1.pdf

e.pages.dk

1.pdf

LANGELAND • STRYNØ • TAASINGE Tirsdag 2. oktober 2012. Nr. 40

Radio Langeland i kamp for livet

FOR FÅ FRIVIL-

LIGE: Radio Langeland

forsøger at få flere

frivillige ved åbent hus

- ellers lukker den lille

radiostation

AF BJARNE SELVAGER HANSEN

HvisikkeRadioLangelandmeget

snart får flere frivillige, lukker

den lille station.

Så kontant lyder meldingen

fra bestyrelsen.

- Det haster. Vi kan ikke fortsætte

med det antal frivillige, vi

harnu.Medlidtgodviljekanjeg

tælle 6-7, og det er for få. Det er

sidste udkald, hvis Radio Langeland

skal reddes, siger Jørgen

Nielsen, formand for foreningen

bag radioen.

Redningsforsøg

Radio Langeland forsøger sig

med et redningsforsøg i den

kommendeweekend-vedatin-

Din lokale samarbejdspartner

- tæt på dig!

Christian Lystrup Christensen

Mobil: 30 34 10 52

Se mere på www.alf-jensen.dk

Privat • Erhverv • Landbrug

Østergade 72 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 27 17 · www.rkforsikring.dk

FACADE-ISOLERING

Let/tung bagvæg

Facadeisolering

Dybler

Underpuds

Facadenet

Slutpuds

- Fordi vi ER lokale...

Lene H. Johansen

Trine W. Jensen Morten Pape Henriksen

Mobil: 21 65 19 77

Gør dit hus

mere værd

- og spar på

varmeudgifterne! g

Ellehaven 16 · 5900 Rudkøbing · Biltlf. 30 69 69 12

Medicinhavernes

gartnere

10 frivillige mødes hver

tirsdag kl. 10 for at passe

haverne i Tranekær - og

anlægge nye

➜ SIDE 14 OG 18-19


KLIP UD

Dækgaragen blev

i 2011 kåret som

”Michelin Quality

Dealer of the year”

af Michelin og

Teknologisk

Institut.

Inst

Langeland

får besøg

fra Nnudu

Christiana Srakubea

fra den

ghanesiske venskabslandsby

på genvisit

➜ SIDE 8

■ Formand Jørgen Nielsen og

bestyrelsesmedlem Bent Olesen

fra Radio Langeland håber på flere

frivillige i studiet. Ellers lukker den

lille station. FOTO:KRISTINAHOLT

vitere alle interesserede til åbent

hus på lørdag.

Radio for lytterne

Tiden var en helt anden, da den

lille radiostation sendte første

gang for snart 23 år siden. Dengang

var det nemmere at hverve

frivillige.Enflokpå20-25,heriblandt

mange unge mennesker,

giktilopgavenmedildhu,ogen

række programmer/værter blev

meget kendte på Langeland.

- Den ånd vil vi meget gerne

skabe igen.Vi skal lave radio for

Radio Langelands lyttere, med

levende mennesker. Ellers er

vi ikke andet end en jukeboks

med musik, og dem er der nok

af rundt om, siger Bent Olesen,

medlem af bestyrelsen.

DANMARKS

BILLIGSTE

DÆKPRISER

Ring på

tlf. 62 51 48 91

Ring og fåRING et uforpligtende og få tilbud

Vi svarer et uforpligtende alle ugens tilbud. 7dage.

Vi svarer alle

ugens 7 dage.

AUTOVÆRKSTED & DÆKCENTER

Udfører alt reparationsarbejde,

timeløn 239,- excl. moms.

vores vor vores es tk tek teknologi k nol l ogi ogii br bring bringer ing inger er di dig fr frema fremad ema emad

Dækgaragen

Dunsbjergvej 22, 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 48 91 · Mobil 20 15 22 95

www.daekgaragen.dk

➜ LÆS MERE SIDE 4

KLIP UD


2

landeT rundT

pris Til fesTival-reklame: Langelandsfestivalens spot

med ”fuckfingeren” er blevet kåret til den bedste radio-reklame

i 2012. Reklamen blev produceret af Lars Jul fra firmaet Mount

Belzoni.

LANGELANDS ELFORSYNING

- vi har energien til dig

En el-leverandør

- en elregning

Lokal el betaler sig!

MODESHOW

KOM OG SE

EFTERÅRS

NYHEDER:

Onsdag

d. 11. oktober

kl. 19.00

Tilmelding

nødvendigt

på tlf. 62 51 12 80

Salgsleder

egon sohnesen

tlf. 6345 2246

mobil 2023 1422

www.lef.dk

Østergade 19 · Rudkøbing

Tlf. 62 51 12 80

www.butik-cherie.dk

Salgskonsulent

Karin skov

tlf. 6345 2247

Salgssekretær

helle egeberg

tlf. 6345 2249

Ugeavisen Øboen udgives af Fynske Medier P/S, der bl.a. også udgiver

Kerteminde Ugeavis, Lokalavisen Nyborg, Melfar Posten, Ugeavisen Nordfyn,

Ugeavisen Faaborg, LokalAvisen Assens, Ugeavisen Svendborg, Ugeavisen

Odense, Lokalavisen Nordvest, Dalum-Hjallese Avis og Skibhus Avisen.

Medlem af De Lokale Ugeaviser.

langelænder

vender hjem

ny souschef:

Nicolai Christensen

bliver næstkommanderende

i Super-

Brugsen Rudkøbing

- i stedet for Thomas

Rasmussen

af bjarne selvager hansen

En langelænder vendte hjem i

går.Ny souschefiSuperBrugsen

Rudkøbing er nemlig Nicolai

Christensen, der er født og opvokset

på Langeland.

Jobbet blev ledigt, fordi den

hidtidigesouschefigennem2år

ThomasRasmussenharfåetjobbetsomuddeleriSuperBrugsen

i Kværndrup.

Med sig til Kværndrup tager

Salgssekretær

Tina Christensen

tlf. 6345 2242

Thomas Rasmussen tørvareleder

Marlene Aagaard. Hun skal

være souschef i Kværndrup.

En rigtig brugsmand

Den nye souschef i Rudkøbing

er en rigtig brugsmand. Hans

første job var som servicemedarbejder

i brugsen i Hou. Herefter

blev det til en læreplads i

Kvickly City i Svendborg, souschef

i SuperBrugsen Sædding

ved Esbjerg og senest tørvareleder

i den store Kvickly i Rosengårdscentret.

Nicolai Christensen tiltrådte

1. oktober.

Ørstedsgade 18, 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 22 80

Fax 63 45 22 38

annonceindlevering:

■ Nicolai Christensen vender

tilbage til Langeland som

souschef i SuperBrugsen

Rudkøbing.

Redaktør

bjarne selvager hansen

tlf. 6345 2241

korrekturannoncer: onsdag kl. 15.00.

Tekstannoncer: torsdag kl. 15.00.

rubrikannoncer: fredag kl. 13.00.

landeT rundT

Tilskud Til arkiv:

Lokalhistorisk Arkiv i Lindelse

kom lidt i klemme, da Langeland

Kommune den 1. april i

år solgte ejendommen Kirkegade

3, hvor arkivet holder til.

Den nye ejer har givet arkivet

lov til at leje lokalerne frem til

udgangen af 2013, men arkivet

mangler pengene. Derfor har

arkivet søgt kommunen om

et huslejetilskud på 24.000

kroner og varmebidrag på godt

10.000 kroner.

www.oeboen.dk

Et godt tilbud

Torsdag, fredag og lørdag

Lun efterårskjole

i bomuld og farver, alle str.

kr. 100,-

CONTAINERBUTIKKEN

Fotograf

Kristina holt

tlf. 6170 9910

TLF. 62 51 40 66

Tirsdag den 2. oktober 2012

Tillykke

60 år

Birger Vogelius, Ristinge

Foto, fylder 60 år onsdag den

4. oktober. Den runde dag

markeres med åbent hus på

Ristinge Camping lørdag den

6. oktober fra kl. 13.00.

sølvbryllup

Alina og Boye Andersen,

Bygaden 82, Tullebølle, kan

fejre sølvbryllup onsdag den

10. oktober.

dødsfald

21.09: Ulla Pedersen, Broløkken

2 B, Rudkøbing - 69 år.

22.09: Ingrid Langhorn,

Nørrebro 49, Rudkøbing -

102 år.

25.09:Tida Christensen,

Lindelse Plejecenter - 96 år.

26.09: Flemming Espensen,

Lohalsparken 28, Lohals - 66

år.

26.09: Svend Petersen, Kulepilevej

23, Kulepile - 95 år.

27.09: Knud Pedersen, Rosenvænget

2, Rudk. - 92 år.

E-mail annonce: annonce@oeboen.dk

E-mail redaktion: redaktion@oeboen.dk

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15

Udgiver:

Fynske Medier P/S

Tryk: Fynske Mediers Trykkeri

Direktion:

Jesper Rosener, adm. direktør

Troels Mylenberg, ansvarsh. redaktør

Distribution: Udebliver avisen

– ring til FK Distribution

på tlf. 62 22 22 22

Mail: reklamation@tof.dk

Ugeavisen Øboen omdeles hver

uge gratis til samtlige husstande på

Langeland, Strynø og Tåsinge.

distribueret oplag:

11.197 eksemplarer.

Erhvervsmæssig affotografering af

bladets redaktionelle tekst og annoncer

er ikke tilladt.

Bladet påtager sig intet ansvar som

følge af fejl i tekst og annoncer.


Tirsdag den 2. oktober 2012 3

Chef for

nyt jobcenter ansat

nyT job

LangelandKommuneharansat

chefen for det nye jobcenter på

Langeland. Det bliver Torben

Lønberg.

Det er en erfaren chef, som

kommunen har ansat. Torben

Lønberg kommer fra en tilsvarendestillingiOdenseKommune

- med mere end 10 års erfaring

på beskæftigelsesområdet.

-Jegglædermigmegetoverat

viharfåetdettilrettelagtsåledes,

at der bliver tale om en så stærk

holdopstilling med meget erfarnemedarbejdere,ogensuper

erfarenchef,nårjobcenteretslår

døreneoppr.1.januar2013.Jeg

synes roligt vi kan sige, at vi får

et ”dreamteam” på beskæftigelsesområdet

her på Langeland”,

siger Bo Nissen, formand for

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

i kommunen.

Torben Lønberg blev udvalgt

blandt i alt 25 ansøgere til stillingen.

Han er 54 år og har været

chef i jobcenteret i Odense

igen sølv til Hedo-bager

Hedo’s Bageri bliver bare ved

med at hente fine præmier

hjem.

For tredje år i træk er Hedo’s

Bageri - med afdelinger i

Lohals og Rudkøbing - vendt

hjem fra konkurrencen Danmarks

Bedste Brød og Kager”

med en sølvmedalje.

Præmien blev givet for et

HEY DJ/RADIOVÆRT

Går du med en lille

drøm om engang at blive

nutidens svar på Jørgen ”de” Mylius.....

- eller måske en ny Jørn Hjorting......

- eller bare en helt anden....

Så se her: Så er muligheden her nu for

at blive radiovært.

RADIO LANGELAND 104,8 MHZ

Holder åbent hus / radio

LØRDAG D. 6. OKTOBER 2012

KL. 11 - 16

På radioen Nørrebro 75B i Rudkøbing

(den gamle tandklinik)

Så kig ind og se hvordan man laver radio, og få evt. en ”stemmeprøve”,

så du kan høre hvordan du lyder i en radio.

( det er slet ik´ så svært.. ?)

-men pas på.......du kan blive ”bidt” af det......det håber vi du gør,

for vi mangler radioværter i alle aldre!

Vi gir lidt godt til ganen

■ Torben Lønberg bliver chef for

det nye kommunale jobcenter

på Langeland. Han tiltræder 1.

november.

Kommune fra 2002-2012.

Forud for det var han fra 2001

- 2002 forstander for AOF i Faaborg,ogfra1987-2001varhan

afdelingsleder i ISS Koncernen.

Torben Lønberg er født og

opvokset på Langeland, hvor

han blandt andet har gået på

den tidligere Rudkøbing skole.

Han fraflyttede i 1979 for at videreuddanne

sig. I dag bor han

i Oure. Han er gift på 32. år og

har to voksne døtre.

Torben Lønberg starter i jobbet

den 1. november. Det nye

jobcenter slår dørene op, og de

øvrigemedarbejderekommertil

pr. 1. januar.

rugbrød. Det hedder Neptun

og indeholder blandt andet

gulerødder og havtorn. Brødet

er kreeret af Dorthe Andersen

fra Hedo’s Bageri.

Lørdag d. 6. oktober gi’r vi 10% af

omsætningen til Kræftens Bekæmpelse

til fordel for STØT BRYSTERNE

Nyheder fra Tamaris

STØT

BRYSTERNE

Husk ...Lotteri i

byens butikker!

Tilbudene de den en ene ne gæ gælder

æ

så længe e lager la lag lager ag age ge er e r haves haves.

ves es es. s. .

Smart grøn sko

400.-

Kort støvle

m. velcro

600.-

Kort støvle

m. snøre, sort

700.-

Kort støvle

sort

600.-

Østergde 32 . 5900 Rudkøbing . Tlf. 62 51 11 22


4

Alle priser erafhentningspriser og incl. 25% moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl og udsolgte varer samt forsinkede leverancer.

SB . 136658

WEEKENDBRAG

TORK KØKKENRULLER

2-lag, 4 ruller pr. pakke

TORK TOILETPAPIR

2-lag. Hvid. 8 ruller pr. pakke.

Det professionelle byggemarked

WEEKENDBRAG

PR. PAKKE

9 95

SPAR 29,-

GÆLDER KUN LØRDAG D. 6. OKTOBER

BEGRÆNSET ANTAL

WEEKENDBRAG

PR. PAKKE

9 95

SPAR 15,-

GÆLDER KUN SØNDAG D. 7. OKTOBER

BEGRÆNSET ANTAL

STARK Rudkøbing

Bellevue 5b • 5900 Rudkøbing • Tlf. 6251 1045

JBK HORSE SHOWS OG KOPENHAGEN FUR PRÆSENTERER

DEN SPANSKE RIDESKOLE

OPLEV MAGIENS OG HISTORIENS VINGESUS, NÅR RYTTERNE FRA DEN SPANSKE RIDESKOLE

INDTAGER ARENAEN I ODENSE PÅ DERES BETAGENDE SMUKKE HVIDE LIPIZZANERHINGSTE!

DEN SPANSKE RIDESKOLE KAN I ÅR OPLEVES VED WORLD CUP STÆVNET I ODENSE

onsdag den 17. oktober, dørene åbnes kl. 19.00 i Odense Congress Cente

KØB DIN BILLET NU PÅ WWW.JBKHORSESHOWS.DK

radio vil genoplive

”gamle dyder”

radio i nød:

Radio Langeland ønsker

sig frivillige med

program-ideer - ellers

lukker stationen

af bjarne selvager hansen

RækkenafkendteværterpåRadio

Langeland er lang.

Mange husker blandt andet

Tommy”Post”,Leif”Foto”,Kaj

Kromann, Marianne Hansen,

denungeBonanno,TonniHansen,

Preben Niebuhr...

DER KAN

KØBES EKSKLUSIVE

VIP-PLADSER TIL

DENNE AFTEN

Denne liste vil Radio Langelands

bestyrelse vældig gerne

gøre meget længere.

- Vi vil gerne genoplive de

”gamle dyder”. Med masser af

gode programmer, live-transmissioner

fra begivenheder,

osv., siger bestyrelsesmedlem

Bent Olesen, der som brugsuddelervarmedtilatstøtteradioen

økonomisk.

- Den nuværende håndfuld

frivillige gør det godt, men de

kan jo ikke overkomme at lave

en masse programmer. Derfor

er det altafgørende for stationens

fremtid, at vi får mange

I kærlighedens tegn

Foreningen Spirit-Langelands

to åbne arrangementer i oktober

står begge i kærlighedens

tegn.

“Verden i forandring - kærligheden

og dig” er titlen på

Karen Wethjes foredrag, som

holdes i Borgerhuset, Ahlefeldsgade,

Rudkøbing, torsdag

den 4. oktober.

Søndag den 14. oktober

er der workshop med Talasi

Ørting samme sted. Overskrif-

ten på workshoppen er : Kun

hjertet kender vejen.

Karen Wethje vil i sit foredrag

fortælle om sit syn på,

hvordan fremtiden kan ses

udfra arbejdet som terapeut,

underviser og medie for den

åndelige verden. Hun vil tale

om kærlighedens, parforholdets,

skilsmissernes og singlelivets

udfordringer i de omskiftelser

som sker i disse år.

- Talasi Ørtings workshop

tager udgangspunkt i hjer-

flere frivillige - unge, midaldrende

og ældre - som vil lave

udsendelser. Og de kan næsten

få lov til at lave, lige hvad de

vil. I bestyrelsen har vi lavet en

skitseover hvilken sendeflade vi

kunne tænke os, men det meste

kanpassesindiden.Viermeget

åbne for ideer og meget fleksible,

forklarer formand Jørgen

Nielsen.

Rent teknisk er Radio Langeland

godt kørende, med fine

studieforhold,udstyrtilatsende

live fra begivenheder og udstyr

til at producere programmer

hjemme privat.

tets visdom og kærlighedens

kraft. Gennem meditation,

øvelser, dans, musik og

visdom-guidence vil Talasi

Ørting, der er deva, bringe

deltagerne i kontakt med en

dybere sandhed om, hvem vi i

virkeligheden er - og hvordan

vi kan bruge hjertet som vort

livs kompas, oplyser Ingvvard

Hansen fra Spirit Langeland.

Talasi Ørting er stifter af

Living Heart Temple i København

og arbejder som

Ny messe for modne livsnydere

5.-7. oktober 2012

���� ���� ��� �����

�� ������� ��� �� ������ ������������ �� ����������� ��� ���

����� ������ ��� ������ ���� ��� ���� ������ ����� ���� ��� ������ ��

��������� ��������������� �� ������� �� ����� ������� ����

��� ����� �� ���� �� ����������� ��� ������ ���� ������ ���

���� ������ ���������� � ���������� ���

��� �� ��� ���� ��� ��� ����������� �� ��������� ����������

�� ������ � ��������� ���������� ���������������� ����������

���� �� ������������ ��� ������� ��� ���� ������ ���

�� ��� � �����������

Oplev messens

7 spændende

tema-områder

Tirsdag den 2. oktober 2012

- Det eneste vi mangler er

frivillige medarbejdere, der

har lyst til at lave programmer

og at indgå i det sociale fællesskab,

som radioen er. Men det

skal altså også være nu. Uden

interesserede frivillige, ingen

lyttere - og ingen radio, tilføjer

Bent Olesen.

Radio Langeland sender ffredag,

lørdag og søndag på FM

104,8 MHz.

Åbent hus hos Radio Langeland,

Nørrebro 75 B (tidl. børnetandklinik),

Rudkøbing, lørdag

den 6. oktober kl. 11-16.

■ Talasi Ørting leder en workshop

med emnet ”Kun hjertet kender

vejen”.

workshop- og cermonileder,

spirituel guide, coach og foredragsholder

i Danmark som i

udlandet.

Sæt � �����������

����� ��������� ���� ��������� ��� ������� ��������� ��

������� ������ ������� �� ������ ���������� ����

��� ���� �� www.living-plus.dk

Sundhed &

Fritid på

Rejse er livet På hjul velvære Smagstorvet Frihed fuldtid Bo godt

Ventre Ringvej 101 � ���� ���������� � ���� ���� ����

��� ���� ���� � ������������� � ����������������

������ ������� ��� � ���� ���������� � ���� ���� ���� � ������������� � ����������������


Tirsdag den 2. oktober 2012 5

Haven kalder

Bo Grønt, Bregninge

279 Osmo Bio

Plante Aktivator

Med Mykorrhiza.

Fremmer rodvæksten

på planterne.

5 kg.

95

Glem ikke

efterårshyggen

med Halloween

Flotte

græskar

PR. STK.

29 Cupido 95

SØNDAGS-

TILBUD

Gælder kun søndag d. 7. oktober

-50% på hele

staudesortimentet

Kom ind og se det store udvalg

Little Heath

Årets absolutte højsæson for plantning af hæk

10 stk.

pr. bundt

69 95

Liguster, Ligustrum Liga

Delvis stedsegrøn.

Almindelig størrelse 50-80 cm.

Bundt á 10 stk. 69,95. SPAR op til 105,05

Ekstra Large 80-100 cm. fl otte velforgrenet planter.

Bundt á 10 stk. 99,95. SPAR op til 135,05

Husk at forudbestille – kan leveres fra 6.-7. okt.

Citrusplanter

Flere forskellige slags.

Flotte kraftige planter.

Normalpris 459.-

Pr. stk.

200.-

SPAR 250.-

50-80 cm.

SPAR op til 105,05

Bøg, Fagus

Flotte og velforgrenet 3 års planter.

Almindelig str. 50-80 cm.

Bundt á 10 stk. 99,95 SPAR op til 105,05

Ekstra Large 80-120 cm.

Bundt á 10 stk. 129,95 SPAR op til 135,05

Husk at forudbestille – kan leveres fra d. 3.-4. nov.

Pieris i to flotte varianter

Vælg mellem

Little Heath og Cupido

2 stk.

129 95

Pr. stk. 89,95

10 stk.

pr. bundt

99 95

50-80 cm.

SPAR op til 105,05

SPAR 49,95

Bregninge

Sundbrovej 26 • Svendborg • Tlf. 62 22 53 85

Kirsebærlaurbær

Prunus laur. Etna.

Stedsegrøn bladplante

med kraftig vækst.

Karakteristiske mørke skudspidser

i det tidlige forår. 40 - 50 cm.

Pr. stk. 139,95

Pr. stk.

199 95

Glasbær

Callicarpa bod. ’Profusion’

Flotte kraftige planter og en meget

fl ot busk om efteråret med sine

fl otte iøjnefaldende lilla bær i stor

mængde.

16995 2 stk.

249 95

Osmo Bio

Efterårsgødning

100% organisk.

10 kg.

5 stk.

499.-

40-50 cm.

SPAR 200,75

SPAR 69,95

HUSK

Åbent hver

søndag

10-16

Blåbær

Få dig en ren vitaminbombe i haven.

Husk blåbær er en surbundsplante.

