PÆDAGOGER I SKOLEN - Bupl

klubfolk.dk

PÆDAGOGER I SKOLEN - Bupl

PÆDAGOGERI SKOLEN


PRIORITÉR PÆDAGOGERNESROLLE I FOLKESKOLENPædagoger og SFO er i dag en integreret del af folkeskolen. 86 % af allebørn i børnehaveklasse til 3. klasse går i dag i skolefritidsordning. Pædagogerer en integreret del af folkeskolen og skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolensformålsparagraf. I formålsparagraffen beskrives den pædagogiskelæringsmæssige opgave, som via det udvidede undervisningsbegreb eret godt udgangspunkt for samarbejdet mellem lærere og pædagoger i densamlede skoledag.Det bør tydeliggøres ved at indskrive pædagogers opgaver i folkeskoleloven.Lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningschefer siger samstemmende,at pædagogerne i folkeskolen og lærer-pædagogsamarbejdet højnerkvaliteten i folkeskolen – både gennem SFO’en, og når de indgår i undervisningen.F.eks. mener 90 % af skolelederne, at pædagoger bør være en integreretdel af fremtidens folkeskole. Derfor er det vigtigt, at politikerne ogsåfokuserer på denne del af folkeskolen og ser på mulighederne for at styrkebørnenes faglige dygtighed og sociale kompetencer.


PÆDAGOGERS KERNEOPGAVERPædagoger har gennem deres uddannelse viden og kundskaber om de faktorer og sammenhænge,som har betydning for menneskers personlige og sociale udvikling og dannelsesamt deres trivsel og læring. Det sker bl.a. i pædagogernes arbejde i SFO, fritidshjemog klub, og når pædagoger indgår i undervisningen.• Når pædagoger indgår i undervisningen, kan de sikre eleverne i 1.-3. klasse fysiske aktiviteter,leg og andre udviklende aktiviteter i en forlænget skoledag• Når pædagoger indgår i undervisningen, kan de bidrage med forslag og ideer til læring,som inddrager børnenes perspektiver og bidrage til læreprocesser, som er mangfoldige,varierende og engagerende• Når pædagoger indgår i undervisningen, har de et særligt ansvar for børnenes socialerelationer, for at udvikle et positivt kammeratskab, for et godt klasserumsmiljø samt forat undgå mobning. Det skaber trivsel og et godt læringsmiljø. Derved har pædagogerneen særlig rolle at spille, når det gælder AKT-opgaver• Når pædagoger indgår i undervisningen, kan de yde særlig støtte til udsatte børn ellerbørn med særlige behov• Når pædagoger indgår i undervisningen på højere klassetrin eller i samarbejdet mellemskole og klub, kan de yde støtte til unge, som er ved at droppe ud af skolen, så disseelever kan vende tilbage til undervisningen.ET FÆLLES ANSVARRundt omkring på landets skoler samarbejder pædagoger og lærere allerede i stigendegrad. Samarbejdet har forskellig form, struktur og baggrund, men fælles er, at pædagogerog lærere ved at respektere og bruge hinandens fagligheder både inspirerer og inspireres– til gavn for børnene.Det vil være lærerne, som har ansvaret for, at eleverne når de faglige trin- og slutmål, menspædagogerne har ansvaret for udviklingen af elevernes sociale kompetencer. Det er etfælles ansvar, at pædagoger og lærere skal understøtte hinandens kompetencer og i dialogbidrage til konkrete læringsaktiviteter og trivselsfremmende tiltag for at skabe en godfolkeskole, hvor eleverne tilegner sig de kompetencer, som de får brug for i en globaliseretverden.

More magazines by this user
Similar magazines