Entreprise og Arbejdsudleje af Advokat Søren Aagaard - Danmarks ...

danmarksskatteadvokater.dk

Entreprise og Arbejdsudleje af Advokat Søren Aagaard - Danmarks ...

Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Kildeskatteloven § 43, litra h” Stk. 2. Til A-indkomst kan endvidere efter skatteministerensnærmere bestemmelse henregnes nedennævnte indkomstarter:….h) Vederlag til en person, der stilles til rådighed for at udføre arbejdeher i landet af en virksomhed, der ikke har hjemting her i landet”

More magazines by this user
Similar magazines