Pr. stk. 119,95

Åbningstider

Mandag - torsdag: 9:30 - 17:30

Fredag: 9:30 - 18

Lør- & helligdage: 9 - 16

Søndag: 10 - 16


6

Udebliver

Ugeavisen Øboen

Så ring til FK Distribution

Tlf. 62 22 22 22

Telefontid:

Mandag - onsdag - torsdag kl. 8.30 - 17.00

Tirsdag kl. 8.30 - 16.00

Fredag kl. 8.30 - 14.30

STORT UDVALG

i hjemmelavede supper:

Gullash, karry m. kylling,

oksekød, hønsekød, rodfrugt,

minestone, grønkål,

guleærter, asparges- og

blomkålssuppe

HUSK hjemmelavet

fi skefars

- hver onsdag!

Hver fredag

- hele oktober:

8 STK. SMØRREBRØD

Uspec.

Spar kr. 26.-150.-

Så er der sylte igen!

Tak for hjælpen

KØB EN

Rudkøbing - Tlf. 62 51 10 72

Stenstrup - Tlf. 62 26 34 00

På cykel til Paris

Cykelmotion Sydfyn-Paris

www.sydfyn-paris.dk

Informationsmøde

onsdag d. 10. oktober kl. 19.00

i Maritimt Center, Svendborg

Cykelmotion Sydfyn-Paris gennemførte igen i 2012 en

meget succesfuld tur fra Svendborg til Paris, med det

hovedformål, at indsamle penge til fordel for Børnecancerfonden.

Det var 8. gang turen blev gennemført og for 8. gang

med stor succes.

Den oplevelse synes vi også andre skal have mulighed

for at få, så derfor inviteres alle interesserede til informationsmøde.

På mødet vil deltagere fra 2012 holdet fortælle om selve

ideen bag turen, hvordan den bygges op, hvor stor en

oplevelse det er for alle og hvordan man kommer med

på holdet i 2013.

Tilmelding ikke nødvendig. Vi glæder os til at se jer

Cykelmotion Sydfyn-Paris.

www.Sydfyn-Paris.dk

NB. Nu på onsdag den 10. oktober

mesterslagteren

- lev sundt med kød

1/2 GRIS TIL FRYSEREN

Vi skærer ud efter ønske og

hjælper med at pakke den.

Vi laver også dine røgvarer.

Ca. 35-40 kg

KUN 1.250.-

Så er vi klar

med vores

julefrokostbrochure!

Se www. slagterpigerne.dk

eller ring og vi sender en til dig!

HJEMMELAVEDE

TÆRTER

Vælg mellem: Løg/bacon,

porre/tomat, broccoli/gulerod,

Bl. grøntsager, spinat/løg/peber.

Pr. stk. 44,95

2 stk.75.-

500 fik tro

på livet

TPl: Chris MacDonald

trak 500 til

foredrag i Langelandshallen

Foratbrugeenforslidtkliche,så

kan man roligt fastslå, at Chris

MacDonald kom, så og sejrede.

Igen.

Håbet var 350 tilhørere til

foredraget med manden bag

TPL - Tro På Livet.

Der kom 500, så det kan kun

betegnes som en stor succes for

initiativgruppen. Foredraget

foregik i Langelandshhallen

forleden torsdag.

Blandt tilhørerne var også

elever fra Actionefterskolen

Sydlangeland, Magleby Friog

Efterskole og langelandske

teenagere med forældre og

bedsteforældre, der alle lærte

om HUA, ”rummenering”,

attitude, vigtigheden af søvn,

frontallappenmedafdeling1for

negativt bræk og afdeling 2, det

heltmodsattemedpositivtgylp.

100 gæster fra Fyn

-Detglædedeosekstrameget,at

derkomover100gæsterfraFyn.

Det var et andet af vore ønsker,

der her blev opfyldt, udtaler

Susanne F. Nielsen fra Fitness

Nord, en af de mange initiativtagere

til aftenens arrangement.

- Dog lidt ærgerligt at der

trods alt var nogle stykker, der

valgteatblivehjemmepåsofaen

og ”rummenerede” negativt,

altså brugte den forkerte hjernehalvdel,

tilføjer Ivan Nielsen,

også med i gruppen.

- Men de, der kom fik en for-

Så starter madlavningsholdet

for mænd i Sydlangeland

op igen

Holdet mødes i

Humble skoles køkken kl. 17.00-21.30

Hovedgaden 64

Første mødegang sker:

tirsdag den 2. oktober

Dernæst hver anden uge indtil jul.

Underviser:

Ivan K. Jensen, underviser i køkkenfag på Skårupskolen

Deltagelse:

Det koster 75 kr. pr. gang til råvarer. er.

Ved tilmelding betales kr. 300,

for fire gange.

Første mødegang er gratis

Hvordan:

Tilmeld dig madlavningsholdet på å

mail: hanp@langelandkommune.dk, dk,

eller tlf. 63516082

Projekt Nærvær i Nærmiljøet er et metodeudviklingsprojekt

der arbejder med

sundhed og trivsel på Sydlangeland. Projektet

udvikler aktiviteter indenfor Kost,

rygning alkohol og mental sundhed

rygende oplevelse, og mon ikke

alle vågnede op fredag morgen,

medbehageligt smilpålæberne

og en nærmest tømmermandsagtig

ømhed i lattermusklerne.

Men også med masser af ny

energi og viden om, hvordan

hverdagen kan blive nemmere

med den rigtige motivation og

et fælles sprog. I TPL-gruppen

føler vi også, at vi sejrede med

dette fælles arrangement, siger

Ivan Nielsen.

Grobund for succes

- Vi har mødt en utrolig opbakning

fra rigtig mange, og

det giver bestemt mod på mere.

Langeland er fyldt med frivillige,

der i deres lokalområde yder

enuvurderligindsats.Nåralden

fælles energi bliver sat sammen,

er der grobund for succes på

Langeland-altsåpositivattitude

på vores ø og også på den anden

side af broen, udtaler Jytte FrederiksenogLarsGodfredsenfra

henholdsvis Rudkøbing Gymnastikforening

og Rudkøbing

Badmintonklub.

Gruppen bag

TPL-gruppen bestod denne

gang af Rudkøbing Gymnastikforening,

Rudkøbing Badmintonklub,

Fitness Nord,

Bagenkop Familie Fitness med

supportafActionefterskolenog

Magleby Fri- og Efterskole.

- Når vi vil, når vi har viljen

og viljestyrken til at skabe

succes, så går det hele meget

nemmere, lyder gruppens slutbemærkning

- frit efter Chris

MacDonald.

TIPS: redaktion@oeboen.dk

nær

vær

i nærmiljøet

INFORMERER

Landzonetilladelser

Vognsbjergvej 4b, 5935 Bagenkop: Luftmeldetårn.

Fæbækvej 23, 5953 Tranekær: Udskiftning af vindmølle.

Stoense Udflytter 12, 5953 Tranekær: Tilbygning til lagerhal.

Kragholmvej 18, 5900 Rudkøbing: Nyt helårshus.

Høring om nedrivning af bevaringsværdig bygning

Spodsbjergvej 189, 5900 Rudkøbing. Bygningen er et stuehus.

Høring i 4 uger til og med den 30. oktober 2012.

Landzonetilladelser og høring er annonceret

på kommunens hjemmeside:

www.langelandkommune.dk (forsiden) under

Annoncer og Infrastruktur. Klik på linket

Annoncer under Hurtige genveje på forsiden.

Tirsdag den 2. oktober 2012

■ Bygmester Jørgen Jepsen (billedet) er blevet tiltalt for at have fornærmet

bygningsinspektør Preben Holmskov.

Tiltalt for at

fornærme

bygningsinspektør

skal i reTTen:

Jørgen Jepsen fra Vejle

risikerer bødestraf for

at bruge fornærmelige

udtryk om langelandsk

embedsmand

af bjarne selvager hansen

Bygmester Jørgen Jepsen,Vejle,

er af Fyns Politi blevet tiltalt for

athavehånetogfornærmetbygningsinspektør

Preben Holmskov,

Langeland Kommune.

Jørgen Jepsen har i længere

tid været i strid med Langeland

Kommune om det tidligere

garveri på Spodsbjergvej i Rudkøbing.

Kommunen mener at

dele af bygningen er i fare for

at styrte sammen. Mens Jørgen

Jepsen ønsker at komme videre

med sine planer om at sætte

bygningen i stand. Striden har

medført flere påbud til Jørgen

Jepsen.

BygmesterenfraVejleertiltalt

for at have overtrådt Straffelovens

paragraf 121 - ”ved i flere

tilfældeathaveoverfaldetPreben

Holmskov med hån og fornærmeligtale,ianledningafdennes

hverv som bygningsinspektør i

LangelandKommune”,somder

står i anklageskriftet.

Ifølge anklageskriftet har

Jørgen Jepsen brugt ord som

”uduelig”, ”tåbe” og ”idiot” om

Preben Holmskov. Desuden er

Jørgen Jepsen tiltalt for at have

ophængtbannerepåbygningen

iRudkøbing-bannerehvorPreben

Holmskov blev benævnt

som blandt andet ”so”, magtmisbruger”

og ”dum”.

Tiltalen kan give bødestraf.

Sagen behandles ved Retten

i Svendborg, der har tilsagt Preben

Holmskov og kommunens

udviklingsdirektør Anne-Lene

Haveløkke som vidner.


Tirsdag den 2. oktober 2012 7

Ud af dagplejebestyrelse

i protest

dagplejen:

Forældrebestyrelse

bedt om at blande sig

udenom dagplejernes

arbejdsvilkår

af bjarne selvager hansen

Formanden og næstformanden

for Dagplejens forældrebestyrelse

er udtrådt - i protest.

Årsagen er, at de to - Helene

Buch, Longelse, og Solveig

Stürup, Skrøbelev - føler sig

skidt behandlet af kommunen.

De blev ganske enkelt bedt om

at blande sig udenom bestemte

NYHEDER

hos Efes

Hver fredag fra kl. 18.00

FREDAGSMENU

Tzaziki med brød

Svinemørbradmedgorgonzolasauce. 149.-

Grønsagerogkartofler. ...........................................KUN

inkl. 1 glas vineller vand/øl

Hver lørdag fra kl. 11.00 - 16.00

STOR BRUNCH

Kaffe/he,juice, laksfra den lokale fiskebutik,

baconogæg,pølser, ost frugt,

salatogyoghurt.Brød og smør...................................KUN99.-

NYHED

TAKE-AWAY

Hver dag kl.

16.00 - 21.30

Nyt menukort med spændende

retter. - Indgang Sidsel

Bagersgade -

emner. Det skete ved at dagplejeledelsen

bad forældrebestyrelsen

om ”fremadrettet at have et

større fokus på børnene og deres

dagligdag, læring og udvikling

i dagplejen end på dagplejernes

vilkår... Emner, der drejer sig

primært om samarbejde internt i

dagplejen er ikke emner der skal

tagesopiforældrebestyrelsen”,som

det lyder i et mødereferat.

Glade dagplejere

Altså en besked fra kommunen

til forældrebestyrelsen om ikke

atinteresseresigfordagplejernes

arbejdsvilkår.

Den melding kunne Helene

Buch og Solveig Stürup ikke

Indsamling til Vestafrika

Mere end 18 mio. mennesker

i Vestafrika er lige nu ramt af

en alvorlig tørke, og en alvorlig

sultkatastrofe truer. Netop til

de mennesker går pengene,

som kommer ind ved Dansk

Røde Kors’ landsindsamling

søndag den 7. oktober.

30 borgere på Langeland har

allerede sagt ja til at bruge et

par timer på at gå en tur med

raslebøssen. Men der mangler

stadig indsamlere.

- Situationen i Vestafrika er

meget alvorlig, og vi har brug

for danskernes støtte. Hvis vi

hjælper nu, kan vi forhindre,

at tørken udvikler sig til en

sultkatastrofe, siger indsamlingsansvarlig

på Langeland

acceptere: ”Glade dagplejere

givergladebørnogdermedogså

glade forældre”, som de skriver

i et læserbrev, hvor de redegør

for sagen.

Et andet punkt er en trivselsundersøgelse

blandt dagplejerne,

som kommunen

gennemførte i 2011. Forældrebestyrelsen

bad om at blive orienteret

om resultatet af undersøgelsen,

men det er ikke sket.

I læserbrevet peger Helene

Buch og Solveig Stürup på, at

de fra flere forskellige kilder har

hørt,atdagplejereerfrustrerede,

fordi de ikke føler sig hørt.

Leif Ottosen. Sidste år samlede

borgerne på Langeland 44.000

kroner ind. Et rigtigt flot resultat,

som Røde Kors håber på at

gentage i år.

Indsamlere kan melde sig

hele døgnet rundt på

tlf. 70 10 00 00. Eller via den

lokale Røde kors afdeling på

tlf. 62 51 36 02.

SSELSKABSLOKALER

på 1. sal - plads op til 80 personer.

Kom og hør nærmere

Se også vort nye menukort.

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag 16 - 21

Fredagoglørdag16 - 22

Søndag 17 - 21

Efes Restaurant & Cafe

Østergade 5 · Rudkøbing · 62 51 22 23 · 29 67 57 56

- Vi lægger vægt på god hygiejne -

➜ se læserbrev og

svar fra kommunen

på side 23


NYHED! FASTE ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag 8-16 og fredag 8-15

TERRASSEBRÆDDER

i douglasgran og lærketræ

27x120 - 27x145 - 27x165 mm: 175,00 kr. pr. m 2

Robinie/Akacie, Egetræ, Bindingsværk, Douglas, Lærk, Linoliemaling, Plankeborde

Jane Bøtter-Jensen

ØSTERGADE 42 RUDKØBING 62 51 27 76

tlf. 62 25 18 28

Kullinggade 29, 5700 Svendborg

www.lundeborgtrae.dk

Fredag den 5. oktober

fra kl. 12.00 - 17.00

kan du møde Ulla fra KUNERT.

Kom og hør de fantastiske nyheder, som gør din vinter varm.

Selv hvis der laves

hul løber der ingen

masker

Transparente m.

elegant mat glans

100 % biologiske

& anti-allergiske.

Temperaturkontrol

- der er aktiv varmende

Temperaturkontrol for komfort

Fugt fra ben og fødder virker

som katalysator for varme

Huden kan ånde

Strømperne fnuller ikke.

Ikke strammende komfortop

med perfekt pasform

Transparent råstyrke

Tilpasset hæl uden synlig

forstærkning


8

Langeland

får besøg fra Nnudu

geNvisiT: Christiana

Srakubea fra

den ghanesiske by

deltager blandt andet i

Kulturnatten

af bjarne selvager hansen

Langelænderne kan snart møde

en Nnudu-borger.

I oktober får Langeland besøg

fra landsbyen i Ghana, hvor

mange af øens skolemøbler

blev sendt ned i 2011, til stor

hjælp for den lokale skole. Det

er Christiana Srakubea (kaldet

Christie), der ta’r turen den anden

vej.

Lions Club Langelands repræsentant

i hjælpearbejdet til

i Rudkøbing lørdag den 6. oktober

KÆMPE LOTTERI

samlet præmiesum

ca. 10.000 kr.

Mange af byens butikker er med i kampagnen Støt Brysterne

og i hele ugen kan du i mange butikker købe lodder

med masser af fine præmier.

BONNIE & CLYDE

Bystræde 3 • 5900 Rudkøbing • Tlf. 63 51 70 70

Nnudu,presidentSørenJensen,

er forleden kommet hjem fra

densenesterejsetilGhana,hvor

Lions Club Langeland havde

doneret 8.500 kroner til hjælp

tildenlokaleskole.Pengeneblev

i fællesskab med skolens ledelse

brugt til køb af legeredskaber,

kopimaskine, computere og

indretning af computerrum til

stor gavn for elevernes fremtidige

skolegang.

DetertredjegangLionsClub

Langelanddonererpengetilden

afrikanske landsby. I januar

2011 blev der brugt 15.000

kroner til containeren med

skolemøbler. I december sidste

årvarLionsigenpåpletten.Her

blev doneret 10.000 kroner til

skoleprojektet i landsbyen.

Lodtrækningen finder sted hos:

LØRDAG DEN 6. OKTOBER

KL. 12.00

Gaverne er skænket af:

New Look - Thummelumsen - Cherie - Eltrik - Butik Bjerg - JK Sport

JK Boligudstyr - HC Bøger & Papir - Photocare - SuperBrugsen - Expert

Katz - Pigekammeret - M-Design - Cultwear - Matas - Rudkøbing Apotek

Guldsmed Nyborg - Din Tøjmand - Læderhandelen - Poula - Bagenkop Fisk

Valdemar Jørgensen - Bay Sko - Imerco - Agaven - Kræs - MR Oliver

Farve-xperten - Frisøren,Torvet - Vi Cykler - Fru Storm - Gine

Bonnie & Clyde - Hedo - Intersport - Kop og Kande - Elisabeth - Torvets Briller

Synoptik - Slagterpigerne - Athene - Ugeavisen Øboen.

Besøg Rudkøbings butikker og vær med til

at støtte Kræftens Bekæmpelse.

Annoncesponsor:

BONNIE & CLYDE

Bystræde 3 • 5900 Rudkøbing • Tlf. 63 51 70 70

ForSørenJensenerdetvigtigt

at få understreget, at alle Lionspengene

går til hjælp:

- Jeg støder ofte på folk, som

tror Lions giver tilskud til vores

rejsertilGhana,mendeteraltså

ikketilfældet.Vibetalerselvhele

opholdetinkl.flybillet.Så0kroner

til administration gælder

stadig for Lions, oplyser Søren

Jensen.

-På dennetopoverståedeturi

august/september fik vi endelig

styr på visum til Christie, som

har været vores vært, når vi har

væretpåbesøgiNnudu,udtaler

Søren Jensen. Vi har fået visum

til perioden 2. til 16. oktober.

Vi er meget glade for at det lykkedesogglæderostilatviseLangeland

frem. Vi er i fuld gang

Tre fik den højeste Lions-udmærkelse

Tre medlemmer af Lions Club

Langeland er blevet hædret

med den højeste udmærkelse i

organisationen, nemlig Melvin

Jones Fellowship Award - som

gives for den helt ekstraordinære

indsats indenfor Lions..

De tre er Leif Lindorf Chri-

stensen, Finn Due Østerbye og

Niels Frovin Christensen. Leif

Christensen og Finn Østerbye

har begge været medlemmer

med at planlægge besøg rundt

omkring på øen, og søndag den

7. oktober kl. 19.30 vil der være

mødeiBorgerhusetmedadgang

for offentligheden. Så alle, som

har lyst til en aften med billeder

ogfortællingerfraGhanaervelkomne,

og så er der selvfølgelig

også mulighed for at møde og

hilse på Christie, tilføjer han.

Fredag den 12. oktober vil

der ligeledes være mulighed for,

at møde Christie i forbindelse

medKulturnatten.Dennegang

i Bonanos galleri.

- Vi, der har besøgt Nnudu,

har valgt, at invitere Christie,

som tak for den store hjælp og

gæstfrihedhunharvistospåvores

besøg, slutter Søren Jensen.

i 33 år, og Niels Christensen i

21 år.

Det er Lions Club Langeland,

der selv udvælger mod-

RÅD TIL NYE TÆNDER

Tirsdag den 2. oktober 2012

■ Christiana (Christie) Srakubea fra Nnudu kommer på genvisit i Rudkøbing.

Privatfoto

tagerne og dermed påskønner

den indsats, der er gjort for

Lions.

Tidligere har forhenværende

Tandproteser holder i mange år, hvorfor så betale dem på én gang,

når det ikke er nødvendigt?

Eksempel:

En tandbehandling til kr. 10.000 kan betales med kr. 256,65 om

måneden inklusive renter og gebyrer. Kom og få råd.

TANDPROTESER MED LIVSKVALITET

Odense

Hafniahus

Torvegade 1 · Tlf. 66 13 64 66

Svendborg

Det Gule Pakhus

Havnepladsen 3B · Tlf. 62 21 54 03

www.tpt.dk

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

SALG AF NYE OG BRUGTE BÅDE

Motorbåde - kabinebåde - speedbåde - styrepultsbåde -

joller - Brig Rib-gummibåde fra 2,75m til 7,80m.

Formidlingssalg - autoriseret Yamaha-serviceværksted -

salg- og service af Variant bådtrailere.

Ophaling, klargøring, opbevaring, rep. og serviceværksted

for motorbåde op til 30 fod.

LANGT OVER 100 BÅDE PÅ LAGER!

Åbningstider: Mandag - fredag 9-17 - Lørdag 10-14

brugsuddeler Bent Olesen og

Poul Erik Lenskjold modtaget

udmærkelsen.


Tirsdag den 2. oktober 2012 9

Ny præst indsættes

på søndag

flyTTer Til

hou: Hans Henrik

Merrild skal sammen

med Torben Poulsen

passe det nordlangelandske

pastorat

Den nye præst i det nordlangelandske

pastorat, Hans Henrik

Merrild, indsættes i sit embede

ved gudstjenester søndag den

7. oktober.

Hans Henrik Merrild er 56

år. Han blev uddannet som

teolog i 1984, men har ikke

tidligere fungeret som sognepræst.

I stedet har han arbejdet

for folkekirkens selskaber for

ydre mission, blandt andet

som missionær i Afrika, nemlig

i Botswana. Desuden har han

Per Larsen, der tidligere var

chefpolitiinspektør ved Københavns

Politi, gæster snart

Kræftens Bekæmpelses langelandske

lokalforening.

Det sker ved en foredragsaften

i Borgerhuset, mandag den

8. oktober.

været hospitalspræst og ansat

på institutionen Filadelfia

i Dianalund. Senest har han arbejdet

som sagsbehandler hos

Kristelig Fagforenings Odenseafdeling

og været støtteperson

for forældre, der har fået deres

børn anbragt udenfor hjem-

Den tidligere politichef er i

dag vicepræsident i Kræftens

Bekæmpelse. Han har selv

været ramt af kræft.

I dag er Per Larsen en ivrig

motionist og en flittig foredragsholder.

I løbet af to år har

han holdt mere end 20 fore-

■ Nordlangelands nye præst,

Hans Henrik Merrild, indsættes i

embedet søndag den 7. oktober.

Privatfoto

met. Den nye præst er gift

med Jane. Han har fem børn

fra et tidligere ægteskab og en

bonusdatter.

Siden 1. juni har de seks

sogne på Nordlangeland været

slået sammen til et pastorat

med to præster, hvor den

anden er Torben Poulsen i Tullebølle.

Hans Henrik Merrild

er således lige meget præst i

Hou som i Tullebølle. Den nye

præst flytter ind i præsteboligen

i Hou.

Indsættelsen foregår i Hou

kirke kl. 10.00 og i Tullebølle

kirke kl. 14.00.

Politichef til foredragsaften

drag alene i Kræftens Bekæmpelses

lokalforeninger.

