Skipperstuenog Klarererkontoret, privatboligen, bryggeri ogvinkælder. Vi slutter i Borgerkroen med smørrebrød,drikkevarer og kaffe. Pris 250 kr. Medlemspris:200 kr.■ Filmbyen– Hollywood på dansk29. okt. kl. 9.45. Mødested: Zentropa, Filmbyen22, Hvidovre.10»Italiensk for begyndere«, »Festen« og »Arven«er blot nogle af de film, der er blevet til hosZentropa i Filmbyen. Under dagens rundvisninghører vi om filmbyens historie og efterfølgendebliver vi taget på en tur gennem Zentropas administration,producergang, klippegang, studiermm. Vi slutter af med dagens ret med salatbordpå Café Batallionen. Pris 210 kr. Medlemspris:160 kr.■ Tøjhusmuseet5. nov., kl. 10.45. Mødested: Tøjhusmuseet.Christian IV. er vel nok den konge, der harsat størst præg på det gamle København. Enaf hans mest markante bygninger er Tøjhusetfra 1604, der var lager for krigsflådens våben.I dag er Tøjhuset restaureret og fremstårsom et moderne museum, der indeholder enaf verdens største våbensamlinger. Her findesalt fra middelalderens armbrøster til nutidensmaskinkanoner. Pris 110 kr. Medlemspris:60 kr.■ Gammel Vartov Kirke13. nov. kl. 11.00. Mødested: Farvergade.De nuværende bygninger i Vartov kan daterestilbage til 1722-1755. Vartov fungerede somhospital frem til 1934, hvor det blev nedlagt.De følgende år blev Vartov brugt af KøbenhavnsKommune, og af praktiske årsager blevder derfor gravet en tunnel over til Rådhuset.Tunnelen eksisterer stadig den dag i dag, menKom med!


er blevet blændet af. I 1947 blev Vartov overtagetaf Kirkeligt Samfund. Prisen inkludererstegt flæsk i Rio Bravo. Pris 230 kr. Medlemspris:180 kr.■ Dansk Jødisk Museum26. nov. kl. 10.45. Mødested: Det Jødiske Museum,Proviantpassagen 6.Museet indsamler og bevarer alle typer materialer,der kan dokumentere væsentlige aspekterved jødisk liv i Danmark. Vi skal bl.a. høre om,hvordan det er at tilhøre en minoritetskultur iDanmark, og hvordan det er at komme udefraog skabe et hjem i Danmark. Museet er indretteti Christian IV’s Galejhus fra 1600-tallet med enhelt speciel arkitektur. Pris 150 kr. Medlemspris:100 kr.■ Jul i Teglkroen4. dec. kl.10.30. Mødested: Teglkroen, Teglgårdsstræde17.Forfatteren Allan Mylius Thomsen fortæller omjuletraditionerne fra hedenskaben til nu, og vifår et par lystige anekdoter med på vejen. Fore- afé lokkeblomstold din næste festi vores smukke omgivelser lot selskabslokale med plads til 70 pers.fter kl. 18 har I haverne for jer selv!ørnene kan lege på hele området, hvorder både er dyr, minigolf og flere legepladser!ntré til haven er gratis, når du holder fest!Couvertpris: Fra 395 kr. excl. drikkevarerÅbent for selskaber det meste af året i Birkegårdens Haver!ventyrlig ul på landet10.000 m 2 smuktbelyste Julehaver!Åbent: De 4 adventsweekender fra kl. 14-19.Grupper: Hverdage fra den 25/11 til den 20/12– efter aftale med caféen på 58 26 00 42 / tast 1.Tågerupvej 4, Tågerup / 4291 Ruds Vedby / Tlf. 58 26 00 42cafe@birkegaardens-haver.dk / www.birkegaardens-haver.dkefteråret 2013 11


