udarbejdet til internt brug i Go Globals - Edition Svitzer

editionsvitzer.com

udarbejdet til internt brug i Go Globals - Edition Svitzer

INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Forord og vigtig information om dette katalog Side 4 Bandsfortegnelse og CD oversigt Side 5-37 Oversigt bands i katalog og på CD A. Danske Go Global bands B. Internationale Go Global bands C. Go Global bands mest for børn Go Global mulige hovednavne Side 38 Oversigt over point tildeling og kontaktpersoner i kommunerne Side 39 Go Global World Music Award i Kildeparken torsdag 22. maj 2008 Der tages forbehold for trykfejl og programændringer God fornøjelse og god arbejdslyst Karsten Højen Go Global projektleder 2 3 Du sidder nu med oversigten over de kunstnergrupper der udbydes i forbindelse med det store nordjyske Go Global projekt i perioden fra torsdag den 28. august til søndag den 14. september 2008. De grupper der er med i kataloget vil bidrage til at hele region Nordjylland vil komme til at summe af musik, god stemning, glade toner og store oplevelser. Men før det lader sig gøre, skal du og andre i kommunerne i gang med at ideudvikle, planlægge og organisere jeres lokale del af Go Global. I denne proces er der mange ting der skal spille sammen, og musikken er selvfølgelig en meget vigtig del af helheden. Dette katalog indeholder mange spændende grupper, der repræsenterer musik fra en stor del af verden - og også mange musikalske fusioner og hybrider. Du kan finde alt lige fra verdensmusik i kategorien ”folklore” til mange af de aller nyeste og hotteste udviklinger inden for worldfusioner og electronica. OVERSKUELIGHED Kataloget er udarbejdet i et forsøg på at give så godt et overblik som muligt, til jer der skal vælge ud. Vi har valgt at bringe et billede af hver gruppe, en kort beskrivelse og nogle facts om den enkelte gruppe og dens vilkår for optræden. Du kan i de fleste tilfælde også se hvilken periode gruppen står til rådighed for Go Global. Og som tillæg til kataloget er der tre CD´er hvor du kan høre et enkelt nummer med hver af de grupper der beskrives i kataloget. Derudover vil vi anbefale at søge yderligere oplysninger på internettet. Se links og søg selv gennem søgemaskiner. Dette katalog findes også på Go Globals hjemmeside og kan downloades som PDF fil. KATALOGOPBYGNING Kataloget er ikke nødvendigvis udtømmende og komplet - der kan sagtens komme flere grupper til og der vil helt sikkert være nogle af de grupper der er med i kataloget, som af forskellige årsager ikke kommer med i det endelige Go Global program. Kataloget er groft opdelt sådan at de første sider omhandler de danske bands der udbydes. Derefter kommer de internationale navne og de grupper der specielt er velegnet til børn og institutioner. Og sidst dem vi har valgt at kalde Go Globals hovednavne. De fleste af disse er grupper og solister der er verdenskendte inden for world music området. SÅDAN ØNSKER MAN. Alle nordjyske kommuner er tildelt et antal points efter hvor stor befolkningsprocentdel kommunens indbyggertal udgør. Disse points eller klip kan bruges til ”indkøb” af kunstnere fra dette katalog. I forbindelse med beskrivelsen af de enkelte grupper, fremgår der, hvor mange points den enkelte gruppe koster. Se bagerst i kataloget hvordan points er fordelt mellem kommunerne. Indkøb for de tildelte antal points koster ikke noget ud over evt. lokale følgeudgifter. Ønsker man at købe musik ud over det antal points man har til rådighed, betaler man for de overskydende points efter en fastlagt pris pr. point. Kommunens ønsker skal prioriteres og indgives på det skema der kan downloade fra Go Globals hjemmeside: www.GoGlobalNord.dk -> ”Ønskeskema-kommuner.pdf” Kommunens ønsker skal samles, koordineres og indsendes samlet gennem kommunens lokale Go Global kontaktperson. Se ligeledes oversigt over Go Global kommuneansvarlige bag i kataloget. Der gøres opmærksom på at der ikke er skrevet kontrakt med alle de nævnte grupper endnu - disse udarbejdes først på baggrund af de ønsker der kommer fra kommunerne. Og det betyder også at der kan være grupper imellem som ikke kommer med i det endelige Go Global projekt på grund af f.eks. for lille interesse fra kommuner og arrangører. Det er vigtigt at man i afgivelsen af ønsker, indsætter flere prioriterede datomuligheder, da alle medvirkende bands kun kan engageres i sammenhængende perioder. Koncerter med Go Global highlights aftales individuelt med Go Global sekretariatet og typisk udarbejdes der et budget med indtægter fra entre m.m. Andre af highlights grupperne vil blive præsenteret til storarrangementer få centrale steder i regionen. HVORNÅR? Vi anbefaler at indsende prioriteret ønskeskema så hurtigt som muligt og senest 31. marts. Kommunerne vil derefter få svar på band tildelingen inden udgangen af april. Ønskeskemaet indsendes senest 31. marts 2008 med post til: Region Nordjylland Att. Go Global sekretariat Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

More magazines by this user