Entreprise og Arbejdsudleje af Advokat Søren Aagaard - Danmarks ...

danmarksskatteadvokater.dk

Entreprise og Arbejdsudleje af Advokat Søren Aagaard - Danmarks ...

Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Kildeskatteloven § 2, stk. 4”Skattepligten i medfør af stk. 1, nr. 3, er endeligt opfyldt vedindeholdelse af skat efter § 48 B og erlæggelse afarbejdsmarkedsbidrag. Den skattepligtige kan dog vælge at blivebeskattet, som om den pågældende var omfattet af stk. 1, nr. 1.Valget skal træffes senest den 1. maj i året efter det pågældendeindkomstår. Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andetkalenderår efter indkomstårets udløb”

More magazines by this user
Similar magazines