draget afsluttes med dansk julemad – flæskestegog ris à l’amande ad libitum. Pris 300 kr.Medlemspris: 250 kr.■ Julekoncert i Holmens Kirke14. dec. kl. 12.00. Mødested: Toga Vinstue.Traditionen tro indbyder vi til julekoncert i HolmensKirke med Universitetskoret Lille Muko.Her kan du komme i rigtig julestemning – måskekombineret med en dejlig tur gennem det julesmykkedeKøbenhavn. Inden koncerten bydespå juleplatte i Toga Vinstue. Pris 340 kr. Medlemspris:290 kr.■ Kom-med ture med Erik Jensen11/9 ons. kl. 9.55 Kbh. H under uret. TilslutningHillerød St. 10.45. Vi tager lokalbanen tilFrederiksværk, hvor vi skal på en rundtur i byenog i grønne områder. Vi tager hjem efter kl. 17.Ca. 5 km.25/9 ons. kl. 10.30 Glostrup st.Tur på Stampestien. Vi tager bus 123 til RoskildeKro, hvor turen starter. Har vi haft megetregn, kan der godt være vådt føre, især på denførste del af turen. Vi skal passere flere stender(stiger) over elhegn og skal ind til gedermed store horn, kvier, får og en fredelig tyr.Der kan være kokasser, myg og brændenælder,men ellers er det en dejlig tur. Det kræver noknoget godt fodtøj, og at man er godt til bens.Turen slutter i Risby ved bus 143 Ballerup-Albertslund.Ca. 4 km.29/9 søn. kl. 10.30, Enghave st.Vi mødes ved billetsalget på en station, hvorintet andet er nævnt. Der er ingen tilmelding.Medbring evt. mad og drikke til en kort pause.Turen koster 10 kr. og bliver gennemført,uanset vejrliget.18/8 søn. kl. 11.00. Klampenborg St. Vi går entur i Dyrehaven til Eremitageslottet og tilbagetil Peter Liep, hvor vi nyder den medbragte madog drikke. Kl. 13-16 spiller »The Spirit of NewOrleans« dejlig, festlig musik, hvor der også deltagersolister. Husk tæppe eller hvad, I vil siddepå. Slut her. Ca. 4,5 km.28/8 ons. kl. 9.55 Kbh. H. under uret. TilslutningHillerød St. 10.45. Vi tager lokalbanen tilHundested. Vi skal en tur i den gamle fiskerbyog skal også se Knud Rasmussens Hus. Vi tagerhjem efter kl. 17. Ca. 4 km.12Vi skal til den gule kineserby, som er et stykkehistorie fra togenes barndom. Derfra mod Fisketorvetog ad den nye bro til Islands brygge. Vigår en tur til Nokken og slutter ved bus 250 s.Ca. 5,5 km.9/10 ons. kl. 10.30, Lergravsparken Metro st.(oppe på gaden).Vi skal ud og se den dejlige Amager Strandparkmed udsigt over Øresund. Slut ved Femøren st.Ca. 4,5 km.Kom med!


23/10 ons. kl. 10.30, Østerport st.Vi går gennem Kastellet til Nordre Toldbod ogtager havnebussen til Operaen (ikke rundvisning).Vi går en tur på Holmen og ser de gamlebygninger. Slut ved Operaen bus 3 a eller havnebussen.Ca. 4 km.27/10 søn. kl. 10.30, Albertslund st.Vi går til den gamlelandsby Vridsløselilleforbi Toftegården, somdriver landbrug som for70 år siden. Vi går underjernbanen i en tunnelover Vejleå fra 1847. Slut Albertslund st. Ca. 6 km.6/11 ons. kl. 10.30, Albertslund st.En længere tur langs Vejle å til Tranegildelandsby. Derfra til Ishøj st, hvor turen slutter.Ca. 7,5 km.20/11 ons. kl. 10.30, Albertslund st.Vi går langs kanalen til vandhaverne, gennemKongsholmsparken til Høghsbjerget,Tueholm sø, Vallensbæk sø til Albertslundst. Ca. 5 km.24/11 søn. kl.10.30, Hundige st.Vi går til Hundige havn, lille Vejle Sø, Jægersøensamt Ishøj havn til Ishøj st. Ca. 5,5 km.4/12 ons. kl. 10.30, Kbh. H. (under uret)Vi tagermed togtil Roskilde,hvorder er tilslutningved billetsalget kl. 11.10. Vi går til fjorden, Skt.Jørgenbjergs kirke, derfra til den julepyntedeRoskilde by. Ca. 4,5 km.NYHED!BETALSOM DU VIL- KONTANT ELLEROVER 20 MÅNEDER*0,-RENTE 0%GEBYRER - KR. 0,-UDBETALING - KR. 0,-BORDMODEL6.995,-*PR. MD. I 20 MDR349,75 KR.Køb din dukaPCsenest 29. septemberog få en printer GRATISVærdi kr. 595,-BÆRBAR4.995,-*PR. MD. I 20 MDR249,75 KR.*For begge PC’ere er samlede kreditomkostninger 0 kr. Samlede kreditbeløb ogtil bage betalingsbeløb er det samme som PC’ens kontantpris. Fast debitorrenteog ÅOP er 0,00%. Finansiering tilbydes i samarbejde med Nordea Finans.ABONNEMENT MED INTERNETPRIS KR. 249,-/MÅNEDdukaPC abonnementet inkludererinter netforbindelse (forventet hastighed2-15/0,5-1 Mbit/s. Udenfor3G dækning vil der opleves en laverehastighed. 20 GB forbrug pr. måned),løbende op datering af computerensprogrammer og fri adgang til telefoniskhjælp. Abonnementet har ingenbindings periode og kan opsigesuden varsel.Ring på tlf. 77 34 18 18for at høre mere…Oplev den hos en af vores mange forhandlereefteråret 2013 13