Ved foredragsaftenen vil Per

Larsen både fortælle om sit liv

med kræft og om sit mangeårige

liv indenfor politiet.


10

månEdEns Træ:

Danmarks Naturfredningsforeningslokalafdeling

har denne

gang haft de historiske

briller på, ved udvælgelsen

af ”Månedens

Træ”

af carsten friager

dn langeland

Vi er på historisk grund på

Påø, hvor der under 2. Verdenskrig

udspillede sig et stort

drama, netop på befrielsesdagen.

Ved skæbnens gunst strandede

en tysk flydedok på Påø

strand om eftermiddagen

den 4. maj 1945, med 1.500

russiske og franske krigsfanger

tillige med deres vagtposter,

150 unge tyske soldater.

Meget forkomne og frygteligt

forsultne blev de hjulpet i

land af tililende lokale langelændere,

og de blev mødt af

repræsentanter for den langelandske

modstandsbevægelse,

der tog sig af dem og fordelte

dem på gårdene på Påø og på

Skovsgaard, som der er skrevet

mange beretninger om. Alle

russerne kom til Rudkøbing

skole, franskmændene til

Skovsgaard.

Greve Kai Ahlefeldt-Laurvig

var en af dem, der fra modstandsbevægelsen

modtog

de mange mennesker ude på

stranden. Fra sine dramatiske

oplevelser fortalte han senere,

at naturligvis ville mange af de

1.500 flygtninge ”hævne sig”

og likvidere de tyske vagtposter,

men han lagde sig imellem

med ordene at ”nu var der

udgydt blod nok i den lange,

lange krig, så de arme tyske

soldater burde skånes”. Og det

blev de.

Meget mere om denne

historiske og dramatiske

begivenhed kan erfares bl.a.

på Skovsgaards faste udstilling

i hovedbygningen. Her

findes blandt mange andre

interessante plancher også en i

tårnværelset, der nøje beskriver

begivenheden.

Danmarks Naturfond, der

ejer Skovsgaard, holder den

private markvej, der fører fra

Kågårdsvej i nord langs stranden

over Påø til Påøvej i syd,

åben for almindelig færdsel. Til

stor glæde for utroligt mange,

der enten i bil, på cykel eller til

Åbent hus

Kan du ramme plet?

Prøv at skyde med gevær eller pistol.

I uge 41 er der åbent hus

i skytteforeningerne:

Rudkøbing Skyttekreds

Lørdag 13. okt. kl. 9.00-15.00

Nørrebro 75 C, 5900 Rudkøbing

Egen ved mindestenen på Påø

fods derved får mulighed for

at opleve det skønne og meget

afvekslende, typiske langelandske

landskab herude på Påø.

De, der tager turen, får

mange vidt forskellige oplevelser

på deres vej. Bl.a. kan de

ikke undgå at bemærke den

store mindesten med teksten

”Til minde om franske og russiske

Krigsfanger som landede

paa Paaø Strand 4. maj 1945”,

der er rejst tæt ved vejen ikke

langt fra det sted på kysten,

hvor strandingen skete.

Det var Kai Ahlefeldt-Laurvig,

der med stor veneration

for begivenheden fik opsat

mindestenen, og nøjagtig på

20-årsdagen for strandingen

fik den afsløret ved et meget

rørstrømsk og vemodigt arrangement.

Nogle få af de franske

og russiske krigsfanger, der

havde været igennem de grusomme

lidelser på flydedokken

var tilstede. Dannebrog og

Tricoloren og det russiske flag

Deltagelse er gratis. Der er ingen tilmelding.

Nærmere oplysninger på:

Bliv skarp

- lær at skyde

Kom og prøv gratis

skydning i uge 41

■ Mindestenen med den historiske tekst, som de mange forbipasserende

ikke kan undgå at lægge mærke til. fotos:Carstenfriager

var hejst, taknemlige taler blev

holdt, man sang så det klang -

alt imens en heftig tordenbyge

drog forbi på sin vej ud over

havet.

Måske lægger man særlig

mærke til den store mindesten,

fordi den er placeret under

en markant gammel eg, som

engang var en vigtig del af det

levende hegn, der gik fra vejen

og dannede markskellet mod

nord. Buske og træer er dog i

tidens løb blevet ryddet i store

dele af hegnet. Den enlige eg

Du kan også

blive en del

af sammenholdet

og fællesskabet

i FOMO

Kontakt vores lokale

repræsentant på Langeland

Thomas Elnegaard

tlf. 24 24 41 92

- så kigger han på

dine forsikringer og

sammen finder I ud af,

hvad du har brug for.

ved mindestenen er takket

være sin fine placering blevet

skånet og er i dag med til at

markere stedet.

Egens placering er meget

vindudsat, hvad der naturligvis

hæmmer en stor kroneudvikling,

dens højde er kun 12

meter, men dens diameter i

brysthøjde er dog 70 cm, og

dens alder skønnes derfor til

at være omkring 150 år. Dens

sundhedstilstand er desværre

dårlig, talrige skudspidser i

dens grenbygning er døde,

www.fomo.dk

www.ddsfyn.dk under ”Åbent hus”

Idræt & fællesskab Odensevej 8 A . Svendborg . Telf. 62 21 44 88

Fax 62 22 48 88 . fomo@fomo.dk . Kontortid: Man.-Fre. 9-16

dens skud kommer som

enhver kan se kun i tætte små

bundter, den har slet ikke den

store kronefylde med mørkegrønt,

fyldigt løv, som en vital

og sund eg har. En af dens store

sidegrene har lidt overlast og er

formentlig blevet påkørt med

et langt sår til følge.

Gamle ege er meget sarte og

svage over for visse af landbrugenes

(lovlige) sprøjtemidler.

Rundt på øen kan

vi se eksempler på svækkede

gamle ege. Og det kan ikke

afvises at Påøegens svækkede

kroneudvikling kan stamme

fra vinddrift fra sprøjtningen

på de omliggende marker før

det økologiske landbrug blev

indført på Skovsgaard. Det er

tvivlsomt om egen vil kunne

regenerere sin krone, en monumental

”sparekasseg” bliver

den aldrig.

Men vi kan ikke undvære en

eg ved Påø-mindestenen. På

sigt kunne det tænkes at fælde

DIN TÆPPEBUS

BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud

Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid.

DANSK BERBER

i 400 el. 500 cm. br.

Normalt pr. m 2 189,- ..................................... Nu pålagt pr. m 2149,-

KRAFTIG BERBER

10 års garanti. 400 el. 500 cm br.

Normalt pr. m2 229,- ..................................... Nu pålagt pr. m2189,- TÆTVÆVET BOUCLE

400 cm br. Plet væk garn.

Normalt pr. m2 139,- ....................Nu pålagt pr. m2fra79,-99,- HIT BOUCLE

400 el. 500 cm br. Flere farver. 5 års garanti.

Normalt pr. m2 159,- ......................................Nu pålagt pr. m2129,- SUPER BERBER

400 el. 500 cm br. 10 års garanti.

Normalt pr. m2298,- .......................................Nu pålagt pr. m2248,- Måltagning og montering uden merpris. Min. 20m 2 SAMLET

RING PÅ TLF. 29 32 89 90

Tirsdag den 2. oktober 2012

■ Det ses tydeligt, at egens sundhedstilstand

ikke er den bedste,

men den står smukt i landskabet

med Skovsgaards Påø Enge mod

vest og Langelandsbælt mod øst,

hvorfra flydedokken med flygtningene

drev i land.

den nuværende svækkede eg,

i erkendelse af at den aldrig

bliver et veludviklet træ. Naturfondens

skovfolk har derfor

i foråret plantet to robuste ege

på hver side af stenen til afløsning

for den gamle eg.

Men også disse nyplantede

ege har, som den gamle, mange

vanskeligheder at kæmpe

imod! Det kommunale vejvæsen,

der ihærdigt holder

græsset klippet på vejrabatter,

har omhyggeligt klippet vore

to nyplantede ege ned til 10

cm over jorden !

Egen ved Påø

➜ Egens alder er ca. 150 år.

➜ Højde 12 m.

➜ Står ved grusvejen mellem

Kågårdsvej og Påøvej,

tæt på stranden.

DANMARKS ABSOLUT LAVESTE PRISER

AFMONTERING og

bortskaffelse af

gamle tæpper og

MØBELFLYTNING

gøres gerne mod

mindre tillæg.

MASSER AF FORSK.

TARKETT VINYLER

200, 300 eller 400 cm. br.

Nu pålagt pr. m 2 fra

99,-149,-

TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING

- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig


Tirsdag den 2. oktober 2012 11

gUdsTjenesTer

søndag 7. okTober

(18. s. e. TriniTaTis)

Hou ..........................kl. 10.00

Præsteindsættelse

Stoense...........................ingen

Snøde.............................ingen

Tullebølle..................kl. 14.00

Præsteindsættelse

Tranekær........................ingen

Bøstrup..........................ingen

Rudkøbing................kl. 10.00

Lene Kjær Andersen

Simmerbølle .............kl. 19.00

Strynø............................ingen

(Gudstjeneste torsdag

den 4. oktober kl. 19)

Longelse....................kl. 11.15

Lene Kjær Andersen

Fuglsbølle.......................ingen

Skrøbelev .......................ingen

Lindelse .........................ingen

Tryggelev .......................ingen

Fodslette ...................kl. 19.30

Helle Frimann Hansen

Humble ....................kl. 10.00

Helle Frimann Hansen

Kædeby..........................ingen

Ristinge..........................ingen

Magleby....................kl. 11.30

Helle Frimann Hansen

Bagenkop.......................ingen

Bjerreby ....................kl. 10.30

Landet ......................kl. 09.00

Bregninge..................kl. 10.00

Per Aas Christensen

Valdemars Slots kirke .....ingen

Sct. Bendts Kapel......kl. 14.00

Rudkøbing Pinsekirkekl.10.30

Engelsk gudstjeneste

Rudkøbing Pinsekirkekl.12.30

Dansk gudstjeneste

Jehovas Vidner ..........kl. 10.30

generalforsamlinger

{ Langelands Ski- og Motionsklub

tirsdag den 2. oktober

kl. 19.30 på Musikefterskolen i

Humble (stiftende generalforsamling).

{ Lohals Borger- og Håndværkerforening

torsdag den 4.

oktober kl. 19.00 i Skytternes

Hus.

Tirsdag

10.00 – 15.00: Byhistorisk Arkiv

Rudkøbing. Havnegade 7.

10.00 – 16.00: Koldkrigsmuseum

Langelandsfort. Unikke udstillinger.

Bunkers, kanoner, ubåd, fly

og minestryger. Bagenkop, Vognsbjergvej

4 B, 5935.

11.00 – 16.00: Tranekær Slotsmølle.

Udstilling om mølleri. Tranekær,

Lejbøllevej 3.

Onsdag

10.00-11.00: Babysalmesang i

Skrøbelev Kirke. Skrøbelev.

10.00 – 15.00: Byhistorisk Arkiv

Rudkøbing, Havnegade 7.

10.00 – 16.00: Koldkrigsmuseum

Langelandsfort. Unikke udstillinger.

Bunkers, kanoner, ubåd, fly

og minestryger. Bagenkop, Vognsbjergvej

4 B, 5935.

17.00 – 19.00: Lindelse Åben

Mølle. Lindelse, Møllebanken 1.

19.00 – 22.00: Strikkeklub i Uldbixen.

Kohavevej 5 Humble.

19.00: Lokalhistorisk forening.

Besøg Ristinge og Kædeby Kapel.

Asger Kristensen vil fortælle om

marie krøyer

og lille Per

bio langeland

Af Inge-LIse TrInkjær

Det myldrer med premierefilm

for tiden. På landsplan såvel

som i Bio Langeland. Og mens

det mere modne publikum

strømmer til biograferne for at

se Bille Augusts ’Marie Krøyer’

der havde premiere 27. september,

blændes der torsdag den 4.

oktoberopforendanskfamiliefilm-endnuen’Fartilfire’-film.

Denne gang er de til søs og som

tidligere, er filmen delvist optaget

på Sydfyn.

Der er gang i bryllupsforberedelserne

- Søs skal endelig

giftes med sin Peter. Men - som

sædvanligt - støder der komplikationer

til. Peters plejefar er

nemlig skipper på et skoleskib

på Fyn, der tager hånd om unge

medsærligtbehov(hov, hamhar

vi da hørt om før ude i det virkelige

liv). Skibet er imidlertid

ved at forfalde, og den økonomiske

redning består i at vinde

den årlige kapsejlads for gamle

træskibe rundt i Det sydfynske

Øhav.

Derfor må familien Lille-Per

rykke ud med assistance. Per

bliver efter nogen modstand

ven med den utilpassede Trine,

og de to står sammen om at

føre skoleskibet og dets skipper

først i mål. Ikke et øje er tørt.

Det store spørgsmål er nu, om

familien også når at holde bryllup

for Søs og Peter. Mon ikke

det ender med bryllup?

Filmenertilladtforalleoghar

DK-premiere i Bio Langeland

torsdagkl.18.00.Fredag,lørdag

ogsøndag vises den kl.16.00 og

fra mandag igen kl. 18.00

Tilbagetil’MarieKrøyer’.For

førstegangietkvartårhundrede

er det muligt at løse biografbillet

til en Bille August-film på

kapellets og dets historie. Mødested

ved Ristinge Kapel.

19.30: Dukke show, The Adventures

of Alvin Sputnik: Deep Sea Explorer

på Langelands Efterskole,

Nørrebro 190,Rudkøbing.

Torsdag

10.00 – 15.00: Byhistorisk Arkiv

Rudkøbing. Havnegade 7.

10.00 – 16.00: Koldkrigsmuseum

Langelandsfort. Unikke udstillinger.

Bunkers, kanoner, ubåd, fly

og minestryger. Bagenkop, Vognsbjergvej

4 B.

11.00 – 16.00: Tranekær Slotsmølle.

Udstilling om mølleri. Tranekær,

Lejbøllevej 3.

14.00 – 17.00: Strikkeklub i Uldbixen.

Kohavevej 5 Humble.

19.00: Foredrag m/Karen Wethje:

Verden i forandring kærlighed og

dig. Borgerhuset Rudkøbing.

19.00 – 21.30: Foredrag v/Torben

Svejstrup ”I Mylius-Erichsens fodspor”.

Lindelse Præstegård.

Fredag

10.00 – 16.00: Koldkrigsmuseum

Ugen der kommer

dansk. Den 63-årige instruktør

har med ’Marie Krøyer’ lavet

sin første film herhjemme siden

Oscar-vinderen ’Pelle Erobreren’,

og ligesom dengang er

der tale om et historisk drama.

Udgangspunktet er imidlertid

ikke slavelignende forhold

fordaglejerepåBornholm,men

derimod privatlivet hos den berømteSkagensmalerP.S.Krøyer

- og især hans kone, Marie.

Skagen er i begyndelsen af

1900-tallet hjemsted for en hel

skole af berømte kunstmalere.

En af de mest anerkendte er

P.S. Krøyer, der lever et tilsyneladende

misundelsesværdigt liv

på et idyllisk landsted med sin

smukkekoneMarieogdereslille

datter Vibeke.

Historien starter på det tidspunkt

i Marie og P.S. Krøyers

ægteskab, hvor Krøyers sindssygdom

tiltager, og deres drøm

om et fælles kunstnerliv smuldrer

og forvandles til frustration

og sorg. For Maries vedkommende

frustration over at være

splittet mellem rollen som hustru,

mor og kunstner og ikke

at kunne få lov til at udtrykke

sig gennem sin kunst, og sorg

over at hun samtidig langsomt

sersinelskedemandforandresig

ogglidedybereindisindssygen.

Krøyer bliver i perioder direkte

truende overfor Marie og

datteren Vibeke, og for at få lidt

Langelandsfort. Unikke udstillinger.

Bunkers, kanoner, ubåd, fly

og minestryger. Bagenkop, Vognsbjergvej

4 B, 5935.

Lørdag

10.00 – 16.00: Koldkrigsmuseum

Langelandsfort. Unikke udstillinger.

Bunkers, kanoner, ubåd, fly

og minestryger. Bagenkop, Vognsbjergvej

4 B, 5935.

Søndag

10.00 – 16.00: Koldkrigsmuseum

Langelandsfort. Unikke udstillinger.

Bunkers, kanoner, ubåd, fly

og minestryger. Bagenkop, Vognsbjergvej

4 B, 5935.

11.00: Gåtur på Hjertestien. Alle er

velkommen. Start fra Engdragets

P-Plads, Rudkøbing.

Mandag

10.00 – 15.00: Byhistorisk Arkiv

Rudkøbing. Havnegade 7.

10.00 – 16.00: Koldkrigsmuseum

Langelandsfort. Unikke udstillinger.

Bunkers, kanoner, ubåd, fly

■ Lille Per i matrostøjet - i ”Far

til fire”.

fredogkommetilkræfter,rejser

de to på en ferie til Marstrand,

hvor Marie møder den svenske

komponist Hugo Alfvén, som

hun forelsker sig hovedkuls i.

De indleder et kærlighedsforhold

og Marie forlader Krøyer

og flytter op til Hugo i den

svenske skærgård. Men Maries

nye kærlighed udvikler sig til en

passionshistorieafstrindbergske

dimensioner.

Filmen tager de udfordringer

op, som Marie Krøyer møder i

samfundetanno1900.Hunmister

myndigheden over parrets

datter, og hun bliver udstødt af

den danske overklasse.

Peter Asmussen har udviklet

manuskriptet over Anastassia

Arnolds bestseller ’Balladen om

Marie’ fra 1999.

Hovedrollen spilles af den

30-årige ’Borgen’-stjerne Birgitte

Hjort Sørensen. Søren

Sætter-Lassen (P.S. Krøyer),

Sverrir Gudnason (Alfvén).

DesudenmedvirkerLeneMaria

Christensen ogTommyKenter.

Filmenvisesiaftenogonsdagkl.

19.00. Herefter skiftende mellem

kl. 20 og 19 frem til sidste

spilleaften,onsdagden10.oktober.

Filmen er en del af Biografklub

Danmarks program.

og minestryger. Bagenkop, Vognsbjergvej

4 B, 5935.

14.00 – 17.00: Øhavsmarked. Rudkøbing,

Torvet.

Hver dag

10.00 – 17.00: Tobaksladen. Tørrelade

fra 1944 – udenfor laden

dyrkes tobak. Tranekær, Stengade

24.

Solopgang – Solnedgang:

TICKON. Tranekær Internationale

Center for Kunst og Natur. Tranekær,

Tranekær slotspark.

Solopgang – Solnedgang: Medicinhaverne

i Tranekær. Planter - en

kilde til sundhed. Tranekær, Plantemedicinhaven.

Læs mere: www.langeland.dk

Langelands Turistbureau. Torvet

5, Rudkøbing. Tlf. 62 51 35 05. Man

- Tors. 09.30 - 16.30. Fred. 09.30-

16.00 Lør. 09.30-12.30

Ugen der kommer: Oplysninger

om arrangementer bedes afleveret

til Langelands Turistbureau.

J.K. BOLIGUDSTYR

EXPERTEN I:

•DRAPERINGER

•GARDINER

•PLISSÉ

•LIFT

•LAMEL

•RULLEGARDIN

•PERSIENNER

•INSEKTNET

FORRETNINGEN MED 50 ÅRS ERFARING -DIN GARANTI

� Høreapparater fra 0,ved

offentligt tilskud

� Konsultation hvor du bor

� Specialist i små høreapparater

� Høreapparater uden ventetid

� Uforpligtende høreprøve

Nu også

klinik på

Skibhusvej

iOdense!

� 1 måneds returret. 4 års garanti

DE RINGER

62 51 41 11

VI KOMMER

GARDINER TIL

PRIVAT OG ERHVERV

JKBOLIGUDSTYR

ØSTERGADE 31

5900 RUDKØBING

Bagenkop Familie Fitness holder

ÅBEN HAL

I BAGENKOPHALLEN

HVER SØNDAG FRA KL. 14.00-16.00

med mulighed for at spille badminton, minitennis eller

bordtennis! Medbring selv ketcher, bat og bolde.

KØB 10-TURS KLIPPEKORT

Se også www.bagenkop-info.dk/fi tness

- der er masser af biketimer.

Ring 52 800 888 nu og aftal et besøg!

www.denmobilehøreklinik.dk

EFTERÅRSMESSE I

TULLEBØLLE KIRKE

Æblet spises

Syndefaldet i ord, billeder, musik og mad

Onsdag den 3. oktober fra kl. 19.00

Program:

Kl. 19.00: Reception og fernisering på kunst-udstillingen

”Syndefaldet”. Kunstnerne Anette Bøtter-Jensen, Leena

Miikkulainen og Ove Bøge Witt udstiller.

Organist Hanne Larsen spiller.

Kl. 19.45: Lindelse kirkekor under ledelse af Lone Nordal

synger.

Kl. 20.15: Gudstjeneste. Kunstneren Anette Bøtter-Jensen

illustrerer præstens prædiken. Sangerne Birgitte Hansen og

Lulu Okholm synger, og organist Ketty West spiller til.

Kl. 21.15: Aftenkaffe.

Alle er hjerteligt velkomne

Læs mere: www.pastoratet.dk


12

Kassebølle Friskole rejser ud

inTernaTionale:

Friskolen deltager

i et projekt, hvor skolens

8. klasse rejser til

seks forskellige europæiske

lande i løbet af

de næste 2 år.

af AnnA Tind HAucH

8.klasseselevernepåKassebølle

Friskole får nok at se til de næste

2år.Dedeltagernemligietprojekt,

der involverer rejser til seks

forskellige europæiske lande.

Projektet hedder Comenius, og

det er EU, der står bag. Ideen

er,atskoleroveraltiEuropaskal

samarbejde om at give eleverne

detbedstmuligeudgangspunkt

foratblivegodeeuropæiskeborgere,

både socialt og fagligt.

DESIGN DIREKTE!

Svedbergs fylder 50 år. Det fejrer vi med jubilæumsvarer,

som du får med hjem direkte fra butikken. Velkommen.

2370,-

NORMALPRIS 2 965,-

RUND 75.

Spejl med skjult stemnings- og

håndvaskbelysning. B: 75 cm. H: 75 cm.

D: 5 cm.

5760,-

NORMALPRIS 7 200,-

INDIGO 60.

Underdel med Bølgen porcelænsvask.

Inkl. greb art. no. 1316, ekskl. armatur.

B: 60 cm. H: 64 cm. D: 35/40 cm.

Farvevalg: hvid, eg.

