BUPL-A søger to jobvejledere til landsdækkende team i Slagelse

klubfolk.dk

BUPL-A søger to jobvejledere til landsdækkende team i Slagelse

BUPL-A søger to jobvejledere til landsdækkende team i SlagelseBUPL-A gennemfører en omfattende reorganisering den 1. januar 2013, hvor otte lokalkontorerlukker i deres nuværende form. I stedet organiserer a-kassen sine medarbejdere i trespecialiserede teams med stærke hold af eksperter, der skal udvikle pædagogfaglige tilbud ogservices til medlemmerne – i tæt samarbejde med BUPLs 12 lokale fagforeninger.De tre teams er fysisk placeret fire forskellige steder, men får landsdækkende opgaver på hverderes speciale. Et Vejlederteam (i Kolding og Slagelse), et Efterlønsteam (i Ballerup) og etDagpengeteam (i Aalborg). Jobvejlederteamet afholder cv- og rådighedssamtaler, ogsamarbejder med fagforeningen om tilbud til pædagogerne.Jobvejlederteamet har en stærk faglighed, båret af i alt 14 kompetente og dedikeredemedarbejdere, der fysisk er placeret i henholdsvis Kolding og Slagelse.BUPL-A søger to dygtige jobvejledere til teamet på i alt 7 personer i Slagelse, med tiltrædelseden 1. januar 2013. Jobvejlederteamet er omdrejningspunktet for BUPL-As pædagogfagligeservice med stærkt fokus på pædagogers forskellige potentialer og valgmuligheder.Først og fremmest skal du have lyst til at udvikle nye arbejdsområder i en nyorganiseretarbejdsløshedskasse, som har fokus på pædagoger, job og jobskabelse.Du har måske erfaring som pædagog, leder eller fra rådgivning og vejledning gerne fra etjobcenter, uddannelsesinstitution, fagforening eller a-kasse.Konkrete opgaver for jobvejlederen Afholdelse af lovpligtige CV- og vejlednings/rådighedssamtaler for enkelt medlemmer og istørre grupper på tværs i landet Generel vejledning og servicering indenfor det arbejdsmarkedspolitiske felt ogrådighedsområdet Træffe afgørelser i 1. instans i sager vedr. rådighed/udeblivelse/længerevarende sygdomm.v. som knytter sig til aktiviteter for ledige Coaching, jobformidling, hjælp til kompetenceafdækning Løbende (projekt)samarbejde med flere fagforeninger om organisering, indhold ogkonkret udmøntning af initiativer/opgaver Information, rådgivning og formidling af relevant viden til fagforeninger og øvrigerelevante målgrupper som kommuner, institutionsledere, tillidsrepræsentanter m.v. Samarbejde med BUPL-As øvrige teamsFaglige kvalifikationer, en eller flere Relevant uddannelse gerne som pædagog eller socialrådgiver Arbejde målrettet med professionelle samtaler/møder Grundigt kendskab til det pædagogfaglige område gennem uddannelse/arbejde Kendskab til arbejdsmarkedslovgivning, sociallovgivningDerudover Evne til at tænke ud af boksen, finde løsninger på udfordringer Evne til at indgå i et team, hvis hovedformål er at skaffe arbejdsløse pædagogerarbejde Empatisk og med blik for relationer og deres betydningDu skal kunne formidle svært fagligt stof, være IT stærk og arbejde systematisk.Oplæring vil kunne finde sted.Vi tilbyder afvekslende og udfordrende arbejdsopgaver. Løn- og ansættelsesforhold i henhold tiloverenskomst med HK. Stillingen som jobvejleder aflønnes efter et anciennitetsbaseret lønforløb,hvor startlønnen er 26.910 kr. og slutlønnen er 32.748 kr. Hertil lægges et fritvalgstillæg på 2,37%samt en arbejdsgiverpension på 14,5%. Arbejdstiden er 35 timer om ugen inkl. frokost.Der vil være en del rejseaktivitet i stillingen, da opgaverne er landsdækkende.- 1 -


Information om BUPL-A og jobprofil kan findes på www.bupl.dk/a-kassen.Send din ansøgning mærket ”Jobvejleder i BUPL-A” til BUPL, Direktørstaben, Blegdamsvej 124,2100 København Ø., så vi har den i hænde senest den 21. november 2012 kl. 10, eller via e-mail:bupla-job@bupl.dk. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. november 2012.Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Henriette Becker, tlf. 3546 5065 ellerteamleder Lars Vedel tlf. 3546 5822.Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende arbejdsløshedskasse er arbejdsløshedskasse for pædagoger og klubfolk.A-kassen har ca. 60.000 medlemmer.- 2 -

More magazines by this user
Similar magazines