8. Marts 2008 - APO Danmark

apo.danmark.dk

8. Marts 2008 - APO Danmark

APO-internat2008ICPC og Datafangst8. Marts 2008Henrik Schroll


ICPC -kodenetværket• ICPC kodning er nøglen ntil:• Kvalitetsudvikling• Informationer (Linkportalen)• Forskning (Ny viden i faget)


ICPC -kodenetværket• ICPC – Baggrundsgruppe• Formålet er at fåfos til at kode ens• Alle regioner har datakonsulenter og læger lfrakvalitetssikringsudvalget• Netværket driver en ”groupcare” aktivitet og en webdatabase for kodeproblemer• De lokale regionale repræsentanter arrangererkurser i ICPC-kodning• I nogle amter koder mere end 60 - 70 % af lægerne lalle deres patientkontakter• De regionale repræsentanter fra lægegruppenlunderstøtter tter diagnosekodningen af dokumenter tilLinkportalen


Sentinel i almen praksisLæge-system(Lægernes praksissystem)Patientidentifikation-DatoSentinel/DatafangstmodulSentinel-databaseTriggerDatabase-Diagnoser-Medicin-Ydelser-LaboratoriekoderDatafangstprojekt -1Pop-upskærmData overføres automatisk fra lægesystem til sentineldatabasen


Sentinel DatafangstDak-ITDAMDSDUOdenseKommunikation via SundhedsdatanettetLægesystemNo 1LægesystemNo 2Andre systemerNo 3Klinik 1 Klinik 2 Klinik 1 Klinik 2 Klinik 3Klinik 1 Klinik 2


Hvordan virker systemet fx diabetes• Popup skærmen• Tilbagemeldinger• Tekniske forudsætningerHenrik SchrollLeder af DAK-E E IT


Popup skærmenNår r sentinel er installeret og alle aftaler er påpplads vilpopupskærmenblive aktiveret når n r lægen lsætter s• fx en diagnose (evten gruppe af diagnoser)• Udskriver en speciel medicin• Laver en speciel ydelse• Indfører en speciel laboratorieydelse• Evt. en kombination af ovennævntevnte


Popup skærmenDemo af popup• APO Luftvejsregistrering• Diabetes årskontrol


Popup skærmen• Alle data fra de 4 tabeller indsendesløbende og automatisk til DAMD- Evt kunde ”triggede” patienter• Ved diabetes forløbsydelsen bestårLægens indsats blot i en gang om året atudfylde en popup påphver patient


Hvordan virker systemet fx diabetes• Popup skærmen• Tilbagemeldinger• Tekniske forudsætningerHenrik Schroll


Diabetes ForløbsydelsenDemo af tilbagemeldingen


Diabetes Forløbsydelsen• Hvad mener lægerne lom tilbagemeldingerne?• Udviklingen af popuppen og tilbagemeldingen er sket i samråd d medlægerne påpbaggrund af deres forslag• Informationsmængden ngden er afstemt efter ønske om ikke at miste overblik• Hvordan for vi kvalitetsudvikling ud af det?• Bruger lægerne ltilbagemeldingen?• Indkalder de patienter med problemer til ekstra kontrol?• Sker der noget organisatorisk i den enkelte praksis?• Skal der en facilitator ud at besøge praksis?• APO har styrken/erfaringerne i at udvikle kvalitet ved APO cirklen


Tilbagemeldinger• Tilbagemeldinger er i begyndelsen sketpå en CD rom til hver klinik• Første tilbagemelding kom til de klinikkerder havde kodet i > 3 måneder minovember 2007, næste nCD i januar 2008• CD rommen installerer sig selv ved brugaf et specifikt klinik password påpensarbejdsstation


Tilbagemeldinger• Marts 2008 overgår r tilbagemeldinger tilSundhed.dk• Data vil være vtilgængelig som vist her efterlogin med prof. Digitale signatur• Data opdateres hver uge• Senere vil data kunne ses af patienten vha.patientens egne digitale signatur