Det sker på den måde, at

skolerne, enten over nettet eller

til kontaktseminarer, finder

samarbejdsskoler fra andre

lande i Europa. Sammen med

de andre skoler aftales det, hvad

man primært vil lægge vægt på i

partnerskabet.

I Kassebølle Friskoles tilfælde

var læreren Michelle David

Hansen til kontaktseminar i

Dresden,hvorhunfandtskolens

seks samarbejdslande - Ungarn,

Slovenien,Italien,Tyskland,PolenogPortugal.Dereftersendte

friskolen en ansøgning ind for

at søge om tilskud til projektet.

Det lykkedes skolen at få pengene

bevilget, og til november

tager de af sted på deres første

rejse, der går til Ungarn.

En stor mulighed

Mange danske skoler deltager

i projektet, og der er flere ek-

EASY 45.

Underdel med porcelænsvask. Inkl. greb,

ekskl. armatur. B: 45 cm. H: 60 cm.

D: 20/30 cm. Farvevalg: hvid, eg.

Alle tilbud gælder så længe lager haves til 31/10 2012. Kan ikke kombineres med andre tilbud.

Jubilæums

priser!

1385,-

NORMALPRIS 1 740,-

SPEJL 45.

Overdel med sidelys.

B: 45 cm. H: 70 cm. D: 4 cm.

1535,-

NORMALPRIS 1 930,-

sempler på, at det har været en

succes.

- En af grundene til, at vi har

valgt at melde os til projektet,

er,atLangelandjoeretudkantsområde,

og der er mange børn

her,derellersikkevillefåmuligheden

for at komme ud at rejse,

siger Michelle David Hansen.

Andre grunde er, at eleverne

lærer at samarbejde med andre

nationaliteter og vænner sig til

at være internationale.

Ogeleverneladerdaogsåtilat

være glade for denne mulighed.

-Jeg synes,projekteter rigtigt

spændende, og at vi er heldige,

at få muligheden, siger Line

Sørensen, der går i 8. klasse på

KassebølleFriskole.-Jegglæder

migtilatkommetiletfremmed

landogoplevekulturen.Jegtror,

manopleverlandetpåenanden

måde, end hvis man fx er på badeferie.

SPEJL 55.

Overdel med sidelys.

B: 55 cm. H: 70 cm. D: 4 cm.

1385,-

NORMALPRIS 1 740,-

2995,-

NORMALPRIS 3 745,-

EASY 55.

Underdel med skuffe, porcelænsvask.

Inkl. greb, ekskl. armatur.

B: 55 cm. H: 60 cm. D: 32/45 cm.

Farvevalg: hvid, eg.

Det er dog ikke alle elever fra

8. klasse, der kommer med på

turene. Der kan kunne komme

en 5-6 eleverne af sted på hver

tur,såderforskaleleverneskrive

ansøgninger. Ud fra ansøgningerne

vælger læreren, hvilke

elever, der skal hvorhen.

Forberedelse til rejserne

Hver af de rejser, skolen skal på,

haretbestemttema.IUngarner

detendansefestival,ogindenaf-

anna Tind Hauch

rejsen, skal eleverne derfor lære

at danse ungarske danse. Turen

tilSlovenienhartemaet”Happiness”,ogeleverneskaldiskutere,

hvad lykke er, og hvornår man

er lykkelig. Derudover skal de

elever, der tager til Slovenien,

til en fotoudstilling om fortid

og nutid.

I forbindelse med projektet

arbejder eleverne med de lande,

de skal til. Om onsdagen er der

projektdag på skolen, og den

➜ Artiklen om Kassebølle Friskole er skrevet af Anna Tind

Hauch, der til daglig går i 9. klasse på Østbirk skole.

➜ I uge 38 var hun på ØBOEN i erhvervspraktik som journalist.

Tirsdag den 2. oktober 2012

■ Line Sørensen, der er elev på

Kassebølle Friskole, glæder sig

rigtig meget til at skulle ud at rejse

med skolen. foto:KristinaHolt

bruges for 8. klasses vedkommende

primært på Comeniusprojektet.

Projektet kobles også

sammen med den normale undervisning,

bl.a. skal eleverne

i dansk læse ungarsk litteratur.

Selvom det kun er 8. klasse, der

skal af sted, er hele skolen involveret.Derholdesfxenfællesemneuge

med Ungarn som tema.

Iløbetafprojektetkommunikerer8.klassepåKassebølleFriskole

med eleverne fra de andre

skoler via internettet. Formålet

er, at de lærer hinanden bedre at

kende og får skabt nogle kontakter.

Derudover skal eleverne

danne en slags diskussionsforum

sammen, hvor de bl.a.

diskuterer, hvad det vil sige at

være europæer.

Forløbet starter officielt den

28. september, så nu må det

vise sig, hvad elever og lærere på

friskolen kommer til at få ud af

projektet.

- Jeg håber, at jeg bliver bedre

tilengelsk.Deterjonogetandet,

når man skal bruge det ”rigtigt”

i stedet for at sidde i et klasselokale,

siger Line Sørensen.

- Og så kunne det også være

spændende at få nogle nye venner

fra andre lande.

Programmet slutter i juni

2014, hvor de seks samarbejdslande

kommer til Danmark.


Tirsdag den 2. oktober 2012 13

SOCIAL- OG

SUNDHEDSSKOLEN FYN

søger elever til...

· Grundforløb

· Social- og sundhedshjælper

· Social- og sundhedsassistent

· Pædagogisk assistent

•Masser af muligheder

•Levende arbejde med

levende mennesker

•Løn under uddannelsen

•Uddannelserne er

adgangsgivende til

mellemlange videregående

uddannelser

som sygeplejerske,

radiograf, pædagog,

fysioterapeut m.fl.

Social- og Sundhedsskolen Fyn

har afdelinger i Odense Syd,

Odense City, Svendborg og

Middelfart.

• Grundforløbet med start 1. februar 2013.

Løbende behandling af ansøgninger.

» Grundforløb 1 er rettet mod social- og

sundhedsuddannelsen.

» Grundforløb 2 er rettet mod den

pædagogiske assistentuddannelse.

» Grundforløb 3 er rettet mod social- og

sundhedsuddannelsen og specielt

tilrettelagt for nydanske elever.

• Social- og sundhedshjælperuddannelsen

med start 1. marts 2013.

Ansøgningsfrist 15. oktober 2012.

• Social- og sundhedsassistentuddannelsen

med start 1. maj 2013.

Ansøgningsfrist 15. november 2012.

• Pædagogisk assistentuddannelse

med start 4. marts 2013.

Ansøgningsfrist 15. oktober 2012.

Ansøgningen

(ansøgningsskema samt dokumentation) sendes til:

Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense Syd

Athenevænget 4, 5250 Odense SV

Tlf.: 63 10 27 00

Ansøgningsskema og yderligere

information findes på www.sosufyn.dk


14

■ Havegruppen består af 10 planteinteresserede, der ikke

bare har opbygget Medicinhaverne, men også passer dem

året rundt. Og morer sig sammen. foto:KristinaHolt

LANGELANDS

HUS- &HAVESERVICE

• Fliselægning

• Beplantning

• Beskæring

• Træfældning

• Maling af facader døreog

vinduer

• Mindretømrer-og s

Mureropgaver

Tlf. 62 57 23 29

Mobil 29 40 46 65

Sandby 6,

5932 Humble

E-mail: joop@c.dk

www.langelands-have-service.dk

@c.dk.

ASGER LARSEN

Autoriseret VVS- & Kloakmester - vi gør det nemt for dig!

Alt i VVS- & smedearbejde

Pillefyr/Biobrædsel

Jordvarme/Varmepumper mper

Solvarmeanlæg

Entreprenør opgaver

Kloakarbejde

Vi sætter

kvalitet i

1. række!

Tlf. 62 57 15 35 • www.asger-larsen-vvs.dk

Slamsugning

Nedsivnings- og biologisk

renseanlæg

Skift til

Naturgas Fyn

og få en gratis

stikledning

Medicinhavernes

gartnere

frivillige: Hver

tirsdag kl. 10 mødes

en halv snes frivillige

for at passe Medicinhaverne

i Tranekær

af bjarne selvager hansen

- Ja, vi går og hakker i det hver

tirsdag.

For nogle er havearbejde en

plage. For de 10 frivillige i Medicinhaverne

i Tranekær er det

en ren fornøjelse. De mødes

hver tirsdag kl. 10 for at holde

deforeløbigtohaverigodstand

og for at etablere nye.

Helle Ravn, tidligere inspektør

på Langelands Museum, ser

da også temmelig velfornøjet

ud.Hunfortællerbegejstretom

planterne, haverne og fremtidsplanerne.

Den første have ved indgangen

hedder ”Åndedrætshaven”.

I løbet af foråret og sommeren

har de frivillige anlagt nummer

to. Den har det noget upoetiske

Medicinhaverne

Sidste år skiftede ca. 700 fynske husstande fra olie til naturgas.

Ønsker du at gøre det samme, kan du lige nu spare kr. 15.000,- til stikledningen.

Du skal blot beslutte dig inden 31. januar 2013.

Og der er fl ere gode penge at hente.

Her er regnestykket:

– Gratis stikledning, værdi kr. 15.000,-

– Energisparetilskud, op til kr. 5.500,-

– Skattemæssig værdi af håndværkerfradraget, ca. kr. 4.000,-

– Årlig besparelse på opvarmning, ca. kr. 8.000,-

Læs mere på www.naturgasfyn.dk/beregn

eller ring 6315 6415

navn”Urin-ogkønsvejshaven”.

Næste år går de frivillige i gang

med ”Fordøjelses- og stofskiftehaven”,

og derefter kommer

”Nerve- og bevægelseshaven”.

Hver have er på cirka 800

kvadratmeter. Alle fyldt med

planter, der har en eller anden

gavnlig virkning på helbredet,

delt op efter de nævnte temaer.

Haverne er designet af Jann

Poulsen, der har 40 års erfaring

somhavebrugskonsulentoghavearkitekt.

Udoveratanlæggehaverneog

➜ Planteressource Forening Langeland står bag Medicinhaverne.

Foreningen har omkring 100 medlemmer.

➜ Medicinhaverne ligger på en skrænt bag Tranekær Gods’ avlsbygninger.

Der er adgang fra Botofte Strandvej 8 - lige ved siden

af ”hønsehuset”. Den første have blev indviet i september 2010.

Det er gratis at besøge haven, der har åben fra solopgang til solnedgang.

Men besøgende opfordres til at give et frivilligt bidrag

- for eksempel 20 kroner.

➜ Havegruppen, der passer Medicinhaverne, vil meget gerne

have flere medlemmer. Interesserede kan henvende sig til formand

Bjarne Møller Petersen, tlf. 62 57 20 99 eller

mobil 24 98 29 92.

Tirsdag den 2. oktober 2012

holde dem fri for ukrudt bruger

de frivillige også meget tid på at

opspore de rigtige planter. Og

det er ikke altid nemt, fordi en

plante kan findes i mange forædlede

udgaver.

- Vi leder efter de ældste og

mestoprindelige.Somregelfinder

vi dem i små og gamle planteskoler

rundt om i Danmark.

AndreharviskaffetfraHolland,

fortæller Helle Ravn.

Salg af planter

På det lidt lange sigt kan salg af

planterogsalgafplantemedicin

komme på tale:

-Deterjoenoplagtidé.Tænk

bare på, at i Kina har man registreret

5.700 forskellige medicinske

planter. Men det er en

opgave, som overstiger vores

kræfter. Vi har nok i at opbygge

og passe haverne. Måske er det

ogsåmereenkommercielopgave,

siger en af de frivillige i havegruppen

Ole Due Pedersen.

➜ læs mere om medicinhaverne

på side 18-19

SPAR

kr. 15.000,bestil

din

stikledning senest

31. januar 2013

Brænder for sagen


Tirsdag den 2. oktober 2012 15

Ristinge - Ristingevej 110

Gedigen og rummelig rødstensvilla - mindre end 500 m. fra en af

DKs bedste strande. Villaen er delt op i 2 enheder og er derfor perfekt

til bed and breakfast, delevilla mm. Helår/fritid. Sag 1151-3.

Udb/knt........ 40.000/795.000 Bolig/kld.

Brt/nt................

4.971/4.734 m²

Rudkøbing - Kirkegårdsvej 13

Morten Albertsen

Torben Christensen

Grund


Helår/fritid

Nyhed

Stuer/

vær.

Opført

224/37 1379 2/4 1937

Utrolig velholdt rødstensvilla bel. i Rudkøbings attraktive kvarter

omkring Rue - i gåafstand til indkøb, strand og natur. Løbende moderniseret

og vedligeholdt og fremstår i dag i en god stand. Sag 1024-3.

Udb/knt.... 85.000/1.695.000 Bolig/kld.

Brt/nt................

9.046/7.842 m²

Bagenkop - Kirkeby 12

Grund


Jesper Rasmussen

Stuer/

vær.

Opført

124/76 563 2/3 1938

Spændende helårs-/fritidsejendom med ægte skifertag bel. på

Sydlangeland. Stor solrig naturgrund bl.a. med gamle frugttræer, bede

og buske. Må benyttes til såvel helårs- som fritidsbrug. Sag 1061-3.

Udb/knt........ 25.000/395.000 Bolig m² Grund

Brt/nt................

2.616/2.597


Humble - Kædebyvej 49

Helår/fritid

Stuer/

vær.

Opført

193 1479 2/4 1910

Klassisk muremestervilla med det rigtige villaudtryk, med fremspring

i facade, muret kvist, tegltag mv. Bel. med få kilometer til indkøb,

skole mv. i Humble.Til såvel helårs som fritidsbrug. Sag 1059-3.

Udb/knt........ 50.000/945.000 Bolig/kld.

Brt/nt................

5.329/4.890 m²

Grund


Helår/fritid

Stuer/

vær.

Opført

202/32 973 3/5 1904

Humble - Kædebyvej 39

Velbeliggende landsted på Sydlangeland nær Humble. Skøn naturgrund

på godt 8.000 kvm - grænsende direkte op til åbne marker.

Trænger til gennemgribende istandsættelse. Helår/fritid. Sag 1155-3.

Udb/knt........ 25.000/395.000 Bolig m² Grund

Brt/nt................

3.079/3.072


Nybolig Langeland

Østergade 38

5900 Rudkøbing

Rudkøbing - Kværnen 15

Helår/fritid

Nyhed

Stuer/

vær.

Opført

209 8257 3/4 1877

Gedigen 1-plans villa bel. i attraktivt kvarter i Rudkøbing, tæt på

skole, centrum, grønne områder og med et perfekt stisystem mellem

vængerne i området. Skøn have med gode sol og lækroge. Sag 1077-3.

Udb/knt........ 85.000/1.645.000 Bolig m² Grund

Brt/nt...................

9.259/8.083


Humble - Lærkevej 1

Åbningstider:

Mandag-fredag .... 9:30-17:00

Vi svarer tlf. hele weekenden.

Stuer/

vær.

Opført

142 1001 1/4 1978

Utrolig velholdt og velindrettet villa i 1½ plan på i alt 212 kvm.

centralt i Humble, tæt ved indkøb, skole og offentlig transport. Villaen

er beliggende på en dejlig velpasset og solrig grund. Sag 1149-3.

Udb/knt.... 55.000/1.095.000 Bolig m² Grund

Brt/nt................

6.102/5.596


Stuer/

vær.

Opført

212 1344 1/4 1972

Rudkøbing - Brogade 11

Gedigen og præsentabel byejendom med rødt tegltag beliggende

midt mellem Torvet og havnen i Rudkøbing midtby. Ejendommen

er indrettet med 2 flotte lejligheder på hhv. 78 og 115 kvm. Sag 1154-3.

Udb/knt.... 70.000/1.395.000 Bolig m² Grund

Brt/nt................

8.146/7.478


Rudkøbing - Hennetvedvej 29

Nyhed

Stuer/

vær.

Opført

193 349 2/4 1862

Grænsende direkte op til åbne marker med et rigt dyreliv, ligger

denne renoverede rødstensperle på 112 kvm. Flot Udsigt til

"Møllebjerget" ved Skovsgaard. Kan benyttes helår/fritid. Sag 1122-3.

Udb/knt........ 40.000/745.000 Bolig m² Grund

Brt/nt................

4.264/3.715


Tranekær - Lismosevej 27

Helår/fritid

Stuer/

vær.

Opført

112 716 1/3 1946

Yderst velbeliggende 3-længet landsted med 3,3 ha jord mellem

Rudkøbing og Tullebølle på Midtlangeland med adskillige udhusbygninger

med god plads til dyrehold, opbevaring mv. Sag 1127-3L.

Udb/knt........ 35.000/650.000 Bolig m² Grund

Brt/nt................

4.646/4.386


Rudkøbing - Havnegade 74

Stuer/

vær.

Opført

183 33197 1/5 1927

Arkitektonisk spændende villa på 131 kvm. beboelse, beliggende

i Havnegade i Rudkøbing Centrum med flot udsigt til vand og Langelandsbroen.

Ejendommen trænger til modernisering. Sag 1107-3.

Udb/knt........ 35.000/695.000 Bolig/kld.

Brt/nt................

4.274/3.895 m²

Nybolig Langeland

Grund


Stuer/

vær.

Opført

131/42 443 2/3 1927


16

Der tages forbehold for trykfejl

KÆMPE

8.999,-

SPAR 3.000,-

COMO HJ. SOFA

Microfiber. Flere farver

260 x 210

Normalpris 11.999,-

NU kr. 8.999,-

SUNRISE M

Sort læder / sort stel

Normalpris 10.770,-

NU kr. 7.499,-

Skammel før Kr. 3.020,-

NU 1.999,-

Tirsdag den 2. oktober 2012

FØDSELSD

13.999,-

SPAR 4.000,-

Hos Danbo Hesselager i weeken

7.499,-

SPAR 3.271,-

SIENNA3&2PERS.

Læder. Flere farver

3 pers. 218 cm

2 pers. 159 cm

Normalpris 17.999,

NU kr. 13.999,-

9.999,-

SPAR 4.231,-

SPAR

25%

PÅ AL

BRUNSTAD

RENO M

Paloma læder/vlagfrit stel

Normalpris 13.500,-

NU kr. 11.500,-

Skammel før Kr. 3.090,-

NU 2.590,-

14.999,-

SPAR 6.995,-

LØRDA

SOULMATE ELEVATION

Polstret el-betjent elevationsbun

Vendbar madras m. 5-zonet

pocket fjedre. Linak motor og

trådløs fjernbetjening.

Topmadras 40 mm latex.

90 x 200 Eksl. ben og gavl. 10.

Køb 2 stk. inkl. topmadras.

Normalpris kr. 21.994,-

DELTA

Sort eller

Normalpr

NU kr. 9

Normalpr

Nu 2.49

11.500

SPAR 2

I denne weekend

serverer vi norsk laks og

hvidvin DER

KONSU

FLERE

STEDE I

19.995,-

SPAR 10.276,-

180 x200

MONTEREY SOFA SÆT

Sort Ohio læder på alle slidflade

Bøg, eg eller bejdset

3 pers. sofa 206 cm 16.301,-

2 pers. sofa 150 cm 13.970,-

Normalpris 30.271,-

NU 19.995,-

SPAR 20% SPAR 30% SPAR 4


Tirsdag den 2. oktober 2012 17

AGS FEST

den 6.og 7. Oktober

d

997,-

G OG SØNDAG ÅBENT 10.00 - 16.00

60°

LEGEND

brunt læder

is 14.230,

.999,is

Skammel Kr. 3.320,-

9,-

,-

.000,-

Trådløs

Elevation

Vaskbar topmadras

VIL VÆRE

LENTER FRA

FIRMAER TIL

WEEKENDEN

RELAXATION SLIDEBACK

2 X 90 X 200. Bunde og madrasser

Incl. ende og sidestoppere m. betræk og kabel

fjernbetjening. Ekskl. gavl, ben og puder.

Eks. m. Madras Cloud 19. Normalpris 35.996,-

25.999,-

SPAR 10.000,-

180 x200

ÅBNINGSTIDER

TIRSDAG- FREDAG 9.00 - 17.30

LØRDAG 10.00 - 14.00

MANDAG LUKKET

1. SØNDAG I MDR.11.00 - 16.00

0% SPAR 50%

7.499,-

SPAR 7.499,--

180 x200

16.999,-

SPAR 5.000,-

4.999,-

SPAR 1.000,-

180 x200

180 x200

Designed for sleep comfort

JENSEN ROYAL DREAM

Vendbar madras. 5-zonet.

7 cm SoftLine I topmadras Cellex XS-skum

Elbetjent elevationsbund. fjernbetjening.

Topmadrasser, bunde, senge

rammer, madrasbremser og sideholdere.

2 stk. 90 x 200 cm. Ekskl. ben/ meder.

Tillæg for splittop 160/180 x 200 Kr. 525,-

Før kr. 14.995,-

ELEGANCE ELEVATIONSÆT LAPUR 20

70-80-90-100 X 190 -200 CM. 5 HÅRDHEDER.

Normalpris Kr. 21.999,-

NU Kr. 16.999,-

Eksk. Ben og gavl.

ELEGANCE BOXMADRAS BON/BON

25 mm pol. topmadras

70-80-90-100 X 190 -200 CM

Normalpris 1. stk Kr. 2.999,-

NU Kr. 4.999 for 2stk.

Eksk. Ben.

SPAR 50%

PÅ VORES JENSEN

UDSTLLINGSMODELLER

30 dages

ombytningret på

udvalgte

madrasser

HESSELAGER

www.danbohesselager.dk

Østergade 50 •5874 Hesselager •Tlf. 62 25 16 33


18

Grus og sten

sælges. Haves på lager til levering - eller

afhentning efter aftale

Kaj Grouleff Nielsen

Vognmand

Humblevej 20 · Kædeby · Tlf. 62 57 23 72 · Bil-tlf. 20 13 23 72

KVALITET PÅ GULVET KVALITET TIL TIDEN!

TÆPPESALG HOS FAGMANDEN

PRIVAT & ERHVERV

Stort udvalg i tæpper, vinyl og gulve til:

STUEN

KØKKENET

KONTORET

VÆRELSET

BADEVÆRELSET

- alle kvaliteter og størrelser

Lundbyvej 28A · 5700 Svendborg · Tlf. 22 16 10 76

paw@tts-langeland.dk · www.tts-langeland.dk

INVESTER IENERGIBESPARELSER

TIL DIN BOLIG

Der er penge at spare

–ogmed hjælp fra Svendborg Sparekasse

tjener investeringen sig hurtigt hjem.

