BOB - APO Danmark

apo.danmark.dk

BOB - APO Danmark

Rationel farmakoterapiBehandlingsmæssigt–Rigtige medicin• Bedste virkning• Færreste bivirkninger– Rigtige patientØkonomisk– Lavest mulige pris for patient og sygesikringMål for BOBIkke at spare på medicinudskrivning, men at spare på kr.!


Udfordringer• Stort besparelsespotentiale på lægemiddelområdet• Forskellig prisfastsættelse på sygehus og i primærsektor• Hyppige pris- og præparatændringer• Patienterne ønsker billigste medicin• Vanskeligt at ændre vaner (patienter / læger)• Lægerne mangler overblik• Flere læger ordinerer til samme patient• Mange receptfornyelser (82%) – 60% via sekretær• Lægerne ønsker ordinationsstøtte


Medicinudgifter i Region SjællandMedicinudgift ved borgernes køb afreceptmedicin:– Region/sygesikring (60%) 1,1 mia. kr.– Patient (40%) 0,7 mia. kr.Hvem ordinerer ?– Sygehuslæger 17% (udgifter)– Almen praksis 75% (udgifter)


Metode - BOB• Fælles anbefalinger for primær- og sekundærsektor– Nationale anbefalinger• Institut for Rationel Farmakoterapi– Regionale anbefalinger• Den Regionale Lægemiddelkomité (sygehuse, almen praksis,administration)• Individuel feedback, løbende– Primærsektor + sekundærsektor• Rådgivning/dialog– Målrettet til læger med afvigende ordinationsmønster–Tilbud til alleGennemføres samarbejde med involverede parter


IndsatsområderSynonyme lægemidler (samme indholdsstof)– Lille besparelsespotentiale• Apoteket udleverer altid billigste synonyme lægemiddel(pakningsstørrelser)• Fravalg af substitution (”Ej S)Analoge lægemidler (forskellige indholdsstoffer - samme virkning)– Stort besparelsespotentiale– Eksempel: Mavesårsmedicin• ”Protonpumpehæmmere” anbefales blandt forskellige typer af mavesårsmedicin• Disse omfatter 5 analoge grupper som er behandlingsmæssigt ligeværdige Anbefaling: billigste analog, p.t. lansoprazol• Lansoprazol omfatter 6 præparater med forskellige handelsnavne (kopipræparater)


BOB-systemet• Web baseret, interaktivt IT-system– Rapporter• Alle lægemidler, samlet• Lægemiddelområde ex. Blodtryk• Lægemiddelgruppe ex. mavesårsmedicin– Analyser– Løbende evaluering• Standardrapporter– Standardiserede gennemsnit– Besparelsespotentiale– Grad af målopfyldelse– Præparatfordeling– Udvikling over tid


Standardrapport(standardiseretgennemsnit)for alle lægemidler


Ordinerer lægen mere/dyrereend gennemsnittet ?Standardiseret regionsgennemsnit beregnes• Ud fra gennemsnitligt forbrug hos mænd/kvinder i10 års aldersgrupper• Under hensyntagen til patientsammensætning i denenkelte praksis


Afvigelse fra gennemsnittet iforhold til kollegerne ?


Medicinudgift sammenlignet medgennemsnit over tid


Standardrapport(besparelsespotentiale)lægemiddelgruppe


Mulig besparelse ved ordinationaf billigste analog (mavesår)


Billige analogers andel


Denne læge ordinerersom gennemsnittet,men kan alligevelspare!


Standardrapport(præparatfordeling)blodtryksmedicin


Mulige besparelser i Region SjællandMavesårsmedicinMavesårsmedicin 60 mio. kr. årligMigrænemedicin 12 mio. kr. årligBlodtryksmedicin 60 mio. kr. årligKolesterolsænkende med. 22 mio. kr. årlig


anbefalesanbefalesanbefalesanbefales


Evaluering af amtslig BOB(2002-2006)• Ordinationsmængden stiger på alle områder• Billigere medicin ordineres– Besparelsespotentiale pr. dosis (DDD) falder• Målt på fem områder• Større fald end i resten af landet– Andelen af anbefalede analoge præparater stiger– Pris pr. dosis (AUP/DDD) falder under landsgennemsnit• Læger med stort besparelses-potentiale ændrer sig mest


Besparelsespotentiale pr. DDDfor mavesårsmedicin (A02BC)6,00Besparelsespotentiale/DDD5,004,003,002,001,000,00Ydernumre200203 200403 Poly. (200403) Poly. (200203)


Det er muligt at ændre lægersordinationsvaner!Forudsætninger:• Enighed om mål og metode• Både primær- og sekundærsektor• Individuel feedback• Konsekvent opfølgning• Dialog• Forbedre/lette det daglige arbejde(ordinationsstøtte)


Hvad mener lægerne ?119 ud af 150 praktiserende læger besvarede spørgeskema (79%)• Det udsendte materiale giver brugbare oplysningerom ordinationerne (90%)• De udsendte statistikker har betydning forudskrivningen af recepter (78%)• Prisen indgår i højere grad i valg af lægemiddel (81%)• 58 % var i nogle tilfælde blevet overrasket over,hvordan deres ordinationsniveau lå i forhold tilgennemsnittet


Medicinindsatsen i Roskilde amtMedicinudgifter i primærsektoren 1998-2004Udgift pr. indbyggerkøn- og aldersstandardiseret (indeks 100=landsgennemsnit)Udgift i mio. kr.3002502001501001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Indeks10310210110099989796951998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(sept)


Region SjællandSygesikringens udgift til medicin pr. indbyggerkøn- og aldersstandardiseret (indeks 100=landsgennemsnit)Indeks108106104102100989694921998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(sept)


Hvad arbejdes der med aktuelt ?• Regional lægemiddelkomité– Fælles anbefalinger– Vurdering og prioritering af analoge lægemidler• BOB i Region Sjælland– Nyt web-system færdigudviklet (i samarbejde med ITfirmaetRehfeld Partners)– Ny samarbejdsaftale med lægerne• BOB i andre regioner– Fælles sekretariat/videreudvikling/erfaringsudveksling• Kvalitetsudvikling (§ 12c udvalg)– Praksisudvikling– Kroniske sygdomme og længerevarende forløb– Ordination af medicin

More magazines by this user
Similar magazines