8. dec. søn. kl. 10.45, Ballerup st.Juletur til Pederstrup. Vi spiser den medbragtemad i hestestalden. Lad drikkevarerne blivehjemme og støt folkedansene ved at købedrikkevarerne, hvor vi spiser. Når vi har spist,går vi en tur og ser på den gamle by ogderfra til loen, hvor der er juletræ, musikog folkedans. Man kan købe kaffe, te gløggog æbleskiver. Slut her eller efter aftale. Ca.2,5 km.Cykelture■ Cykeltur langs havnen19. aug. kl. 10.30. Mødested: Dybbølsbro St.Smør cyklen og madpakken! Vi tager turenfra Dybbølsbro St. til Fisketorvet, over dennye cykelbro og ser alle de flotte boligerlangs havnen. I »Bådklubben Valby« nydervi en øl eller vand. Turen slutter med enkop kaffe eller te i Karens Minde Medborgerhus.Vi kører ca. 6 km. Pris med guidettur, øl/vand og kaffe/te. Pris 60 kr. Medlemspris:45 kr.såkaldt »fortjenstfuld person«. En lang rækkefremtrædende personer fra kunstens, videnskabensog den politiske verden er begravether. Turen foregår på egen cykel, så vi fårmulighed for at se mest muligt af kirkegården.Afsluttende er der frokost i »Klubben«på Enghavevej. Pris 220 kr. Medlemspris:170 kr.■ Så ta’r vi cyklerne frem– Det enestående Vestamager■ Vestre Kirkegård– Guidet tur på egen cykel26. aug. kl. 10.30. Mødested: Hovedindgangen.Der er et frodigt dyre- og planteliv og masseraf kulturhistorie på Danmarks største kirkegård.Mange berømte personer er begravetved søen foran Nordre Kapel. Her kan mannemlig kun købe et gravsted, hvis man er en1413. sep. kl. 10.30. Mødested: Vestamager St.Vi cykler igennem Vestamager og densmukke Kongelund. Den medbragte madpakkespises undervejs. På vejen skal vi seVestamager Naturcenter og selvfølgelig denspændende natur og dyrelivet. Vi skal ud tilDanmarks længste badebro på 279,1 m – iøvrigt Dragørs postnummer. Kaffen nydes ien smuk kolonihave. Vi cykler i et tempo,så alle kan følge med. Pris 65 kr. Medlemspris:45 kr.Kom med!