Svendborg Sparekasse tilbyder lige nu økonomisk

rådgivning indenfor de mange energibesparende

foranstaltninger der findes til din bolig.

Så har Iatlyst til at bruge lidt energi påathøre om

Jeres muligheder:

Ring til os på tlf.: 6221 3322

eller klik ind på svendborgsparekasse.dk

* Lån kan ydes til såvel køb af privat ejendom som istandsættelse f.eks. til energibesparende foranstaltninger.

Tilbydes ud til 95% af købesum/vurdering på ejendom mod sikkerhed iform af pant iejendommen og efter

almindelig kreditvurdering.

Der er ved beregningen anvendt følgende standardoplysninger:

����������� ������� ��� � ������� ���������� ����

������������������� ����������� ��������������� ����

���� ������� ������������ ��������� ��� ������� �������� �� ��

GRATIS

OPMÅLING

Ring til Paw og

aftal tid for besøg!

����������� �� ���� ����� ���� ������ ��� ����������� ��������� ������ ��� ������ ��� �� �������� ����� ���������

markedet for boliglån.

Tirsdag den 2. oktober 2012

■ Amerikansk taks har været brugt af indianerne i århundreder

som middel mod kræft, fortæller Ole Due Pedersen. Foto:Kristina

Holt

En duft af... karry

også dufTplanTEr:

Udover

alle de medicinske

planter rummer haverne

også en afdeling

med duftplanter

aF bjarne selvager hansen

Stårmanrigtigtiforholdtilvindenogplanten”Helicrysumitalicum”,

lugter der bare af karry

- boller i karry, kylling i karry,

karry, karry...

På flere meters afstand sender

den såkaldte karryplante, der i

øvrigt intet har med krydderiet

atgøre,sinedufteud.Denlugter

bare af karry.

Selv på en halvkold septemberdag-efterstyrtregndenhalve

nat-dufteroglugterdervirkelig

i medicinhaverne.

Nogle planter skal man selvfølgelig

tættere på for at lugte.

Menderervirkeligmangelugte

i dufthaven.

60.000 år gammel

I det hele taget rummer de to

færdige haver mange spændende

planter. For eksempel ”Alm.

Ledris”. Planten indeholder

efedrin, der blandt andet bruges

mod stoppet næse. Den er

en ud af tre planter, som blev

fundet i en 60.000 år gammel

neandertalergraviIrak.Allerede

dengang blev den altså brugt

mod forkølelse.

Medlems-møde i medicinhaverne

Planteressource Forening Langeland,

der står bag medicinhaverne,

holder et medlemsmøde

onsdag den 17. oktober i

Tranekær Beboerhus.

Ved mødet vil tidligere

museumsinspektør Helle Ravn

fortælle om gamle langelandske

blomster og frugttræer.

Desuden vil havekonsulent

Jann Poulsen fortælle om

planerne for de kommende

- I det hele taget danner planter

udgangspunkt for omkring

20-25 procent af den medicin,

vi bruger i dag, oplyser Ole Due

Pedersen, en af de aktive i Medicinhaverne.OleDuePedersen

er tidligere overlæge på Svendborg

Sygehus.

Et andet eksempel er amerikansk

taks, som også vokser

i Medicinhaverne. Den blev i

århundreder brugt af de indianernesometmiddelmodkræft:

- Det opdagede man i 1963,

og først i 1993 kom det første

medikament på gaden.

Det bruges blandt andet mod

brystkræft, fortsætter Ole Due

Pedersen.

medicinhaver.

Foreningens formand,

Bjarne Møller Petersen, tager

imod tilmeldinger.

3,95% *

Lav rente fra


Tirsdag den 2. oktober 2012 19

Hvorfor skal du vælge e

Lokal Forsikring?

• Du ønsker lokal betjening

• Vi har kontor i byen

• Vi er lette at få fat i

• Vi er til at tale med

• Vi har fornuftige priser til fornuftige mennesker

• Gratis vejhjælp i kaskoforsikringen

Chistian Lystrup Christensen

Landbrug

Exam. Assurandør

Tlf. 30 34 10 52

clc@lokal.dk

Lene Huyon Johansen

Kundekonsulent

Tlf. 62 51 27 17

lhj@lokal.dk

Trine Winton Jensen

Kundekonsulent

Tlf. 62 51 27 17

twj@lokal.dk

Privat • Erhverv • Landbrug

Østergade 72 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 27 17 · www.rkforsikring.dk

Kig forbi

og få en

førstehjælpspude

Morten Pape Henriksen

Privat/Erhverv

Exam. Assurandør

Tlf. 21 65 19 77

mph@lokal.dk


20

10 råd til

købere

Tredobling:Tre gange så mange overvejer

at købe bolig de næste seks måneder - få råd her

Imartsovervejedecirka100.000

danskere at købe en bolig inden

fordekommendeseksmåneder,

i juni var det vokset til 220.000,

og nu er det 250.000 danskere,

viser den seneste måling fra

analyseinstituttet Voxmeter for

Realkreditforeningen.

-Vi møder også mange købere

lige nu - det mærkede mange

af vores ejendomsmæglere klart

ved landsdækkende Åbent Hus

i weekenden. Køberne er aktive

på nettet, på fremvisninger og

salgeterogsågåetfremiforhold

til sidste år – vi tolker det som

klart positivt, selv om fremgangen

sker fra et lavt niveau, siger

relationschef Mads Ellegaard.

Ejendomsmæglerkæden

home har 10 råd, der er værd at

oveveje, inden du køber bolig:

1. Start med at få lavet en beregning

i banken på, hvad du

har råd til.

2. Snak om, hvad I lægger mest

vægt på ved drømmehuset.

3. Find ud af, hvilket kvarter I

Lav din egen energi

med solceller

Solceller er grøn og gratis energi året rundt

Et solcelleanlæg er din vej til en fast og lav pris

på el iminimum 25 år. Anlægget er hurtigt

monteret, og lige nu får du offentligt tilskud til

installationsarbejdet.

Der findes både pakkeløsninger og individuelle

designløsninger, som vi skræddersyr til din

bolig. Vi hjælper dig med at finde en løsning,

som dækker dine behov.

TULLEBØLLE VVS &BLIK ApS

LØKKEBY VVS

Bygaden 40 .Tullebølle .5953 Tranekær

62 50 13 35 -62501578

www.tullebollevvs.dk -post@tullebollevvs.dk

■ Antallet af danskere, der overvejer at købe en bolig indenfor seks måneder,

er tredoblet.

kan lide.

4. Tjek, om kommunen kan

opfylde jeres evt. pasningsbehov,

hvisIharellervilhavebørn.

5. Søg efter huset og ring evt. til

ejendomsmæglerneogfåhjælp.

6.Sehuset,gåenturinabolaget.

Passer alt, så gå videre.

7. Læs tilstandsrapporten grundigt

og få evt. din egen håndværker

til at se ejendommen

sammen med dig.

8. Det er stadig købers marked,

og der er mange boliger at vælge

HUSK

tilskud til

installationsarbejdet!

i mellem. Men det er svært ikke

at blive revet med, når den rigtige

bolig dukker op…

9. Vær forberedt på, at en bolig

kan gå din næse forbi, hvis

du forhandler med sælger. Ikke

mindst i de største byer ser vi i

home igen flere købere til nogle

boliger.Ejendomsmæglerenkan

ikke love dig boligen; det er helt

optilsælger,hvemhanellerhun

vil sælge til.

10. Er alt OK, så få lavet købsaftale

og få evt. taget forbehold

for din banks og advokats godkendelse.

Kilde: home

���� �������� � �����������������������

Fremstilling af havelåger og gelændere

Svejse og montagearbejde

Din nye varmekilde findes i jorden,

vandet eller luften

JORDVARME

IVT PremiumLine EQ

(EQ C6-10, EQ E6-17)

Varmepumpe til

jord- og søvarme.

Opfylder de strenge krav

for at blive svanemærket.

LUFT/VAND

IVT PremiumLine Aplus

(A plus 10, 12, 15)

Varmepumpen er specielt

udviklet til det nordiske klima.

Let at placerere udedelen

pga det meget lave lydniveau.

Gode grunde til at vælge en varmepumpe fraIVT

•5års tryghedsgaranti

•Anbefalet af Go´Energi

•Svanemærkede varmepumper

•Installeres af certificerede IVT forhandlere

•Optil 60% besparelse iforhold til din nuværende opvarmning

Fyns Varmepumpecenter ApS

Bjarne Christiansen, Eskemosegyden 63

5600 Faaborg, Tlf. 62 61 50 69

www.fynsnaturvarme.dk info@fynsnaturvarme.dk

Naturvarmeudstillingpå

Eskemosegyden63iFaaborg: Hver lørdag kl.9.30-13.00

Er du én af de over en halv milliondanskehusejeremedbrændeovn,

kan du beholde en god

sjatpengeidinlunelomme,hvis

du bruger lidt tid på at undersøge

markedet, inden du køber

brænde til vinteren.

Det viser en pristest, som Bolius.dk

har lavet ved at tjekke

prisenpåetpalletårnegebrænde

ti forskellige steder. Konklusionen

på undersøgelsen er, at du

kan spare omkring 700 kroner.

Ifølge ejendomsmæglerkæden

home er det lige dele økonomisk

snusfornuft og hygge,

der får os til at fyre i de kolde

måneder.

”Energipriserne er høje, og

Tirsdag den 2. oktober 2012

Hold varmen

40 % billigere

brændeovne: Sådan bliver det lidt lunere

i tegnebogen og hyggeligere i stuen

det betyder, at mange supplerer

med varme fra en brændeovn.

Men rigtig mange har også bare

en brændeovn, fordi den giver

atmosfære og hygger i en stue,”

fortæller Mads Ellegaard, der er

relationschef i home.

Boliuskommerfremtil,atdet

erdyrestatkøbebrændeisupermarkeder

og byggemarkeder.

Ifølge prissammenligningen er

Braendestablen.dk det billigste

stedmedenprispå1.795kroner

foretpalletårnegebrænde.Nettobraende.dk

ligger på samme

niveau med en pris på 1.895

kr. Coop, Jem & fix og Silvan

er dyrest - her er priserne 500-

700kronerhøjere.Menværopmærksompå,atprisernehurtigt

kan ændre sig.

Som regel er det endnu billigere,

hvis du finder et brændeudsalg

hos en privat eller et

savværk - her kommer der dog

transportomkostninger oveni.

Billigster-selvfølgelig-atsanke

brændet selv i en af de danske

statsskove.

LUFT/LUFT

IVT Nordic Inverter

(12 KHR-N)

10oC funktion som giver god

komfort isommerhuset hele året.

Varmepumpen er specielt

udviklet til det nordiske klima.

Kontaktos

og hør mere om

varmepumper, jordvarme,

solceller og solvarme.


Tirsdag den 2. oktober 2012 21

de fandt og de søger igen: Langelands Arkæologiske Forening

inviterer igen til en metaldetektor-tur. Det bliver søndag den 7.

oktober - med afgang kl. 10.00 fra p-pladsen overfor Super Spar i

Humble. Turen går til Nordlangeland og er åben for alle interesserede.

Interesserede kan få mere af vide af Frank Lundstrøm på

tlf. 50 48 24 81. På foreningens seneste tur den 23. september

blev der bl.a. fundet et stykke af en arabisk sølvmønt fra vikingetiden

og en sølvskilling fra Christian d. IV´s tid (billedet).

20 forskellige slags brombær

Øhavets Syltetøj på Strynø

fortsætter med at udvikle nye

produkter.

I 2011 plantede Øhavets

Syltetøj - i samarbejde med

Aarhus Universitet - 20 forskellige

danske brombær-sorter

i et nyt såbed i den økologi-

ske plantage på Strynø.

- Der er hentet 20 forskellige

vilde brombær-sorter,

som er fundet overalt i Danmark.

De er opformeret, og

der er plantet 10 planter af

hver sort på Strynø, i alt 200

planter, oplyser John Sørensen

TIPS: redaktion@oeboen.dk

fra Øhavets Syltetøj. Første

lille høst fra de forskellige

brombær-sorter blev forleden

præsenteret ved en foredragsaften.

Hele projektet er støttet af

FødevareErhverv.

Rudkøbing

ANDELSBOLIG

Sag 59000095

Bryggergården 12

Velbeliggende andelsbolig i lukket

vænge kun få minutters gang fra

indkøb, off. transport og havnen.

En overalt velfungende andelsbolig

med atttraktiv beliggenhed som

skal ses for den korrekte

bedømmelse.

Bolig


75

SOLGT

Etage Rum /

Værelser

Opført

st. 4/3 1986

Kontakt tlf. 62512411

Østergade 41

5900 Rudkøbing

Langeland

Vi har altid ÅbentHus(e)!

Lohals

Sag 59000180

Østergade 16

Flot ældre villa beliggende centralt

i Lohals, få hundrede meter fra

havnen, skov/strand og tæt ved

indkøb, der er tilhørende udhus,

brændeskur samt carport, lille nem

have - ejendommen står tom og

sælges for et dødsbo.

Bolig /

kælder m²

100/38

SOLGT

Grund


524

Rum /

Værelser

4/2

Kontakt tlf. 62512411

Skal vi sælge din bolig?

Tlf. 62 512 411

e-mail 590@edc.dk

Opført

1928

Helletofte Strand - Højt beliggende sommerhus i 1. række

med panoramaudsigt ud over vandet.

Løkkeby

NYHED

Sag 59000298

Træløbervej 8

Et traditionelt fritidshus, med de mest alm. faciliteter. Beliggende i et dejligt

og naturskønt fritidshusomr. ganske tæt ved Langelandsbæltet, den østlige

kyst. Her er særdeles gode bade- og fiskemuligheder.

Pris/Udb.

845.000/45.000

Brt./Nt.

5.184/4.538

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.372/3.100

Ristinge

NYHED

Bolig


60

Grund


1209

Rum /

Værelser

4/3

Opført

1974

Kontakt tlf. 62512411

Sag 59000289

Ørnevænget 3

Lilje-hus beliggende i attraktivt område ved Ristinge, på ugenert grund med

kort afstand til vandet, indkøb og spisemuligheder, beliggende ved en af

Danmarks bedste badestrande.

Pris/Udb.

1.145.000/60.000

Brt./Nt.

6.572/5.616

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.144/3.683

Bolig


65

Grund


1200

Rum /

Værelser

4/3

Opført

1984

Kontakt tlf. 62512411

Østergade 41•Rudkøbing

Spodsbjerg

edc.dk

Sag 59001130

Banken 18

Rigtig pænt og nydeligt, stort

fritidshus på 90 m2, opført i 1991,

beliggende særdeles attraktivt i

Spodsbjerg, med udsigt til

Langelandsbæltet fra grunden.

Huset fremtræder lyst og venligt,

og samtidig med et rustikt præg.

Bolig


90

SOLGT

Grund


1230

Krogsbjerg

Rum /

Værelser

4/3

Kontakt tlf. 62512411

Opført

1991

Sag 59000313

Krogsbjergvej 3

Et ældre hus på landet, i tæt

afstand til Rudkøbing, Spodsbjerg

og Tullebølle, dvs. gode indkøb,

havn, strand med bade- og

fiskevand i cykelafstand. Huset

trænger til modernisering, kan

anvendes til fritidsbrug.

Pris/Udb.

385.000/25.000

Brt./Nt.

2.579/2.319

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 1.401/1.403

Bolig


94

Lohals

NYHED

NY PRIS

Grund


438

Rum /

Værelser

2/1

Kontakt tlf. 62512411

Opført

1790

Sag 59000251

Houvej 8

Tidligere skovfoged bolig i

naturskønne omgivelser, kun

generet af skovens dyr - nyere

døre, badevær. og køkken samt

oliefyr - Stort tilhørende udhus som

kunne indrettes til bed and

breakfast, atelier eller butik.

Pris/Udb.

795.000/40.000

Brt./Nt.

4.816/4.182

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.517/2.381

Bolig


113

Grund


2683

Rum /

Værelser

5/3

Kontakt tlf. 62512411

Opført

1920

KOM GODT VIDERE


22

regn er en gave fra himlen

ressource:

Regnvand er en uvurderlig

ressource - ikke

spildevand til kloakken.

Haveselskabets

kampagne ”ditRegnvand”

viser, hvordan

du kan spare kloakken

og bruge dit regnvand

i haven

Af Gusta Clasen, Haveselskabet

Der falder en halv million liter

regnvand i de danske haver. Alligevelbrugervirentdrikkevand

fra hanen til at vande de tørstige

planter i haverne, når tørken

rammer, og samtidig hælder vi

tonsvisafgodtogrentregnvand

i kloakken. Det er da dumt!

Med Haveselskabets kampagne

”ditRegnvand” vil vi vise

haveejerne, hvordan de med

forskellige regnvandsløsninger

kan opsamle regnvandet fra husets

tag og bruge det til at gøre

haven smukkere, grønnere og

mere frodig. I stedet for at hælde

regnvandet i kloakken, skal

vi se regnvandet som en gratis

50 energiråd i ny boligbog

Boligen: Bolius udgiver nu

”Spar Energi - 50 råd til din bolig”.

En tematisk opdelt ”sparebibel”tilsparepris(Vejl129kr.),

der med sin grundige tilgang til

emnet nok skal føles som et

spark bagi for mange danskere.

Fordererhundredvis,faktisk

tusindvis af kroner at spare på

dyrtel-,vand-ogvarmeforbrug.

Og endnu mere, hvis man

som boligejer kommer i gang

med nogle af de mange energibesparende

renoveringstiltag,

der også beskrives i bogen.

”Spar Energi - 50 råd til din

bolig” består af 50 kapitler, der

hver især er proppet med viden

om danskernes energiforbrug

og masser af gode råd til energibesparelse.

Nogle råd kender

vi, andre vil formentlig være

øjenåbnere.

I bogen kan man bl.a. læse, at

- en konstant tændt spillekonsol

kan koste op til 3.000

kr. årligt i strøm.

- det koster op mod 20 %

ekstra, hvis fryseren står på -22

grader i stedet for de anbefalede

-18. Og at et frysetermometer

kan fås for 25 kroner.

- computere, tv og øvrig

elektronisk underholdning tilsammen

suger 34 % procent af

husets strømforbrug.

Tømrerfi rmaet H. & M. Larsen

Schnohrsvej 47 • 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 26 05

www.hmlarsen.dk

- der bliver råd til en ekstra

god middag på ferien, hvis

man tager en runde og slukker

al standbystrøm og hiver opladere

og strømforsyninger ud af

stikket, før man tager på sommerferie.

- møbler ikke ligger under for

lovgivningen om lav standbystrøm.Detbetydereksempelvis,

atelevationssenge,somgennem

de seneste ti år er blevet ganske

ressource, en gave fra himlen.

Skab plads til regnen i

haven

Alle typer af haver kan rumme

en eller anden form for regnvandsløsning,

og der er mange

spændende muligheder.

Du kanopsamleendelafregnen

i en regntønde eller tank og

få gratis vand til at vande haven.

Dukanændrebelægningenisin

indkørsel, så vandet får mulighed

for at sive igennem belægningen

i stedet for at løbe ud på

vejenognedikloakken.Ellerdu

kan lægge et grønt tag på huset

populære i de danske soveværelser

og angiveligt kun bruges

i få sekunder eller minutter om

dagen, sluger for ca. 90 kroner

strøm om året pr. stk.

Det gode råd: Forbind sengens

strømforsyning med natlampen.

Det er nemt, enkelt

og sparer det meste af det ellers

spildte strømforbrug.

Solceller, intelligent bygningsstyringtilelogvarme,ven

Tirsdag den 2. oktober 2012

HOLD PÅ

VARMEN!

De gode træpiller

fra Højlund Mølle

fås hos os!

eller carporten, som tilbageholder

og fordamper en stor del af

det vand, der falder på taget.

I mange haver kan regnen fra

hustagene ledes til et regnbed

eller en faskine, hvorfra vandet

langsomt kan sive ned i jorden.

Det er dog ikke altid muligt i

haver,hvorjordenermegettung

og leret, men i de fleste haver vil

et regnbed være en fin og smuk

løsning.

Man kan se de mange løsninger

og gode ideer på www.

ditregnvand.dk

tilation, efterisolering og andre

former for renovering af huset

behandles også i den 168 sider

lange bog, der iøvrigt er fyldt

med links til endnu mere viden.

BogenerskrevetafJanPasternak.

Han er uddannet arkitekt

og har skrevet adskillige artikler

og flere bøger om byggeri - for

Bolius bl.a. ”Badeværelse. Sådan!”

og ”Førstehjælp til dit

hus”. Kilde: Bolius

Nørrebro 53 · Rudkøbing

Tlf. 62 51 16 25


Tirsdag den 2. oktober 2012 23

For børnenes skyld?

Efter næsten 2 år i forældrebestyrelsen

i dagplejen Langeland

har vi begge, næstformand og

formand, valgt at trække os fra

posten, inden valgperiodens

udløb. For at undgå misforståelser

og rygtedannelser

vil vi gerne orientere om og

begrunde nogle af årsagerne til

udtrædelsen.

Da vi blev valgt som repræsentanter

til forældrebestyrelsen,

havde vi begge et stort

ønske om et frugtbart samarbejde

mellem dagplejerne og

bestyrelsen, idet vi begge er af

den overbevisning, at glade

dagplejere giver glade børn og

dermed også glade forældre.

Det var også på den baggrund,

at vi blev valgt til bestyrelsen.

På det seneste bestyrelsesmøde

opfordrede dagplejens

ledelse til ”at vi i forældrebestyrelsen,

fremadrettet har et

større fokus på børnene og

deres dagligdag, læring og

udvikling i dagplejen, end på

dagplejerenes vilkår... Emner

der drejer sig primært om

samarbejde internt i dagplejen,

er ikke emner der skal tages op

i forældrebestyrelsen.” (citat

referat fra mødet d. 29. august

2012). Vi kan ikke se, hvordan

vi med bestyrelsens nye og

mere begrænsede fokus kan

repræsentere de forældre, der

stemte os ind for at arbejde for

glade dagplejere og dermed

glade børn.

Vi udtrykte klart, at vi

ikke mener man kan adskille

barnets tarv og dagplejerens

arbejdsvilkår. Det var påfaldende

at opleve, hvor tavse

dagplejerne var til dette møde.

Vores klare fornemmelse var, at

dagplejerne havde fået mundkurv

på. I en tid med faldende

børnetal og jævnlige fyringer

frygter vi, at ingen dagplejere

tør sætte ord på deres frustrationer

og utilfredshed. For

hvem tør risikere at gøre sig

uheldig bemærket, når den

næste fyringsrunde er lige om

hjørnet? Kan det undgå at

påvirke vores børn?

