Mastering – en kort forklaring (rev. 11, 3.1.2006) af ... - Soundcheck

soundcheck.dk

Mastering – en kort forklaring (rev. 11, 3.1.2006) af ... - Soundcheck

Mastering en kort forklaring (rev. 11, 3.1.2006)af Holger Lagerfeldt, mastering engineerwww.onlinemastering.dkArtiklen er underlagt lov om copyright, og må ikke fotokopieres eller mangfoldiggøres.Dokumentet må ikke uploades eller linkes til, med mindre der i tydelig sammenhængfremgår forfatterens navn og link til hjemmesiden.Om denne artikelArtiklen er udelukkende ment som en kort introduktion til software mastering påhobbybasis, og der bliver ikke gået i dybden med de enkelte tekniske punkter. Denneartikel beskæftiger sig fortrinsvis med mastering via software, da det er den form formastering, som de fleste hjemmestudier benytter sig af.Hvad er mastering?Når du er færdig med mixet af din sang, og har bouncet/exporteret den til et stereospor icomputeren, optaget den direkte på dat-bånd eller cd-r, så har du brug for at foretagemastering af sangen. Mastering - i denne sammenhæng egentligt korrekt kaldet premastering- er det sidste lydbehandlingstrin inden cd’en får lavet PQ koder og trykkes.Udgiver man professionel musik, kan det bedst betale sig at få et professioneltmasteringstudie til at foretage processen. Det er dog også muligt, at opnå et relativthæderligt resultat på egen hånd.Selve masteringprocessen består i optimering af det samlede lydbillede på stereomixet vedhjælp af især EQ, komprimering og limitering. Mastering foretages for at opnå etbehageligt samlet lydbillede og en højere gennemsnitlig volume. Endelig sikres en tekniskkvalitet, så den færdige cd kan afspilles på mange forskellige musikanlæg uden for storeudsving i frekvensopfattelsen.Forberedelser før masteringDet er vigtigt, at dit mix lyder så godt og korrekt som overhovedet muligt inden du går igang med masteringen. Et dårligt mix kan aldrig reddes helt i masteringen. Et godt mixkan derimod gøres endnu bedre, så gør forarbejdet ordentligt. Man kan groft sagt sige, atet mix kan forbedres ca. 2 karakterer. Dvs. Et 6-tal kan blive til et 8-tal eller et 10-tal kanblive til et 13-tal.Sørg for at dit mix er optaget/bouncet så det peaker et sted mellem -3.0 dBFS og -6.0dBFS, uden på noget tidspunkt at overstyre, altså overstige maximaltindspilningsniveau. De fleste sequencere viser overstyring ved en lille rødindikationslampe. Test dit mix på flere forskellige højttalere og anlæg, og korrigér mixetderefter. Skal du aflevere et mix til professionel mastering, så tilføj ikke selv nogenmasterkomprimering eller lignende, men aflever blot en data cd med det originale mix.Laver man mixet i computeren skal man benytte bounce/export funktionen, og brændedirekte fra computeren, f.eks. som 24 bit WAV/AIFF fil uden dithering spørgmasteringstedet hvad de foretrækker.Forsøg altid at undgå enhver form for unødvendig digital->analog og analog->digitalkonvertering, hvilket lydkortet jo vil foretage så snart signalet skal ud og ind af lydkortet