Rejsehjørnet Griffenfeldsgade 58Vi arrangerer rejser i ind- og udland. Danske Seniorer er medlem af Rejsegarantifonden.Vi formidler rejser til både personlige medlemmer og foreninger. Kom eller ring, vi har godetilbud i alle prislag. Alle priser er pr. person i delt dobbeltværelse. Rejsehjørnet har åbentmandag-fredag kl. 9.30-14.00. Tlf. 35 37 24 22. Programmer kan rekvireres hos DanskeSeniorer.■ Azorerne3.-10. sep. Afgangfra Kastrupeller Billund.»Azorerne ersmuk som etpostkort«. Viskal bo på Ponto Delgardes fineste hotel»Marina Atlantico«. Alle værelser er medbalkon og havudsigt. Byen har smukke bygningsværker,charmerende gader og stræder.I prisen er der inkluderet ½ pension, 3 udflugter,byrundtur (ekskl. frokost), heldagsturtil de eventyrlige tvillingesøer og til de varmekilder ved Furnas-Säo Miguels. Begge dagemed frokost og drikkevarer. Der vil være madom bord på flyet. Pris 7.998 kr. Medlemspris:7.498 kr.■ Kurophold i Swinoujscie, Polen22.-27. sep. Afgang kl. 10.30 fra KøbenhavnsHovedbanegård.Vi sejler med M/F Wawel fra Ystad. Der er frokostog aftensmad på skibet, derudover kanman nyde udsigten over Østersøen, gøre noglesmåindkøb, nyde en drink osv. Vi ankommer iSwinoujscie kl. 20, og derefter går turen modHotel »Nad Persata«. Mandag – torsdag: Morgenmad/frokost/aftensmad,behandlinger og tidpå egen hånd. Følgende behandlinger tilbydes:Klassisk massage, styrketræning, inhalationer,mudderbehandlinger, lys- og farvebehandling,saltgrotte, laserbehandlinger og elektroterapi.Medlemspris: 3.195 kr.■ Vesterhavet og Hjertefest9.-11. okt. Afgang fra Valby St. kl. 9.00.Bustur til Danske Seniorers Hjertefest i EsbjergMusikhus. Til festen underholder bl.a. CapstanKoret, Stig Rossen, Arne Lundemann og JulieBerthelsen. Vi har tilrettelagt en tre dages tur,hvor der ud over festen er spændende udflugter:Esbjerg by, Ho Bugt, Oksbøl, Blåvandshugog Fanø. Vi bor på Hotel Britannia, centralt iEsbjerg. Du kan bestille en specialbrochure,der fortæller mere om denne spændende tur,hos Danske Seniorer. Prisen omfatter Hjertefesti Musikhuset, overnatninger i dobbeltværelse,alle udflugter og alle måltider (ekskl. drikkevarer),aftenkaffe hver aften. Pris 2.885 kr. Medlemspris:2.585 kr.■ Julemarkeder i Tyskland28. nov.-1. dec. Afgang fra Valby St.Vi skal bo på Hotel Maritim Grand i Hannover.Oplev bl.a. bytur i Hannover, Herrenhausen,Hannovers julemarkeder, den charmerende byHameln, også kendt som »Rottefængerbyen«,Hamburgs store julemarked på Monchebergstrasseog Bordershop i Puttgarten. Dansktalendeguide og frivillig medarbejder fra DanskeSeniorer. Prisen inkluderer morgenmad og aftensmadpå hotellet. Pris 3.695 kr. Medlemspris:3.395 kr.efteråret 2013 15


■ Nytårsophold på Hotel NørrevangAlt er inkluderet i prisen. Pris 2.995 kr. Medlemspris:2.695 kr.■ Forårstur til Dresden31.dec.-1.jan. kl. 12.30. 2 dage med bus fraValby St.Nytårsophold på det smukke Hotel Nørrevangi Marielyst på Falster. Nytårsaften med orkester,der spiller op til en festlig aften. Alt, hvadder hører til en uforglemmelig nytårsaften: Velkomstdrinks,udsøgt 4 retters festmiddag, godevine, musik og dans, festligt fyrværkeri, fri bar(øl, vand og vin), champagne, kransekage, natmadsbuffetog overnatning. Nytårsopholdet afsluttesmed en lækker morgenbuffet 1. nytårsdag.Der vil være guide med fra Danske Seniorer.28.apr.-1.maj. 2014. Afgang fra Valby St.Vi skal bo på Hotel Dresden Altstadt, beliggendekun 1 km fra den gamle bydel. På turenskal vi bl.a. opleve: Bytur i Dresden med detgamle barokslot Zwinger og Semper Operaen.En dejlig sejltur på Elben. Køretur langs Elbentil Meissen, Potsdam og det gamle lystslot SansSouci samt Rostock (border-shop). Dansktalendeguide og repræsentant fra Danske Seniorerpå hele turen. Halvpension inkl. sejlturpå Elben og entréer. Pris 4.195 kr. Medlemspris:3.895 kr.Aktivitetscentret Griffenfeldsgade 44I Aktivitetscentret Sankt Joseph mødes ældre fra hele København for at være sammen omde mange forskellige aktiviteter, centret tilbyder. Her er alt fra fællesspisning, kunstværkstedog dukketeater til motionsrum, motion på hold og en datastue, hvor du kan lære atbruge computer og internet. Kom forbi og kig og lad os se, om ikke du kunne fristes af eteller flere af vores gode tilbud.16Kom med!