I august måned måtte tre af

øens dagplejere desværre afskediges.

Ledelsen valgte at orientere

om den forestående nedskæring

inden sommerferien

(der er mange måder at undgå

sygemeldinger på henover

en sommer, hvor puslespillet

med pasningspladser kan

være svært at få til at gå op).

Besked om det endelige antal

afskedigelser ville komme efter

sommerferien. Mens halvdelen

af områdets dagplejere afholdt

deres ferie modtog de alle pr.

sms en indkaldelse til et møde.

Tre kolleger skulle fyres, og de

tre ville få telefoniske besked

en uge senere. Da ferieafviklingen

og fyringerne var overstået

sendte ledelsen en hilsen, hvori

man udtrykte håb om, at alle

Fokus havde taget en drejning

ØBOEN har forelagt læserbrevet

fra Solveig Stürup og Helene

Buch for kommunens dagplejeledelse

- der har følgende svar:

Efter at have læst læserbrevet,

vil jeg gerne kommentere

lidt. Jeg er af den grundopfattelse

at alle mennesker har hver

deres oplevelse af virkeligheden,

og jeg respektere at andres

virkelighed kan se anderledes

ud end min.

Jeg vil kort beskrive. hvad

vi primært skal beskæftige os

med i forældrebestyrelsen og

hvad der gav anledning til at

ville flytte bestyrelsens fokus.

Det er overordnet bestemt

at forældrebestyrelsens kompetencer

omfatter: De overordnede

principper for dagplejens

arbejde, principper for

anvendelse af budgetrammen,

indstillingsret ved ansættelser

af ledelsesmæssigt personale.

Herudover orienteres forældrebestyrelsen

løbende om hvad

der overordnet sker i dagplejen

og de inviteres ind i drøftelser

og beslutninger om andre

emner, der omhandler deres

børns ”liv” i dagplejen.

I forsommeren blev det

tydeligt for mig, at vores fokus

havde taget en drejning, der lå

udover en forældrebestyrelses

kompetencer og opgaver. Der

var brug for en opmærksomhed

på, i højere grad at tage

udgangspunkt i børnene end

i medarbejderne. Forældrene i

bestyrelsen har det helt unikke

udgangspunkt netop at være

børnenes forældre - og det er

gavnligt for os at høre mere

direkte fra forældrene hvilke

overordnede ønsker de har

for deres barn - i dagplejen.

Medarbejdernes trivsel og

arbejdsmiljø er yderst vigtigt

- også for børnenes trivsel i

dagplejen - og det arbejder vi

med ved personalemøder og i

vores MED-udvalg, hvor medarbejderrepræsentanter,

som

tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant

deltager.

Der ligger på denne måde

en opgavefordeling mellem

forskellige repræsentanter og

fora, som skal respekteres. Det

er ikke for at ”holde nogen

udenfor”, men af respekt for

dem, der reelt har opgaven.

I forhold til de øvrige punkter

i læserbrevet har jeg følgende

kommentarer:

Der er ingen dagplejere der

får mundkurv på - men som

medarbejdere har vi alle en

loyalitetspligt i vores ansættelse.

Der er ingen grund til at

frygte afskedigelse, fordi man

giver sine konstruktivt kritiske

holdninger til kende ”i rette

forum” i dagplejen.

Angående de opsigelser vi

på grund af faldende børnetal

har måttet gennemføre, så er

det sådan at afskedigelsesproceduren

er gennemarbejdet og

besluttet i vores MED-udvalg -

og den aktuelle proces er aftalt

i tæt samarbejde med dagplejens

tillidsmand, kommunens

HR-afdeling og direktøren for

Borger, Børn og Unge, sådan

som de overordnede regler

siger den skal.

Trivselsundersøgelsen er for

havde haft en god ferie og nu

vendte tilbage fulde af energi!

En ferie under de forhold kan

hverken blive god eller give

mulighed for at vende tilbage

med arbejdsglæde og energi.

Hvordan hænger det sammen

med barnets trivsel?

Blandt dagplejerne er der

i 2011 blevet foretaget en

trivselsundersøgelse, hvor

vi gerne ville orienteres om

undersøgelsens resultater.

Grunden til dette er, at vi fra

flere forskellige kilder har hørt,

at dagplejere er frustrerede,

fordi de ikke føler sig hørt.

Forældrerepræsentanterne

har tidligere forslået, at man

med fordel kunne arbejde med

den interne kommunikation

i dagplejen, da denne gav

og stadig giver anledning til

mange uheldige misforståelser.

dagplejen, ligesom for andre

faggrupper, et internt arbejdsredskab,

som vi arbejder med i

MED-udvalget m.v. Forældrebestyrelsen

er orienteret overordnet

om de fokuspunkter vi

har udvalgt, ud fra resultaterne

i undersøgelsen.

Jeg er nu i højere grad blevet

opmærksom på vigtigheden af,

at forventningerne til forældrebestyrelsesarbejdet

er godt

afstemt, så det ikke giver anledning

til misforståelser og frustrationer.

Det vil jeg naturligvis

tage med mig ved opstarten

af den nye forældrebestyrelse i

starten af november. Hvor jeg

glæder mig til et fortsat godt

samarbejde med de siddende

og de nyvalgte medlemmer af

forældrebestyrelsen.

Med venlig hilsen

Sanne Kortermann Sørensen,

dagplejeleder i Langeland

Kommune.

Vi skyder ikke i fredningstiden » Når man ser

på jagttiderne

Så da dåer kun har en måneds

jagttid (og det er i den koldeste

måned på hele året) bliver der

ikke skudt så mange, det siger

vel sig selv.

Nu har dåvildt haft særfredning

på Langeland i gud ved

hvor mange år, og Langeland

har nok den tætteste bestand

pr. hektar i Danmark (måske

overgået af dyrehaven i København).

Der skal skydes flere ungdyr

og dåer, ja det lyder fint, men

hvad om man så fik muligheden

og de fik en jagttid som i

resten af Danmark.

Når man ser på jagttiderne

kan det vel ikke undre nogen,

at der ikke skydes dåer.

{ Kalv - Langeland: 1. oktober

til 31. januar. Resten af

Danmark: 1. oktober til 31.

januar.

{ Då - Langeland: 1. januar

til 31. januar. Resten af Danmark:

1. oktober til 31. januar.

{ Dåhjort - Langeland: 1.

december til 31. januar. Resten

af Danmark: 1. september til

31. januar.

Jeg var ude efter en ræv

først i september og fik et par

fine spidshjorte for, men dem

måtte jeg jo ikke skyde, som

man må i resten af Danmark,

så ja, der bliver for mange.

Jeg forstår ikke, at der er

særfredning på då, hvis der er

for mange, eller små hjorte,

for den sag skyld og (ret mig

hvis jeg tager fejl) så skød Ole

Kieler Nielsen en rigtig stor

hjort for få år siden, men det er

måske kun alle andre der ikke

må skyde hjorte.

Jeg ved ikke, hvad der er galt

med den hjortegruppe, men

jeg mener, at der bliver raslet

med sablerne hver gang der

er tale om dåvildt, hvis ikke vi

selv kan finde ud af det, er der

andre der gør det for os. Også

denne gang skal Ole Kieler

Nielsen lige have Naturstyrelsen

og vildtforvaltningsrådet

nævnt, og en ændring der gælder

3 år holder ikke en meter,

det så vi jo da særfredningen

for hjortene kom, den skulle

» ...idet vi begge er af den overbevisning,

at glade dagplejere giver glade børn og

dermed også glade forældre.

kan det vel ikke undre

nogen, at der ikke

skydes dåer.

gælde i 3 år, det er vist 9 år

siden og den skal nu strammes.

Det ville da have været fint,

hvis der i Ole Kieler Nielsens

læserbrev havde stået den nye

jagttid, der er blevet indstillet

til vildtforvaltningsrådet.

Det er mig en gåde, hvorfor

der er særfredning, hvor der er

mange dyr og normal jagttid,

hvor der er få dyr.

Jan Nilsson,

Vognsbjergvej 10, Bagenkop.

Vi har ikke oplevet den store

lydhørhed over for ideen om

at styrke kommunikationen.

Den dag i dag er vi stadig ikke

blevet orienteret om trivselsundersøgelsens

resultater og

kan derfor kun forholde os til

det, vi hører. Vi er i hvert fald

meget interesserede i at vide,

om de dagplejere, der til dagligt

passer vore børn, er glade

og tilfredse.

Gennem de sidste knap to

Rustbeskyttelse af din bil

Tektrol antirust dokumenterer hvad du betaler

for, med video før og efter rustbeskyttelsen.

Tektrol antirust

Os med paraplyen på

Nordre Ringvej 123.

Læs mere på www.tektrolsvendborg.dk

TekTrol Anti Rust Svendborg

Nordre Ringvej 123 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 80 00 48

Humlegaard Automobiler A/S

www.humleauto.dk

03/ 2006 Audi A3 1,9 TDi Attraction Sportback 5d Sort ............. 201.000 149.800

09/ 2004 Citroën Berlingo 1,6i 16V Family 5d Beigemetal.......... 158.000 59.800

05/ 2009 Citroën C1 1,0i Prestige 5d Hvid, fjernb. c.lås...................44.000 69.800

02/ 2010 Citroën C3 1,4 HDi Dynamique 5d Sortmetal airc............36.000 129.800

10/ 2011 Citroën C3 1,6 HDi 90 Seduction 5d Sortmetal..................9.000 164.800

05/ 2008 Citroën C5 2,0 HDi 138 Dynamique 4d Gråmetal.......... 111.000 179.800

07/ 2009 Citroën C5 2,0i 16V Comfort 4d Beigemetal.....................75.000 179.800

06/ 2006 Citroën Xsara Picasso 1,6 HDi 110 VTR 5d Sort .......... 165.000 94.800

07/ 2008 Ford Mondeo 1,8 TDCi 125 Trend st.car 5d ................. 181.000 149.800

12/ 2006 Ford Mondeo 2,0 145 Trend 5d Sortmetal........................69.000 139.800

06/ 2004 Ford Mondeo 2,0 145 Trend st.car 5d Gråmetal........... 185.000 89.800

09/ 2008 Hyundai Getz 1,4 GL 5d Beigemetal, fjernb. c.lås .............45.000 79.800

03/ 2005 Hyundai Tucson 2,0 CRDi GL 5d Sølvmetal, alu., airc.......98.000 124.800

09/ 2008 Kia Cee´d 1,6 CRDi Active 5d Blåmetal, airc.....................80.000 139.800

08/ 2009 Kia Picanto 1,1 Sport 5d Blåmetal, fjernb. c.lås................28.000 79.800

03/ 2003 Mitsubishi Carisma 1,6 IQ 5d Koksmetal, 15” alu............84.000 69.800

04/ 2007 Mitsubishi Colt 1,3 Cash Coolpack 5d Sort, 15” alu .......48.000 79.800

03/ 2005 Opel Astra 1,6 Limited GTC 3d Gråmetal, 16” alu............83.000 89.800

07/ 2006 Opel Meriva 1,3 CDTi Enjoy 5d Gråmetal, 15” alu......... 163.000 69.800

11/ 1997 Opel Vectra 2,0 16V CD 4d Mørkgrønmetal, 15” alu...... 222.000 14.800

05/ 2001 Opel Zafira 1,8 16V Elegance aut. 5d Mørkblåmetal .... 147.000 54.800

12/ 2001 Opel Zafira 1,8 16V Family 5d Mørkblå, 15” alu............ 271.000 49.800

05/ 2008 Skoda Octavia 2,0 TDi 140 Elegance DSG 5d Hvid .........93.000 124.800

04/ 2004 Suzuki Ignis 1,5 4WD 5d Rød, fjernb. c.lås, startspærre 127.000 49.800

05/ 2010 Suzuki Splash 1,0 GLS 5d Rød, airc., fjernb. c.lås ............65.000 79.800

11/ 2002 Saab 9-5 2,3 Aero 4d Sort, 17” alufælge, fjernb. c.lås ................. 394.000

08/ 2001 Toyota Avensis 1,8 VVT-i Terra st.car 5d Sølvmetal..... 242.000 47.800

01/ 2005 Toyota Avensis 2,0 Sol st.car 5d Gråmetal ................... 119.000 139.800

12/ 1999 Toyota Corolla 1,3 Monte Carlo 3d Lillametal, 15” alu.. 112.000 49.800

11/ 2002 Toyota RAV4 2,0 VVT-i 4x4 5d Sølvmetal, 16” alu......... 191.000 109.800

04/ 2005 Toyota Yaris 1,3 Terra Komf. 5d Sølvmetal, fjernb. c.lås ..86.000 79.800

06/ 1995 Volvo 460 1,7 DL 4d Rødmetal, alu., c.lås, abs, servo .... 220.000 9.800

12/ 2009 Volvo V50 1,6 D DRIVe S/S 5d Sølvmetal, 16” alufælge ...52.000 249.800

02/ 2010 Volvo V50 1,6 D DRIVe S/S 5d Gråmetal, 15” alufælge ....41.000 249.800

05/ 2009 Volvo V70 2,4 140 Classic 5d Mørkblåmetal, 17” alu.......47.000 239.800

06/ 2005 VW Caravelle 2,5 TDi 174 Trendl. aut. kort 8prs 4d..... 345.000 269.800

06/ 2008 VW Golf V 1,4 TSi 140 GT Sport 5d Sølvmetal, 16” alu ....65.000 189.800

06/ 2005 VW Golf V 1,6 FSi Trendline 3d Sølvmetal, fjernb. c.lås.135.000 109.800

09/ 2002 VW Polo 1,9 TDi 5d Sølvmetal, 15” alufælge, c.lås......... 287.000 39.800

SOLGT

SOLGT

Humlegaard Automobiler A/S

Nyborgvej 271, 271 5700 . Tlf. Svendborg 62 22 86 18 . Tlf. 62 22 86 18

Hverdage 8-18 (onsdag 8-15) - Lørdage og søndage 10-17

KØB · SALG · BYTTE

debat

år har vi utallige gange udtrykt

forundring over en del af de

beslutninger, der er truffet fra

ledelsens side. Samtidig synes

vi ikke, at vi har fået faglige og

velbegrundede forklaringer på

beslutningernes ophav.

Solveig Stürup, Skrøbelev.

Helene Buch, Longelse.


24

skytteforening

mangler skytter

Tilbagegang:

Humble Skytteforening

forsøger at

vende udviklingen ved

at deltage i skoleskydning

af bjarne selvager hansen

Det kniber efterhånden lidt

med tilslutningen i Humble

Skytteforening.

Efter sommersæsonen på

Kohavevej er skytterne er netop

flyttet indendøre, til skydebanerne

under Humble skole.

Tidligere havde pistolskytterne

deres egen øveaften om torsdagen.

KÆMPE LAGERSALG HOS MAZDA ISVENDBORG

Mazda2 1,3 Takara

Finansiering

pr. md kun kr.

1.629,-

04 /12 Ford Fiesta 1,4 tdci 70 Trend 5-dørs

Sort metal, aircon, el-ruder, el-spejle,

bluetooth, splitbagsæde, ESP........................2 164.900

11 /11 Ford Fiesta 1,6 tdci 95 Titanium 5-dørs

Sølv metal, 15” alu, aircon, infocenter,

fartpilot, ESP, partikelfilter ............................ 7 179.900

01 /12 Ford Focus 1,6 scti 182 Titanium st.car

Koks metal, 16” alu, 2-zone klima,

el-sæder, dellæder, mørke bagruder............ 6 339.900

05 /12 Ford Focus 1,6 tdci 115 titanium st.car

Sølv metal, 2-zone klima, 4xel-ruder,

infocenter, bluetooth, fartpilot ......................5 269.900

07 /09 Ford Focus 1,6 tdci 90 Trend 5-dørs

Grå metal, collection model, 2-zone klima,

fartpilot, ESP, en ejer, træk, service ok........73 154.900

- Men der kom efterhånden

så få, at både pistolskytter og

geværskytter øver mandag aften.

Geværskytterne starter kl.

19.00, og det er både børn og

voksne. Når geværskytterne er

færdigeomkringkl.20.00,tager

pistolskytterne over. Og så kan

geværskytterne prøve pistol, og

pistolskytterne gevær, oplyser

Sv. Aa. Nielsen fra foreningen.

Humble Skytteforening gør

ellers sit for at øge interessen. I

samarbejde med Humble skole

arrangerer foreningen skoleskydning.

- Altså ikke de massakrer,

vi engang imellem læser om i

avisen eller ser i fjernsynet. Vi

lærer simpelthen børnene, at et

gevær kan bruges som et frede-

Mazda 2 1,3 Takara fra kr. 149.900,- ekskl. lev.

Finansierings eksempel:

Bilens pris incl. lev.153.675,-

Udbetaling: 30.910 - 1629,- pr måned

Fast rente 2,95 % ÅOP 6,4 %

Kampagne

- spar kr. 15.000,på

en ny Mazda2

Mazda 2

1,3 Takara

1,3 Takara

fra kr. 149.900,ekskl.

levering.

BRUGTE FORD

09 /09 Ford Focus 1,6 tdci Trend st.car

Sort metal, aircon, fartpilot, læ derrat,

cd-radio, el-ruder, el-spejle, ESP..................63 159.900

05 /12 Ford Focus 1,6 tdci 95 Trend st.car

Grå metal, 2-zone klima, fartpilot, bluetooth,

el-ruder, el-spejle, ESP....................................2 249.900

BRUGTE MAZDA

10 /08 Mazda 2 1,4DE Go 5-dørs,

Sort, alu, aircon, elruder, el-spejle, servo,

bluetooth håndfri, cd-radio lev.nysynet......94 99.900

08 /09 Mazda 3 1,6DE Advance 5-dørs

Sølv metal, aircon, 4x elruder, 15” alu,

fartpilot, undervognsbehandlet ..................41 174.900

ligt idrætsredskab på linje med

fodbold, håndbold og badminton.Deterskolens5.klasser,der

tretorsdagformiddagekommer

ned og prøver at skyde med gevær.

Det er en landsdækkende

skydning, arrangeret af Dansk

Skoleidræt og De Danske Skytteforeninger,derforegårhvertår

i oktober. I år har Humble skole

32 elever med fordelt på to klasser,

fortsætter Sv. Aa. Nielsen.

Desuden har Humble Skytteforening

stadig en særlig eftermiddagsskydningomonsdagen.

Her mødes pensionister og

efterlønnere om eftermiddagen

til skydning - kaffe og hyggeligt

samvær.

Syndefald i ord, billeder og musik

I Tullebølle kirke kan man

opleve en efterårsmesse med

en særlig glød, når ord, billeder

og musik danner rammen i

temagudstjenesten om Syndefaldet.

Sangerne Birgitte Hansen og

Lulu Okholm samt Lindelse

Kirkekor bidrager til at skabe

stemningen sammen med

kunstnersammenslutningen

Tøsingerne, der udstiller

malerier.

Kunstneren Anette Bøtter

maler på stedet i en ekspressiv

streg til præstens oplæsning

af Syndefaldsberetningen, så

handlingen kan følges i både

ord og billeder.

Onsdag den 3. oktober kl. 19.00.

Tullebølle kirke.

Odensevej 94 . . 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 23 23 . . Efter forr.tid: 21 60 40 17

01 /10 Mazda 6 2,0 Advance st.car,

Sølv metal, 17” alu, 2-zone klima, 4x elruder,

fartpilot, træk, ESP, 6-gear, multirat ...........67 214.900

07 /10 Mazda 6 Premium st.car,

Blå metal, 17” alu, 2-zone klima, 4x-elruder,

Solgt

tagræling, ESP, tågelygter, regnsensor .......28 259.900

06 /10 Mazda 6 Premium st.car

Koks metal, 17” alu, 2-zone klima, 4x-elruder,

6cd-radio, fartpilot, ESP, infocenter ...........18 269.900

DEMO MAZDA

10 /11 Mazda 3 1,6 Advance 5-dørs

Hvid, aircon, c-lås, fartpilot, CD, 16” alu,

elruder, multira................................................7 209.900

03 /12 Mazda 3 1,6 DE Premium, 5-dørs

Sølv metal, 6-gear, 17” alu, 2 zone klima,

fartpilot, varme i forrude, ESP ......................3 249.900

03 /11 Mazda 5 1,6 DE Premium 5-dørs

Sort metal, 6-gear, 16” alu, klima, ESP,

navigation, bluetooth, 7-sæder.....................3 314.900

01 /11 Mazda 5 1,8 Advance 5-dørs

Sort metal, 7-sæder, 16” alu, 4x-elruder,

Klima, fartpilot, 1-ejer, ESP ...........................4 239.900

03 /11 Mazda 5 1,8 Inclusive 5-dørs

Sølv metal, 7-sæder, 16” alu, klima,

4 x elruder, mørke bagruder, 1-ejer...............5 229.900

03 /12 Mazda 5 1.8 Premium 5-dørs

Koks metal, 7-sæder, 16” alu, klima,

p-sensor, xenonlys..........................................9 259.900

06 /11 Mazda 6 2,0 90th-anniversary st.car

Sølv metal, del-læder, BOSE-cd anlæg,

17” alu, 2-zone klima, sportsfront...............10 279.900

10 /11 Mazda 6 2,0 90th-anniversary st.car

Sølv metal, del-læder, BOSE-cd anlæg,

17” alu, 2-zone klima, sportsfront...............10 279.900

08 /11 Mazda 6 2,0 Premium st.car

Sølv metal, 17” alu, læder, 2-zone klima,

fartpilot, 4xelruder, blurtooth, 1-ejer..........15 299.900

08 /11 Mazda 6 2,0 Premium st.car

Sort metal, 17” alu, læder, 2-zone klima,

fartpilot, 4xelruder, bluetooth, 1-ejer..........12 299.900

03 /11 Mazda 6 2,0 Special st.car

Bronze metal, 17” alu, 2xzone klima,

fartpilot, 4xelruder, BOSE-cd anlæg..............4 289.900

03 /11 Mazda 6 2,2DE 125HK Go, 4-dørs

Sølv metal, 16” alu, 6-gear, 4x elruder,

aircon, fjernb.centrallås, cd-radio................. 6 259.900

03 /11 Mazda 6 2,2DE 129HK Advance st.car

Sølv metal, 16” alu, 6-gear, elruder,

cd-radio, el-spejle m/varme, multirat..........14 279.900

11 /11 Mazda 6 2,2DE 129HK Sport st.car

Sort metal, 18” alu, læder, xenon,

orig-navigation, kurvelys................................8 329.900

Mazda6 Premium 2,0

Finansiering

pr. md kun kr.