med almindelige analoge kabler (f.eks. jackstik). Har man en digital mixer, så sørg for at alsignaloverførsel mellem lydkort og digitalmixer foregår via digitale kabler, dvs. ADAT,AES/EBU eller S/PDIF.MasteringkædenNår man ønsker at foretage mastering af en sang, benytter man flere på hinandenfølgende processer for at opnå det ønskede resultat. En professionel kæde kunne f.eks. sesådan ud:D/A (fra DAW eller stand-alone D/A converter) -> Analog Equalizer -> Analog Compressor-> A/D (i DAW eller stand-alone A/D converter) -> Digital Multibåndscompressor -> DigitalEqualizer-> Digital Compressor -> Soft Clip/LimiterDAW betyder Digital Audio Workstation, og er blot en betegnelse for computer+sequencereller en speciallavet computerbaseret arbejdsstation.Kæden kunne også sagtens være kortere, længere eller i en lidt anden rækkefølge altefter hvad man vil opnå. Der er nemlig ingen helt faste regler for masteringkæden, selvomvisse rækkefølger er mere udbredte end andre. Det er dog altid i sidste led man finderlimiter funktionen, eller man kan bevidst til sidst i kæden clippe sin A/D konverter (detteanbefales kun med højkvalitetskonvertere). En brugbar masteringkæde i f.eks. LogicAudio/ProTools/Cubase kunne blot se sådan ud:Equalizer -> Multibåndscompressor -> Compressor -> LimiterHer kommer en forklaring på de forskellige begreber:Equalizer (EQ)“Equalize” betyder at udjævne på engelsk. Således var equalizeren oprindeligt et værktøjtil at udjævne frekvensmæssige unøjagtigheder i lydspektret. Equalizeren blev dog hurtigtbrugt, som et kreativt værktøj til at farve lyden og opnå specielle klangfarver påinstrumenter og vokal.I forbindelse med mastering er man dog tættere på den oprindelige mening med EQ, altsåen tilretning af frekvensmæssige “fejl”. Når man foretager mastering søger man, at få detmest harmoniske klangbillede frem i musikken. Bassen må ikke buldre, diskanten må ikkeskære i ørene, og det skal lyde godt på både store såvel som små højttalere. Derforkræver korrekt EQ-teknik, at de højttalere man benytter, skal være af særdeles godkvalitet og ikke må “farve” lyden for meget. Størrelsesmæssigt skal de kunne afspillemeget dybe frekvenser såvel som meget høje frekvenser korrekt.Der stilles også krav til det rum man befinder sig i; man skal derfor forsøge at indretterummet rent akustisk så det ikke påvirker lyden mere end nødvendigt med kombinationeraf vægrelateredet dæmping (absorbers), spredning af lyd (diffusors), basfælder (basstraps), loftsdæmpning (ceiling clouds) osv.CompressorEn compressor har til formål at udjævne dynamiske forskelle rent volumemæssigt isangen. Det betyder, at man f.eks. kan udjævne de høje udsving ved at skrue ned for demautomatisk. Hvis dette gøres korrekt, vil resultatet blive en mere jævn opfattelse af den


samlede lydpåvirkning. Det har samtidig den fordel, at man nu kan skrue det samledelydbillede lidt op, hvor man jo før var begrænset af det højeste udsving mod det digitaleloft. Se nedenstående illustration.Originalt ukomprimeret signal. Den ønskede threshold er vist ved de grønne linierKomprimeret signal med ratio 5:1. Rødt viser originalt signalKomprimeret signal efter gain make up på 6dBFor meget komprimering vil dog give et sammenpresset og udynamisk lydbillede.Det meste kommercielle popmusik er i dag kraftigt komprimeret, både i mix og imastering, hvilket skyldes et stigende ønske om at få sangen til at lyde højere - og isærhøjere end andre sange i radioen og på klubben. Men det er en udbredt misforståelse, aten sang som er har en meget høj volumen i masteringen (via peak limitering mere omdette punkt senere) lyder meget højere i radioen. Komprimering er en langt bedre måde atfå et højere output i radioen end en limiter, mens det omvendte dog gør sig gældendenormalt (dvs. ikke på radio), da en limiter er mere transparent i sin lyd end encompressor.MultibåndscompressorEn almindelig compressor reagerer på det samlede lydindtryk hvad angårfrekvensfordelingen. Hvis en compressor modtager en meget høj bastone samtidig med endiskantlyd, så vil compressoren skrue begge lyde lige meget ned volumemæssigt. Enmultibåndscompressor er derimod kun følsom over for forskellige forudbestemtefrekvensområder, og reagerer forskelligt alt ud fra signalets del-indhold.Multibåndskomprimering kan derfor komprimere bassen og stortrommen i sangen, uden atdet synderligt berører f.eks. vokalen.