■»Joes Angels«– kor for alleHver anden onsdag kl. 12.30-14.00. Vimødes, en flok sangglade, på AktivitetscentretSankt Joseph. Alle kan synge med. Nye ogkendte sange synges i sjove og overkommeligearrangementer under ledelse af Hugo Jensen.Pris pr. gang 30 kr. Opstart i september. Vel mødt.■ Linedance – Ny sæsonTirsdage med opstart 3. september.Kl. 15-16: Slowdanser/Nybegynder. Pådette hold foregår undervisning og dans i moderattempo, så alle kan være med, også demennesker, der gerne vil danse og bevæge sigtil glad musik, men som, af den ene eller andengrund, ikke længere har de hurtigste danseben.Kl. 16.15-17.15: Begynder/Begynder+ Pådette hold danser vi både til langsom og hurtigmusik, og dansene vil være på begynder/begynder+niveau.Kl. 17.30-18.45: Let øvet. Holdet for letøvede dansere – dvs. dem, der har danset tidligere,og som har nogenlunde styr på grundtrinene.■ ZumbaSom noget helt nyt har vi zumba på programmet.Der er zumba hver onsdag kl. 10.00-11.40.Vi starter onsdag 11. september.■ MotionsholdKom og dyrk motion med andre og få hjælp til atkomme i super-form. Tirsdage kl. 10.00-11.30.Tisvilde Højskolewww.tisvildehoejskole.dkKursuskalender 201319.-23. aug. Jazz Festival 3.895 kr.26.-30. aug. Sommer Bridge 4.295 kr.2.-6. sep. Krop og bevægelse – Tisvilde Wellness 3.495 kr.16.-18. sep. Høstfest (Arr.: Tisvilde Højskoles Venner) Medlemspris: 1.395 kr.23.-26. sep. Opera – Nydelseskultur i sensommeren 2.995 kr.27.-29. sep. Jazz Petanque 1.695 kr.30. sep.- 4. okt. Singletræf 3.395 kr.7.-11. okt. Svenske Filmdage 2.495 kr.14.-18. okt. Efterårsferie for bedsteforældre og børnebørn 3.795 kr. børn 1.100/1.300 kr.30. okt.-1. nov. Efterårs Cabaret 1.695 kr.4.-6. nov. Gøgeungen 1.695 kr.18.-20. nov. Danmark på jagt efter energi og mineraler 2.695 kr.25.-27. nov. Stjerneskudsjazz med Blå Mandag Jazz Band 1.995 kr.4.-6. dec. Jule Cabaret 3.895 kr.23.-26. dec. Jul på Tisvilde Højskole 3.895 kr.29. dec.-1. jan. Nytår på Tisvilde Højskole 3.895 kr.efteråret 2013 17