2.921,-

Åbningstider:

Man-fre Man-fre: 8.30-17.30

Lørdag Lørdag: LUKKET lukket

Søndag Søndag: 11.00-16.00 11-16

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE - WWW.FORD.NKJAER.DK

Tirsdag den 2. oktober 2012

alvin sputniks historie. Næste forestilling i Langelands Selvbestaltede

Kulturforsyning er et australsk en-mands-dukke-show, som

har vundet et hav af priser - en rørende historie om evig kærlighed

og jordens undergang. Titlen er ”The Adventures of Alvin Sputnik:

Deep Sea Explorer”. Eneste medvirkende er Tim Watts. Stykket

opføres på Langelands Efterskole onsdag den 3. oktober kl. 19.30.

Huslejenævn fælles med svendborg

Siden kommune-sammenlægningen

har Langeland haft et

huslejenævn.

Efter reglerne kan flere

kommuner gå sammen om

huslejenævn, og den mulighed

vil Langeland Kommune

gerne benytte sig af - ved at

lave en aftale med Svendborg

Kommune.

Hvis aftalen godkendes, vil

det betyde, at hele forvaltningen

af nævnet overdrages til

Svendborg. Det gælder også

valg af udlejer- og lejerrepræsentanter.

Til gengæld skal Langeland

Kommune betale for denne

ydelse, og prisen vurderes til at

være cirka 60.000 kroner om

året.

2,95%

Fast Rente

Ved køb af en af de annoncerede

biler i oktober måned

02 /12 Mazda 6 2,2DE 129HK Sport st.car

Sølv metal, 18” alu, del-læder, xenon,

BOSE-cd m/subwoofer .................................16 314.900

11 /10 Mazda 6 2,2DE 163HK st.car,

Sort metal, 90th-anniversary model,

17” alu, dellæder, 4x elruder, tågelygter ....10 314.900

Mazda 6 1,3 Premium fra kr. 280.990,- ekskl. lev.

Finansierings eksempel:

Bilens pris incl. lev. 284.870,- Udbetaling: 57.259

Løbetid 96 mdr.

Fast rente 2,95 % ÅOP 5,41 %

Kampagne

– spar kr. 39.000,på

en ny Mazda 6 Mazda 6

Premium 2,0

fra kr. 280.990,ekskl.

levering.


Tirsdag den 2. oktober 2012 25

anden

jazz-jam

i Borgerhuset

På fredag, den 5. oktober, skal

der igen jam’es i Borgerhuset,

Rudkøbing.

Georg Jensen og Langelands

Jazzklub tog initiativ til en

første omgang jazz-jam fredag

den 14. september.

- Fire interesserede dukkede

op, og det er måske ikke så

mange. Men vi skal bare have

projektet ind i en fast gænge,

så skal det nok blive stort, siger

Georg Jensen.

Med den ”faste gænge”

mener Georg Jensen, at tanken

er at gøre arrangementet til

en begivenhed hver den første

fredag i måneden.

Interesserede kan kontakte

Georg Jensen på tlf. 60 73 10

47. Man kan også bare møde

frem.

Jazz-jam i Borgerhuset, Rudkøbing,

fredag den 5. oktober

kl. 19-22.

www.oeboen.dk

DUSØR:

10.000 kr.

*Dusøren gælder for

undervognsbehandlinger

foretaget fra 1. januar 2011

- Kvalitet i

samarbejde med

15.000 15.000

Hvis du erfarer, at vi ikke har afmonteret inderskærmene i.f.m.

undervognsbehandlingen af din bil, udbetaler vi 10.000 kr. i dusør.*

UNDERVOGNS-

BEHANDLING

MOD RUST

STENSTRUP CENTER

Juelsbjergvej 2-4 Stenstrup · Tlf. 6226 2114 · www.stenstruppavacenter.dk

RING FOR TILBUD

OG GRATIS

UNDERVOGNS-

EFTERSYN

Rust bli´r kun

et problem, hvis du

ikke gør noget

ved det!

Svendborg Motor Co.

ODENSEVEJ 26 . SVENDBORG . TLF. 63 21 32 32

NY OPEL ASTRA

KOM IND OG SMÆK MED DØREN.

Danmarkspremiere d. 6.-7. oktober kl. 11-16.

Astra-familien fås fra

209.990 kr.*

www.opel.dk

Barda-spilmester på efterskole

Martin Rauff-Nielsen, kendt

fra Barda, underviser på Langelands

Efterskole den kommende

weekend.

- Eleverne på efterskolen

skal lære at fortælle de gode

historier på vores teaterlinje

og filmlinje. En del af skolens

undervisning er at lære eleverne

selv at være skabende.

Kopierne kan de altid finde på

nettet, men når de selv finder

på opstår det originale, det

uventede og det overraskende,

forklarer forstander Iver Iversen.

Derfor har skolen indbudt

Martin Rauff-Nielsen, kendt

fra Barda, til at lave en intensiv

kursus-weekend, hvor der

arbejdes med at bygge fortælleunivers.

Med værktøjerne fra

kurset, bliver eleverne bedre

rustet til at skabe levende fortællinger

i både film, teaterstykker,

rollespil og tegneserier.

Kurset er lavet i samarbejde

mellem Station Next i Fåborg

samt 18FRAMES.

Martin Rauff-Nielsen er en

dansk forfatter og rollespiller,

nok mest kendt som spilmester

Martin i rollespilsuniverset

Barda. Martin Rauff-Nielsen

er cand.mag. i filosofi og

historie og har sammen med

sin bror skrevet Politikens bog

om rollespil. Han er også meddesigner

på samlekortspillet

Chaotic.

HALLO!

��� �� ���� ����� �� �������� ��� �� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��������� ��� �� ����

kvalitet fyldt med lækre detaljer, der gør enhver bilentusiast varm i hele kroppen, når først man er helt tæt på.

Kom til Danmarkspremiere på den ny Astra 4-dørs i weekenden. Her kan du også komme helt tæt på de nye

Astra 5-dørs og Sports Tourer-modeller.

*Frapris gælder den ny Astra 5-dørs. Pris er ekskl. levering på 3.680 kr. og bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug v. bl. kørsel: 14,7 - 27,0 km/l. CO 2: 99 - 159 g/km. Energiklasse fra/til: A+

uden-udbetaling.dk

VI HAR PLADER TIL ALLE BILER - OMG. LEV.

vi har ALTID ca. 100 gode LAVPRIS tilbud på lager

34.900,- kr. Audi A3 1,6i 3-d, CD/radio, ABS pr. md. kr. 929,-

24.900,- kr. Toyota Starlet 1,3i 3-d, servo pr. md. kr. 707,-

19.900,- kr. Opel Vectra 2,0 DTi 4-d, ABS pr. md. kr. 599,-

21.900,- kr. VW Golf 1,8i 3-dørs, aribag, servo pr. md. kr. 644,-

08 Peugeot 207 1,4i A/C 3-d pr. md. kr. 1.129,-

9.900,- kr. Fiat Seicento 1,1i CD/radio, airbag pr. md. kr.

29.900,- kr. Hyundai Accent 1,5i 4-d, airbag pr. md. kr.

332,-

819,-

16.900,- kr. Mitsubishi Colt 1,2 3-d CD/radio pr. md. kr. 537,-

23.900,- kr. Seat Ibiza 1,6i 3-d, servo, airbag pr. md. kr. 689,-

44.900,- kr. Ford Mondeo 2,0i 5-d, klima - A/C pr. md. kr. 1.129,-

19.900,- kr. Ford Fiesta 1,2i 5-d, airbag, radio pr. md. kr. 599,-

44.900,- kr. Mercedes C220 DIESEL, org.soltag pr. md. kr. 1.129,-

06 Citroen C3 1,4i A/C 5-d pr. md. kr. 1.129,- 6.900,- kr. Ford Fiesta 1,0 3-d, radio, øko bil pr. md. kr. 271,-

Multi Bilhus www.Neltoft-Gruppen.dk

Bygmestervej 21 - 5750 Ringe | Telefon 70203736

Salget starter hverdage kl. 12-18 søndag kl. 13-17


26

Tirsdag den 2. oktober 2012


Tirsdag den 2. oktober 2012 27

ole fra skræddervænget

fortæller

Ole fra Skræddervænget - der

var en af guldkonfirmanderne

i april måned - vender tilbage

med en fortælling om minder

og indtryk fra skoletiden i

Tranekær og livet i byen og

omegnen.

Det sker ved en fortælleaften

i Tranekær Beboerhus onsdag

den 3. oktober, hvor Ole

Steen, der i dag bor ved Karrebæksminde,

kommer med

nogle af sine erindringer fra

opvæksten i perioden 1955-

1962.

Han fortæller om forholdet

og forskellen mellem oplandet

og byen, personer og standsforskelle.

Nogle forskellige

omdrejningspunkter i byen

m.v.. Lidt om ungdomsårene

Bedemand-Fyn.dk

Tryghed i en svær tid

Tlf. 30 48 55 55

Telefonen er altid åben. Vi dækker hele Fyn

Kontor/Udstilling

Viebæltet 1 - 5700 Svendborg

Business Huset - Vestergade 11A - 5540 Ullerslev v

Faaborgvej 33 - 5250 Odense SV

Tommerupvej 28 - 5492 Vissenbjerg

Bisættelse

Elegant, enkel hvidlakeret kiste.

Miljøurne

Ilægning på sygehus

Kørsel til kapel/kirke (0-15 km)

Kørsel til Krematoriet (0-15 km)

Forsendelse af urne

Ordning af bisættelsen

I alt inkl.moms kr. 9.995,-

Begravelse

Elegant, enkelt hvidlakeret kiste

Ilægning på sygehus

Kørsel til Kapel/Kirke (0-15 km)

Ordning af begravelsen

I alt inkl. moms kr. 9.495,-

Yderligere kørsel: kr. 18,- pr. km

Weekend og aftentillæg: kr. 495,-

Ønsker man at tilkøbe flere ydelser, er det naturligvis muligt.

Foruden udgift til bedemanden, kan der være udgifter til

krematoriet, kirkegården, gravsten, blomster, dødsannoncer

og evt. kaffebord.

i Tranekær - fodboldbanen,

ungdomsklubben, og læretiden

i Rudkøbing .

Talen i Tranekær kirke fra

guldkonfirmandjubilæet gentages.

En oplevelsesrig færgetur

med Lundeborg-færgen for fire

gamle skolekammerater. Et

brev om opdragelse af datidens

soldater m.v. Det bliver en

aften, hvor en langelænder ser

bagud.

- På aftenen afsløres også en

gave til Tranekær by, oplyser

Ole Steen. Fortælleaftenen er

åben for alle interesserede.

Ole Steen i Tranekær Beboerhus,

Stengadevej 2 a, onsdag 3.

oktober kl. 19.00.

■ De syv elever fra Magleby Efterskole klarede slagprøven og er nu udstyret

med det rigtige ”goldgear”.

Elever klarede golfprøve

Syv elever fra Magleby Efterskole

er både stolte og glade.

De klarede slagprøven i Langelands

Golfklub og blev bagefter

præmieret med ”golfgear”,

som det hedder, fra Sydbank.

- Eleverne havde ikke det

store forhåndskendskab til

golf, men siden skolestart har

de arbejdet målrettet hen imod

golfkørekortet, og de brillerede

alle sammen ved at bestå, fortæller

Torben Sindet fra skolen.

Magleby Efterskole, som

er en skole for elever med

læse- og skrivevanskeligheder,

har fra dette skoleår golf på

skemaet. Skolen samarbejder

med golfklubben, hvor de får

et medlemskab.

Birte

Andersen

Træffes hele døgnet -alle dage

62 51 16 18

www.begravelselangeland.dk

Humblevej 78A ·5900 Rudkøbing

Begravelsesforretningen

Møller Taasinge

Jens Winthers Vej 14

5900 Rudkøbing

Tlf. 6251 5500

Personlig døgnservice

www.bedemand-langeland.dk

Ny butik i Svendborg

Vores nye butik dækker følgende områder:

Svendborg, Faaborg, Tåsinge, Langeland,

Ringe og øvrige opland.

Ceremoni uden præst

Vi har stor erfaring med borgerlig ceremonier som

ceremoniafvikler

Gravsten

I vores indendørs udstilling i Vissenbjerg

og Svendborg finder du et udvalg i såvel

skandinaviske som eksotiske granitsorter.

Et endnu større udvalg kan fremvises

elektronisk.

Vi leverer gravsten med personligt præg

til fordelagtige priser.

Ring for yderligere information. Eller læs mere på vores hjemmeside www.bedemand-fyn.dk

fra poliTieTs døgnrapporT

Indbrud i virksomhed

Lindelse - Langegade. Anmeldt:

21. september 07:30.

Sket: 20. september 23:00 -

21. september 07:00. Vindue

brudt op til forstanders kontor

og indstigning. Fundet nøgle

til pengeskab og stjålet kontanter

m.v.

Indbrud i privat beboelse

Humble - Brandsbyvej.

Anmeldt: 21. september

17:43. Sket: 16. september

14:00 - 21. september 17:00.

Ældre træ-bagdør presset op

og stjålet: Bord ur, lille bord,

porcelæn m.v.

Ål stjålet fra båd

Spodsbjerg Fiskerihavn. Anmeldt:

22. september 07:31.

Sket: 20. september 18:00 -

21. september 06:00. Fra båd,

20 fods glasfiberjolle, fiskerinr.

SG187, stjålet ca. 60 kg. ål.

Dæk skåret op

Tullebølle - Pellemarken. Anmeldt:

21. september 18:54.

Sket: 21. september 15:30 -

18:30. Højre fordæk skåret op

med hobbykniv. Klinge sad i

dækket.

Indbrud i virksomhed

Tranekær - Lejbøllevej. Anmeldt:

24. september 13:48.

Sket: 22. september 14:00

- 24. september 12:00. Rude

Lars

Andersen

Anett Møller Taasinge

Tonni Britt

og karm aflistet. Færden i

kontoret. Ifølge anmelder blev

intet stjålet.

Bådmotor stjålet

Dageløkke Marina. Anmeldt:

24. september 15:20. Sket: 13.

september 23:00 - 14. september

07:00. Bådmotor mrk.

Yamaha/F-6CMHL 6 HK,

stel nr. 6BX-L-1004153.

Tyveri af trailer

Rudkøbing - Nørrebro.

Anmeldt: 25. september

11:45. Sket: 11. september

00:00 - 25. september 00:00.

Udlejningstrailer stjålet fra

udstilling.

Indbrud i havnekontor

Rudkøbing - Havnegade. Anmeldt:

26. september 08:00.

Sket: 26. september 00:23.

Gerningsmænd havde opbrudt

døren til havnekontoret og

åbnet pengeautomaten til havnebetaling.

Stjålet kontanter.

Indbrud i lystbåd

Rudkøbing - Havnepladsen.

Anmeldt: 26. september

12:30. Sket: 21. september

10:00 - 22. september 22:00.

Tyveri af stømgenerator, 220

volt, gul og plastinddækket.

Taksigelser

Tak

for venlig deltagelse ved

Ella Margrethe

Jørgensens

bisættelse.

En særlig tak til personalet

i hjemmeplejen og

læge Tønnes Puntervold.

Jørn & Bjarne

Officielt

Bekendtgørelser

Ruth og Vagn

holder 20 års

bryllupsdag

onsdag d. 3/10

fra kl. 14-18

i Kohaven 12.

Tips- og lottomidlerne

for 2012-2013

Staten yder hvert år tilskud til en lang række

formål af overskuddet fra Danske Spil.

Pengene fordeles enten i form af direkte

tilskud eller efter ansøgning til idrætsområdet,

sociale og kulturelle formål,

forskning, sygdomsbekæmpende organisationer,

humanitære projekter, undervisningsog

folkeoplysning, friluftsliv og naturoplevelser,

ungdomsformål, ældreorganisationer mv.

I 2012/2013 forventes der at være ca. 1,5

mia. kr. af tips- og lottomidlerne til fordeling.

Læs mere om hvem der kan få tilskud, og

hvordan man ansøger på:

Matas i Rudkøbing får tirsdag den

9. oktober besøg af ernærings-terapeuten

Frede Damgaard (billedet).

Frede Damgaard vil hele dagen stå

klar til at snakke med kunderne om

vitaminer, mineraler, fedtsyrer og

urter. Frede Damgaard har i mange

år beskæftiget sig med alternativ

behandling og vejledning - og betragtes

som en af de største pionerer

i helsebranchen i Danmark.

www.tipsmidler.dk

Ernæringsterapeut på besøg

Min mor blev 60 år

d. 25/9

Hun holder ÅBENT HUS

d. 6/10 fra 9-12

i Bøstrup Forsamlingshus.

Hilsen Dennis

Da det er umuligt at takke hver enkelt

for den store deltagelse ved

Povl Møllers

bisættelse

vil jeg gerne på familiens vegne sige en stor TAK.

Tak for fanevagt, den store deltagelse, blomster og

kranse, kistepynt, gaver. Tak til Sygeplejen Syd,

Dialysen Svendborg. Tak for de mange trøstende ord.

Jonna Møller

Bagenkop


28

NYT FRA

INDSAMLING I RUDKØBING,

SPODSBJERG OG LONGELSE

Rudkøbing Spejderne indsamler lørdag den 6. oktober 2012

Indsamlingenomfatt erkun sorteret pap,

papir ogfl askertilgenbrug.

Effekterne ,derønskesafhentet,skal stilles fremtiloffentligvej

senestkl. 9ommorgenen.

Legater

NYT FRA

INDSAMLING

I TULLEBØLLE OG TRANEKÆR

Spejderne i Tullebølle indsamler lørdag den 6. oktober 2012

Indsamlingen omfatt er kun sorteret pap, papir

ogfl asker til genbrug.

Effekterne der ønskes afhentet skal stilles frem til offentlig vej

senest kl. 9 ommorgenen.

Evt.spørgsmål kan rett es til Birgitte Stæhr tlf: 512717 51

Evt. spørgsmål inden indsamlingen kan rettes til

Holger Kristensen på tlf: 62 51 13 11

På indsamlingsdagen: Tlf. 28 94 47 27 - Søren

TH. R. KNUDSENS MINDEFOND

TH. R. Knudsens Mindefond uddeler uddannelses- og

rejsestipendier til unge langelændere. Alle unge langelændere kan

søge stipendiet, også hvis de er under uddannelse eller påtænker

en uddannelse udenfor øen. Ansøgningsskemaet rekvireres

via Erhvervs- og Turistforeningens hjemmeside

www.langeland.dk. På startsiden nederst i højre er der et link

(fonde og legater) til Mindefonden, hvor ansøgningsskemaet kan

downloades på en PDF-fil.

Ansøgningsfristen er d. 31. oktober

og uddelingen vil fi nde sted i december måned.

MARIA OG HANS HANSENS FOND

Ansøgninger modtages, idet fondens formål er:

· tilskud til plantning af løvfældende træer og buske, anlæg af park,

skov eller stianlæg, anskaffelse af skulpturer eller lignende, som

kan tjene til forskønnelse i Tullebølle Sogn og betinget af, at der

til den pågældende indretning skal være offentlig adgang eller

· påskønnelser … efter bestyrelsens skøn til ejere af fast ejendom

i Tullebølle, som har gjort en særlig indsats for bevaring og forskønnelse

af en ejendom eller dennes omgivelser.

Ansøgning sendes til fondens formand, advokat Jesper Laage

Kjeldsen, BORCH Advokater, Ramsherred 2, 5700 Svendborg eller

pr. e-mail: fond@borch-advokater.dk senest den 31. oktober 2012.

P.b.v. Jesper Laage Kjeldsen, Formand

Lodtrækninger

Tlf. 62 51 22 80

Foreninger og møder

Garnbinding

Vi starter op igen

torsdag d. 4. oktober

i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade,

Rudkøbing. Alle er velkomne

og det er gratis.

Mvh. Dansk Amatørfi

skerforening /

Langeland Ærø Kredsen

Forretningsanliggender

RENSETØJ

Indlevering af rensetøj hos:

MR. RUDKØBING

RUDKØBING ·62511432

Ny præst indsættes

på Nordlangeland

Hans Henrik Merrild indsættes som ny præst i

Nordlangeland pastorat ved to festgudstjenester:

Hou kirke

søndag den 7. oktober kl. 10.00

Tullebølle kirke

søndag den 7. oktober kl. 14.00

Efter begge gudstjenester er der reception, hvor der

er mulighed for at få hilst på den nye præst.

Alle er hjerteligt velkomne

Flere oplysninger: www.pastoratet.dk

Langeland

Søndag den 7. oktober kl. 14 i Borgerhuset i Rudkøbing.

Foredragsholder og Organist Gunnar Brønholt causerer

om Kaj Normann Andersens liv.

Der spilles kendte og mindre kendte succesmelodier.

Gunnar Brønholt spiller harmonika og har sangblade med.

Pris: Underholdning, kaffe/te kr. 25,-. Brød medbringes.

Er du ramt af kræft?

- og har brug for at tale med en udefra, - kan du efter aftale

få en samtale med en frivillig på Forbyggelsescentret,

Fredensvej 1, Rudkøbing eller i dit hjem.

Kontakt frivillig

Kirsten: 6255 1144. Jan: 5626 6639. Inga: 6251 2890

Kræftens Bekæmpelse

Frivilligrådgivning

LANGELAND LOKALFORENING

Inviterer til Oktoberfest

i Beboerhuset

Lørdag d. 13. oktober kl. 18.30.

Der serveres buffet, pris kr. 250,-

Drikkevarerne kan købes til rimelige priser.

Tilmelding senest d. 6. oktober

til Bente på tlf. 62 50 17 96.

Medicinhaverne i Tranekær

Medlemsmøde onsdag d. 17. oktober kl 19.00

i Tranekær Beboerhus.

Have og hus

Gamle langelandske blomster og frugttræer ved

museumsinspektør Helle Ravn.

tilbyder AFHENTNING AF HAVEAFFALD

- I har stakken - vi har grabben

Fordelagtig pris på graveopgaver og jordflytning

Tlf. 6251 3614 - mobil 2032 0447

Loppemarkeder

Planer for de kommende Medicinhaver ved

havekonsulent Jann Poulsen

Alle er meget velkommen også til at diskutere de

fremtidige planer med Medicinhaverne.

Gerne tilmelding af hensyn til kaffen til

Bjarne Møller Petersen tlf. 24982992

Eller e-mail Bjarnempetersen@gmail.com.

PRFO/Medicinhaverne Tranekær

Tullebølle Borgerforening:

Loppemarked

Effekter modtages og afhentes.