Denne form for komprimering skal man dog benytte varsomt, da det kan introduceresåkaldte faseproblemer hvori lyden kan blive lidt unaturlig at lytte til. Waves laver en finmultibåndskompressor, Waves Phase Linear Multiband Compressor, som er faselineær,dvs. den er uden de faseproblemer, der opstår i forbindelse med multibåndskomprimering.En multibåndslimiter (f.eks. Waves L3 MultiMaximizer) er essentielt det samme somcompressorudgaven, men med en ratio sat til uendelig høj, og en lidt anden måde atarbejde på, der giver en noget hårdere og mere kontant afregning pga. en superhurtigattack-tid. Multibåndskomprimering brugt forkert eller overdrevent kan fuldstændig ændrekarakteren i et mix og ødelægge lyden.Limiter/ClipperClipping eller limitering er det sidste lydmæssige trin i masteringkæden inden ditheringen(se nedenfor). Clipping og limitering er to ret ens metoder, men de lyder lidt forskellige.Groft sagt, så er clipping en lidt mere brutal måde at behandle lyden på, men den behøverikke nødvendigvis at lyde dårligere end limitering.Begge er metoder hvormed man kan presse de sidste dråber ud af sangen rentvolumemæssigt - for når en sang allerede er EQ’et og komprimeret, vil yderligerekomprimering kun tilføje stor lydmæssig skade. Man benytter sig derfor af det faktum, atdet menneskelige øre ikke er lige så følsom overfor de såkaldte transiente lyde. Entransient er en meget kort forbigående lyd, så kort, at den kun varer en brøkdel af etsekund. Ved at udnytte dette til vores fordel kan man skære toppen af disse transienter ogsåledes få noget ekstra loftshøjde foræret rent volumemæssigt. Man presser altså densamlede sang rent volumemæssigt op mod det digitale loft, og de korte bølgetoppe bliversåledes fladere eller helt flade på toppen, men vores ører kan ikke nå at opfatte det.Tilføjer man mere end 3-4dB ekstra signal via clipping eller limitering vil der opstå gradviststørre og hørbar forvrængning.En af markedets bedste digitale limiters er L3 UltraMaximizer fra Waves (ikke at forvekslemed L3 MultiMaximizer, som er multibåndsudgaven af samme navn). Skal man lave enmaster til brug for radio airplay bør man ikke limitere eller clippe sin sang alt for meget, dadette kun vil lyde dårligere i radioen. En gammel sang af Toto fra midten af firserne (somikke er limiteret) lyder både højere og meget bedre i radioen end den nyeste super høje ogultra peak limiterede sang fra f.eks. Limp Bizkit.Man kan som nævnt tidligere også vælge at clippe sin A/D konverter, hvilket i vissetilfælde vil lyde bedre end limitering, men i teorien også mere forvrænget. Forvrængningenkan høres enten som direkte knasen eller som en konstant og toppet hvislelyd fra omkring10kHz. Med den rigtige konverter kan clipping dog lyde mere åbent og højere endlimitering.DitheringDe fleste sequencere eller DAWs har en dithering-funktion til rådighed, når man skalbounce eller exportere sin færdige master. Benytter man plugins fra Waves kan manbenytte Waves IDR dithering (husk evt. at slå sequencerens egen dithering fra).Benytter man Logic Pro kan man benytte POW-r#3 dithering til det meste musik. POW-r#3er en af de bedste typer dithering på markedet fordi den har den mest behagelige lydkurveog optimerer dynamikken betydeligt. POW-r findes i utallige højkvalitetsprodukter. Apogeetilbyder også deres egen UV22 algoritme, som et alternativ til IDR og POW-r.


Dithering er en teknik, hvormed man søger at udnytte “tabte bits”. Dvs. et 24 bit mix somjo ender i en 16 bit fil (standard cd kvalitet), kan lyde tættere på et 20 bit mix i stedet.Benytter man dithering, må man ikke efterfølgende pille ved filen, dvs. ingenvolumeændringer, EQ, compressor eller fades i den færdige fil! Al redigering skal såledesforegå undervejs i mastering - og altid før dithering tilføjes.AnbefalingerTil software mastering er Waves’ serie af plug-ins meget udbredte i professionelle kredse,nemlig Waves Masters Bundle, som bl.a. indeholder Linear Phase EQ, Linear MultibandCompressor og L2 UltraMaximizer. Vil man have L3 UltraMaximizer, skal man købe L3MultiMaximizer, som er en pakke med de to plugins. Waves Masters Bundle findes i bådeVST (PC/Mac), AU (Mac OS X) og TDM (ProTools) udgaver.En anden mulighed, som nærmer sig Waves, er MD3 Stereo Mastering pakken fra TCElectronic, som kræver et PowerCore DSP kort til computeren. Til PowerCore findes ogsåen serie af plug-ins fra Sony Oxford af høj kvalitet Der findes også masteringløsninger tilUAD DSP kortet.Som et billigt og udmærket udgangspunkt, kan man bruge T-RackS24 fra IK Multimedia,som er et plug-in til sequenceren, som består af EQ, compressor, multibåndslimiter og softclip. T-RackS24 kan åbnes som en suite (alle plugins i samme vindue) eller enkeltvis efterbehov. PSP’s mastering serie, f.eks. PSP Vintage Warmer, er lidt i samme kategori og kanogså levere udmærkede resultater. Voxengo laver også en serie mastering plugins.Selv med gode ører og teknisk snilde, kan man dog ofte udelukkende via software kunopnå ca. 50-75% af en professionel mastering. Vil man have bedre kvalitet må man ententy til en professionel mastering service eller selv investere i kvalitetshøjttalere, lave godakustisk indretning og så indkøbe diverse hardwaremaskiner fra f.eks. Manley, Gyraf, SSL,Weiss, Pendulum Audio, Jünger, NTP, Crane Song, GML, Avalon, TC Electronic, Benchmark,Lavry, Prism, Mytek, Lucid. m. fl.af Holger Lagerfeldt, mastering engineerwww.onlinemastering.dk

More magazines by this user
Similar magazines