■ Svenske Filmdage7.-11. oktober Velkommen til svenske filmdage!Vi skal se »Udvandrerne« om en fattigfamilie, der rejser fra Småland til Amerika. Måskeer der også nogen i din slægt, der er udvandret?Så vil vi gerne høre om det. Et andethøjdepunkt bliver Ingmar Bergmans »Fanny ogAlexander«, som mange har ønsket at gense. Vihar selvfølgelig også nye (Oscar-nominerede)film på programmet:»Som i himlen« fra 2004, »Under solen« fra1998 – og et gensyn med »Elvira Madigan« fra1967 – tre meget forskellige film om kærlighed.Mellem filmene er der fortælling, sangaften og tidtil at slappe af og nyde den dejlige natur i Tisvilde.Vi slutter med festaften med Katja og Fjeldtetten,ekstra lækker mad og måske dans? Kursuslederer filmkonsulent Kirsten Köneke. Pris: kr. 2.495.med, så spiller pianisten, og vi kan synge til.Lidt ud i luften skal vi også. Om aftenen skal denstå i jule-Cabaretens tegn. HALEJ kommer medderes smittende humør og underholder.Du kan rekvirere vores julefolder 2013, hvorder står lidt om, hvad vi skal foretage os, hvadvi har, og hvad du selv skal tage med. Pris:kr.1.695.■ Jule Cabaret4.-6. december Har du prøvet et kursus i atJULE? Her har du chancen. Vi skal lave julepynt,pynte, synge julesange, fortælle julehistorierog spise julemad. Måske har nogleaf Jer nogle gode opskrifter på julegodter,som vi kan prøve at lave? Vi skal bl.a. syngetil hyggepianisten Ejvind Tørnqvist. Har duen særlig yndlingsjulesang, så tag noderneFilmklubberi HovedstadsområdetVi viser de sidste nye danske film, gode udenlandske film og klassikere. I klubben møderdu andre, og efter forestillingen bliver der tid til en kop kaffe. Medlemskort købes i klubbeninden forestillingen. For klubber med * kan kortene også købes hos Danske Seniorer.■ Anny KlubbenHerlev Teater BioMandage kl. 12.30 fra 2. septemberTlf. 4491 526618■ Charlotte KlubbenGentofte KinoOnsdage kl. 12.30 fra 11. septemberTlf. 3968 0341www.charlotteklubben.dkKom med!


■ City Klubben*Dagmar Teatret, KøbenhavnOnsdage kl. 9.40 fra 2. oktoberTlf. 3255 7047 / 2821 1974www.cityklubben.wordpress.comOBS! Medlemskort kan først købes fra 2. september■ Hans og Trine KlubbenPark Bio, KøbenhavnTorsdage kl. 11.15 fra 3. oktoberTlf. 3526 0120www.naboosterbro.dkOBS! Åbent hus med præsentation af årets filmog gratis kaffe 26. september kl. 11.15 i NaboØsterbro, Odensegade 6■ Ishøj HyggebioIshøj BioTorsdage kl. 14.00 fra 12. septemberTlf. 4353 5658 / 2324 0158www.hyggebio.dk■ Lisbeth KlubbenKastrup BioMandage kl. 10.30 fra 7. oktoberTlf. 2845 3682■ Nanna KlubbenBibliografen, BagsværdTorsdage kl.12 fra 12. septemberTlf. 4444 2269 / 2619 0677■ Tove Klubben*Palads Teatret, KøbenhavnTirsdage kl.10 fra 1. okt. (kaffe og brød denne dag)Tlf. 2144 4792 / 2629 9048www.toveklubben.dkOBS! Kun for bosiddende i København og Frederiksberg.OBS! Venteliste■ AOF HvidovreHvidovre MedborgerhusMandage kl. 13.20 fra 23. septemberTlf. 3639 0000www.aof-hvidovre.dkOBS! Debat efter hver filmefteråret 2013 19


BOWLING MED GRATISKAFFE ELLER THEKom og vær med!Alt du behøver er dit gode humørog lyst til at bowle.SENIOR FROKOST3 stk håndmadder 45,-40 cl Alm. & Classic øl 35,-Seniorer er 55 år eller derover70 100 700 • BIGBOWL.DKSENIOR39,-BOWLINGMANDAG – FREDAG KL. 11–16INVITATION TILFORPREMIEREKOM TIL FORPREMIERE PÅ WALLMANS NYE DINNERSHOWSWEET ADDICTION MED 20% RABAT.Gælder for kategori A-D - standard menu. Priser fra 396,-.Vælg imellem følgende datoer: 29/8, 5/9 eller 13/9.Køb billetter på telefon 33 16 37 00 og oplys koden: ”SB – Forpremiere”.Skal bookes inden d. 27. august.Dette tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter og gælder ikke eksisterende ordrer. Se mere på www.wallmans.dk eller /WallmansCirkusbygningen20Kom med!