Tlf. 23 20 15 50 eller

62 50 18 85. Udlejning:

21 93 73 49 Besøg

www.tullebølleborgerforening.dk

Loppemarked

Bøstrup Forsamlingshus

modtager og afhenter effekter.

Tlf. 62 59 15 92 el.

udl. hus tlf. 62 59 15 07.

www.bostrupforsamlingshus.

dk

Tirsdag den 2. oktober 2012

Modtager med

tak brugt tøj og

brugsting

Tlf. 41 27 77 39

Langeland

Onsdag den 10. oktober kl. 9.30 i Borgerhuset.

Vi gentager succesen med en demonstration af

markedets nemmeste computer, DUKA.

DUKA PC er en køreklar Computer, som blot skal tilsluttes

strøm. Duka kobler sig automatisk på et centralt system.

Kom og hør og se DUKA demonstreret af Rene Holstebro.

For at interesserede kan få fuldt udbytte af demonstrationen

er det nødvendigt med tilmelding til Kirsten tlf. 62 56 10 08.

Hvis der er interesse vil Ældresagen Langeland arbejde på

at få oprettet kursus for bruger med egen Duka PC.

BILLIG

LØSNING

Torvet 4

STORT

FLYTTESALG

Søndag d. 7/10 kl. 10-16

på Haugbøllevej 17

Loppemarked

Loppemarkedseffekter

afhentes og dødsboer

tømmes hele året.

Lindelse Idræts- og

Støtteforening

62 57 21 69 - 20 13 14 74


29

Oprydningssalg

Lørdag d. 6. oktober

kl. 10.00 - 14.00

Tryggelev 24

Loppemarked

Indsamling til loppemarked

foretages hele året. Dødsboer.

Vi modtager ikke elektronik.

L.S.F. tlf. 20 47 39 03 og

Longelse Beboerforening

tlf. 62 50 24 36. Udlejning

tlf. 22 37 19 41.

Kom og gør et godt

køb iKirkens Korshær,Genbrugspassagen.

Ting afhentes.

Tlf. 62 51 36 96 -62

51 14 04.

KÆMPE LOPPE-

OG KRÆMMERMARKED

med 40 stande

Søndag d. 7. oktober kl. 10-16

Her fi nder du alt hvad du mangler, gamle

spændende møbler, karlekammer skabe,

skænke, servanter og gl. kasser/kister.

Samleobjekter, porcelæn, brugskunst,

nips og meget meget andet.

3500 m 2 fyldt med gode varer.

Kirkeby Gamle Mejeri

Assensvej 13, Stenstrup, Tlf. 28 44 31 06

Nemt at finde, 500 m. efter afkørsel 15,

nord for Svendborg.

100-VIS AF NYE BRUGTE MØBLER

Forskelligt sælges

Tørt bøg el. ask

brænde sælges

Kr. 500,- pr. rm2.

23 81 40 17

Fox Terrie hvalpe

&

Bagekartofler

SÆLGES

Tlf. 27 51 62 56

HASSELNØDDER

PLUK SELV

30,- kr. / kg.

Torsdag, fredag, søndag

og mandag. Alle dage fra

kl. 13.00 til 18.00.

Klavsebøllevej 16.

Tlf. 6250 1229

DANAHUS´

VENNER

afhenter brugbare effekter

til LOPPEMARKED 2013.

Ring 63 51 66 74

eller 62 51 22 63 på

hverdage fra kl. 9 - 13.

Forskelligt købes

FISKERIARTIKLER

Nye og brugte

· Ruser

· Garn

- og meget mere

Honda

påhængsmotorer

BAGENKOP SMEDE- &

MASKINVÆRKSTED ApS

Havnegade 2, 5935 Bagenkop

Tlf. 62 56 13 21

e-mail: kontor@bagenkop-smede.dk

www.bagenkop-smede.dk

UDLEJNING AF CONTAINERE

FRA 600 LITER -20M3

SALG AF GRUS, STEN OG BRIKETTER

Spodsbjergvej 211 -Rudkøbing

Tlf. 62 51 32 21 -Biltlf. 40 15 49 23

Frankfri tlf. 33 68 52 40

Ringe tlf. 33 68 52 00

Rudkøbing tlf. 33 68 52 16

Ulbølle tlf. 33 68 52 09

Årup tlf. 33 68 51 90

TOPPRIS

Alt igl. møbler og

småting, antikviteter og

dødsboer, købes altid til

højeste dagspris.

Frank Hilding

62 22 07 57

BIOBRÆNDSEL

Kvalitetstræpiller

Leveringsgaranti

Fast pris hele året

Kig ind i din Land & Fritid

butik eller ring til Karina

Ottesen på tlf. 33 68 51 33

for nærmere information.

Biler købes

info@skrotbiljatak.dk

SKAL BILEN SKROTTES?

KR. 2500,-

SKROTBILJATAK.DK ∙ 51 91 79 13

BILER OPKØBES

Toyota Hilux, Hiace, Dyna, Rav 4, Corolla.

Mitsubishi L200, L400. Nissan Kingcab.

Mazda pickup eller kassevogn.

Giv et kald på

26 39 24 26

Stillinger

Præstesekretær

En stilling som præstesekretær ved Sydlangelands Pastorat er ledig

til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 8 timer pr. uge.

Præstesekretæren skal varetage følgende opgaver:

· sagsbehandling og elektronisk registrering i forbindelse med

kirkebogføring

· diverse administrative opgaver for præsten

Sydlangelands Pastorat – som består af sognene i Lindelse, Tryggelev,

Fodslette, Humble, Magleby og Bagenkop – har over 3000

indbyggere. Pastoratet har mange forskellige former for kirkelige

aktiviteter.

Vi forventer, at du:

· er fortrolig med Windows Officepakke og må påregne at skulle

gennemføre heldagskurser i kirkebogsføring.

· er omhyggelig

· har erfaringer fra lignende arbejde og kendskab til gudstjenesten

og de kirkelige handlinger.

Ansættelse sker ved Humble Sogns Menighedsråd - Ristingevej 24

5932 Humble.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation

af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for

kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn,

sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat

for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare

deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for

kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor

intervallet 252.272 kr. – 312.021 kr. (nutidskroner). Fikspunktet

er 265.550 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til

stillingen.

Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

sognepræst Helle Frimann Hansen tlf: 62572020 / mail hfha@

km.dk eller kontaktperson Bjarne Møller Petersen tlf: 24982992

eller mail bjarnempetersen@gmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:

kontaktperson Bjarne Møller Petersen Kædebyvej 65 5932 Humble

eller bjarnempetersen@gmail.com

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20

oktober 2012

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Lejligheder & værelser

Bilerne må også være defekte,

og fra alle årgange.

Mvh

Exportbiler

Midt i Rudkøbing

Nyistandsat spændende hus m. solterrasse i romantisk

byhave. To stuer med særpræg. Sovevær. m. indbyg.skabe.

Velisoleret. 126 kvm. 6.950 kr + forbrug.

Tlf. 4141 7898

Lejlighed i Rudkøbing

Lejlighed på 115 m2 meget velbeliggende i midtbyen

udlejes. Lejligheden er lys og består af 4 værelser.

Ikke ryger, ingen husdyr. Mdl. leje kr. 5.900,00 + forbrug

samt 4 mdr. depositum.

Henv.: Ulla Hundstrup, tlf. 62 21 21 24.

Ledige 2 og 3 værelses

lejligheder i Rudkøbing udlejes. For yderligere info

Tlf. 61 77 78 76 eller www.bankeinvest.dk

3 værelses lejlighed

på 94 kvm. til leje. Indflytningsklar.

Beliggende: Østergade 29, 1. sal, Rudkøbing.

Mdl. husleje kr. 4.480,- + forbrug.

Depositum 3 mdr. husleje + 1 md. husleje forud.

Tlf. 50 58 46 40

Udlejning af nyrenoverede lejligheder i Lohals

Klar til indflytning. Leje fra kr. 3.700,- til kr. 4.700,- + forbrug.

Nærmere oplysning ved

Lohalsparken v/Svend Aage Madsen

Tlf. 62 55 14 18 eller 21 45 67 46

www.boligselskabetlohalsparken.com

Lohals

2 1/2 vær. lejl. på 65 m2 med

terrasse, have samt P-plads.

50 m fra havn/strand. Leje

kr. 3.200,- mdl. + forbrug.

3 mdr. depositum.

Tlf. 45 86 57 33 el.

mob. 40 86 57 33

pcae@pcae.dk

Rudkøbing by

3 vær. lejlighed, 95 m2

total istandsat, stor stue,

lækkert nyt køkken og

badeværelse, 2 soveværelser.

Der er fælles lukket

gård og solrig have.

Leje kr. 4.995,-

Tlf. 28 88 89 01

Rudkøbing

Lejlighed til leje,

ca. 40 kvm. Egen indgang,

nymalet. Mdl. husleje

kr. 2.900,- + a conto forbrug

samt depositum.

Tlf. 62 51 12 80

Lejligheder/huse

udlejes

Dep. kan forhandl. Husdyr tilladt

www.lejeboligsydfyn.dk

Tlf. 50 74 37 90

Rudkøbing

Lejligheder udlejes.

Centralt beliggende.

JP Boligservice

tlf. 30 20 57 19

Kiropraktorer

KIROPRAKTOREN

på Langeland

Jørgen R. Kock D.C.

Østergade 63 A, t.h., Rudkøbing

tlf. 62 51 14 61 / 40 53 14 61

Kons.: Tirsdag 10-12

og torsdag 16-18.

Valdemarsgade 32, Svendborg

Tlf. 62 21 14 61 / 40 53 14 61

Privat tlf.: 62 22 01 63

Tirsdag den 2. oktober 2012

Lejligheder udlejes

Ahlefeldtgade 29 A, 2. 5 vær./121 m2/ ingen husdyr

Husleje pr. md......................................................................kr.4.950,00

+ forbrug/udlejes pr. 1/10

Ahlefeldtgade 29 A, st. 3 vær./75 m2/ ingen husdyr

Husleje pr. md.................................................................... kr. 4.000,00

+ forbrug/udlejes pr. 1/10

Torvet 9 C, 1. th. 3 vær. /82 m2/ ingen husdyr

Husleje pr. md.................................................................... kr. 3.950,00

+ forbrug/udlejes pr. 1/10

Tlf. 62 21 20 20 / www.bodabolig.dk

Ejendomme/boliger

Stuelejlighed

eller 1 planshus

90/100 m2 Humble-Rudkøbing

ønskes til leje.

Billetmrk. 5642

Øboen, Ørstedsgade 18,

5900 Rudkøbing

Lagerhal udlejes

220 kvm. velegnet til

opbevaring af biler, både

og campingvogne.

Evt. deludlejning.

Preben Rødgaard

tlf. 40 27 12 72

KØB ELLER SALG

FÅ DIN HELT EGEN BOLIGRÅDGIVER

- HELT GRATIS

SVEND OTTO

RASMUSSEN

statsaut. ejendomsmægler

20 34 11 17

Landejendom

udlejes

Mulighed for dyrehold.

200 m2 bolig samt værksted

og stald. Syd for

Rudkøbing i fl ot natur.

7.500,- kr. mdr. + forbrug

+ 3 md. depositum.

Tlf. 51 33 71 80

Klinikker

MASSAGE

MUSKELAFSPÆNDING

KRANIO-SAKRAL TERAPI

Center for Krop og Psyke

Rudkøbing og Svendborg

www.lisbeth-clausen.dk

tlf. 30 24 24 13


30

Ny psykolog praksis

i Svendborg

Se www.123hjemmeside.dk/psykologkajtherkelsen

LANGELANDS FYSIOTERAPI

Torvet 2, Rudkøbing

Spec. erfaring med skulder / nakke /

hovedpine / ryg / lænd og bækken problemer

Tlf. 62 57 16 00, bedst mellem 9-12.

Ingen ventetid * Hjemmebehandling også Tåsinge

www.langelands-fys.dk

Håndværkere

MALEREN IHUMBLE

tilbyder:

Al slags malerarbejde

stort som småt!

Lad os give dig et

uforpligtende tilbud!

MALERMESTERENS

GØR-DET-SELV-SALG

Åbningstider:

Mandag og onsdag

kl. 9-12 og kl. 16-18

Tirsdag og torsdag kl. 16-18

Fredag kl. 9-15

Lørdag kl. 9-13

Malerfirmaet

BIRGER CLAUSEN

Ristingevej 113 • Humble

Tlf. 62 57 28 45

40 20 87 69

Slamsugning

Højtryksspuling

Hegnsklipning

m.m. udføres.

Skovballe Slamsugning

v/ Leif Hansen

Tlf. 6254 1889 -2122 9244

Multigården

Snedker og

tømrerarbejde udføres

Udskiftning af termoruder.

Timeløn kr. 225,- +moms.

Tlf.21820377

svarer alle dage

MALERMESTER

JØRGEN OLESEN

Man. -tirs. og tors. kl. 15-17

Onsdag lukket

Fredag kl. 13-17

samt

Lør. kl. 9-12.

Tlf. 62 51 33 63

Torpevej 9·5900 Rudkøbing

Sydlangelands

Malerforretning

Lønkildevej 11 ·Lindelse

62 57 18 08 ·30696008·Fax 62 56 21 08

Vi udfører:

•Kloakarbejde

•Nedsivningsanlæg

•Vognmandskørsel

Kloak og dræning

•Mini renseanlæg

•Containerkørsel

•Udgravning

•Planering m.m.

•Udlejning af materiel

Entreprenørfirmaet

Arthur Pedersen A/S

Langøvej 19, Rudkøbing, tlf. 62 57 11 96 - 21221148

www.arthurpedersen.dk

Møllemand VVS ApS

Aut. VVS-installatør

VAND & VARME

Ring og få et godt tilbud

Løkkebyvej 63, 5953 Tranekær, Tlf. 29 43 83 03

mail: moellemandaps@hotmail.com

Alt murer-, flise- og betonarbejde

Aut. kloakarbejde

Medlem af Dansk Byggeri

Bjergvej 6A, Herslev,5900 Rudkøbing,tlf.62571769

Pau Elnegaard40401169-Kim Elnegaard23428869

mail: murer@elne.dk

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres

- ring og få et uforpligtende tilbud.

SPAR I SKAT

- med servicefradraget

BIO LANGELAND

Tlf. 62 51 17 00 · www.biolangeland.dk

MARIE KRØYER

(Danmarkspremiere, Biografklub

Danmark)

Tilladt over 11 år

Tirsdag 2/10 kl. 19.00

Onsdag 3/10 kl. 19.00

Torsdag 4/10 kl. 20.00

Fredag 5/10 kl. 19.00

Lørdag 6/10 kl. 19.00

Søndag 7/10 kl. 19.00

Mandag 8/10 kl. 20.00

Fortsætter 9-10/10

FAR TIL FIRE – TIL SØS

(Danmarkspremiere)

Tilladt for alle

Torsdag 4/10 kl. 18.00

Fredag 5/10 kl. 16.00

Lørdag 6/10 kl. 16.00

Søndag 7/10 kl. 16.00

Mandag 8/10 kl. 18.00

Fortsætter 9-10/10 & 12-21/10

Billetbestilling: En time før første forestilling

Bio Langeland · Grønnegården 9 · 5900 Rudkøbing

Service og reparation

Humblevej 20, Humble

Tlf. 62 57 16 13

Mund-godter

Forlystelser

Scooter Martin

Telefon 20 22 18 88

Skovsbovej 1, 5900 Rudkøbing

Man-Fre: 7-17 Lør-Søn: Lukket

Vi henter og bringer gerne

BØRNEDISKOTEK

I HUMBLE HALLEN

Fredag den 5. oktober

kl. 18.00-21.00

for 2. til 7. klasse

Der vil være salg af

sodavand, chips og slik.

Entre 30,- kr.

Mød op til en hyggelig aften med

Diskotek Infinity ty ty

Arrangeret af Humble Boldklub & GUS US

ANNONCESPONSOR

RØDGAARD BILER ApS · Tlf. 62 57 12 72

Eggertsvej 3 • Humble

DISKOTEK INFINITY

HUMBLEHALLEN

Fredag den 5. oktober

kl. 21.30-02.00

OBS: fra Konfirmationsalderen Entre: 50,-

Drikkevarer må ikke medbringes.

Arrangeret af Humble Boldklub

& Gymnastikforeningen GUS

Annoncesponsor

Grand buffet:

Sød chiliristet lakse�let m/baguette

Rosastegte møre skiver kalvekød

Svinemørbrad i provence

Citronmarineret

unghanebryst

Grønne salater

m/peberfrugter

Pastasalat med pesto

Salat med mango

Saltbagte Mallorca -karto�er

129,-

Søde idéer...

Tiramisu dessertkage

m/mocca

og kakao 39,-

Priser er pr. kuvert,

ekskl. transport

og miljøafgift.

Min. 10 kuv.

Tirsdag den 2. oktober 2012

tlf. 70 15 10 30

www.smageriet.dk


31

SMAGS-

PRØVER!

Mød os i Rosengårdcentret

ved Føtex

d. 12+13/10

og smag dejlig mad

Spillegilder

Ugens spil

Ø.P.

ØERNES TV KLUB

SMÆKKER-LÆKKER MENU...!

Bestil på 7010 7011

afholder spil onsdag d. 3. oktober kl. 18.30.

Der spilles om 60 gavekort á 100,- kr. med fuld banko

+ det sædvanlige.

Bestyrelsen

STRANDGADE 7

LANGELANDS PRIVAT RADIO (LL)

afholder spil lørdag d. 6. oktober kl. 13.00.

Husk kop og tallerken. Der serveres gratis kaffe og

lagkage i pausen.

Annoncesponsor:

Rudkøbing

Tlf. 62 51 13 54

MAGLEBY FORSAMLINGSHUS

afholder BANKOSPIL

Torsdag d. 4. oktober kl. 19.00

VI SPILLER OM:

1-2-3 rækker - 30 gavekort á 100 kr.

16 x oksebov á 100 kr.

På lotteri: 16 x nakkekotelet á 75 kr.

og 2 x svinekam á 5 kg 250 kr.

På lykkelotteri: gavekort á 50 kr. + snaps.

Pulje 1 kr. 1.300 - Pulje kr. 1.500

I PAUSEN GIVER VI KAFFEN - HUSK KOP!

Annoncesponsor: SUPER SPAR - HUMBLE

Perth Theatre:

Alvin Sputniks historie

- Barbeque svinekam

- Nøddestegt kylling

- Kalvecuvette, rosastegt

- Grøn kartoffelsalat

- Flødebagte karto�er

- Coleslaw

- Græsk salat m/agurk og hvidløg

- Bagt rødebedesalat

Forret - vælg f.eks.: Vitello Tunnato

m/tunsauce og kuvertbrød

Dessert - vælg f.eks.: Tiramisu moccakage

Natmad - vælg f.eks.: Biksemad

m/bearnaise og rødbeder

Priser er pr. kuvert. Min. 10 stk.

Ex. miljøafgift og levering.

79 50

Rengøring

i høj kvalitet

Privat rengøring, Rengøring

for erhverv, Hovedrengøring,

Strygning + vask, trapperengøring

og meget mere.

Ring og hør nærmere

Tlf. 50 36 50 73

Hunde og kæledyr

FT Springer Spaniels

brun/hvide

Hvalpe efter gode markprøve/jagthunde

og bedste

afstamning. Chip, stamtavle,

dyrlægekontrol,

ormekur, vacc. Salgsklar

11. okt. Pris kr.

6.500/6.000.

Tlf. 22 27 68 23 /

35 12 62 75

WWW Kennel-Hou

Tandlæger

GOD

TIL PRISEN

SMÆKKER-

LÆKKERBUFFET

Blandede

FORRET,

DESSERT,

NATMAD

- FRIT VALG

10 00

Tandlægen på Tåsinge

H.C.Wulff

Tandklinikken Sydfyn

• Kroner og Broer

• Implantater

• Parodontosebehandling

med laser

Vindebycenteret

Bregningevej 39

GRATIS PARKERING

Tlf. 6221 3232 tlf tid dagligt

mellem 08.00 og 10.00

www.tandklinikken-sydfyn.dk

Onsdag d. 3. oktober kl. 19.30

Prisvindende

australsk show

om jordens

undergang og

evig kærlighed

Læger

FERIELUKKET

UGE 41

Vi holder lukket fra mandag

d. 8/10 til fredag d. 12/10

begge dage incl.

Der henvises til lægernes

telefonpasning

Tlf. 66 14 14 33

INFLUENZAVACCINATION

starter op uge 42

- ring og bestil tid.

Lægerne Ørstedsgade

Ørstedsgade 4, 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 51 41

Klinikken er lukket

pga. kursus og ferie

Torsdag d. 4/10 til

fredag d. 19/10

begge dage incl.

Der henvises til

Lægernes Telefonpasning

tlf. 66 14 14 33

Vi vaccinerer mod influenza

efter gældende regler

fra 1/10 - 31/12-2012.

Ring og aftal tid på

tlf. 62 51 30 00.

Læge Lars Johansen

Koncerter

KONCERTSPONSORER:

Langelands Efterskole, Rudkøbing

Billetbestilling:

40 93 03 19

Tirsdag den 2. oktober 2012

Lægens vaccinationsservice

for patienter der er tilmeldt praksis

er der åbent hus i klinikken

Snødevej 106 A for influenzavaccination

lørdag d. 6/10 kl. 10-12.

Vaccinationen er gratis for pensionister

og for patienter med kroniske sygdomme.

Læge Niels E. Olesen

Snøde

GRATIS INFLUENZAVACCINATION:

- til alle over 65 år, førtidspensionister,

hjerte-lungesyge og patienter med sukkersyge.

Tilbuddet gælder ligeledes ved svær overvægt, gravide

i 2. og 3. semester samt patienter med lever-og nyresvigt.

Vaccination uden tidsbestilling:

• torsdag d. 11.10 mel. 12.30-14.30

• torsdag d. 25.10 mel. 12.30-14.30

- eller kontakt klinikken for tidsbestilling.

Lægerne Fredensvej

v/ Læge Tønnes Puntervold og Læge Niels Steen

Cleveland koncert & event præsenterer traditionen tro

Julekoncert Årets

STIG

ROSSEN

med orkester & kor

Chanée

Gæstesolist:

SVENDBORG IDRÆTSCENTER 9. DEC. KL. 16

BILLETTER: FYNS AMTS AVIS - TLF. 62 21 46 21

SVENDBORG TURISTBUREAU - SYDFYNSBILLETTEN.DK


32

Tirsdag den 2. oktober 2012

More magazines by this user
Similar magazines