Sentinel DatafangstForskningsenhedenSDUOdenseDiabetesindikatorerNIP DatabaseKommunikation via SundhedsdatanettetLægesystemNo 1LægesystemNo 2Andre systemerNo 3Klinik 1 Klinik 2 Klinik 1 Klinik 2 Klinik 3Klinik 1 Klinik 2


DiabetesindikatorerIndikatoremnerDer indsamles data for 10 kvalitetsindikatorer.Seks af disse variabler videresendes til NIP1. Fodundersøgelse2. Øjenundersøgelse3. Mikroalbuminuri4. HbA1c5. Lipider6. Blodtryk7. Individuel behandlingsmål8. Hypertensionsbehandling9. Reduktion af forhøjet HbA1c10. Livsstilssamtale


Niveau 1RisikostratificeringNiveauerHovedvægt påpegenkontrolVelkontrolleret sygdom og velinformeret patientNiveau 2Mere intensiv behandlingskontrol Ialmen praksis og rehabilitering med opfølgningNiveau 3Sygehus/specialist niveauEn dynamisk model


Popup skærmen• Skærmen kan i nuværende version ikkeberegne stratificerings niveau. Detkommer først fmed i den næste nudvikledeversion - forår r 2008. Men stratificeringenfremgår r alligevel af den ugentligeopdaterede tilbagemeldingen


Sentinel DatafangstStratificering:• Niveau 1 Selfcare + Årskontrol i AP (2 gange årligt)• Niveau 2 Kontrol i AP• Niveau 3 Kontrolleres i diabetesambulatoriet


Niveau 1Niveau 2Niveau 3Glykæmisk kontrol efterinterventionHbA1c < 7% (0,07)HbA1c > 9 % (0,09) trodsforsøg på optimeretbehandling i ½ årBlodtryk mmHg< 130/80> 160/90 trods forsøg påoptimeretbehandling i ½ årMetaboliske problemer iforbindelse medbehandlingenNejSvær insulinresistensTendens til alvorlige elleruventede hypoglykæmitilfælde.Stærkt svingendeblodsukker.Hjertekarsygdom/storkarsygdomIngen tilstedeværendehjertekarsygdomTilstedeværendehjertekarsygdomDen diabetiske fodNefropatiNejNormalTegn på neuropati ellerarteriel insufficiensMikroalbuminuriFodsår/gangræn/Charcotfodog amputationMakroalbuminuri/nefropatiRetinopatiEvt. simplex retinopatiMaculaødem ellerproliferativ retinopati


Diabetesforløbsydelsenbsydelsen• Popup skærmen• Tilbagemeldinger• Tekniske forudsætningerHenrik Schroll


Tekniske forudsætninger• Et af de 12 lægesystemerl• Æskulap• MedWin• Novax• Darwin• PLC A-dataA• Ganglion• PC – Praksis• MediCare• Docbase• Multimed?• MyClinic?• Emar ?Systemer med ? Er endnu ikke certificeret, men forventes at blive e det.


Tekniske forudsætninger• En serverløsning sning i klinikken• En citrix løsning (Fjernserver)• Windows XP påparbejdsstationerne• Adgang til Sundhedsdatanettet SDN• Aftale med systemhuset om adgang tilDansk AlmenMedicinsk Database(DAMD)


Tilmelding til forløbsydelsen• Rent praktisk tilmelder man sig to steder:1. Man kontakter sit lægesystem logaftaler installation2. Dansk AlmenMedicinsk Database1. Tilmelding online påphttp://www.dak-e.dk/1. Ved en Blanket, der kan hentes påpsammeadresse2. Man anvender den udsendte blanket


Forløbsydelsen• Yderligere vejledning: www.dak-e.dk• Mini manualen• Dit system og Sentinel• Afregning med sygesikring• IUPAC koder• Service• Systemhuset• Datakonsulenten• DAK-IT

More magazines by this user
Similar magazines