Bliv medlem afDanske SeniorerAlle pensionister, efterlønsmodtagere og personer,der er fyldt 55 år, er velkomne i DanskeSeniorer. Som medlem får du medlemsbladet»SeniorBladet« tilsendt 8 gange om året.Som medlem får du specialpriser på ture, rejser,fester og arrangementer, og du kan deltagei vores kurser til medlemspris.Danske Seniorer er en demokratisk organisation.Før hver kongres, som afholdes hvert andetår, bliver du inviteret til et møde, hvor der vælgeskongresdelegerede. Her kan alle personligemedlemmer stille op.Danske Seniorer ønsker at påvirke samfundet.Danske Seniorer går fx skarpt imod udliciteringog privatisering af ældreomsorg, og vi arbejderpå at fjerne ventelister og diskrimineringaf ældre i sundhedsvæsenet. Og så kæmper vifor den frie frivillighed,og for ældresrettigheder i det digitalesamfund.Medlemskontingenter 110 kr. omåret eller 145 kr.for par.seniorBladetDanske seniorer – vi kan Det hele1. årgang · nr. 1 · august 2013 Danske seniorerForeningerMange foreninger og klubber melder sig ind iDanske Seniorer for at få konsulentbistand, kurser,servicetilbud og rabatter til deres medlemmer.De gør det også for at præge vores ældrepolitiskearbejde.Foreningskontingent er 15 kr. pr. medlem omåret.✁ ✁ ✁ ✁✁ ✁ ✁ ✁ ✁Jeg/vi ønsker medlemskab af Danske SeniorerEnkeltmedlem eller par:Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fødselsdato . . . . . . . . . . . . . . .Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fødselsdato . . . . . . . . . . . . . . .Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postnummer og by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Foreninger og klubber, der ønsker medlemskabForeningens navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brug overstående adressefelter.KLIP UD OG SEND IND – PORTOEN ER BETALT!efteråret 2013 21


MedlemstilbudSkal du i Tivoli, har vi et godt tilbud til digRestaurant Påfuglen har givet Danske Seniorer et godt tilbud på mad, somgælder hele 2013.En dansk frokostplatte med:• Marinerede sild, kapers og rødløg• Stegt fiskefilet med remoulade og citron• Flæskesteg med hjemmelavet agurkesalatog rødkål• Samt ost fra Sønderhavens Gårdmejeri.Dertil brød og smør.Medlemspris: kr. 110,- (Normalpris kr. 148,-)Derudover gives der 20% på Snapsekortet.Du skal medbringe dit medlemskortfor at få rabatten.Tilbuddet gælder både for medlem + ledsager.Foto: Tivoli.Griffenfeldsgade 58, 2200 København NDanske Seniorer+ + + 11976 + + +0893 Sjælland USF B22Kom med!


Julekoncert13. december kl. 15.30 i Matthæus Kirken, KøbenhavnEn uforglemmelig julekoncert og en stemningsfuld eftermiddag,hvor juletræet og alle de levende lys er tændt i kirken,og hvor vi sammen med Drengekoret synger julen ind.Københavns Drengekor dirigeret af Ebbe MunkPris 145 kr.Medlemspris120 kr.Solister:Gert Henning Jensenog Signe AsmussenOrganist:Philip Schmidt-Madsenefteråret 2013 23


JulefestDen 9. decemberkl. 10.30-12.45på Københavns RådhusVelkomst ved Hovedstadens formand:Kjeld StrandbergFesttaler: Guitarist Lars HannibalUnderholdning:Kansas City Stompers med Nynne LangeLuciaoptog med 100 børnfra BernadotteskolenJan Schou · KaditterkadatJohnny ReimarKonferencier: Georg PoulsenBilletter: 150 kr. Medlemspris: 130Billetten gælder somlodseddel!OBS:I næste nummerkan du læse omDanske Seniorers Nytårsfest.Reserver dagen, nytårsfestenholdes 12. januarpå KøbenhavnsRådhus

More magazines by this user
Similar magazines